Alternativa Forum

Kvantna medicina sadasnjost i buducnost

Ovo je diskusija na temu Kvantna medicina sadasnjost i buducnost u podforumu Ostale metode
Šta je kvantna medicina? - Nova medicinska grana koja spaja najsavremenija ...

Natrag   Alternativa Forum > Alternativna medicina > Ostale metode

Alternativa Forum


Ostale metode Ostale alternativne metode

Odgovor
LinkBack Opcije Teme Način Prikaza
Nepročitano 24-10-09, 23:48   #1
Banned
 
pars30's Avatar
 
Datum registracije: Sep 2009
Postovi: 23
pars30 will become famous soon enoughpars30 will become famous soon enoughpars30 will become famous soon enoughpars30 will become famous soon enoughpars30 will become famous soon enoughpars30 will become famous soon enoughpars30 will become famous soon enough
Zadani Kvantna medicina sadasnjost i buducnost

Šta je kvantna medicina?
- Nova medicinska grana koja spaja najsavremenija dostignuća biofizike i kvantne fizike sa poznavanjem energetskih polja organizma. Zvanično je u Briselu 1989. godine proglašena za medicinu trećeg milenijuma, nakon dugogodišnje primene u više od 1500 kabineta i nakon kliničkog ispitavanja njenog delovanja na više od milion i po pacijenata.
Ovaj novi naučni pristup je iznedren u bivšem SSSR-u i imao je nekoliko razvojnih faza. Predkliničko ispitivanje bilo je od 1964 do 1978. godine. Posle eksperimenata na mikroorganizmima i životinjama, 1978. počela je klinička primena i statističko praćenje rezultata.
Sredinom osamedesetih godina počinje teoretsko-eksperimentalna razrada i proizvodnja aparata sa ekstremno visokom frekvencijom. Nastala su dva tipa aparata: sa uskospektralnim i širokospektralnim dejstvom sa frekventnim opsegom od 53-78 GHz (milijardi herca ), što se podudara sa najčešće poremećenom mikrotalasnom frekvencijom tela. Ova ispitivanja naročito su zanimala tim stručnjaka koji se bavio kosmičkom medicinom. Naime, boravak kosmonauta u kosmosu podrazumevao je period i duži od godinu dana, a za to vreme izloženi su delovanju mikrotalasa. Istraživače je zanimalo kakav je uticaj mikrotalasa na njihove organizme.
Do kojih su otkrića došli sovjetski naučnici?
- Posmatrajući kosmičke mikrotalase pronašli su mikrotalase u nama 30-300 GHz što znači da naše ćelijske podjedinice vibriraju u istom frekventnom opsegu. Ovo se običnim ispitivanjima ne moze uočiti, ali se podudarilo sa ranijim pretpostavkama i rezultatima do kojih je došao ugledni britanski naučnik Frelih, koji je potvrdio da živi sistemi vibriraju u opsegu od 30 - 300 G Herca. Primera radi, molekul vode ima vibracije od 30 G Herca.
Šta je po kvantnoj medicini ljudski organizam?
- Komplikovani kibernetski sistem sa veoma razvijenom energetsko-informativnom mrežom, integrisan na više nivoa. Odnosi ćelija-organ-organizam podrazumevaju projekcije i na horizontalnim i vertikalnim nivoima. To znači da su bolesti svesne ne samo ugrožene ćelije i organi, već sve ćelije čitavog organizma, te da su sposobne da ga brane preko mnogostrukih i veoma komplikovanih mehanizama samoregulacije. Kada se kaže "bolest", ima se na umu više segmenata tog fenomena, ili pojave. Utvrđivanjem bolesti otkriva se ili da je organizam u fazi ozdravljenja, ili je "poklekao" i svojim samoregulativnim mehanizmima ne uspeva da prevaziđe bolest, te mu u tom slučaju treba pomoć.
Šta se u našem organizmu dešava kad nam skoči temperatura?
- Povišena temperatura je jedna od manifestacija nekih bolesti, kao i što na bolest ukazuje i povećan broj limfocita u krvi. To signalizira da se organizam protiv "uljeza" bori, a mi smo već navikli da mu "pomažemo" uzimanjem određenih hemijskih lekova koji spuštaju temperaturu. Međutim, mi mu tako brišemo svest o postojanju problema u organizmu. Šta više, opterećujemo njegov suptilan sistem da prerađuje strane hemijske supstance, umesto da mu pomognemo da se sam izbori sa "agresorom" pokrećući ili podižući samoodbranu i samoisceljenje na viši nivo.
Mahanizmi samoodbrane i samolečenja
Kako se postiže da organizam sam organizuje samoodbranu i samoisceljenje?
- Preko imunostimulacije i oslobađanja sopstvenih medijatora tj. supstanci, koje će organizmu pomoći da prevaziđe bolest.
Narodna medicina u slučaju povećanja temperture koristi masažu stopala i šake alkoholom (koji je destilat prirodnih biljnih supstanci), što znači stimulaciju određenih biološki aktivnijih tačaka stopala i šake, kojim su oni krcati, dok kvantna medicina reguliše poremećene frekvencije, podiže imunološki status i uključuje vlastitu unutrašnju laboratoriju za proizvodnju supstanci koje pomažu da se bolest prebrodi.
Da li je povećan broj limfocita u krvi znak bolesti?
- Povećan broj limfocita u krvi tumačimo kao bolest, a zaboravljamo da limfociti "pamte" zdravo stanje organizma, bore se protiv "uljeza" i teže da se vrate zdravom stanju. Kada se njihov broj poveća, to govori da je organizam, već u jednoj od faza ozdravljenja, osim u veoma retkim malignim slučajevima kada je poremećena kontrola njihove produkcije.
Lečenje kvantnom medicinom znači izazivanje rezonantnog odgovora organizma, aktiviranjem mnogobrojnih puteva samoregulacije. Suština ove još nedovoljno poznate, ali priznate medicinske grane, je u oslobađanju endogenih tj. sopstvenih biološki aktivnih supstanci - vlastitih "medikamenata" koji su u znatno manjoj količini potrebni, ali su višestruko aktivniji od farmakoprepata. I što je najvažnije, oni su potpuno bezopasni. Nema alergijskih reakcija, nema predoziranja, a to nije zanemarljivo. Normalizacijom stresogenih i adaptivnih hormona, koagulacionih potencijala krvi, normalizacijom Ph i mnogobrojnih metaboličkih procesa, organizam sopstvenim snagama prevazilazi bolest. U tome je mehanizam delovanja kvantne medicine i njene neograničene mogućnosti u preventivi, ali i lečenju mnogih oboljenja čiji je uzročnik nepoznat.
Pri tome, važno je naglasiti sledeće:
• snaga signala kojim se deluje na organizam je krajnje niska, što potvrđuje da nije reč o fizičkom delovanju na organizam, već samo o informaciji koju on dobija da bi se sam pokrenuo ka izlečenju.
• evidentan je efekat produženog dejstva; uzlazna linija ozdravljenja, posle svake seanse; ali i posle završetka terapije, jer je organizam primio informaciju " šta mu valja činiti". lodgovarajuća reakcija organizma na delovanje elektromagnetnih talasa niskih intenzivnosti uglavnom se ne nalazi u zoni na koju terapeut deluje, već u zoni patološkog procesa, koji je po pravilu sasvim udaljen.
• kvantna terapija koriguje ne samo dinamičke procese koji bi izmenili sam defekt, već i bolest u celini. Primera radi, kod pacijenta sa čirom na želucu ili dvanaestopalačnom crevu, podvrgnutog ovoj terapiji, ne samo da će se zaceliti ulkusna grizlica, već će se izlečiti i ulkusna bolest.
• ovom terapijom postiže se normalizacija na fizičkom nivou i u mentalno-emotivnoj sferi pacijenta, što znači da se prevazilazi psihosomatska priroda oboljenja.
Je li većina bolesti psihosomatske prirode, odnosno da li je stres gotovo uvek okidač bolesti?
- Autor termina "psihosomatska medicina", Franc Aleksander, navodi da je stres okidač za mnoga psihosomatska oboljenja, a savremena istraživanja pokazuju da je čak od 75 do 90 odsto oboljenja, psihosomatske prirode. Stres je globalni napad spoljneg sveta na organizam, a pošto naš organizam i naši organi imaju različitu genetsku predispoziciju, tj. izdržljivost, to će "pucanje" organizma nastati upravo preko onih karika koje su najslabije. Na prvobitnoj listi Franca Aleksandera nalazilo se samo sedam psihosomatskih bolesti: astma, hipertenzija, tireotoksikoza, čir, ulcerozni kolitis, reumatoidni artrit, neurodermatitis. Sada je ta lista bolesti daleko veća.
Kako telo resetuje svoj sistem?
Kako biste objasnili odnos psihe i materije?
- Psihosomatska medicina pokušava da razreši još uvek nepoznat odnos između onoga što se naziva nesvesnom psihom i onoga što nazivamo materijom, a možda su psiha i materija zapravo ista pojava, jedna posmatrana iznutra, a druga spolja, kako je govorio još Jung. Takođe je poznato da su ćelije u mozgu i imuni sistem opremljeni i osposposobljeni za međusobnu komunikaciju. Ovo su potvrdila istraživanja dr Norman Kozins, što ukazuje da izloženost stresu i te kako utiče na pad imuniteta i na razvoj bolesti. Ako smo mi stabilni u psiho-mentalno-emotivnom smislu, nećemo pokleknuti bolesti i obrnuto. Kvantna medicina upravo uravnotežuje te nivoe.
Kad se može reći da je čovek zdrav, a kad da je bolestan?
- Nastanak bolesti se moze posmatrati sa različitih aspekata. Pre svega sa biofizičkog i biohemijskog. Savremena medicina je do šezdesetih godina 20. veka prednost davala biohemijskom aspektu koji je za razliku od biofizičkog bio lakše dokaziv. Od šestedesetih godina, u SSSR, Nemačkoj, Britaniji, Rumuniji, Italiji itd. iscrpno se istražuje biološko delovanje magnetnog polja i biofizičkih aspekata nastanka bolesti. U tom kontekstu se biofizički nivo posmatra kao dublji nivo nastanka bolesti, te se ona ne može prevazići samo delovanjem na biohemijski nivo koji predstavlja drugi stepenik u nastanku bolesti. Ukrajinski akademik Sergej Pantelemonovič Sitko, je u okviru naučno-istraživačke institucije "Vidguk", u Kijevu, u bivšem SSSR-u, okupio eminentne stručnjake iz različitih naučnih oblasti, koji su predstavili tzv."kvantnu fiziku živih sistema". Ona govori o tome da su svi živi sistemi, a ne samo ljudski, sposobni da prepoznaju za 0.01 odsto promenjenu frekvenciju elektromagnetnog talasa i da to registruju kao bolest. Znači organizam je zdrav kada u njemu postoji stabilna frekvencija elektromagnetnog talasa. Odstupanje od normalne frekvencije organizam registruje se kao bolest. Dok je stabilna frekvencija garant za stabilne biohemijske procese u organizmu i očuvanje zdravlja, promenjena frekvencija kanališe biohemijske procese na pogrešnu stranu, u bolest. Drugim rečima, gde nastaje devijacija elektromagnetnog talasa, gde je prekid protoka energije, tu nastaje obolenje.
Kako kvatna medicina leči obolenje?
- Vraćanjem poremećene frekvencije u normalu, ili bar približavanjem normali, putem milimetarske talasne terapije zvane MTT. Najnovija saznanja ukazuju da se na uspostavljanje ravnoteže može delovati generatorom sa ekstremno visokom frekvencijom, ali izuzetno male snage. Elektromagnetni talas zapravo daje informaciju koja se unosi u ćeliju, a ova je širi po organizmu i tako uklanja obolenje. Zamislite to kao da organizam kroz veoma komplikovanu energetsko-informativnu mrežu resetuje svoj sopstveni sitem.
Na koje zone na telu se deluje generatorom?
Zavisi od dijagnoze. Generatorom se deluje preko kože na akupunkturne tačke.

