Alternativa Forum

Alternativa Forum (http://www.alternativa-forum.com/)
-   Filozofija (http://www.alternativa-forum.com/filozofija/)
-   -   Žena vs Muškarac (http://www.alternativa-forum.com/filozofija/9755-zena-vs-muskarac.html)

ne znam 17-08-15 18:01

Žena vs Muškarac
 
Tabu tema i dalje mislim, bez obzira na silne pokrete i promjene, istorijski gledano.

Zanima me vaše mišljenje.

Je li neko pročitao Pol i karakter Ota Vainingera? Da li era vodolije konačno daje primat ženskoj energiji?

Jedna od mojih najvećih životnih kriza je bila spoznaja da sam žena. Iako žena sa pretežno muškim mozgom (po sopstvenim i više tuđim kvalifikacijama), iako "ratnik". Na kraju žena.

Naglašavam da je tema namjerno akcentovana na polne razlike, da isključim priču o "osobi", pa se u kontextu osobe ne razlikuje muško od ženskog. Ovo stoga što ne želim da u tom smjeru tema nastavi

Jesam 17-08-15 19:09

Zanimljiva ali kompleksna tema ... i vrlo ozbiljna.

Ne, mislim da još nije došlo vrijeme ženske energije iako mi se čini da sve ide u tom smjeru.
Krug se mora zatvoriti.

Nisam čitala knjigu ... da nam daš samo ukratko, dvije tri rečenice o njoj?

Ja sam cijeli život presretna što sam žena (iako možda ne tipična) jer mislim da je ženama mnogo lakše u životu (pametnim u svakom slučaju) i da imaju puno prednosti pred muškarcima.

ne znam 17-08-15 19:18

Joj, ne mogu ukratko, a da ne budem pogrešno shvaćena.

Deo knjige koji se odnosi na žene je svakako, kako to s pravom navodi Vladeta Jerotić, "najteže razumljiv, najmanje prihvatljiv i svakako najsporniji... Vajninger se bavi ženom, njenom psihologijom, logikom i etikom, suštinom žene i njenim smislom u svemiru, odnosno njenim položajem u čovečanstvu. Kada Vajninger negira svaku vrednost bića žene, on je radikalan i nemilosrdan, često ubedljiv i logičan, ali uvek subjektivan. Pošto žena nema nikakav pravi odnos prema logici, a ni prema etici, ona nema ni apsolutnog Ja u sebi, pa ne može nikada biti genijalna. Talentovane žene u umetnosti ili nauci mogu da zahvale za svoje uspehe samo muškom delu u sebi, otud se najviše u stvaranju može očekivati od najmuškobanjastijih žena. Koliko, medjutim, žena ima malo stvarnog odnosa sa svakim dubljim stvaralaštvom dokazuje nepostojanje žena-filozofa, da ne govorimo o ženama kao religioznim predvodnicima, a upravo su filozofija i religija najdublje oblasti stvaralaštva do kojih - prema Vajningeru - dopire samo dubina muškarca. Ono što ženu jedino istinski zanima i prema čemu ima jedini suštinski odnos, to je sve ono što je u bližoj ili daljoj vezi sa seksom. Zato Vajninger kaže: ‘Zena je samo seksualna, muškarac je i seksualan'. Pošto je seksualnost za Vajningera očevidno niža sfera ljudske delatnosti, prema kojoj oseća ne samo prezir već i odvratnost, žena nikada ne može da bude moralna. Ona čak nije ni nemoralna, već amoralna, kao što je i alogična. Ona se nikada ne oseća stvarno krivom, ona neprestano laže, zavidljiva je, nesocijalna, nema sopstvenih ubedjenja, već ih prima samo od muškarca. Žena je najbolji medijum, a muškarac njen najbolji hipnotizer. Jednom reči, žena je Vajningeru biće bez duše, ona nema Ja, ni individualnosti, ličnosti, ni slobode, karaktera ni volje. Žena je ili majka ili bludnica (mada na jednom mestu Vajninger dopušta da ‘možda u većini žena postoje obe mogućnosti'). Ali ni tip majke ne prolazi kod Vajningera mnogo bolje nego tip bludnice. Majka je sva cilj vrste i produženje vrste joj je cilj. Ni majka, kao ni bludnica, nije u stanju istinski da voli. Majci je potreban muškarac ne njega radi, već vrste radi. Ona se ponaša podjednako majčinski prema mužu kao i prema sinu. Ovo ponašanje se svodi na brigu za telo, ne i za dušu muškarca, jer je njen odnos prema njemu pre svega telesni. Materinskoj ljubavi je sporedna individualnost deteta, i to je ono što je duboko nemoralno u njoj. S druge strane, prostitutka oseća odvratnost prema produžavanju vrste, prema radjanju uopšte, dakle i prema detetu; ona sva bitiše u snošaju, u kome hoće da nestane kao realnost, da bude uništena. Pri svemu tome, umno najrazvijenije žene spadaju u kategoriju prostitutke, a muškarci od vrednosti uvek su voleli samo tip prostitutke. Kad je već jednom počeo da seksualnost i ženu slika u najjačim mogućim bojama, Vajninger se više ne zaustavlja. Ljubav i požuda su za njega dva tako različita, suprotna stanja da je u muškarca, kada zaista voli, savršeno neshvatljiva pomisao na telesno spajanje sa voljenim stvorenjem. Pa, ko tvrdi da još voli ženu koju poželi, taj ili laže ili nikad nije znao šta je ljubav. Postoji zato samo ‘platonska' ljubav, ljubav prema Beatriči, sve ostalo spada ‘u carstvo krmaka'. Kada muškarac voli ženu, on u njoj voli svoj ideal, jer se žena kao takva ne može voleti. On zbog toga neminovno strada, i svojim ljubavnim stradanjem on nastoji da vrati ženi dušu koju joj je oteo. Muškarac je forma, žena je materija koja prima svaku formu. Od žene se može načiniti što se hoće. Muškarcu se jedino može pomoći da bude ono što on hoće. Stoga ima smisla vaspitati samo žene, a ne muškarce. I poslednja poruka Vajningera muškarcu nosi u sebi nešto od tragične groteske. Kada je muškarac postao seksualan, kaže Vajninger, stvorio je ženu. Žena je otud krivica muškarca. Sve što se može prebaciti ženi jeste krivica muškarca. Ljubav treba da prekrije krivicu. U snošaju se žena najdublje unizuje, u ljubavi najviše uzdiže. To što žena traži snošaj, a ne ljubav, znači da ona želi da bude unižena, a ne uzdignuta. Najveći protivnik ženine emancipacije (koju je, uostalom, muškarac izmislio i za nju se bori) jeste - žena. Muškarcu je prema ženi mogućno samo jedno moralno ophodjenje: ni seksualnost, ni ljubav, jer obe upotrebljavaju ženu samo kao sredstvo za strane svrhe, već jedino pokušaj da je razume. Kako? Muškarac mora sebe da oslobodi pola, pa će tako i samo tako osloboditi i ženu. Ona, doduše, tako propada kao žena, ali samo zato da bi se uzdigla iz pepela kao čisti čovek. Odricanje seksualnosti ubija samo telesnog čoveka, i to samo zato da bi duhovni stekao pun život".

