Alternativa Forum

Alternativa Forum (http://www.alternativa-forum.com/)
-   Astrologija (http://www.alternativa-forum.com/astrologija/)
-   -   Povijest astrologije (http://www.alternativa-forum.com/astrologija/8051-povijest-astrologije.html)

Relax 05-02-14 13:14

Povijest astrologije
 
Benson Bobrick

Sudbonosno nebo – povijest astrologije


Vedrana Čemerin

Benson Bobrick – Sudbonosno nebo – povijest astrologije

Ovo nije knjiga za ili protiv astrologije, već knjiga o njenom utjecaju na povijest i na povijest ideja. Taj je utjecaj bio obiman te je, bez odgovarajućeg znanja, gotovo nemoguće točno ući u trag ili rekonstruirati velik dio same povijesti ili ideje koje su upravljale njenim tijekom.
Povjesničar Benson Bobrick autor je niza zanimljivih djela iz područja kulturalne povijesti i povijesti svakodnevice, zaokupljen tako različitim temama poput Američkog građanskog rata, povijesti mucanja, prijevoda Biblije kralja Jamesa ili podzemnih željeznica. Njegova posljednja knjiga, Sudbonosno nebo (The Fated Sky), sinteza je povijesti astrologije u kontekstu povijesti ideja, odnosno sustava mišljenja, slijedeći u trinaest poglavlja razvojni put astroloških predodžbi od drevnog Babilona do suvremenih novinskih horoskopa. Pri tome sužava polje svog rada koncentrirajući se isključivo na zapadnjačku astrologiju, te, iako naglašava odbijanje iznošenja kvalitativnih sudova o astrologiji, ipak kaže: »Religija je skrivena u svetom srcu svih onih pitanja koja proizlaze iz životnih problema, a astrologija je najčasnija grana te unutarnje spoznaje iz koje izvire religija.« (str. 11) Veći je prostor posvećen astrološkoj praksi, to jest, primjeni i objašnjenjima izrađenih horoskopa različitih povijesnih ličnosti i događaja, nego teoretskoj podlozi, iako su u drugom poglavlju, koje se bavi astrološkim znanjem drevne Mezopotamije, Grčke i Rima osobitu pozornost posvećujući »prožimanju (ili razmjeni) ideja zapada i istoka, od Indije do Egipta« (str. 20), opisane postavke tradicionalne astrologije i njena podjela na četiri grane: mundanu, natalnu, horarnu i astrologiju selekcije, odnosno izbora pravog trenutka. Svoj ogled o antičkoj astrologiji nastavlja trećim poglavljem, navodeći važnost astroloških matematičkih izračuna unutar fine mreže antičke znanosti uopće, te najvažnije rimske astrologe, poput Vestricija Spurine, koji je Cezaru prorekao martovske ide ili Klaudija Ptolemeja, autora Tetrabiblosa, temeljnog astrološkog djela klasične antike. Prvi dio knjige završava prikazom arapske, bizantske te zapadnjačke astrologije Srednjeg vijeka, uz naglasak na odnos Crkve prema astrološkim učenjima, koji je često varirao između otvorenog prihvaćanja i/li tolerancije do osude i odbacivanja.
Drugi se dio knjige bavi astrologijom kao instrumentom političke stvarnosti kasnog srednjeg vijeka i renesanse, donoseći zabavne podatke poput onog kako je od 1581. godine tumačenje ili čak posjedovanje natalnog horoskopa engleske kraljice Elizabete I. bilo kazneno djelo, a najteži zločin predviđanje njene smrti – nije teško shvatiti zašto. Upotreba astroloških motiva u književnosti i umjetnosti također nalazi svoje mjesto u ovom iscrpnom i relativno opsežnom prikazu, kao i medicinska astrologija, to jest konceptualizacija bolesti kao lošeg utjecaja zvijezda te zatim prilagodba lijeka tim utjecajima, kao dio službene medicinske prakse ranog novog vijeka.
Slijedeći kronološku podjelu zapadne historiografije, Bobrick nastavlja sedamnaestim i osamnaestim stoljećem, opisujući odnos protestantizma prema astrološkim doktrinama kao magijskom i praznovjernom, te prezirni otpor prosvjetiteljstva prema praznovjerju i znanosti nagađanja. Posljednji dio knjige razmatra ponovni porast zanimanja za astrološka učenja u 19. i 20. stoljeću, iako u nešto izmijenjenom obliku u usporedbi sa ranijim razdobljima. Pretposljednje, dvanaesto poglavlje, zauzima psihološka astrologija, odnosno zvijezde kao »predstavnici psiholoških aspekata našeg ustroja koji nas navode prema ciljevima do kojih dolazimo ili prema životu kakav vodimo « (str. 273) čiji je razvoj poticao Carl Gustav Jung, i koja karakterne osobine pretpostavlja determinizmu predviđanja određenih događaja. Ogled završava suvremenim analizama 11. rujna 2001. nakon čega je u određenim krugovima porasla popularnost upotrebe Nostradamusovih katrena o sukobu Zapada i Istoka.
Iako Bobrick kompleksan odnos suvremene znanosti prema astrologiji kao preteči, ali i neuvjerljivom praznovjerju, pomalo dramatizira i prilično očigledno ipak »zauzima stranu« bilo bi pretenciozno njegov rad otpisati kao apologetski. Povijest astrologije jest, iako ne pretjerano široko, ipak zanimljivo polje istraživanja intelektualne povijesti čija su postignuća u istraživanju odnosa kulture i društva, s obzirom na utjecaj koji je astrologija izvršila, i izvršava, na mišljenje i djelovanje pojedinaca i skupina, nezanemariva.