Zašto baš na akupunkturne tačke?
Jer su one osetljivije od drugih i brže prenose informaciju. Vrlo se malo zna da se sa akupunkturnim tačkama, ili kako ih Rusi zovu "Bat" biološki aktivnije zone, većinom podudaraju davno otkrivene i od strane savremena nauke dobro proučene: Zaharin-Head-ove ili Headove zone koze, Mackenzie-ve zone u mišićima, Refleksne zone potkožnog vezivnog tkiva, zatim bolne i dijagnostičke Valleix ove tačke, Erbove, trigger zone, aktivne tačke i tačke zone uzbune.
Kako ćelije razmenjuju informacije?
Opet se vraćamo na sovjetske naučnike i "kvantnu fiziku živih sistema" i ponovo interesantnu kinesku tradicionalnu medicinu, koju zapadne nauke dugo nisu prihvatale zbog njenih mističkih konotacija i zbog toga što u svoju filozofiju naizgled nije uključivala mozak i endokrine žlezde. Ispitivanja unazad dve decenije pokazala su da je akupunkturni sistem i te kako povezan i sa centralnim i sa perifernim nervnim sistemom, ali i sa endokrinim žlezdama. Kvantna fizika živih sistema predstavlja akupunkturni sistem kao dinamičku strukturu, a akupunkturne tačke se nalaze na mestima stvaranja trodimenzionalnih tzv. stojećih talasa - De Broljevih interferentnih talasa, koji su posledica refleksije od kože i kostiju, tzv. Frelihovih ekscitacija, a nastaju u izuzetno polarizovanim molekularnim podjedinicama u ćelijskimmembranama i citoplazminim proteinima.
Kojim putem ćelije jedna drugoj javljaju svaku informaciju?
- Najstariji tip komunikacije među ćelijama, potvrđeno je, nalazi se u veoma gustim pukotinastim spojnim kanalima ćelija (PSK). Njihova gustina na ovim tačkama 6 puta je veća nego na okolnom tkivu. Ovi kanalići su veoma osetljivi na izmenu jona kalcijuma, Ph i na izmenu voltaže. Znači, s jedne strane, na akupunkturnim tačkama imamo olakšanu provodljivost preko trodimenzionalnih stojećih talasa, a sa druge strane, preko ovih kanalića. Ovo utiče da se preko akupunkturnih tačaka lakše priđe informativnom sistemu organizma. U ovaj sistem se može ući sa veoma malom energetskom snagom.
Zanimljivo je da u elektromagnetnom akupunkturnom talasu postoje tzv. samo dva rezonantna frekventna prozora.
Šta su rezonantni frekventni prozori?
- Postoje dve mogućnosti dobijanja rezonantnih odgovora organizma, dok je sve ostalo primoravanje organskih sistema na reakciju.
Jedan rezonantni prozor se nalazi u elektromagnetnom opsegu krajnje niske frekvencije (ULF), dok je drugi u krajnje visokom frekventnom opsegu. Dokaz za postojanje ULF prozora su dobri klinički rezultati nemačke škole rezonantne terapije, kao i neki mehanizmi prekida bola, koji se aktiviraju izuzetno niskim frekventnim stimulacijama, a dokaz za krajnje visoku frekvenciju EHF(sinonimi: KVC-krajnje visokaja castota, MTT- Milimetarska Talasna Terapija, MRT-Mikrotalasna rezonantna terapija, ITT-Informaciono Talaso Terapija, EMI-elektromagnetna izlučenija, EHF-extremly high frequency radiation…). su izuzetni kliničko-terapeutski rezultati rusko-ukrajinske škole, čak i u lečenju veoma teških bolesti, poput aseptičkih nekroza glavice butne kosti, multifokalna skleroza, miastenija, dečje cerebralne paralize, dijabetesa, ishemijske bolesti srca, pa čak i nekih slučajeva raka.


др Рејмунд Ројал Рајфл, један од пионира квантне медицине

Kvantna medicina je nova naučna grana

dr Žanka Četojević
http://www.quantummedicum.com
29. septembar 2007.


Kvantna medicina je nova naučna grana, ili još bolje reći objedinjenje energetske i moderne, komplementarnih i alternativnih grana medicine. U zadnjih par decenija kvantna medicina se razvila zahvaljujući otkrićima telesnog elektro-magnetizma. Ubrzanim razvojem moderne, pre svega kompjuterske tehnologije, postaje sve pristupačnija i ima sve više pristalica i u zvaničnoj medicini. Ja to često pojednostavim i kažem da je kvantna medicina simbioza holističkog tj. celovitog pristupa lečenju čoveka potpomognuta modernom tehnologijom.

Holistički pristup lečenju posmatra čoveka i život a samim tim i zdravstvene probleme kao splet energetskih oblika i vibracija, koji su opet u stalnoj promeni i dinamičkom (dis)balansu. Kvantni pristup lečenju se zasniva na činjenici da je svaki živi organizam izvor elektromagnetnog zračenja. Dijagnoza se zasniva na činjenici da zdravi organi ili delovi tela šalju zdrave vibracije (frekvencije), za razliku od bolesnih izobličenih talasa. Zahvaljujući modernoj tehnologiji danas smo u mogućnosti da merimo te vibracije a zatim da ih terapeutski korigujemo, lečimo. Stimulusi, elektromagnetni impulsi, frekvencije, koji se šalju u telo u toku terapije zapravo stimulišu telo na samoizlečenje.

Često ove moderne tehnike lečenja zovemo medicinom 21 veka. Medjutim, već hiljadama godina su poznata znanja i veštine zdravog života, preventive i lečenja u sklopu tradicionalne kineske medicine (akupunktura, herbalistika, tai-chi, chi gong), indijske ajurvede, joge, aromaterapije, kristaloterapije, terapije zvukom, plesom, travarstvo raznih kultura….itd. Sve ove metode posmatraju čoveka kao sklad ili nesklad tela, uma, duše i okoline; znači kao celinu.