Izvor: http://blog.b92.net/text/12842/Bolesni-genije-cemu/

ne znam 17-08-15 19:23

Nije tema, ali da primijetim da je Vaininger pisao o nečemu poput DNK, do čega je došao svojom logikom, prije otkrića iste.

Da bi objasnio karakter čovjeka, uzrokovan prvenstveno polom, pokušao je na najnaučniji mogući način (u duhu svoga vremena) pisati i o biologiji, genijalnosti, jevrejstvu, itd. Bio je proglašen ženomrscem.

Čitala sam ovu knjigu prvi put sa 17 godina, prijateljica mi je preporučila, zgražavajući se nad istom. Pomislila sam tad da je cenzura nekada opravdana

Jesam 17-08-15 19:31

Baš sam htjela pitati kada je ovo pisano ... digo mi se tlak odma nakon par rečenica. :smile_rofl:
(Heh, bacila malo pogled na njegov životopis ... pa da, pretpostavila sam da je bio gej.)

Ženama je bitno ono suštinsko, prave vrijednosti.
A muškima sve ostalo.

Žena je prvenstveno majka i samim time je kreator, graditelj, njegovateljica ... dok je muškarac rušitelj i destruktor u svojoj biti - ratnik i osvajač, kompeticija mu je u krvi. I zato zemlja umire lagano sve dok je pod vlašću muške energije. I zato su morali potisnuti ženu, podjarmiti je, onesposobiti, poniziti i omalovažavati (posebno je u tome prednjačila crkva, što otvara mnoga znaimljiva pitanja vezana uz njezinu pravu svrhu i namjenu), kako bi se muška energija mogla razmahati i od svijeta učiniti ovo što danas vidimo - jedno golemo bojno polje gdje je najvažnija moć, novac i interesi i gdje vlada pravo jačeg.