Daljine 18-04-14 10:27

Osporavana i obožavana, astrologija je vezana uz razvoj ljudske vrste neraskidivim sponama. Krenemo li u povijest tragovima koje je ostavila u kulturama svih naroda, mogli bismo stići do samog osvita čovječanstva, jer uistinu, upravo tu, počinju temelji astrologije. Čovjek tog vremena bio je upućeniji na prirodu, u potpunosti je ovisio o njenim zakonitostima. Slabo opremljena za obranu i slabo zaštićena od elementarnih i klimatskih uvjeta, ljudska vrsta imala je samo jednu mogućnost za opstanak, upoznati zakonitost - filozofiju prirode, a astrologija je upravo to - filozofija prirode. Toliko jednostavna i toliko savršena koliko je to i priroda.
Život čovjeka tog davnog vremena doslovce je ovisio o zbivanjima na nebu, jer o njima je ovisila klima, urod biljaka kojima se hranio, migracije životinja....Prepoznati dolazak hladnoće ili suše, značilo je razliku između života i smrti. Ciklusi vručeg, kišnog, hladnog ili ugodnog vremena smjenjivali su se po nekoj zakonitosti uz koju je čovjek brzo povezao veliko, sjajno, toplo tijelo na nebu. Njegovim usponom prema vrhu neba produžavao se dan, postojalo je toplije, započinjao je ciklus obnavljanja prirode, bujanje...Dnevno je svjetlo pružalo zaštitu, duži dan veće mogućnosti. Praćenje kretanja Sunca i njegova položaja na nebu, utvrdilo je dvije značajke koje se ni do danas nisu promijenile, Sunčeva godišnja ophodnja postala je kategorija mjerenja vremena, po tom se putu - ekliptici, i danas mjere kalendari, ali ne samo kalendari. Po tom se putu ravna i astrologija, jer suncopas, odnosno ekliptika, predstavlja osnovu horoskopa, na koju se ucrtavaju precizni položaji planeta i zvijezda u trenutku i vremenu koje nas zanima.
Primarno sigurnost, a potom i potreba za ugodnošću življenja, homo primigeniusa (pračovjeka) je razvila u homo sapiensa (razumnog čovjeka) - znanstvenika, a zadaća astrologije na tom razvojnom putu je - kvalitet življenja.

Daljine 18-04-14 10:29

U davnim vremenima astrologija je bila tek disciplina preživljavanja. Možemo samo, logično, zaključiti da je čovjek, vremenom shvatio da sve što djeluje na prirodu, biljke životinje i Zemlju, djeluje i na njega. Možemo predpostaviti da je uočio da se ljudi rođeni u različitim periodima godine razlikuju po svojoj naravi, da su im stavovi, zanimanja i preokupacije različite, ali ne možemo ni predpostaviti kada je te različitosti povezao sa položajima ostalih svjetlila na nebu, odnosno kada se ova disciplina preživljavanja pretvorila u znanstvenu metodologiju kakva je astrologija danas.
Na najstarijim pisanim dokumentima pronalizimo tragove astroloških simbola i iz njih saznajemo da su istim znanjima baratali narodi Egipta, Kine, Indije, Amerike... i to u vrijeme kada među tim narodima nije bilo veza ni komunikacija. Saznajemo još jednu zanimljivost. Prije pet tisuća godina, poznavali su tajne svemira, čak i bolje nego što ih poznajemo danas sa svim našim dostignućima i to u vrijeme kada još nisu poznavali ni sunčev sistem! Zemlja je za njih bila ravna ploča, nisu znali za postojanje Urana, Neptuna i Plutona, ali su poznavali daleke zvijezde i prirodu njihova djelovanja. Stari Egipćani ostavili su nam mit i položaj zvijezde koju su nazivali Set, a koju mi danas poznajemo kao Antares. Poznavali su njenu prirodu, opisujući je kao zvijezdu koja proždire Izis - Mjesec. Ako nas ne zavede pokušaj da iz prastarih legendi i mitova dokučimo djelovanje nekih zvijezda, uočit ćemo nešto mnogo značajnije: tisućama godina prije naše ere ljudi su znali nebeske koordinate zvijezde koja je od našeg Sunca udaljena 466 svjetlosnih godina! Kada znamo da je prvi teleskop konstruiran početkom XVII stoljeća, ovakvi podaci dobivaju na težini, pogotovo ako ovome dodamo poznatu činjenicu da u našem, tehnološki naprednom vijeku, većina ljudi, bez greške, na nebu može pokazati samo Sunce i Mjesec, a i upućeni se koriste teleskopima da bi promatrali hod planeta koje su nam najbliže i vidljive okom!