Razvojem elektronike, kibernetike i kompjuterske tehnologije ova hiljadugodišnja znanja dobijaju potvrdu i u zvaničnoj nauci, a to je činjenica da je naše telo u suštini kondezovana energija koja se brzo kreće na bezbroj različitih vibracija. Tesla je još davno rekao da će razvojem i ispitivanjem nevidljivih sila čovečanstvo napredovati u nauci za par godina tako brzo kao što je za sve vreme do sada. Svedoci smo toga.
U knjizi “Vibratorna medicina” dr Richard Gerber objašnjava da: ”Ajnštajnova teorija primenjena na vibratornu teoriju ljudska bića vidi kao mrežu komplesnih energetskih polja koja reaguju sa fizičko-ćelijskim sistemom. Spoznaja da je sva materija enegija u neprekidnom kretanju, temelj je shvatanja da ljudska bića posmatramo kao energetske dinamičke sisteme.
Kroz istoriju
Kao što rekoh, razvojem elektronike u prethodnom veku nauka naglo napreduje na svim poljima pa i u medicini. Tako je razvojem (nevidljivih) X-zraka i (nečujnog) ultrazvuka omogućen pregled u unutrašnjost ljudskog tela, a kasnije je ta energija našla primenu i u terapijske svrhe. Daljim razvojem tehnologije uključujući kompjutersko matematičke analize razvijaju se još bolji i detaljniji aparati, sa manje štetnog uticaja, kao CAT (Computerised Axial Tomography) MRI (Magnetic Resonance Imagine). Svima su nam uobičajene tehnike merenja električnih aktivnosti srca i mozga (EKG, EEG).

Na početku 20. veka američki naučnik dr Royal Rife otkriva da ćelije izložene nekom obliku energije sa kojom rezonuju tu energiju apsorbuju kroz rezonantne strukture. Što je energija veća, ćelije se razaraju. Jednostavan način za razumevanje rezonance (muzičarima će to biti najjednostavnije) je da zamislimo opersku pevačicu koja svojim glasom lomi vinske čaše – jer čaše rezoniraju na odredjenoj frekvenciji. Ako pevač može podesiti frekvencu svoga glasa sa čašom ona će apsorbovati tu rezonantnu energiju i slomiti se. Taj jednostavan princip se može primeniti i na žive ćelije, bakterije, viruse, degenerisana tkiva…. itd. Dr Rife je vodjen tom idejom razvio aparat i nazvao ga MOR (mortal oscilating rate).
Šezdesetih godina dr Robert Becker, hirurg-ortoped, otkrio je da elektro-magnetnom stimulacijom povredjenih kostiju i drugih tkiva menja polaritet ćelija i tako pospešuje zarastanje.
Dva nemačka naučnika, lekar dr Franc Morel i ing. elektronike Erich Rasch (po njima je metoda dobila ime MORA) merenjem elektro-magnetnih oscilacija na akupunkturnim tačkama dobili su razliku izmedju zdravih - harmoničnih i patoloških - bolesnih oscilacija. Ovim i još drugim otkrićima sada na energiju našeg tela preko akupunkturnog sistema ne moramo delovati samo iglama, toplotom i prostim pritiskom već i elektromagnetnim vibracijama, magnetima, svetlom, laserima, MRT (mikrorezonatnom terapijom).
U ovom istorijatu obavezno moramo spomenuti i nemačkog lekara dr Semuel Hanemana, koji je nezadovoljan medicinskom praksom svog doba (1755-1843.) osmislio sistem lečenja “slično se sličnim leči”. Uspešno je lečio svoje pacijente koristeći supstance koje kod zdravih ljudi izazivaju slične simptome od kojih pacijent boluje. Eksperimentisanjem je otkrio da što je manja koncentracija to je lek efikasniji. Dalje je lek razredjivao do tačke kada u njemu više nije bilo ni jednog molekula leka, ali je ostala “energetska memorija” leka. Prema Njutnovskom principu ovakav lek ne bi trebalo da ima ikakav efekat. Ali homeopatski lekovi su suptilni energetski lekovi koji sadrže energetsku frekvenciju ili ”energetski zapis” materije od koje su napravljeni i kao takvi deluju na traumu sa kojom rezonuju.

Novo doba kvantne-energetske medicine

Razvojem sve bržih kompjuterskih sistema stvaraju se i nove mogućnosti na polju energetske medicine i biorezonance. Osamdesetih godina američki naučnik prof William Bill Nelson je na osnovu činjenice da svaki energetski fenomen zauzima prostor u više dimenzija i kao takav je merljiv patentirao metod 3-vektoralne analize preparata (QQC). Merenjem energetskog oblika 10-tak hiljada supstanci (bakterije, virusi, paraziti, alergeni, toksini, minerali, vitamini, zdrava-bolesna tkiva, hormona, neurotransmitera, raznih homeopatskih i drugih lekova ) dobio je matrix, osnovu za konstruisanje biorezonantnog biofidbek antistres sistema QXCI/SCIO (Quantum Xrroid Consciousness Interface / Scientific Conscousness Interface Operation). Sistem, pored rezonance meri elektro-fiziološku reaktivnost supstanci biološkom brzinom (preko 1/1000sec). Nakon testa oko 3 min, i obrade podataka sledi korigovanje pronadjenih disbalansa. Ovaj proces se odvija simultano tako da se može pratiti kako pacijent reaguje na stimulans. Promene na energetskom telu su mnogo osetljivije i suptilnije. Na njemu se pokazuju simptomi i znaci disbalansa mnogo ranije nego na fizičkom telu, tako da se može delovati i tretirati preventivno da do oboljenja i ne dodje!

Ovaj holistički pristup dijagnoze i terapije s pravom zovemo medicinom 21. veka zbog jednostavnog razloga što na prvom mestu tretiraju celokupnog čoveka a tek onda se usmere na pojedine simptome ili bolest.

Da bi otpočelo lečenje skoro svaki pacijent mora da doživi promenu svesti. Skok unutar svesti u dublje nivoe podsvesnog predstavlja ključ isceljenja. Svest je energija, a energija je zasnovana na kvantumu i u stalnoj je promeni. Zato male stvari i male promene u životu i našim navikama na svesnom nivou, uz podršku neke od energetskih-kvantnih terapija mogu dovesti do velikih promena na nesvesnom na kojem se dešava izlečenje.

I da se vratimo na početak. A gde je uopšte početak života? Žutog cara i Huang Nei Jing, prvu pisanu knjigu koja prekrasnim slikovitim jezikom objašnjava živu reku energije koja neprekidno teče u nama i oko nas povezujući naš mikro-kosmos sa beskonačnim makro-kosmosom. Gde smo tu mi “svesni ljudi” 21. veka? Da li možemo pratiti genijalce, ljude otvorenog i širokog uma koji vide veću i širu sliku, mnogo brže od nas običnih? Ili biti blokirani neznanjem sumnjičavih?

Treba pokušati. Za početak se ispravite dok čitate ovaj tekst, ugasite cigaretu, umesto kafe popijte času soka, nasmešite se kolegi preko puta i pitajte ga kako je, prošetajte do kuće…….tako ćete svesnim pozitivnim stavom prema sebi i svojoj okolini na podsvesnom pokrenuti lavinu dobrih vibracija…serotonina, endorfina i drugih kvalitetnih supstanci u telu.

Ipak još uvek se ratuje, ljudi se ubijaju, Zemlja je sve zagadjenija, trujemo i um i telo, a gde nam je duša? Naše male ćelije često pate, boluju, šalju signale koje ne prepoznajemo ili nećemo da vidimo; ostavljamo rešenje za sutra jer nemamo vremena. Dokle?
U kojem će nas pravcu odvući nove tehnologije? Da li strah od novoga ostavlja prazan prostor samo za loše? Da li nauku možemo iskoristiti na pametan način, u našu korist? MOŽEMO.

Oblasti kvantne medicine svakako mogu jer su bezbedne za pacijenta i terapeuta. QXCI/SCIO stimuliše telo na osnovu vlastitih biofidbek informacija. Terapije su bezbedne a takodje i veoma edukativne. Putem telesnog elektromagnetizma, biofidbeka i biorezonance QXCI/SCIO stimuliše telo na samoizlečenje.
Za one koji vole da se “ušuškaju” u fotelju i čitaju na temu energetske terapije i slično, evo par predloga (izdanja su na engleskom jeziku) :

“The Field” – Lynne Mc Taggart
“Vibrational Medicine” – Richard Gerber, MD
“Cross Currents” – Robert O Backer, MD
“Healing Through Balance” –Yeshi Danden,MD
“The Handbook of Rife Frequency Healing”- Nina Silver,Ph.D
“The Edge Effect”- Eric Brawmen, MD
“The Hathar Material” – Tom Kenyon&Virginia Essene
“Molecules of Emotion”- Candece B Perth, Ph.D
“The Biology of Belief” – Bruce Lipton, Ph.D
“Matrix Energetics” Richard Barlett, DC, MD
“Geopatic Stress”- Jone Thurnell-Read
“Quantum Healing”- Deepak Chopra, MD

I u našoj zemlji mnogi lekari, pogotovo oni koji već odavno proučavaju i aktivno se bave oblastima iz klasične akupunkture i homeopatije, su odmah prepoznali mogućnosti raznih energetskih-kvantnih sistema i uspešno ih koriste .