Tak bi ja to nekak sažela! :smile_nod:

ne znam 18-08-15 09:18

Da l' bi se moglo kratko sažeti da si mislila da je muški princip intelekt i logika (materijalistički dokaz), a ženski osjećanje i duša (duhovnost)? Joj, bojim se da je nezgrapno, a nadam se da se niko neće osjetiti prozvanim. Pokušavam biti neutralna u smislu konstatacije, ne prosuđivanja na dobro/loše

Jesam 18-08-15 09:21

Citat:

Originally Posted by ne znam (Post 447735)
Da l' bi se moglo kratko sažeti da si mislila da je muški princip intelekt i logika (materijalistički dokaz), a ženski osjećanje i duša (duhovnost)? Joj, bojim se da je nezgrapno, a nadam se da se niko neće osjetiti prozvanim. Pokušavam biti neutralna u smislu konstatacije, ne prosuđivanja na dobro/loše

Tako nekako, da.

Ma ne mogu se sad sjetiti - čitala sam dosta na tu temu davnih dana ali mi sad izmiču autori ... mislim da Coelho ima nešto o tom (crna madona), pa Melchizedek, Dan Brown ... stara je to tema koliko i čovječanstvo.

ne znam 18-08-15 09:38

Je, nego me sad zanima baš konkretno iskustvo.

Recimo, moja naj frendica, vanprosječna osoba, s puno volje da poboljšava sebe svakodnevno, učiteljica po zanimanju, dobra osoba, obrazovana i tako dalje, našla je sebe po udaji. Napominjem da to nije svjesno, ali dopuštajući sebi da sam, iskustveno, odličan poznavalac ljudskih motiva, vidjela sam da je konačno dosegla svoj identitet, vezujući ga za muža.

Moja kuma se, na kraju, udala (nije riječ o istoj osobi), izjavivši da je našla s kim se može trpjeti i da je red da i ona izrodi tu djecu i ispuni svoju svrhu, koja je ista za sve ljude.

Treća prijateljica se udala kako joj neka klinka ne bi zgrabila momka, kad ga već ionako toliko voli.

Napominjem da su ovo vanredno sposobne žene, duševne, dobre osobe, visoko obrazovane.

Imam još primjera na razne strane, nego ovo za početak

Jesam 18-08-15 10:18

Pa to je u redu. Ako netko vidi svoju ulogu i ispunjenje sebe u tome - zašto ne?

To je sasvim validan odabir, no nije za sve. I nema nikakve veze s inteligencijom niti osvješćenošću nego naprosto s nečijom životnom misijom i svrhom. Kao što se i žene međusobno razlikuju, tako se i muškarci razlikuju - pa za neke nikako nije brak.

Ne bih se složila jedino s tvrdnjom da je to (brak, djeca) univerzalna svrha za sve.

Problem nastupa kad je čovjek podijeljen odnosno nema jasnu sliku o tome što je i tko je pa luta od uloge do uloge i tako gubi dragocjeno vrijeme i muči sebe i sve oko sebe. Zato je bitno poznavati sebe.

Uloga žene kao roditeljice, majke, njegovateljice trebala bi biti na najvišem stupnju u društvu i vrednovati se sukladno tome.

ne znam 18-08-15 10:34

Citat:

Originally Posted by Jesam (Post 447767)
Pa to je u redu. Ako netko vidi svoju ulogu i ispunjenje sebe u tome - zašto ne?

To je sasvim validan odabir, no nije za sve. I nema nikakve veze s inteligencijom niti osvješćenošću nego naprosto s nečijom životnom misijom i svrhom. Kao što se i žene međusobno razlikuju, tako se i muškarci razlikuju - pa za neke nikako nije brak.

Sve stoji, ako je u odlučivanju muško/žensko iskreno prema sebi. Na stranu sad što se meni drugačije ne dopada, to je izvor mnogobrojnih problema.

Citat:

Originally Posted by Jesam (Post 447767)
Ne bih se složila jedino s tvrdnjom da je to (brak, djeca) univerzalna svrha za sve.

Mene je izjava šokirala, pa sam postavila pitanje da mi se objasni stav.

Citat:

Originally Posted by Jesam (Post 447767)
Problem nastupa kad je čovjek podijeljen odnosno nema jasnu sliku o tome što je i tko je pa luta od uloge do uloge i tako gubi dragocjeno vrijeme i muči sebe i sve oko sebe. Zato je bitno poznavati sebe.