Daljine 18-04-14 10:31

U kontekstu ovakvih spoznaja može se govoriti o božanskom nadahnuću pracivilizacije, samo bi takvo moglo biti dovoljno za ta znanja i mudrosti, ili možemo biti malo prizemljeniji i razmišljati o mogućnosti da je ta znanja, našim precima, ostavila civilizacija znatno naprednija i od naše današnje. U to, prastaro vrijeme, komuniciranja simbolima, znanstvene su činjenice pretvarane u mitove i legende, umjesto njihova proučavanja razvilo se strahopoštovanje prema silama i bogovima. Znanstvenici naše ere, opterećeni kompleksom starih kultura, odbacili su neprocjenjivo bogatstvo znanja i mudrosti, od kojih je dobar dio nepovratno izgubljen. Nekada smo posjedovali veće znanje o najsuptilnijim silama prirode uz pomoć kojih je ljudska vrsta mogla ubrzati svoj razvojni put, jer poznavati sile, uvijek znači moći ih upregnuti, koristiti, izbjeći negativna djelovanja, dakle sve ono što, proučavajući svemirska zračenja, čini astrologija. U ovome nema špekulacija, to su činjenice pred kojima neupućeni sliježu ramenima, dok ih drugi pokušavaju rasvijetliti i nije nebitno da ove sile i zakonitosti negiraju upravo oni koji ih ne poznaju ili ih poznaju površno.
Možda je nevažno kako su ta znanja stigla do naših predaka, radi li se o božanskom nadahnuću ili intervenciji neke nadmoćne civilizacije. Važnije je shvatiti da smo neodjeljivi dio sistema i nepromjenljivih zakona prirode i svemira, sićušni kotačić bez kojeg džinovski stroj ne bi mogao savršeno funkcionirati. Ako tako shvatimo filozofiju svemira, saznat ćemo zašto nam je dano znanje u kojem će samo upućeni prepoznati ključ koji otvara vrata samospoznaje, a to je prvi korak ka svespoznaji.

Daljine 18-04-14 10:34

Mitski početak astrologije

Bezbrojne su priče ispričane, pa zaboravljene. Najbolje se pamte one što su od odjeka rasle, i rastući tako ušle u legendu. Najduže traju one o stvaranju, jer su od početka. U religijama početak je od raja iz kojeg je čovjek protjeran. Astrologija ima svoj mitsko-religijski početak, ali za razliku od religijskog on nije od raja, nego od promjena, koje predstavljaju oduvijek i zauvijek jedinu stalnost.
U zoru stvaranja probudi Bog svojih dvanaestoro djece, zasijavši u svakoga od njih sjeme ljudskog života. Svatko od vas, reče im, na Zemlji će imati poseban zadatak, i za sprovođenje svoje zadaće svatko će od vas biti nagrađen.
OVNU, ti si prvi i bit ćeš moje sjeme. Imat ćeš čast prvi upoznati ljude s mojom idejom. Tvoj posao je sijanje, i ako ga budeš obavljao kako valja, nećeš imati vremena gledati klijanje i rast. Ti započni, ostalo prepusti drugima. Za tvoj dobar rad nagradit ću te istinom i samopoštovanjem.

BIKU, tvoj zadatak je nadzor nad sjemenom dok se ne zametne u plod. Neće ti biti dozvoljeno oslanjati se na tuđu pomoć, učit ćeš na iskustvu, zato mudro upotrebljavaj darove koje sam ti namijenio - strpljivost i snagu.

BLIZANCI, vama poklanjam pitanja na koja ćete odgovore morati potražiti sami. Život ćete posvetiti potrazi za razumijevanjem prirode svega. Jedino posvećujući se tom zadatku, zaslužit ćete moje darove - učenje i znanje.

RAČE, tvoj zadatak je da ljudima pokažeš snagu osjećaja. Kroz suze i smijeh trebaš i drugima otkriti vrijednost svega, podučiti ih, kroz nagradu i kaznu, o dobru i zlu. Nećeš znati živjeti sam, zastupat ćeš ideju zajedništva i obitelji, pa ti namjenjujem darove - oslanjanja i suradnje.

Tebe LAVE zadužujem da ljude upoznaš s mojim stvaranjem, i da u najvišem sjaju prikažeš moju ideju o ljubavi. Nemoj zaboraviti da je svijet moja, a ne tvoja, kreacija, budući ću ti dati svjetlo spoznaje. Ako tim svjetlom osvijetliš mene, zaslužit ćeš moje darove - vodstvo i poštovanje.


DJEVICO, ti ćeš provjeravati što su ljudi od moje kreacije učinili, ispravljat ćeš njihove pogreške i zablude, i paziti da moje ideje i stvaranje ostanu savršene. Zato te obdarujem čistim umom i jasnim mislima, koje emocije ne mogu zamagliti.

Ti ćeš VAGO služiti ljudima, naučiti ih obvezama prema bližnjima, odricanju i objektivnosti. Opteretit ću te s najmanje egoizma, da bi i drugima pokazala da je davanje jedini način da se zasluži moj veliki dar - čista ljubav.

Tebi ŠKORPIONE dajem težak zadatak. Razumjet ćeš ljudske motive i upoznati stradanja i patnju, zbog čega ćeš se i od mene okrenuti. Upoznat ćeš najcrnje strane života prepuštajući se vlastitim strastima. Tebi dajem spoznaju da bol i patnju ne uzrokujem ja nego iskrivljavanje moje ideje. Kad to spoznaš dobit ćeš moj najveći dar - otkriće svrhe postojanja.