Čarobni štapić postoji smo u bajkama. Za dobro zdravlje treba imati dosta znanja, zdrave logike, aktivan i odgovoran stav pre svega prema sebi, prema drugima i prema okolini. Onda će i stimulacije na suptilnim energetskim nivoima biti brže i efikasnije.

http://www.b92.net/zivot/novodoba.php?n ... 65662&fs=1
pars30 je offline   Reply With Quote
Hvala na korisnom postu!
akupresura (24-01-10), alison (28-11-18), RED PILL (27-10-09), Spring (26-10-09), zoricab (24-09-19)

Nepročitano 27-10-09, 12:18   #2
Guru
 
Lupio Pax's Avatar
 
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 724
Lupio Pax has a reputation beyond reputeLupio Pax has a reputation beyond reputeLupio Pax has a reputation beyond reputeLupio Pax has a reputation beyond reputeLupio Pax has a reputation beyond repute
Lupio Pax has a reputation beyond reputeLupio Pax has a reputation beyond reputeLupio Pax has a reputation beyond reputeLupio Pax has a reputation beyond reputeLupio Pax has a reputation beyond reputeLupio Pax has a reputation beyond reputeLupio Pax has a reputation beyond reputeLupio Pax has a reputation beyond reputeLupio Pax has a reputation beyond reputeLupio Pax has a reputation beyond reputeLupio Pax has a reputation beyond reputeLupio Pax has a reputation beyond reputeLupio Pax has a reputation beyond repute
Zadani

Citat:
Čarobni štapić postoji smo u bajkama. Za dobro zdravlje treba imati dosta znanja, zdrave logike, aktivan i odgovoran stav pre svega prema sebi, prema drugima i prema okolini. Onda će i stimulacije na suptilnim energetskim nivoima biti brže i efikasnije.

http://www.b92.net/zivot/novodoba.php?n ... 65662&fs=1
Potpisujem
Podijeli post!


Zadnja promjena:
Lupio Pax je offline   Reply With Quote
Lupio Pax, hvala ti na korisnom postu!
alison (28-11-18)
Nepročitano 16-01-10, 21:44   #3
Banned
 
pars30's Avatar
 
Datum registracije: Sep 2009
Postovi: 23
pars30 will become famous soon enoughpars30 will become famous soon enoughpars30 will become famous soon enoughpars30 will become famous soon enoughpars30 will become famous soon enoughpars30 will become famous soon enoughpars30 will become famous soon enough
Zadani

PRIMENA KVANTNE MEDICINE


Doctor Rife

Rojal Rejmond Rajf je rodjen 1888. godine.
Ovaj genijalni naucnik i izumitelj bio je siroko obrazovan, ali i samouk u mnogim oblastima. I njegova sudbina, kao i sudbina njegovih pronalazaka, identicna je onome sto se dogodilo Tesli, a kasnije i dr Krebsu.
Rajf je razvio tehnologiju koja se i danas koristi u optici, elektronici, radiohemiji, biohemiji, balistici i aviotehnici. Za zivota je primio 14 nagrada i priznanja i pocasni doktorat Univerziteta Hajdelberg.
Znanja iz potpuno razlicitih oblasti omogucila su mu da ih povezuje i nalazi resenja za mnoge probleme koje usko usmereni naucnici nisu mogli da rese. I ne samo to. Mnoga resenja koja je sam izmislio, mogao je i tehnicki da realizuje potpuno jer je bio vest konstruktor. Tako je izumeo i napravio heterodinamicni ultraljubicasti mikroskop, mikrodisektor i mikromanipulator za istrazivanja u biologiji, biohemiji i medicini.
Za vreme Prvog svetskog rata Rajf je sluzio u mornarici SAD sa zadatkom da istrazuje rad u nekim stranim laboratorijama, ali su detalji nepoznati. Verovatno da je Rajf ideje za svoje kasnije istrazivanje nasao u nekim od nemackih laboratorija, jer su Nemci u to vreme bili daleko ispred svih u naucnim i tehnoloskim dostignucima.
Do 1929. godine talentovani Rajf je zavrsio rad na do tada najvecem mikroskopu. Njegov mikroskop je uvecavao cak 17.000 puta, za razliku od tada koriscenih koji su uvecavali 2.000 puta. To je bio ogroman pomak, pa je Rajf bio u stanju da u svojoj laboratoriji u San Dijegu vidi mikroorganizme koje do tada niko nije video. Do 1933. sklopio je mikroskop koji je imao uvecanje 60.000 puta. Nazvao ga je univerzalni mikroskop. Ova savrsena naprava bila je sastavljena od cak 5.682 dela. Sve do 1980. to je bio jedini mikroskop na kom se moglo dobiti takvo uvecanje. (Danas se uvecava i milion puta.)
Da bi mikroorganizam bio vidljiv pod mikroskopom on je morao da bude bojen anilinom koji je otrovan. To bi virus trenutno ubilo, pa se pod mikroskopom mogao videti samo mrtav i mumuficiran. Ali Rajf je ovaj problem resio tako sto je virus bojio svetlosnim spektrom i tako uspeo da ga vidi zivog u svim njegovim aktivnostima. Rajf je prvi poceo da koristi "rezonantnu svetlosnu tehnologiju" za svoj mikroskop.
Naime, kako se atomi u molekulu drze zajedno zahvaljujuci energetskoj kovalentnoj vezi, oni odaju i apsorbuju sopstvenu elektromagnetnu frekvenciju. Ne postoje dve vrste molekula koji imaju istu elektromagnetnu oscilaciju, odnosno energetsku oznaku. Rezonanca pojacava svetlo na isti nacin kao kada se dva talasa u okeanu kada sjedine i pojacaju svoju snagu.
Rajf je brizljivo identifikovao individualne spektroskopske karakteristike za svaki mikrob, koristeci prorez kao dodatak na spektroskopu. Onda je polako okretao blok kvarcnih prizmi da fokusira svetlo jedne talasne duzine na mikroorganizam koji je razgledao. Ova talasna duzina bila bi izabrana jer je bila rezonantna sa odredjenom spektroskopski oznacenom frekvencom mikroba, i imajuci u vidu utvrdjenu cinjenicu da svaki molekul oscilira sopstvenom i razlicitom frekvencijom.
Virusi su tako bojeni frekvencijom svetla kao kada se boje podesavaju na televizoru. On je osvetlio mikrobe (obicno viruse ili bakterije) sa dve razlicite talasne duzine istog ultraljubicastog svetla frekvencijom koja rezonira sa spektralnom oznakom mikroba. Dva talasa su proizvela interferencu kada su se spojila. Ova interferenca je bio treci duzi talas koji je pao na vidljivi deo elektrognetnog spektruma. Ono sto je do tada bilo nevidljivo na svetlu, iznenada je postalo vidljivio u brilijantnom bljesku svetla kada bi bilo izlozeno frekvencijama boja koje se odbijaju sa njihovih sopstvenih razlicitih spektroskopskih frekvencija.
Tako je 1932. otkrio virus humanog kancera. Video ga je zivog kako u promenjenim okolnostima nakon delovanja kancerogenih supstanci i on pocinje da menja svoj oblik i tako tarnsformisan se replikuje i deluje na normalne celije pretvarajuci ih u kancerozne.
Rojal Rejmond Rajf je koristio dr Kendalov K-medijum u nameri da izoluje virus raka. Tako je 1932. dobio uzorak tkiva za koji se sumnjalo da je kancerozno, ali pocetna kultura nije mogla da proizvede virus koji je trazio i koji je vec bio uocio.
Kako ni medijum ni mikroskop nisu bili sami za sebe dovoljni da otkriju mikroorganizam u filteru, on je ponovio pretragu sa dodatnim tretmanom.
Desilo se sasvim slucajno da je prethodno testirao cev u okviru tubularnog prstena napunjenog argonom, koji je bio aktiviran elektricnom strujom, koju je inace koristio kako bi bombardovao elektronima mikroorganizme. Desilo se da je kultura sa kancerom ostala 24 casa u cevi napunjenoj gasom i sa ukljucenom strujom. Kada je kulturu stavio pod mikroskop uocio je da se njen izgled promenio. Proucavao je razloge tog fenomena i sa nekoliko ponavljanja otkrio je, u polupropusnom filteru (izradjenom od ultrafinog porcelana), crvenkasto-purpurne granule u kulturi. Bio je to "BX" virus kancera koji je on uspeo prvi da izoluje i precisti. Rajf i njegov asistent su odmah nastavili sa radom da potvrde otkrice. Ponovili su metod 104 puta uzastopno i dobili isti rezulat.
Sledilo je jos preko 20.000 neuspelih pokusaja da se transformisu normalne celije u celije raka. Konacno je uspeo. Onda je kreirao uspesno 400 tumora od iste kulture. Sve je dokumentovao filmom, fotografijama i pedantnim beleskama. Ovaj virus je nazvao "Cryptocides primordiales". Evo sta je tada zapisao: "Koriscen je Univerzalni mikroskop pod uglom prelamanja 12-3/10 stepeni, boje hemijskog prelamanja (refrakcije) - purpurnocrvene. Velicina virusa je izuzetno mala. Duzina je 1/15 mikrona, sirina 1/20 mikrona
Ali, Rajf je otkrio jos nesto. Ovaj virus je bio polimorfan, odnosno stalno je menjao oblike.
Tako je Rajf zapisao da se virus kancera pojavljivao u cetiri oblika i to: BX (karcinom) i BY (sarkom - veci od BX).
Zatim, monokoloidne forme u miocitima krvi od preko 90 odsto obolelih od kancera, a ukoliko su pravilno obojene mogu se videti na standardnom mikroskopu. Tu su i kritomice pleomorfne gljivice - identicne morfoloski onima grozdastim i pecurkastim.
Sve ove forme mogle su se, po Rajfu, preobratiti u formu "BX" u periodu od 36 sati i u eksperimentalnoj zivotinji mogle su proizvesti tipican tumor sa patologijom neoplasticnog tkiva od koga se opet mogao izolovati "BX" mikroorganizam. Kompletan proces je bio ponovljen preko 300 puta sa identicnim pozitivnim rezultatom.
Rojal Rajmond Rajf je tako dokazao postojanje polimorfizma, odnosno potvrdio je nalaze Pjera Besama (Pierre Béchamp) koji je prvi tvrdio da postoje mikroorganizmi koji u svom zivotnom ciklusu menjaju oblik.
Proslavljeni Luj Paster, koji je od Besama preuzeo mnoge ideje i prikazao ih kao svoje, ovome se zestoko suprotstavljao. Tako je Paster kao veliki zagovornik vakcina (za koje sve vise vlada misljenje da su veoma opasne) postao svetski poznat, dok je ime Pierre Bechamp potpuno zaboravljeno. Ipak, Paster nije bio u pravu.
Za Rajfove nalaze zainteresovala se tada dr Virdzinija Livingston. Ona se iz Nju Dzerzija cak i preselila u San Dijego gde je bila Rajfova laboratorija koju je cesto posecivala. Danas se otkrice virusa raka pripisuje upravo njoj, koja je svoja istrazivanja obelodanila 1948. Ona je ovaj virus preimenovala u "Progenitor Cryptocides", i nastavila groznicavo da sprovodi sopstvenu terapiju lecenja kancera baziranu upravo na Rajfovim otkricima. Rajfa u svojim radovima nikada nije ni pomenula.
Medju lekarima i naucnicima nastala je tada, pocetkom tridesetih godina, rasprava o tome da li virus menja oblik ili ne. Kako nisu svi bili u mogucnosti da otputuju daleko u San Dijego i sami se uvere u ovaj fenomen na Univerzalnom mikroskopu, tvrdili su da virus ne postoji. Medju onima koji su pobijali Rajfov nalaz bio je i dr Tomas Rivs, tada veoma uticajan clan Americke medicinske asocijacije (AMA).
Sam Rajf nije se mnogo obazirao na raspravu. Vise mu je stalo da otkrije nacin kako da ovaj virus unisti. Za to je upotrebio isti princip kao i da ga ucini vidljivim - oscilaciju. Znajuci frekvenciju koju su prirodno imali ovi mikrobi,
Rajf je pojacavao njihovu oscilaciju dok se nisu izoblicili i raspali od strukturnog stresa. Rajf je nazvao ovu frekvenciju "smrtonosna oscilujuca brzina" (Mortal Oscillatory Rate ili MOR). Ona nije bila stetna za okolno tkivo.