Da, to je ovo što sam gore rekla na drugačiji način. Postaću muški primjer, koji baš maloprije vidjeh na Facebook-u

ne znam 18-08-15 10:35

Prenosim u cjelosti status sa Facebook-a

Sreo sam drugara koji je sada inspektor, sa devojkom je šetao. Zajedno su već nekoliko godina, i kako sredina nalaže, red je da se uzimaju i prave se deca.
Uvek se pozdravimo, iako smo imali profesionalnih razmirica nekoliko puta, ali ipak se znamo jako dugo, pre nego što je svako od nas otišao na svoju stranu.
Ali ne deluje mi srećno. Deluje mi kao neko ko je izgubio kontrolu nad ssvojim životom. Konci koje je držao više nisu u njegovim prstima.
Umesto njega mu govori verenica, on uglavnom samo potvrdno klima glavom. DRži je za ruku, ali se pita kako je držati nečiju drugu. Misli da nema izlaza, ona očekuje svadbu, buljuk dece, stan i idilu, njihove familije misle da je to normalno.
On ne misli. Ali je u živom pesku u koje su ga ubacila očekivanja okoline i ljudi koje ne misle o tvojoj sreći, nego o svojoj. Ljudi koji čak i crpe svoju sreću iz tvoje nesreće.
I oseća se zatvorenim, u četiri zida koji su tu gde god se on okrenuo., ali ne radi ništa iz straha da ne izneveri okolinu.
Zato bira da izneveri sebe. I ostane u svoja četiri zida.
I zato će se oko njega uvek širiti taj miris privida idiličnog života, a smrad će osećati samo on.
U njegova četiri zida. Gde će mu žena postati cimerka, a deca podstanari.
I voleo bih da mogu da mu to objasnim, ali ne mogu. Voleo bih da mu kažem da se ništa ne forsira, da zajebe očekivanja okoline, da radi stvari kad oseća da bi trebalo da ih uradi, i da zajebe strah od samoće i držanje dlana nekoga koga ne osećaš kao svoju polovinu.
Ruka će mu možda jedno vreme biti prazna, ali će biti slobodna da krene ka bilo kojoj drugoj. I jednom će naći onu pravu.
I onda zidovi padaju, a on vidi svet koji je krio sam od sebe, godinama.
https://www.youtube.com/watch?v=TKSipxv6Gys

Nemanja Cvijetić, o zidovima i samoobmanama.

Jesam 18-08-15 10:41

Mogu opet reći za sebe ... ja sam u jednom životnom periodu tu bila podijeljena (nije imalo nikakve veze s naučenim ili nametnutim društvenim konvencijama jer sam otkad za sebe znam totalno imuna na njih a i nitko me ni na što nije silio, nisam bila kondicionirana na taj način) ... no, srećom sam jako puno razmišljala, radila na sebi i na kraju shvatila da ne bih bila nikome dobra u ulozi žene i majke ... ni sebi ni djeci. Odnosno, ako bih bila dobra djeci i suprugu, onda ne bih sama bila sretna i obrnuto. A čemu trapljenje, čemu prisila na konvenciju ako u tome ne uživamo srcem i dušom?

Moja uloga je očigledno bila neka druga, iako ponekad sa čežnjom promatram sretne, složne i skladne obitelji, no i dalje sam svjesna da sam odabrala pravi put. Rješenje ponekad nije jednostavno i odluka je prokleto teška jer je "za sva vremena".

dido 18-08-15 13:09

Jedino kad bih voljela biti muško je za vrijeme poroda!:smile_rofl:

Adamina 18-08-15 14:54

Citat:

Originally Posted by Jesam (Post 447775)
Mogu opet reći za sebe ... ja sam u jednom životnom periodu tu bila podijeljena (nije imalo nikakve veze s naučenim ili nametnutim društvenim konvencijama jer sam otkad za sebe znam totalno imuna na njih a i nitko me ni na što nije silio, nisam bila kondicionirana na taj način) ... no, srećom sam jako puno razmišljala, radila na sebi i na kraju shvatila da ne bih bila nikome dobra u ulozi žene i majke ... ni sebi ni djeci. Odnosno, ako bih bila dobra djeci i suprugu, onda ne bih sama bila sretna i obrnuto. A čemu trapljenje, čemu prisila na konvenciju ako u tome ne uživamo srcem i dušom?

Moja uloga je očigledno bila neka druga, iako ponekad sa čežnjom promatram sretne, složne i skladne obitelji, no i dalje sam svjesna da sam odabrala pravi put. Rješenje ponekad nije jednostavno i odluka je prokleto teška jer je "za sva vremena".

Mislim da bi ti bila dobra majka, jer se puno stvari mijenja nakon poroda i to ne možeš pojmiti niti jednom knjigom i tuđom riječi već vlastitim iskustvom.

Jesam 18-08-15 15:30

Citat:

Originally Posted by Adamina (Post 447987)
Mislim da bi ti bila dobra majka, jer se puno stvari mijenja nakon poroda i to ne možeš pojmiti niti jednom knjigom i tuđom riječi već vlastitim iskustvom.