Ti si STRIJELČE zadužen probuditi u ljudima nadu i želju da se vrate k meni. Tvoj život će biti nemir i traganje, a ako dozvoliš da te vode optimizam i vjera koje ti dajem, stići ćeš do najskrivenijih mjesta, pokazujući i ostalima cilj koji sam ti namijenio - najveće obilje.

Ti ćeš JARČE ljude učiti radu i podnošenju. Nosit ćeš težak teret svojih i tuđih briga. Dokazivat ćeš radom, a ne pričama, da djela govore najglasnije. Dat ću ti strpljenje da ne posustaneš u pokazivanju puta onima koji ne prepoznaju racionalno i objektivno, a za tvoj težak rad nagradit ću te upornošću i odgovornošću.

VODENJAČE, ti ćeš imati mogućnost vidjeti dolazeće i mnoge će oči biti uprte u te. Istraživat ćeš načine i puteve, prepoznat ćeš ideju ljubavi, i neće ti biti dozvoljeno da se posvetiš čovjeku nego ljudima. Zastupat ćeš ideju slobode, zbog čega ćeš doživjeti najveću usamljenost. Zato ćeš biti nagrađen darovima kreativnosti i otkrića.

Vama ću RIBE dati najteži zadatak. Duboko i bolno ćete proživljavati svoje i tuđe patnje. Dodirnut ćete suštinu svega, jer ću vam pokazati put do najviše spoznaje, i idući njime vi ćete me jedine od moje djece prepoznati. Kad spoznate sebe naći ćete dar koji sam vam namijenio - čisto nadahnuće.


Daljine 18-04-14 10:36

Darovi i zadaci koje je u ovoj mitskoj predaji Bog namijenio svojoj djeci, nisu temeljeni na osnovnim osobinama znakova, odnose se na činjenicu da svaki znak simbolizira po jednu kuću horoskopa. Na pr. Ovan simbolizira prvu kuću u osnovnom značenju: ja prema drugima. Vaga - nasuprot, simbolizira sedmu kuću, bračnog ili drugačijeg partnera, odnosno osobu radi koje se odričemo dijela svoje osobnosti, u osnovnom značenju: ja sa drugima. Ribe simboliziraju dvanaestu kuću. ograničenja, podsvijesno, ili jednostavnije rečeno, karmu, u osnovnom značenju: ja sa sobom. Oni koji razmišljaju o sebi, u ovoj će prelijepoj predaji prepoznati suštinu, osnovu na kojoj su temeljene sve njihove osobine i potencijali.
Ovaj mit zaživio je u mnogim kulturama, ali je zbog razlika u načinu življenja, vjerovanja, potreba i običaja, dobio različite nastavke. Istočnjački narodi, zbog vjerovanja u reinkarnaciju, imaju zanimljiv nastavak ovog mita.
Nakon što je Bog obdario svoju djecu, ova su se razišla po svijetu, i nakon nekog vremena, vraćala se svom stvoritelju, moleći ga da im promijeni osobine koje su im se činile preteškima. Bog im je odgovorio: vraćat ćete mi se još mnogo puta i tražiti od mene da vam smanjim teret obveza. Ja ću vam svaki put udovoljiti. Boravit ćete na Zemlji rađajući se u različitim znakovima, sve dok ne shvatite da je svaki od vas moja savršena kreacija. Tek kad shvatite moju ideju, moći ćete mi se pridružiti i ostati pored mene.

U nekim, nama bliskijim kulturama, nastavak ovog mita znatno je drugačiji, temeljen je na relativnosti svega.
Kada su sva djeca dobila svoje obveze i darove, počela su se dogovarati o tome da ponešto od darovanog međusobno zamjene. Kada su utvrdili što žele zadržati a što promijeniti, i pronašli onoga što bi se s njima mijenjao, otišli su Bogu i zamolili za dozvolu da se međusobno mijenjaju. Bog ih je saslušao i odgovorio: Možete se mijenjati, ali samo sve svoje osobine za sve osobine onog drugog.
Ovakvo odobrenje ni jedan predstavnik horoskopa nije prihvatio.

Ma kakav nastavak ovog mita smatrali prihvatljivim, mit, sam po sebi, govori o rasporedu dobra i zla u svakoj osobi i upućuje na razvijanje dobra. Tek kad u svim aspektima, i nasuprot svemu, uspijemo suprostaviti dobro, možemo shvatiti mogućnosti koje smo dobili kao božja kreacija, sposobna da se usavršava. Sposobnost usavršavanja je najviše što je moguće u vremenskom ograničenju koje predstavlja jedan život, ili više njih. Samo savršenstvo moguće je samo u vječnosti.

Uoo 18-04-14 13:11

Astrologiju su ljudima predali pali anđeli Barakiel i Kokbiel prije otprilike 6000 godina. Oni su dio duhovne hijerarhije nama poznatije pod imenom sotona i to je duhovna tehnika kojom se ljudi povezuju sa tim duhom.

Dakle pomoću astrologije hijerarhije palih anđela ljude uvlače u duhovno sužanjstvo kroz demonsku kontrolu i manipulaciju. Tako ljudi misle da astrologija doista djeluje i funkcionira, no djeluje i funkcionira samo zato jer su životi ljudi koju u nju vjeruju predani u kontrolu duhovnoj hijerarhiji palih anđela.

Na isti način funkcionira i tarot, razne forme gatanja, i razne "energetske tehnike" utemeljene na doktrinama palih anđela.