Ubijanje virusa

Postoje bukvalno trilioni razlicitih oscilacija i svaka vrsta i svaki molekul ima svoju karakteristicnu frekvenciju. Rajfu je tako bilo potrebno mnogo godina i mnogo sati neprekidnog rada dok nije tacno definisao oscilacije koje su bile specificne za svaku bolest. Tako je na istom principu mogao da razori viruse herpesa, paralize, meningitisa, tetanusa, influence i jos mnogih drugih mikroorganizama.
Tako su 20. novembra 1931.godine 44 najeminentnija lekara Sjedinjenih Drzava priredili banket za Rajfa i dali mu pocasnu titulu doktora.
Banket je nazvan "Kraj svih bolesti". Odrzan je na imanju doktora Milbenka Dzonsona u Pasadeni, koji je bio glavni nadzornik i pokrovitelj svih medicinskih ispitivanja koje je Rajf sprovodio.
Univerzitet Juzna Kalifornija imenovao je 1934. Specijalni medicinski istrazivacki komitet da nadgleda tretman koji je sprovodio Rajf. Iz bolnice u Pasadeni dovedeno je u njegovu laboratoriju na tretman frekvencijama 16 pacijenata u zavrsnom stadijumu karcinoma. Ovaj komitet je bio sastavljen od lekara i patologa ovlascenih da pregledaju pacijente ukoliko prezive tretman, posle 90. Tako je nakon tri meseca Komitet zakljucio da je 14 pacijenata bilo POTPUNO IZLECENO.
Tretman je onda podesen i za ostala dva i oni su nakon cetiri nedelje takodje izleceni. Efekat lecenja od raka je tako bio 100 odsto.

Rajf je 1934. zapisao: "Sa instrumentom za tretman frekvencijom nije dolazilo do ostecenja okolnog tkiva, tretman je bio bezbolan, nije bilo neprijatnog zvuka i nikakva senzacija kod pacijenta nije postojala.

Jedna cev osvetljava pacijenta i posle tri minuta tretman je zavrsen. Virus ili bakterija su unisteni i organizam se nakon toga sam oporavlja prirodno od toksicnih posledica nastalih delovanjem virusa ili bakterije. Nekoliko bolesti se moze leciti istovremeno".
Iste godine (1934) pocela je sa radom uspesna klinika za kancer na Univerzitetu Juzna Kalifornija.
Dr Rajf je saradjivao sa tada vrhunskim naucnicima i lekarima koji su podrzavali njegovo otkrice.
Njegov nacin lecenja raka opisan je 1931. godine u "Science Magazine". O uspesnoj klinici raspravljano je narednih deset godina na mnogim medicinskim seminarima, a oprezno je informisana javnost u udarnim medijima. Tehnicki detalji lecenja dati su u godisnjem izvestaju Smitsonian Instituta.
Zakljucak strucnjaka koji su primenjivali ovaj tretman bio je sledeci: uzrocnik kancera je bio mikroorganizam, mikroorganizam se bezbolno unistava i kod pacijenata kod kojih je metastaza u zavrsnom stadijumu, a posledice bolesti mogu biti potpuno zalecene.

Farmakobiznis umesao prste

Moris Fisbejn, koji se do 1934. godine docepao skoro citavog kapitala Americke medicinske asocijacije (AMA), poslao je Rajfu svog advokata sa "ponudom koja se nije mogla odbiti". Radilo sa svakako o kupovini prava na koriscenje Rajfove frekventne masine. Ali, Rajf je ponudu odbio. Detalji ponudjenog posla nisu poznati. (Fisbejn je 1949. izbacen iz AMA zbog kradje fondova i vise raznih prevara.)
Prvi incident sa kojim se nakon toga Rajf suocio bila je kradja komponenti iz njegove laboratorije, fotografija, filmova i pisanih beleski. Tesko je ostecen njegov Univerzalni mikroskop i mnogi delovi su pokradeni. Podmetnut je i pozar kako bi se prikrili tragovi. Krivac nikada nije otkriven.
Podmetnut je i pozar u laboratoriju "Burnett" u Nju Dzerziju, sa kojom je Rajf blisko saradjivao. Njena vrednost je tada bila danasnjih nekoliko miliona dolara.
Autor clanka koji je objavljen u godisnjaku Smitsonian Instituta ubijen je u svojim kolima.
Dr Nemes koji je imao neke duplikate Rajfovih radova i saradjivao sa Rajfom, smrtno je stradao u vatri u svojoj laboratoriji u kojoj je izgorela i dokumentacija.
Vec 1939. skoro svi istaknuti doktori i naucnici u SAD poricali su da su ikada sreli dr Rajfa. Ovaj potpuni preokret bio je nesumnjivo rezultat pritiska farmaceutskih kompanija.
Tako je Artur Kendall, direktor Northwestern School of Medicine, koji je radio sa Rajfom na virusu kancera, prihvatio donaciju od skoro cetvrt miliona dolara da prekine lekarsku praksu. Penzionisao se i otisao u Meksiko. To se dogodilo u vreme Velike depresije kada su ljudi vec masovno ostajali bez posla.
Onda, 1939. agenti "porodice koja je kontrolisala farmaceutsku industriju" (verovatno se misli na Rokfelere) "pomogli su" Filipu Hojlendu (Philip Hoyland) da povede sudski spor protiv "Beam Ray Corporation", koja je bila upravo njegov najveci poslovni partner. To je bila jedina kompanija koja je proizvodila Rajfove frekventne instrumente. Hojlend je izgubio spor, ali je i kompanija bankrotirala placajuci advokate, sto i jeste bio cilj "pomoci". U vreme Velike depresije proizvodnja Rajfovih frekventnih instrumenata je potpuno prestala.