Moguće, ali upravo je tu problem u toj podvojenosti što u bih u tom slučaju ostala neostvarena na jednom drugom području koje mi je očigledno u ovom životu suđeno i to bi mene činilo nesretnom.

No, naravno - pitanje je što bi bilo kad bi bilo ... to nitko ne može znati.

Adamina 18-08-15 15:31

Citat:

Originally Posted by Jesam (Post 447990)
Moguće, ali upravo je tu problem u toj podvojenosti što u bih u tom slučaju ostala neostvarena na jednom drugom području koje mi je očigledno u ovom životu suđeno i to bi mene činilo nesretnom.

No, naravno - pitanje je što bi bilo kad bi bilo ...

Sad ti je ionako gotovo... kolko sam shvatila.

Jesam 18-08-15 19:05

Citat:

Originally Posted by Adamina (Post 447991)
Sad ti je ionako gotovo... kolko sam shvatila.

Naravno. Sad mi je lakše jer više nemam o čemu dvoumiti. :smile_giggle:

lopea 18-08-15 23:14

Moguće da ovde vrijedi ona jing jang ,ni ovog previše ni ovog premalo ,zato i postoji svijet ,nemože nešto da postoji barem na materijalnom nivou a da nema ni ovog ni onog. Ostalo ,svako ima svoju priču kojoj je potrebna dobra neka vrsta psihoanalize ,zašto što i sl.

Silvio Sponza 09-06-22 10:20

Citat:

Originally Posted by ne znam (Post 447504)
Joj, ne mogu ukratko, a da ne budem pogrešno shvaćena.

Deo knjige koji se odnosi na žene je svakako, kako to s pravom navodi Vladeta Jerotić, "najteže razumljiv, najmanje prihvatljiv i svakako najsporniji... Vajninger se bavi ženom, njenom psihologijom, logikom i etikom, suštinom žene i njenim smislom u svemiru, odnosno njenim položajem u čovečanstvu. Kada Vajninger negira svaku vrednost bića žene, on je radikalan i nemilosrdan, često ubedljiv i logičan, ali uvek subjektivan. Pošto žena nema nikakav pravi odnos prema logici, a ni prema etici, ona nema ni apsolutnog Ja u sebi, pa ne može nikada biti genijalna. Talentovane žene u umetnosti ili nauci mogu da zahvale za svoje uspehe samo muškom delu u sebi, otud se najviše u stvaranju može očekivati od najmuškobanjastijih žena. Koliko, medjutim, žena ima malo stvarnog odnosa sa svakim dubljim stvaralaštvom dokazuje nepostojanje žena-filozofa, da ne govorimo o ženama kao religioznim predvodnicima, a upravo su filozofija i religija najdublje oblasti stvaralaštva do kojih - prema Vajningeru - dopire samo dubina muškarca. Ono što ženu jedino istinski zanima i prema čemu ima jedini suštinski odnos, to je sve ono što je u bližoj ili daljoj vezi sa seksom. Zato Vajninger kaže: ‘Zena je samo seksualna, muškarac je i seksualan'. Pošto je seksualnost za Vajningera očevidno niža sfera ljudske delatnosti, prema kojoj oseća ne samo prezir već i odvratnost, žena nikada ne može da bude moralna. Ona čak nije ni nemoralna, već amoralna, kao što je i alogična. Ona se nikada ne oseća stvarno krivom, ona neprestano laže, zavidljiva je, nesocijalna, nema sopstvenih ubedjenja, već ih prima samo od muškarca. Žena je najbolji medijum, a muškarac njen najbolji hipnotizer. Jednom reči, žena je Vajningeru biće bez duše, ona nema Ja, ni individualnosti, ličnosti, ni slobode, karaktera ni volje. Žena je ili majka ili bludnica (mada na jednom mestu Vajninger dopušta da ‘možda u većini žena postoje obe mogućnosti'). Ali ni tip majke ne prolazi kod Vajningera mnogo bolje nego tip bludnice. Majka je sva cilj vrste i produženje vrste joj je cilj. Ni majka, kao ni bludnica, nije u stanju istinski da voli. Majci je potreban muškarac ne njega radi, već vrste radi. Ona se ponaša podjednako majčinski prema mužu kao i prema sinu. Ovo ponašanje se svodi na brigu za telo, ne i za dušu muškarca, jer je njen odnos prema njemu pre svega telesni. Materinskoj ljubavi je sporedna individualnost deteta, i to je ono što je duboko nemoralno u njoj. S druge strane, prostitutka oseća odvratnost prema produžavanju vrste, prema radjanju uopšte, dakle i prema detetu; ona sva bitiše u snošaju, u kome hoće da nestane kao realnost, da bude uništena. Pri svemu tome, umno najrazvijenije žene spadaju u kategoriju prostitutke, a muškarci od vrednosti uvek su voleli samo tip prostitutke. Kad je već jednom počeo da seksualnost i ženu slika u najjačim mogućim bojama, Vajninger se više ne zaustavlja. Ljubav i požuda su za njega dva tako različita, suprotna stanja da je u muškarca, kada zaista voli, savršeno neshvatljiva pomisao na telesno spajanje sa voljenim stvorenjem. Pa, ko tvrdi da još voli ženu koju poželi, taj ili laže ili nikad nije znao šta je ljubav. Postoji zato samo ‘platonska' ljubav, ljubav prema Beatriči, sve ostalo spada ‘u carstvo krmaka'. Kada muškarac voli ženu, on u njoj voli svoj ideal, jer se žena kao takva ne može voleti. On zbog toga neminovno strada, i svojim ljubavnim stradanjem on nastoji da vrati ženi dušu koju joj je oteo. Muškarac je forma, žena je materija koja prima svaku formu. Od žene se može načiniti što se hoće. Muškarcu se jedino može pomoći da bude ono što on hoće. Stoga ima smisla vaspitati samo žene, a ne muškarce. I poslednja poruka Vajningera muškarcu nosi u sebi nešto od tragične groteske. Kada je muškarac postao seksualan, kaže Vajninger, stvorio je ženu. Žena je otud krivica muškarca. Sve što se može prebaciti ženi jeste krivica muškarca. Ljubav treba da prekrije krivicu. U snošaju se žena najdublje unizuje, u ljubavi najviše uzdiže. To što žena traži snošaj, a ne ljubav, znači da ona želi da bude unižena, a ne uzdignuta. Najveći protivnik ženine emancipacije (koju je, uostalom, muškarac izmislio i za nju se bori) jeste - žena. Muškarcu je prema ženi mogućno samo jedno moralno ophodjenje: ni seksualnost, ni ljubav, jer obe upotrebljavaju ženu samo kao sredstvo za strane svrhe, već jedino pokušaj da je razume. Kako? Muškarac mora sebe da oslobodi pola, pa će tako i samo tako osloboditi i ženu. Ona, doduše, tako propada kao žena, ali samo zato da bi se uzdigla iz pepela kao čisti čovek. Odricanje seksualnosti ubija samo telesnog čoveka, i to samo zato da bi duhovni stekao pun život".