Budite veoma oprezni pri zadiranju u duhovno.. Tamo nam samo jedno sunce daje život.. to sunce je sam Bog.. sam Isus Krist.. svi ostali su tu da uzmu, iskoriste, prevare, ubiju, ukradu i unište!

Ovo je povijest astrologije iz perspektive Božje Riječi..

Neka nas sve čuva i Blagoslovi dragi Bog Otac, Otac Isusa Krista iz Nazareta u ime Isusovo :smile_heart:

Daljine 19-04-14 08:28

Citat:

Originally Posted by Uoo (Post 400443)
Astrologiju su ljudima predali pali anđeli Barakiel i Kokbiel prije otprilike 6000 godina. Oni su dio duhovne hijerarhije nama poznatije pod imenom sotona i to je duhovna tehnika kojom se ljudi povezuju sa tim duhom.

Dakle pomoću astrologije hijerarhije palih anđela ljude uvlače u duhovno sužanjstvo kroz demonsku kontrolu i manipulaciju. Tako ljudi misle da astrologija doista djeluje i funkcionira, no djeluje i funkcionira samo zato jer su životi ljudi koju u nju vjeruju predani u kontrolu duhovnoj hijerarhiji palih anđela.

Na isti način funkcionira i tarot, razne forme gatanja, i razne "energetske tehnike" utemeljene na doktrinama palih anđela.


Budite veoma oprezni pri zadiranju u duhovno.. Tamo nam samo jedno sunce daje život.. to sunce je sam Bog.. sam Isus Krist.. svi ostali su tu da uzmu, iskoriste, prevare, ubiju, ukradu i unište!

Ovo je povijest astrologije iz perspektive Božje Riječi..

Neka nas sve čuva i Blagoslovi dragi Bog Otac, Otac Isusa Krista iz Nazareta u ime Isusovo :smile_heart:

Nisi baš u toku jer Papa Ivan Pavao II se 2000. g. ispričao svima koji su od strane crkve progonjeni kao heretici, navodeći da se isprika odnosi na sve znanstvenike i astrologe. Osim toga astrologija ne podrazumijeva niti jedan religijski izbor, a u ranom srednjem vijeku astrologijom su se bavili najučeniji a i neki pape među njima.
Barakiel mora da je "pao" nekidan, jer on je zapravo Božji Blagoslov, jedan iz skupine od 7 arhanđela.
Drugi kojeg si naveo - Kokobiel, po nekima je sveti anđeo, po nekima pali anđeo. Vjerojatno je "pao" kao se crkva odrekla astrologije, budući je on podučavao astrologiju.
Iako sam astrolog ja sam i vjernik. U liječenju često prizivam Isusa, Njegovo prisustvo uvijek osjećam i beskrajno sam zahvalna na tome. Reikisti liječe jednako kako je liječio Isus, polažući ruke na bolesnika, pa ti mogu odgovoriti jasno: Isus je moj put, zato je reiki moj izbor. I na kraju, Usui je i otkrio tajnu reikija nakon što je pokršten, a u istraživanje te tajne je krenuo očaran Isusovim izlječenjima a naročito Njegovim riječima koje je uputio svojim učenicima: "Vi ćete činiti čuda veća nego ja!"

zoricab 23-04-14 17:23

Postovi off topic premešteni na http://www.alternativa-forum.com/rel...-crkve-19.html

Relax 01-05-14 06:43

Citat:

Originally Posted by Uoo (Post 400443)
Astrologiju su ljudima predali pali anđeli Barakiel i Kokbiel prije otprilike 6000 godina. Oni su dio duhovne hijerarhije nama poznatije pod imenom sotona i to je duhovna tehnika kojom se ljudi povezuju sa tim duhom.

Dakle pomoću astrologije hijerarhije palih anđela ljude uvlače u duhovno sužanjstvo kroz demonsku kontrolu i manipulaciju. Tako ljudi misle da astrologija doista djeluje i funkcionira, no djeluje i funkcionira samo zato jer su životi ljudi koju u nju vjeruju predani u kontrolu duhovnoj hijerarhiji palih anđela.

Na isti način funkcionira i tarot, razne forme gatanja, i razne "energetske tehnike" utemeljene na doktrinama palih anđela.


Budite veoma oprezni pri zadiranju u duhovno.. Tamo nam samo jedno sunce daje život.. to sunce je sam Bog.. sam Isus Krist.. svi ostali su tu da uzmu, iskoriste, prevare, ubiju, ukradu i unište!

Ovo je povijest astrologije iz perspektive Božje Riječi..

Neka nas sve čuva i Blagoslovi dragi Bog Otac, Otac Isusa Krista iz Nazareta u ime Isusovo :smile_heart:

Nije tocno da je ovo sto si naveo iz perspektive Bozje rijeci, nego iz perspektive ljudske rukotvorine koja je poznata kao Biblija, a znanstvenici su se ocitovali da je ta knjiga puna gresaka i nedosljednosti.
Npr. povratak Isusa jos za vrijeme zivota njegovih ucenika nije se ostvario.

Jesam 01-05-14 08:04

Ovo nije off-topic i na znam zašto je maknu odgovor od Daljine (a nije recimo onaj od Uoo) kad se odnosi izravno na Uoov post i samu temu - Astrologija.