Otkrica vec otkrivenog

Podmukli udarci koje je lecenju raka zadavao mocni farmakobiznis nisu prestali dokle god je postojala opasnost da neko na Rajfovom tretmanu razvije uspesnu kliniku.
Bas kada je bilo planirano odrzavanje pres-konferencije 1944. na kojoj bi se citavom medicinskom svetu do tancina obrazlozili rezultati studije iz 1934. u vezi s Rajfovom uspesnom terapijom u lecenju kancera, doktor Milbenk Dzonson (bivsi predsednik AMA) smrtno je otrovan, a njegovi papiri sa beleskama i izvestajem su "nestali".
Ipak, najtezi i konacni udar na "lek za sve bolesti" je bio kada je policija nezakonito zaplenila ostatke Rajfovih pedesetogodisnjih istrazivanja.
Rad i zivot dr Rojala Rajfa bio je definitivno unisten. Potpuno slomljen, predao se alkoholu. Umro je (ili je ubijen) 1970. "slucajnom" smrtonosnom dozom valijuma i alkohola u bolnici "Grossmont".
Ogroman novac je potrosen da bi oni lekari koji su videli ovu terapiju, sve sto su videli i saznali - sto pre zaboravili. Medicinski casopisi koje sponzorisu velike farmaceutske kompanije odbili su da publikuju bilo sta u vezi s Rajfovom terapijom. Tako mnogi studenti medicine nikada nisu ni culi za Rajfova istrazivanja i rezultate.
Kasne 1950. godine neki nezavisni istrazivaci, ne znajuci nista o Rajfovom radu, izneli su dokaze da je rak infektivna virusna bolest i da se kancer "ne sastoji samo od tumornog tkiva" vec je prisutan i neki mikroorganizam. Opisali su rak kao bolest koju uzrokuje "izvesni mikroorganizam u krvi". Po tim istrazivanjima ispalo je da svi ljudi nose taj virus u krvi, ali da on uzrokuje razvoj tumora samo ukoliko nastupi odredjena toksikacija.
Dr Irene Corey Diller sa Instituta za istrazivanja raka u Filadelfiji te godine je, ne znajuci za rad Rajfa, uspesno izolovala gljivicni agens iz maligne izrasline. Sazvala je simpozijum u Njujorku kako bi obelodanila svoje otkrice.
Ali, direktor centra za istrazivanja kancera Sloan Ketering, Cornelius P. Rhoads, navodno je to sprecio.
U laboratorijama instituta Sloan- Ketering je ponovo 1985. nepobitno utvrdjeno da se virus (identican onom koji je opisao Rajf) nalazio u svim kulturama krvi kanceroznih pacijenata. Svi ovi nalazi su morali da budu unisteni, a zvanicno tumacenje koje je izdao Institut zasnivalo se na tvrdnji da je virus ipak dosao spolja.
Biofizicari su ipak dokazali da postoji krucijalna prirodna interakcija izmedju zive materije i protona. Ovaj proces je merljiv na celijskom (bakterijskom) nivou. Druga istrazivanja su pokazala da su svi zivi sistemi izuzetno osetljivi na elektromagnetne talase ekstremno niske frekvencije. Danas se zna da svaka vrsta celije ili mikroorganizam imaju specificnu frekvenciju u interakciji sa elektromagnetnim spektrom. Ova otkrica se, naravno, i te kako koriste za potrebe neokortikalnog rata. Ali, ne i za lecenje raka.
Nijedna americka fondacija za rak nikada nije finansirala nijedno Rajfovo istrazivanje. Nijedna autoritativna bolnica nikada vise nije pristupila istrazivanjima kojima bi Rajfov metod lecenja raka potvrdila ili opovrgla.
s ta bi bilo sa farmaceutskom industrijom, zaboga, ako bi se lecenje frekvencijama pokazalo efikasnim? s ta bi bilo sa prestiznim i skupim medicinskim centrima, sa farmaceutskim fabrikama, apotekama, lekarima, hirurzima, anesteziolozima, radiolozima, onkolozima… najzad, kako bi se obavljali prikriveni vivo medicinski eksperimenti za potrebe vojske?
Danas jedan tretman pacijenta obolelog od raka u proseku kosta oko 300.000 USD. Lecenje raka je veliki biznis.
Samo godinu dana nakon Rajfove smrti, 1971, americki predsednik Ricard Nikson gromoglasno je najavio novu americku borbu protiv opake bolesti - kancera.
Nazvao je to bombasticno u tipicnom americkom stilu: "Rat kanceru". Tako je iz drzavnog budzeta SAD izdvojeno 1,6 milijardi dolara koje su date privatnim klinikama i istrazivackim centrima za rak da nastave rad u "otkrivanju" uzrocnika ove opake bolesti. Do 1990. potroseno je na ovaj program oko 50 milijardi.
Znaci osnova nauke se ne nalazi u knjigama o medicini koje se uce na medicinskom fakultetu,jer ne leci diploma nego znanje. Ovo nije usamljen slucaj do danas je pronadjeno 8 nacina lecenja najtezih bolesti i koriste se raznim kombinacijama. Medjutim pocetkom dvadesetog veka porodica KArnegi i Rokfeler je uvela da se sve bolesti moraju leciti hemijskim lekovima i da ostali nacini se izbace iz uzdbenika na medicinskim makultetima u Americi, to su debelo platili davavsi akcije i mogucnost pojedinim dekanima i profesorima da se obogate na Wall Streetu. Na stranu to, Rife je bio povucen covek koji je radio 20 sati dnevno, prvi covek na ovoj planeti koji je video ziv virus pod mikroskopom i gadjao ga odredjenom frekvencijom odredjene jacine i to zapisivao na papir, odredjena frekvencija ubijala je virus, vrlo jednostavno. Sazvao je sve emitentne fizicare,lekare, biologe i 14 pacijenta u roku od mesec dana potpuno izlecio i bolest se nije vise vracala. Posle toga je cela Amerika pisala samo o njemu, hemijksa indusrija je bila ugrozena, Rokfeler je poslao izdasnu ponudu da preuzme pravo na proizvodnju, Rife je to odbio, njegova laboratorija je spaljena.

U narednih 30 godina nekoliko desetina ljudi je nestalo pokusavauci da uvede ovaj pre svega jeftin nacin lecenja u praksu. On nije usamljen slucaj, dans mnogi lekari ukazuju na to da je svremena medicina ustvari smao biznis.


Da se zna
Pionir toga je bio Nikola Teslai njegov elektroaparat TESLINA ZVEZDA. Tesla,recimo nikada nije bio bolestan i doziveo je dubooku starost, samo zato sto je bio izlozen neprekidinim frekvencijama niskog inteziteta koje su ubijale viruse i bakterije oko i u njegom telu, znaci kada Bog kaze trazite i bice vam dato, znaci teba krenuti u to da se nadje ono sto nas interesuje.
Dodao, dr Slavko Radosavljevic, dipl.ing.
Autor projekta ELEKTRONSKI GENERATOR BIOFREKVENCIJA PARS N 1,2,3,4 I 5 UNITekst priredio,
Dr Slavko Radosavljevic, dipl. Ing.
pars30 je offline   Reply With Quote
Hvala na korisnom postu!
akupresura (24-01-10), alison (28-11-18)
Nepročitano 11-02-10, 01:09   #4
Banned
 
pars30's Avatar
 
Datum registracije: Sep 2009
Postovi: 23
pars30 will become famous soon enoughpars30 will become famous soon enoughpars30 will become famous soon enoughpars30 will become famous soon enoughpars30 will become famous soon enoughpars30 will become famous soon enoughpars30 will become famous soon enough
Zadani

EGBF PARS - N 5 UNI
ELEKTRONSKI GENERATOR BIOREZONANTNIH FREKVENCIJA ZA SPONTANU REMISIJU ORGANIZMA

Svi uredjaji serije PARS – N 1,2, 3, 4 generisu impulse kvadratnog oblika odredjenih frekvencija, a prema rezultatima istrazivanja:
- naseg genija Nikole Tesle koji je svojim aparatom i strujama izlecio i Edit Pjaf
- doktora Rife-a i njegovih biorezonnatnih frekvencija,
- doktora Crane-a sa dodatnim spiskom frekvencija doktora Rife-a,
- drs.William Lyman and Steven Kaali ( 1990 god. Univez. Albert Anstajn NY )
- doktorke Hulda Clark sa ZAPPER aparatima,
- dr Lakhovski i
- posebno doktora Beck, cija sam konkretna uputstva ispostovao.
Takodje, projekat PARS N predstavlja dalji razvoj ZAPPER - uredjaja dr. Clark i nastavak serije razvoja sopstvenog PARS N 1,2 i 3 apatata.

Uredjaj je sa ugrađenim tajmerom i optičkom signalizacijom.

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/pars30/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/pars30/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]
APARAT EGBF PARS N 5 UNI ZGLOBNE ELKTRODE
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/pars30/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/pars30/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.jpg[/IMG]
RUCNE ELEKTRODE DOPUNJAVAC ADAPTER AC 220 V / DC 7 V

SASTAV kompleta EGBF PARS N5 UNI


Komplet aparata cine:
– elektronski elementi smesteni u odgovarajucu plasticnu kutiju APARAT EGBF PARS N 5 UNI
– kabl sa zajednickom banana prikljucnicom,crvenom i crnom elektrodom sa cicak spojnicom za zgloboveve leve i desne ruke ZGLOBNE ELEKTRODE,
- kabl sa zajednickom banana prikljucnicom sa metalnim sipkama koje se drze u rukama za vreme tretmana RUCNE ELEKTRODE.
– baterija NiMH 9V/ 250 mAh, i
– ispravljac ADAPTER AC 220 V/ od 6 do 12 V DC kojim se dopunjava baterija.