Izvor: http://blog.b92.net/text/12842/Bolesni-genije-cemu/


Djelomično se slažem s time ,

ali sam mišljenja da u današnje doba je ona ne zavidljiva prema muškarcu , socijalna prema ženi , nema sopstvenih ubedjenja već ih prima samo od vodečih žena koje predstavljaju ugled masi žena . Žena je seksualni hipnotizer muškaraca , što znači da muškarcu odgovara da bude seksuakno ovisan o ženi i da sebe po svom spolu smatra manje vrijednjim od žene onako kako ga je ona hipnotizirala ( zbog toga se masovno prikazuje ženski spol i masovno skriva muški spol , čak i na plažama ) . Jednom reči muškarac naivno nasjeda na ženski odgoj i treba mu dosta iskustva da sazna da je u praksi ipak drukće od onog kako ga je žena odgajala od malih nogu

Muško ima testise , a ženska nema testise , dakle ona ima anatomsku prednost na jednom djelu tijela , ali nema fiziološku prednost na tom djelu tijela , međutim žensko razmišljanje je potpuno mehaničko zbog toga ženska čeka da joj muškarac prvi priđe i služi jer ona smatra da je ona njemu više potrebna nego što je on njoj potreban . Ono što u praksi se može primjetiti da su psi anatomski opasni za ljude ( link https://www.rtl.hr/vijesti/potraga/v...2-5ab5905dac5f ) , ali ne vladju psi ljudima nego vladaju ljudi psima . Dakle što više žena sebe smatra po svom spolu vrijednja od muškog to više ona sebe stavlja u situaciju poraza gdje ona reaktivno postaje sluga muškom

Svakako ja sam alternativni astrolog , a astrologija se smatra pseudoznanosti , pa je to samo moje alternativno razmišljanje

Silvio Sponza 09-06-22 10:49

Citat:

Originally Posted by dido (Post 447887)
Jedino kad bih voljela biti muško je za vrijeme poroda!:smile_rofl:

Situacije se mijenjaju , ali većina ljudi voli biti u situaciji kada su bolji , a nikako u situaciji kada su lošiji .
Tu se postavlja pitanje je li moguće da neka osoba bude u svakoj situaciji u svemu bolja ?
Koliko je teško prihvatiti ono što jesi bilo muško bilo žensko i ne sramiti se i skrivati se toga što jesi ?