Citat:

Originally Posted by Daljine (Post 400543)
Nisi baš u toku jer Papa Ivan Pavao II se 2000. g. ispričao svima koji su od strane crkve progonjeni kao heretici, navodeći da se isprika odnosi na sve znanstvenike i astrologe. Osim toga astrologija ne podrazumijeva niti jedan religijski izbor, a u ranom srednjem vijeku astrologijom su se bavili najučeniji a i neki pape među njima.
Barakiel mora da je "pao" nekidan, jer on je zapravo Božji Blagoslov, jedan iz skupine od 7 arhanđela.

Drugi kojeg si naveo - Kokobiel, po nekima je sveti anđeo, po nekima pali anđeo. Vjerojatno je "pao" kao se crkva odrekla astrologije, budući je on podučavao astrologiju.

Iako sam astrolog ja sam i vjernik. U liječenju često prizivam Isusa, Njegovo prisustvo uvijek osjećam i beskrajno sam zahvalna na tome. Reikisti liječe jednako kako je liječio Isus, polažući ruke na bolesnika, pa ti mogu odgovoriti jasno: Isus je moj put, zato je reiki moj izbor. I na kraju, Usui je i otkrio tajnu reikija nakon što je pokršten, a u istraživanje te tajne je krenuo očaran Isusovim izlječenjima a naročito Njegovim riječima koje je uputio svojim učenicima: "Vi ćete činiti čuda veća nego ja!"


Relax 01-05-14 08:23

Citat:

Originally Posted by Jesam (Post 401337)
Ovo nije off-topic i na znam zašto je maknu odgovor od Daljine (a nije recimo onaj od Uoo) kad se odnosi izravno na Uoov post i samu temu - Astrologija.

Slazem se. Neugodno sam iznenađena micanjem tog posta.
Zatrazila sam da se post vrati.

zoricab 05-05-14 07:11

Citat:

Originally Posted by Jesam (Post 401337)
Ovo nije off-topic i na znam zašto je maknu odgovor od Daljine (a nije recimo onaj od Uoo) kad se odnosi izravno na Uoov post i samu temu - Astrologija.

Citat:

Originally Posted by Relax (Post 401340)
Slazem se. Neugodno sam iznenađena micanjem tog posta.
Zatrazila sam da se post vrati.

Post vraćen, greškom je prebačen.:thanks:

Ubuduće prijavite post ili pošaljite PP da ne idemo off topic. :smilie_smile:

Uoo 05-05-14 12:14

Citat:

Originally Posted by Daljine (Post 400543)
Nisi baš u toku jer Papa Ivan Pavao II se 2000. g. ispričao svima koji su od strane crkve progonjeni kao heretici, navodeći da se isprika odnosi na sve znanstvenike i astrologe. Osim toga astrologija ne podrazumijeva niti jedan religijski izbor, a u ranom srednjem vijeku astrologijom su se bavili najučeniji a i neki pape među njima.
Barakiel mora da je "pao" nekidan, jer on je zapravo Božji Blagoslov, jedan iz skupine od 7 arhanđela.
Drugi kojeg si naveo - Kokobiel, po nekima je sveti anđeo, po nekima pali anđeo. Vjerojatno je "pao" kao se crkva odrekla astrologije, budući je on podučavao astrologiju.
Iako sam astrolog ja sam i vjernik. U liječenju često prizivam Isusa, Njegovo prisustvo uvijek osjećam i beskrajno sam zahvalna na tome. Reikisti liječe jednako kako je liječio Isus, polažući ruke na bolesnika, pa ti mogu odgovoriti jasno: Isus je moj put, zato je reiki moj izbor. I na kraju, Usui je i otkrio tajnu reikija nakon što je pokršten, a u istraživanje te tajne je krenuo očaran Isusovim izlječenjima a naročito Njegovim riječima koje je uputio svojim učenicima: "Vi ćete činiti čuda veća nego ja!"

Papa, katolici itd nemaju nikakve veze sa povijesti astrologije o kojoj sam ja pisao, stoga neznam zašto ih spominješ i koristiš kao argument da mi objasniš kako "nisam u toku".. pričam o periodu tisuće godina prije Vatikana, a sa Vatikanom i ne želim biti u toku jer njima danas vlada isti duh koji vlada astrologijom.. tu je opširniji odgovor..

http://www.alternativa-forum.com/rel...tml#post400556

Jesam 05-05-14 12:30

Citat:

Originally Posted by Uoo (Post 400443)
Astrologiju su ljudima predali pali anđeli Barakiel i Kokbiel prije otprilike 6000 godina. Oni su dio duhovne hijerarhije nama poznatije pod imenom sotona i to je duhovna tehnika kojom se ljudi povezuju sa tim duhom.

Hm, pali anđeli. Tko je stvorio te anđele? - Bog.
Tko je stvorio Sotonu? - opet Bog.
Tko je stvorio mjesec, sunce i zvijeszde? - Bog.
Tko je učinio da njihovi međusobni utjecaji utječu i na čovjeka i njegove djelatnosti (jer sve je u prirodi povezano, pa tako i u svemiru)? - Pa Bog!
Tko je učinio recimo da mjesečeve mijene utječu na rast, klijanje, razvoj, menstrualni ciklus itd ...? Bog!

Otkuda tim anđelima znanje astologije? - valjda od Boga (kad je sve stvorio Bog).