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/pars30/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image010.gif[/IMG]
Osciloskopski prikaz strujnih impulsa PARS N1,2,3,4 i 5 UNI

FREKVENCIJE EGBF PARS N 5 UNI
za 460 vrste obolenja

Pritiskom na PR 1
20, 26, 50, 60, 72, 95, 100, 120, 125, 160, 322, 330, 341, 413, 425, 432, 434,440, 442, 448, 461, 465, 469, 482, 500, 513, 516, 523, 600, 622, 625

Pritiskom na Pr 2
660, 663, 656, 666, 690, 700, 725, 727, 728, 730, 740, 742, 753, 763, 770,776, 787, 790, 799, 800, 802, 804, 832, 840, 875, 863, 878, 880, 885, 889, 890

Pritiskom na PR 3.
954, 995, 1277, 1296, 1500, 1550, 1560, 1570, 1600, 1800, 1840, 1850, 1900,1998, 2000, 2008, 2052, 2100, 2120, 2127, 2128, 2130, 2489, 2490, 3000, 3133, 3150, 3239, 3200, 5000, 10000 Hz
Ukupno je 93 ferekvencija
U svakom programu imamo po 31 ferkvenciju u trajanju 3 min.
Znaci, 93. minute traje svaki PR start

Navedene frekvencije se automatski i respektivno generisu te putem elektroda strujni impulsi teku kroz jonizovanu sredinu tela stvarajuci i blago elektromagnetsko polje.
Svaka generisana osnovna frekvencija stvara harmonicne frekvencije cija aplituda je upotrebljiva do 8. harmonike.
Primer:
Za 1000 Hz imamo: 1.000 – 2.000 – 4.000 - 8.000 - 16.000- 32.000 – 64.000 – 128.000 - 256.000
Za 10.000 ili 10 KHz imamo: 10 - 20 – 40 – 80 – 160 – 320 – 640 – 1.280 – 2. 560 KHz

PRIPREMA APARATA ZA KORIŠĆENJE

Punjenje baterije

NiMH 250mAh / 9-Voltna baterija se nalazi u kutiji sa elektronikom i stalno je priključena.
Sa desne - bočne strane priključite kabl ispravljača sa bananom u buksnu.
Ispravljač, potom, priključite na mrezu AC 220 V.
Posle najmanje 12 časova punjenja, baterija je dovoljno dopunjena, te možete da isključite ispravljač iz AC 220V i obavezno izvucete bananu kabla ispravljača iz buksne.
U protivnom, aparat neće da startuje tretman dok je banana ispravljača u buksni.
To znači da aparat ne možete upotrebljavati za tretman dok je konekcija sa ispravljačem.

RUKOVANJE I TRETMAN APARATOM

Stavite elektrode oko zglobova ruku tako da metalno dugme nalegne na unutrašnji deo zgloba- crvenu elektrodu oko levog zgloba ruke, a crnu oko desnog zgloba. Pričvrstite elektrode dobro sa čičak povezom.
Zajedničku bananu elektroda uključite u buksnu sa natpisom IZLAZ na gornjem delu aparata.

- Protiskom na 0/1 uključuje se aparat Led PR1 svetli
- Ako se za 10 minuta ne stisne bilo koji taster uredjaj se sam isključuje
- Pritiskom na PR biramo PR1, PR2 ili PR3
- Ako se za 10 minuta ne stisne bilo koji taster uredjaj se sam isključuje
- Pritiskom na START aparat generise frekvencije iz odabranog PR1, PR2 ili PR3 programa
- Završetkom programa LED START se gasi
- Ukoliko želite da prekinete program ranije, stisnite taster 0/1 u trajanju 1 sekunde
- Nakon svakog pritiska na taster čuje se kratak zvučni signal-uspešno stisnut taster,a i
nakon svakog završetka ciklusa čuje se zvučni signal(trajanje oko 0,1 sekunde)
-Posle završenog tretmana ako se ništa ne dira posle 10 minuta uredjaj se sam isključuje

Proces tretmana je završen onda kada se Led START ugasi.

Pritiskom na 0/1 isključuje se aparat, time ste isključili aparat i baterija se više ne prazni.
Oslobodite ruke od elektroda, izvucite banana priključak iz buksne i spakujte ih.
Ako se upali LED PRAZNA BATERIJA - signalizira da je baterija sa nedovoljnim naponom – prazna i da treba da se dopuni,a nakon 3 minute uredjaj se sam isključuje.
Priprema aparata za sledeći tretman dopunom baterije.
Priključite ispravljač na aparat da se baterija dopunjava tako da bananu ispravljača uključite u buksnu 5 – 12 V= koja se nalazi na desnom boku kućišta. Potom uključite ispravljač na mrežni napon AC 220 V. Baterija ce se kontrolisano, automatski, dopunjavati do dozvoljene granice punjenja. Tako će te aparat pripremiti za narednu upotrebu.

Dr Clark i drugi naucnici - lekari preporučuje sledeći plan tretmana:

1.sedmica: tri tretmana dnevno. Ujutru PR 1 oko podneva PR 2 i navece PR 3.
2.sedmica: Dva tretmana dnevno. Poceti sa izjutra PAR1, navece PR 2 . Drugi dan dan PR 3 a navece PR1 . Treci dan izjutra PR1 a na vece PR2 ovo slediti respektivvno.
3.sedmica: tri puta sedmično ( PR 1, 2 i 3.).
4.sedmica: Jednom sedmično ( PR 1, 2, 3 )
Posle postizanja željenog rezultata može se preći na preventivni tretman jednom do dva puta sedmicno, opet po redosledu PR 1, 2, i 3

U vreme tretmana potrebno je:
- Popiti oko 10 čaša nehlorisane vode svakodnevno.
- Da bi se imuni sistem podigao na nivo efikasnosti preporucujemo i VITAMIN B17 koji se u prirodnom stanju nalazi u jezgrima kostica sljive, kajsije i dr. i
- uptrebu Zeolita iz apoteke a prema propisanom uputstvu za Zeolit.Zeolit je mineral sa svojstvom sjedinjavanja sa teskim metalima koji su ozbiljna pretnja organizmu. To jedinjenje postaje netoksicno i organizam ga ka takvo izbacuje.

Karakteristike aparata PARS N 1,2,3,4 i 5

- Kvalitena i pouzdana izrada
- Jednostavno rukovanje rad sa dve vrste elektroda
- Potpuno programiran ciklus rada
- Zaštita od kratkog spoja spajanjem elktroda
- Aparat ne radi ( nemoguc tretman koristnika ) ako je ukljcen ispravljac za dopunu baterije
- Detekcija ispraznjenosti baterije
- Garancija 5 godina i obezbeđen servis metodom zamene

Upozorenje:
Ne koristite PARS N 1,2,3,4 i 5 ako ste trudni ili imate pejsmejker! Te okolnosti još nisu ispitane.

Autor projekta PARS N
Dr Slavko Radosavljevic, dipl. ing.
Tel. U Spaniji 34 952862991
U Beogradu: 064/4928081
E-mail: pars30@hotmail.com
SKYPE: slavko.radosavljevic

pars30 je offline   Reply With Quote
pars30, hvala ti na korisnom postu!
alison (28-11-18)
Nepročitano 11-02-10, 01:10   #5
Banned
 
pars30's Avatar
 
Datum registracije: Sep 2009
Postovi: 23
pars30 will become famous soon enoughpars30 will become famous soon enoughpars30 will become famous soon enoughpars30 will become famous soon enoughpars30 will become famous soon enoughpars30 will become famous soon enoughpars30 will become famous soon enough
Zadani

FRECUENCIAS PROBADAS Y CORREGIDAS DEL
SISTEMA DE RIFE / CRANE

Las frecuencias entre paréntesis están todavía bajo investigación.
Todas las frecuencias están en hertzios (Hz).
Se usa cada frecuencia un mínimo de 3 minutos.
No sumar más de 30 minutos en las primeras sesiones del método del Dr. Rife para evitar fuertes crisis curativas.
Con cualquier tipo de sesiones con el SUPER ZAPPER se recomienda tomar suficiente agua para permitir eliminar los materiales tóxicos y los parásitos muertos

Ukupno 464 bolesti

Accidentes 5000
Acne, espinillas 880, 787, 727
Addiction drogues 20
Adenoids 20 a 880
Adenoids 880, 787, 727
Adrenales (*24000 )
Adrenales 10