Silvio Sponza 09-06-22 10:58

Citat:

Originally Posted by Jesam (Post 447510)
Baš sam htjela pitati kada je ovo pisano ... digo mi se tlak odma nakon par rečenica. :smile_rofl:
(Heh, bacila malo pogled na njegov životopis ... pa da, pretpostavila sam da je bio gej.)

Ženama je bitno ono suštinsko, prave vrijednosti.
A muškima sve ostalo.

Žena je prvenstveno majka i samim time je kreator, graditelj, njegovateljica ... dok je muškarac rušitelj i destruktor u svojoj biti - ratnik i osvajač, kompeticija mu je u krvi. I zato zemlja umire lagano sve dok je pod vlašću muške energije. I zato su morali potisnuti ženu, podjarmiti je, onesposobiti, poniziti i omalovažavati (posebno je u tome prednjačila crkva, što otvara mnoga znaimljiva pitanja vezana uz njezinu pravu svrhu i namjenu), kako bi se muška energija mogla razmahati i od svijeta učiniti ovo što danas vidimo - jedno golemo bojno polje gdje je najvažnija moć, novac i interesi i gdje vlada pravo jačeg.

Tak bi ja to nekak sažela! :smile_nod:

Joj , pa ti poput muškomrzkinja pripisuješ muškima takve negativne ratničke osobine
Zbog čega ti je ratnik simbol muškarca , zbog čega ti nije znanstvenik simbol muškarca ?
Ako je ženska majka odgajateljica onda zbog čega bi odgojila tako da kada muško odraste bude ratnik , a ne znanstvenik ?
Kakve su to majke odojateljice koje vole da muško bude ratnik , a da one ne vole da muško bude znanstvenik ?

Silvio Sponza 09-06-22 11:06

Šta bude bilo kada se robotika još više razvije i budu se masovno počeli proizvotiti roboti koji nemaju ni testise ni ovarije , je li tada budu roboti vrijednji od ljudi ?

Silvio Sponza 09-06-22 11:45

Citat:

Originally Posted by ne znam (Post 447735)
Da l' bi se moglo kratko sažeti da si mislila da je muški princip intelekt i logika (materijalistički dokaz), a ženski osjećanje i duša (duhovnost)? Joj, bojim se da je nezgrapno, a nadam se da se niko neće osjetiti prozvanim. Pokušavam biti neutralna u smislu konstatacije, ne prosuđivanja na dobro/loše

Vrlo jednostavno možeš znat da li ti prevladava muško razmišljanje ili žensko razmišljanje jer ako si u društvu muških koji skrivaju svoj spol ( u širokim hlaćama ) onda imaš žensko razmišljanje . a ako si u društvu muških koji ne skrivaju svoj spol ( u tajicama ) onda imaš muško razmišljanje . Međutim pošto u zadnjih 40-ak godina vladaju žene sa ženskim razmišljanjem kojima masu drugih ženskih vjeruje onda moguće da si u toj globalnoj krizi poprimila žensko razmišljanje ( , a u koliko si protiv svoje biologije onda čini se da ti baš i nije lako )

Jesam 10-06-22 08:38

Citat:

Originally Posted by Silvio Sponza (Post 470961)
Joj , pa ti poput muškomrzkinja pripisuješ muškima takve negativne ratničke osobine
Zbog čega ti je ratnik simbol muškarca , zbog čega ti nije znanstvenik simbol muškarca ?
Ako je ženska majka odgajateljica onda zbog čega bi odgojila tako da kada muško odraste bude ratnik , a ne znanstvenik ? Kakve su to majke odojateljice koje vole da muško bude ratnik , a da one ne vole da muško bude znanstvenik ?Kad dooobro i temeljito proučiš povijest, posebno povijest religija, sociologiju i psihologiju, možda shvatiš što sam napisala. Možda, ali ne gajim neke nade.

Silvio Sponza 12-06-22 21:49

Citat:

Originally Posted by Jesam (Post 470966)
Kad dooobro i temeljito proučiš povijest, posebno povijest religija, sociologiju i psihologiju, možda shvatiš što sam napisala. Možda, ali ne gajim neke nade.

Svakakva povijest potoji , ali kada te uće onda stavljaju proritet na ratove , a u povjesti je bilo i dobroga , a ne samo lošega , dok čini da ono dobro preskaču da ućće . Možda zbog toga je tebi simbol muškarca ratnik , a ne znanstvenik , jer si previše čitala povijest ratova ? Zbog čega si zanemarila povijest znanosti da ne pronalaziš simbol muškarca znanstvenika ?

Jesam 13-06-22 06:05

Joj daj Silvio - mlatiš praznu slamu. Stvarno nemam namjere diskutirati s polupismenom i neobrazovanom osobom o takvim temama.