Znači - i astrologija je od Boga. Dobro je! :thumbs:

Citat:

Originally Posted by Uoo (Post 400443)

Budite veoma oprezni pri zadiranju u duhovno..

Zaista - treba se čuvati previše duhovnosti da nam se nedajbože ne otvore oči. :smile_giggle:

Citat:

Originally Posted by Uoo (Post 400443)
Ovo je povijest astrologije iz perspektive Božje Riječi..

A ne, ne, ne - ovo je povijest astrologije po Uoou - čovjeku. :smile_nod:

MadMax111 05-05-14 13:45

Citat:

Originally Posted by Jesam (Post 401583)
Hm, pali anđeli. Tko je stvorio te anđele? - Bog.
Tko je stvorio Sotonu? - opet Bog.
Tko je stvorio mjesec, sunce i zvijeszde? - Bog.
Tko je učinio da njihovi međusobni utjecaji utječu i na čovjeka i njegove djelatnosti (jer sve je u prirodi povezano, pa tako i u svemiru)? - Pa Bog!
Tko je učinio recimo da mjesečeve mijene utječu na rast, klijanje, razvoj, menstrualni ciklus itd ...? Bog!

Otkuda tim anđelima znanje astologije? - valjda od Boga (kad je sve stvorio Bog).

Znači - i astrologija je od Boga. Dobro je! :thumbs:Zaista - treba se čuvati previše duhovnosti da nam se nedajbože ne otvore oči. :smile_giggle:A ne, ne, ne - ovo je povijest astrologije po Uoou - čovjeku. :smile_nod:hahahha,ma više se ni ne isplati pričat ni objašnjavat,kao da zidu objašnjavaš.


Bog je sve stvoril,svevideći Bog...neznam zasto mu se moramo nanovo dokazivat na ovoj planeti ali ajde,nema veze,on vec zna sve sto ce bit i sto ce nam se dogodit ali za njegovu zabavu,idemo jos jednom kroz igrokaz....di smo stali....da...bog je stvoril sotonu,koji je stvoril zlo,ali bog milostivi nije stvoril zlo,jer zlo je djelo sotone,koji je djelo boga,koji sve vidi,ali....ne...nije vidil da ce bit zla inace nebi stvoril sotonu,ne,čekajte,bog SVE vidi....:smile_rofl:

Koji mind twist haha.

Da ne idem u offtopic:pitanje za Uoo:

Jeli se spominje di u bibliji astrologija kao vrazje djelo,i ne neke zamagljenje citate nego bas specificno astrologija?
Živo me zanima,jer koliko ja znam,Vatikan je osudil astrologiju a ne Isus,ali moze bit da je,neznam cijelu bibliju sad.

Relax 05-05-14 15:05

Citat:

Originally Posted by Uoo (Post 401592)
Povijest astrologije koju sam napisao na temi "povijest astrologije" itekako ima veze sa temom.

Ne posjeduješ pravo na povijest astrologije, to što se samnom ne slažeš ili ne posjeduješ znanje koje ja imam o tome mene ne čini trolom.


Nekada sam kraj sebe imao 50 astroloških knjiga, veoma dobro znam o čemu pričam i imam pravo reći ono što znam.. naravno nitko nije dužan samnom se složiti..

Ovo sto ti pises je mitologija a ne povijest.
Dakle, ako si citao Bobricka, KOJI JE OZBILJAN POVJESNICAR, jer to je tema, pisi, o POVIJESNIM CINJENICAMA.
Mitologiju cu prijavljivati kao off topic.

Jesam 05-05-14 15:52

Citat:

Originally Posted by Uoo (Post 401589)
Jedno je astronomija, a drugo je astrologija.. molim da ne brkaš praćenje mjesečevih mjena, plime i oseke, dana i noći, godišnjih doba, itd sa time kakve će nekome biti financije i ljubavni život sljedeći mjesec..

svim klicama mjesečeva mjena djeluje isto, kao što je ženama (gdje nema svjetlosnog zagađenja) bez obzira kada one bile rođene, ciklus međusobno usklađen i poravnat sa mjesečevim mjenama..

to nema nikakve veze sa astrologijom.. nijednoj klici ni ženi ne treba natalna karta da bi to bilo tako.. bez obzira kada bile rođene ciklus im je svima u skladu sa trenutnim stanjem mjeseca.. pa tako ni oceanu ne treba natalna karta da bi se dešavala plima i oseka.. ni prirodi ne treba natalna karta da bi znala kada je proljeće..


Dakle nebeska tijela su itekako stvarna, imaju uticaj i problem nije u tome.. problem je kada se krene gatati.. bilo gledajući u šalicu kave, nebo, rune ili nešto peto..

npr. mjesec je trenutno svima nama na istoj nebeskoj poziciji, no po astrologiji to navodno za sve nas znači nešto potpuno različito..

i to navodno jer si ti rođena na Tibetu prije xy godina, a tvoja prijateljica na Andama prije yx godina.. i sad zamisli.. dok pijete kavu za istim stolom na vas taj mjesec djeluje potpuno različito..

tu počinje gatanje.. tu počinje laž.. tu astronomija postaje astrologija..

shvaćaš?

Shvaćam ja jako dobro. :smile_nod:
No, čini mi se da ti sve trpaš u isti koš, a postoje velike razlike.