Silvio Sponza 14-06-22 09:19

Citat:

Originally Posted by Jesam (Post 470977)
Joj daj Silvio - mlatiš praznu slamu. Stvarno nemam namjere diskutirati s polupismenom i neobrazovanom osobom o takvim temama.

Ha ha ha .. Što bi to možda značilo da si ti ratnički obrazovana ? ? ? :D

Šta ti misliš je li moj znanstveni rad primjene natematičke analize u fizici kojeg sam napisao točan ?

Jesam 17-06-22 07:19

Citat:

Originally Posted by Silvio Sponza (Post 470980)
Šta ti misliš je li moj znanstveni rad primjene natematičke analize u fizici kojeg sam napisao točan ?Iskreno, ne zanima me niti ga imam namjere čitati jer te ne shvaćam ozbiljno.

Silvio Sponza 21-06-22 08:56

Citat:

Originally Posted by Jesam (Post 470996)
Iskreno, ne zanima me niti ga imam namjere čitati jer te ne shvaćam ozbiljno.

Ima ljudi sa prirodoslovnim diplomama koji su vidjeli moj rad i oni smatraju da trebam biti uporan u pronalaženju izdavača , s druge strane do sada ni jedan recenzionista mi nije odgovorio-la da je moj rad ne točan
Recenziomisti su vrhunski stručnjaci u svojoj domeni , ali njihov posao nije laki jer ako se radi o nekoj novosti , a pri tome oni ne nađu greške u izvodu onda oni su oprezni oko objave pošto to novo stavlja upit točnosti onog što je do sada priznato , dakle oćito bi više recenzionista trebalo proučiti rad da znaju je li se taj rad može objaviti u znanosti ako je stvaro točan ili u tom radu ima neke greške koju znanstvenici me mogu odmah nači .

Ako pogledaš kompjutere sa šahovskim programima oni svaku partiju pobjede vrhunske šahiste , dakle koliko god ti šahisti bili vrhunski kompjuter nađe njima puno grešaka i pobjedi ih baš svaku partiju
U zadnjih 15-ak godina nema svjetskog šahovskog prvaka i ni jednog drugog šahiste koji je uspio da ne izgubi partiju od kompjutera , dakle ne uspiju niti remizirati , nego gube sve partije od reda koliko god bili vrhunski šahisti

Svakako da sam ja u pisanju svog rada se potpomogao matematičkim programom s kojim sam provjeravao točnost mojih izvoda ( ne bih ni slao nešto na recenziju da nisam predhodno provjerio više puta , to je i razlog zbog kojeg još ni jedan recenzionista mi nije našao grešku ) . Ja sam sam sebi našao 2 greške u prvoj verzi rada i ta sam dva izraza izbacio iz mog rada , ali moj rad ima desetak stranica , a ne samo dva izraza , pa bi baš volio vidjeti je li ima recenzionista koji mi može nači grešku , a radi se o tome da sam do istog rešanja došao s tri razlićita izvoda

Šta bi trebao možda uploadirati 10-ak stranica mog rada sa matematičkim izvodima ?

Silvio Sponza 21-06-22 09:37

P. S.

Ustvari to što sam ja izveo i nije novo nego je ono zadnjeg stoljeća odbaćeno , a ja sam s mojim izvodima dokazao da je bio u pravu Gottfried Leibniz , a ne Daniel Bernoulli kojeg današnja znanost smatra da je u pravu

Daniel Bernoulli je matematički osporio izraz Gottfried Leibniz-a , a ja sam matematički izveo korekciju po kojoj je ipak Gottfried Leibniz-a izraz točan

Inače iako sam amater ja sam prošao ispit domene matematike koju sam pisao i tom se domenom bavim dosta vremena , te se dobro razumjem u nju ( zbog toga recenzionistima nije lako da mi nađu grešku u izvodu , ako uopće ima greške )

Toliko informativno , ne budem više off topic , pošto je tu druga tema

Silvio Sponza 21-06-22 09:53

Žena vs Muškarac ?

Pa jasno je kako ovaj svije funkcionira da se svodi na to je li doslovce nemaš muda ili imaš muda , pa niie slučajno da ni jedna ženska ne želi biti samnom jer se ne sramim svog muškog spola , nije čudo da je takav svijet doveo globalnu krizu društveno i biološki . Bio sam na plažama i vidio da su još večina muških u širokim hlaćicama , te večina ženskih u gaćama što znaći da je tek poćetak globalne krize i biološki , a onda i društveno jer nije povijest stala


Vremenska Zona je GMT +1. Trenutno je 04:59 sati.

Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.3.0