Nisam ti ja neki naročiti fan astrologije niti mislim da ne možemo bez nje kvalitetno živjeti, no sve je opet stvar čovjeka. Onaj tko bježi od sebe u bilo koju ideologiju, gatanje ili drugu "vradžbinu" (uvjetno rečeno), taj sasvim sigurno nije na dobrom putu. Ne zato što će ga se dočepat neki zli sotona, nego zato što gubi dragocjeno vrijeme na bedastoće a koje bi mogao posvetiti svom duhovnom rastu, oplemenjivanju, razvoju intelekta, razvijanju osjećaja ljubavi pa i plemenitom djelovanju naspram svijeta.

Svaka prevelika identifikacija s bilo čime je isključivo zemaljska tendencija, pa ono s čime ćemo se zaokupljati ovisi o tome gdje želimo biti i kuda stremimo, kakvu si podlogu radimo za "afterlife".

Ako je nekome pročitat dnevni horoskop uz jutarnju kavu zabava, ili pročitati nešto o povijesti astrologije radi intelektualne znatiželje, onda u tome zaista nema ništa loše, no onaj tko se u potpunosti prepusti bilo kakvom predviđanju, proricanju i sl. naprosto ne čini sebi dobro jer se ograničava, sužava svoje beskonačne mogućnosti. A svi znamo da, bez obzira na Akašu, ipak imamo određenu slobodu mijenjati svoje živote pa čak i promijeniti donekle ono što nam je zapisano. To je poznato i u ezoteriji, nije religija/kršćanstvo po tome ništa posebno drugačija. I znanost nas savjetuje protiv takvih vjerovanja i postupaka. I opet - nema nikakvog sotone do naše vlastitog uvjerenja da smo ograničeni položajem zrnca graha. To se zove "samoispunjavajuće proročanstvo" i vrlo je realan psihološki fenomen, s obzirom da su ljudi vrlo podložni sugestiji.

A priča sa samoispunjavajućim proročanstvom ide ovako nekako: jedna sredovječna usamljena žena dolazi kod astrologa ili tarot-majstora ili gatare (nebitno), po prognozu hoće li se konačno udati ili naći partnera. Astrolog joj kaže da vidi kako će se uskoro udati za stranca - španjolca. Žena presretna odlazi kući ali u sto muka razmišlja kako će se s njime sporazumjeti jer ne govori španjolski. Odluči upisati tečaj stranog jezika. Voditelj tečaja/učitelj španjolskog je uistinu španjolac, oni se upoznaju, zbliže i napokon i vjenčaju.

I sad - ovo je lijepa priča, ali što ako astrolog kaže nešto loše, ako dade lošu prognozu? Što ako vidi bolest? Slažem se - vrlo opasne stvari, no etičan prognozer, reći će, ne smije takve stvari govoriti. Pitanje je samo konteksta, pitanje je onih finijih vibracija koje hvatamo iako su neizgovorene, a i pitanje je koliko je etičnih i do koje su mjere etični ako treba govoriti istinu i "čitati kako piše" u zvijezdama.

Opsjednutost sotonom isto spada u jedno od tih uvjerenja i opsesija kojih se treba riješiti.

Jesam 05-05-14 17:17

Citat:

Originally Posted by Uoo (Post 401589)

Pripazi također jer trenutno tvoja logika ide ovako nekako:
1. Bog je stvorio čovjeka
2. Bog je stvorio kamen
3. Znači - i Kamen u glavu je od Boga. Dobro je!

ili

1. Bog nam je dao usta
2. Bog nam je dao maštu
3. Znači - laž je od Boga. Dobro je!

stani malo.. :smile_wondering:

Istina Bog nam je dao slobodnu volju.. no to ne znači da je On odgovoran i da je od Njega kada netko počini ubojstvo, laž, gatanje, prevaru, manipulaciju, krađu, preljub itd..

Da još malo pojasnim. Dobar si primjer dao. I kamen je od Boga ali kamen u glavu je ljudski faktor - posljedica naše slobodne volje koju nam je - što? - Bog dao. :smilie_smile:

Dakle, iako je sve od Boga, mi imamo slobodnu volju raditi sa svim stvarima po vlastitoj savjesti.

Kako nož može poslužiti za umorstvo, tako može i za namazati pekmez na kruh. A isto je i s astrologijom.

Sve je stvar naše namjere. :smile_nod:

Sotona s tim nema nikakve veze.

Daljine 06-05-14 10:45

Citat:

Originally Posted by Uoo (Post 401592)
Povijest astrologije koju sam napisao na temi "povijest astrologije" itekako ima veze sa temom.

Ne posjeduješ pravo na povijest astrologije, to što se samnom ne slažeš ili ne posjeduješ znanje koje ja imam o tome mene ne čini trolom.


Nekada sam kraj sebe imao 50 astroloških knjiga, veoma dobro znam o čemu pričam i imam pravo reći ono što znam.. naravno nitko nije dužan samnom se složiti..

Povijest astrologije sigurno ima veze s astrologijom, ali vjerski fanatizam koji na toliko tema namećeš nema veze ni sa zdravim razumom!
Koju ti to sektu zastupaš?

zoricab 09-05-14 10:54

Off topic postovi prebačeni u http://www.alternativa-forum.com/brb...acenje-38.html


Vremenska Zona je GMT +1. Trenutno je 19:48 sati.

Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.3.0