Alergias 5000
Alergias, inyecciones 10000
Alergia 10000, 880, 787, 727, 3, 330, 5000
Alopecia, caída de cabello 20, 146, 465, 727, 787, 880,
Amenorrea, no menstruación 1550, 787, 760, 727, 10000
Amígdalas 20 a 880
Amígdalas, inflamación (Tonsilitis) 880, 787, 727, 20
Ampollas, pies 727, 787, 880, 10000,465
Anemia 5000
Aneurisma 20
Ano, picazones 10000, 20
Anosmia, falta de olfato 10000, 800, 20
Antiséptico 880, 787, 727
Apéndice 10 a 880
Apendicitis 880, 787, 727
Apetito (mejorar) 10000
Apetito, falta 10000
Arenilla (depósitos en orina, roja o blanca) 5000
Arenilla en orines 20, 2.65, 727, 787, 880, 3000, 5000
Arterias, endurecidas 5000, 20
Arteriosclerosis del ojo 10000, 20
Artritis (focal de origen gastrogenica) 9.39
Artritis (músculos y tendones) 250, 600, 625, 650, 727, 787, 880, 1550, 10000
Articulación, inflamada 10000
Artritis (artralgia debido a gota) 9.39
Artritis (problemas - calcio metabolismo) 9.6
Artritis (reumatismo) 10000
Artritis (reumatoide (músculos y tendones) 250, 600, 625, 650, 727, 787, 10000
Artritis (tonsilogenico, y paresia) 9.39
Artritis 10000,1550, 880, 800, 787, 727,28, 20, 7.69, 3, 1.2
Asma 727, 787, 880
Ataxia muscular 5000
Aura, constructor 20, 5000, 10000
Autointoxicación 522, 146, 10000, 880, 787, 727, 20
Bacillas Coli 800
Bacillus Coli Virus 1552
Bacteria (*690)
Bazo 20
Bazo, inflamación 20
Biliosidad 1550, 10000, 880,8 32,7 87, 727, 465, 5000,
Bilis 10000
Boca erupciones 10000
Bocio 20, 727, 787, 880, 5000, (*16000)
Bronconeumonía 880, 776, 727
Bronquitis 880, 727
Bursitis 880, 787, 727
Cabeza, presión en la 20, 727, 787, 880, 5000
Caída de pelo 20, 727, 800, 880, 10000
Calambres ( grcevi) 10000, 880, 787, 727, 26, 25, 770, 5000
Cálculos 10000
Cálculos biliares 20
Calenturas, toda clase 5000, 20
Callos en los pies 10000, 20
Calores, menopausia 727, 787, 880, 10000
Cáncer carcinoma, int/ext 2127, 2120, 7130
Cáncer leucemia 2127
Cáncer sarcoma 2008, 2000
Cáncer: 663, 727, 778, 787, 802, 880,1050, 1550, 2008, 2050, 2127. 2128.. 44 min
Candida 465, 880, 787, 727, 95, 125,20
Candida Albicans 20, 60, 95, 125, 225, 414, 427, 465, 727, 787, 880
Candida albicans 787, 465
Candida carcinomas 2167, 2182,465
Candida Tropicalis 1403
Cansancio, debilidad, exhausion 20
Cansansio 5000
Cardiaco depressante 10000
Caspa 20, 727, 787, 880, 5000
Cataratas, no diabética 10000
Catarro con inflamación 880, 20
Catarro (mucosa) 787, 727
Cerebro 20 a 2000
Cerebro-espinal problemas 10000
Cervicitis, inflamación del cuello 880, 20
Cervicitis, vientre 787, 727
Ciática, 10000, 727, 787, 880, 120, 20
Circulación, pobre 10000, 20
Cistitis 880, 800, 787, 727
Cólicos 550, 832, 787, 727, 20
Cólicos estomacales 800
Cólicos estomacales & dolor colon 20, 727,787, 800, 880
Colitis (irritación del colon) 10000, 1550, 880, 832,440
Colitis, catarro mucoso del colon 20, 727, 787, 800, 880,
Colon 20 a 880
Colon, problemas generales 20, 440, 880
Concentración mental 10000, 7.82
Conjuntivitis 880, 727
Contracciones 10000
Convulsiones 10000
Corazón 20 a 162
Corazón, Angina de pecho 5000
Corazón, Endocarditis 5000
Corazón, Hipertrofia 5000
Corazón, Miocarditis 5000
Corazón, Palpitaciones 5000
Corazón, Taquicardia 5000
Corriza, problema nasal, 880, 787, 727
Cortadas 5000, 20
Cuello 20,727,787,880,5000
Depresión (debida a drogas o toxinas) 1.1, 73
Depresión (exógeno) 35, 787
Depresión 10000
Depresión ansiedad, temblor, debilidad 3.5
Derrame Cerebral 10000, 20
Desmayos 5000, 20
Desordenes de la mujer 880, 787, 727
Después de cualquier enfermedad 3000, 95, 190, 47.5, 2720, 2489, 1800, 1600, 1550,1500, 880, 832, 787, 776, 727, 666, 650, 600, 465
Diabetes , 20, 35,727, 787, 800, 880, , 10000
Diabetes 2 (secondario) 10000, 5000, 2720, 2170, 1800, 1550, 880, 727, 465,20
Diabetes 10000
Diabetes, Ulceras 880, 787, 776, 727
Diarrea - disenteria 1550, 880, 787, 727, 465, 5000
Diarrea, disenteria 5000

Dientes malos 10000, 20
Dientes y maxilares: 15, 326, 465, 727, 787, 880,
Difteria 880, 787, 727, 20
Digestión 727, 787, 880, 5000
Dismenorrea, 880, 800, 787, 727
Dispepsia, indigestión 800
Dolor abdominal 10000, 5000
Dolor de cabeza 1.2, 20, 727, 787, 880, 10000
Dolor de colon 800
Dolor de costado 10000
Dolor de espalda 10000
Dolor de estomago 10000, 20
Dolor de garganta 880, 787, 727
Dolor de hombro 10000, 20
Dolor de oído 5000
Dolor de rodilla 10000,1550, 880, 800, 787, 754, 727, 28, 20, 7.69, 3,1.2, 250,1.2, 9.6, 9.39
Dolor menstrual, 880, 800, 787, 727
Dolor plexo solar 5000, 20
Dolor, abdominal 10000, 5000
Dolor, agudo 10000
Dolor, cadera 5000
Dolor, codo 5000, 230
Dolor, juanete 5000, 20
Dolor, parálisis 880, 787, 727
Eccema (no herpes) 5000, 1550, 787, 727
Edema (inflamación del pulmon) 880, 787, 727
Edema, piernas y pies 10000, 20
Emision nocturna 5000
Enfermedad sexual 20, 727, 800, 880, 625, 660,1500, 1850
Entorpecimiento, 5000
Entumecimiento, brazo, dedos 5000, 20
Enuresis 10000, 5000, 880, 1550, 787, 727, 465
Envenenamiento por comida 10000
Epididimitis 1500, 20
Epilepsia 10000, 880, 787, 727, 700, 650, 600, 125, 20
Erisipelas 2000, 600
Escarlatina 20
Esclerosis múltiple 5000
Esguinces, ligamentos 5000, 20
Esofago 880, 787, 727
Espalda encorvada 10000
Espasms intestinal 5000
Espondilitis 1550, 880, 800
Estafilococco 728
Estaphylococcos, infecciones 727
Estimula eliminacion de ovarios 5000, 20
Estimulante suprarenal 5000, 20
Estomago 20
Estomago distendido 5000, 800
Estomago, debilidad, acidez 20,727,787,880,5000,10000
Estomago, inflamado 5000, 800, 20
Estreñimiento 1550, 880, 800, 787, 776, 727, 20
Estreptococco 880
Estreptococcos, infecciones 880
Estreptotrix (hongo) 784
Estreptotrix 787
Facial, paralisis 10000, 5000
Faciall calambres 10000
Falta de conductividad 10000, 20
Faringitis 880, 787, 727
Fascia (tejido fibroso debajo de la piel) 5000, 20
Fibroma 2127, 2008, 727, 690, 666, 800, 2008, 2128
Fibroma ( secondario) 1550, 465
Fibrosis cistica: 660, 727, 778, 787, *802,880. 24 min.
Fievre amarilla 10000, 20, 432, 734
Fievre de heno 5000
Fievre glandular, adrenales (*24000), 10000, 20
Fievre glandular, gonadas 10000, 20
Fievre glandular, paratiroid 10000, 20
Fievre glandular, pineal 10000, 20
Fievre glandular, pituitaria 10000, 20
Fievre glandular, timo 10000, 20
Fievre glandular, tiroide (*16000), 10000, 20
Fistula, ulcera 880, 787, 727
Flatulencia, 5000, 20
Flatulencias (gases) 727, 787, 800, 880, 5000, 1550, 465
Formacion cervical, lado del cuello 5000
Fracturas : huesos, 220, 230, 10000, 880, 787, 727
Fracturas 10000
Frigidez en la mujer 10000, 20
Frio manos / pies 5000, 20
Furunculos, 880, 787, 727
Furunculos, maduros 20
Furunculos, pus 5000
Gangrenan 880, 787, 727, 20
Gastritis, 5000, 20
Gencias 10000, 800
Gengivitis, 5000, 800, 20
Glandula engrandecida 10000
Glandulas linfaticas 10, 440, 880
Glandulas linfaticas 10 a 880
Glandulas linfaticas, estimular 10000, 2500, 465
Glandulas sexuales inflamadas 880, 787, 727
Goma 10000
Gonorrea 712
Gonorrea 727, 787, 880, 5000, 660, 600
Gota 10000, 20
Grippe, influenza 2008, 880, 787, 727, 465,
Gusanos, parásitos 800, 120, 20
Gusto, sin 10000, 20
Halitosis 5000, 20
Hallucinaciones 20, 727, 787, 880, 10000, 5000
Hemorragia 10000, 800
Hemorroides 880, 800, 20
Hepatitis, 1.2, 28, 1550, 880, 800, 787, 727, 447, 224, 317,
Hernia 5000
Hernia discal 10000
Herpes (Eccema) 727, 787, 5000,1550
Herpes ampollas 727, 787, 880,1550
Herpes furunculosis, enfermedades de la piel 200,1000,
Herpes furunculosis, secondaria: 787,727
Herpes Shingles (Zoster) 20, 727, 787, 880, 1550, 1800,
Herpes Simplex I 322, 343, 476, 822, 843, 1043, 1614,2062
Herpes simplex II 1900,556,832, 1550
Herpes Simplex IU.2 808
Herpes ulceraciones 2489, 1800, 465, 1550, 1500, 880, 787,727,1850,428
Herpes Zoster (Shingles) 1557, 574, 1900, 1550, 727, 787,
Herpes(zoster) 2720, 2170, 1800, 1600, 1500, 1550, 1800,1865, 880, 787, 727, 20
Hidrocele 10000
Hidropesía 10000
Higado, grande (* 2489), 880, 787, 727
Hiperacidez 20, 146, 727, 776, 787, 880, 10000
Hipertension 10000, 20
Hipo 10000, 20
Hipochondrium, abdomen sup. 10000, 20
Hipoxia, falta de oxigeno 10000
Histeria 5000, 20
Hombro congelado 10000, 880, 787, 727
Hueso, quebrado 10000
Hipotensión 10000, 880, 787, 727, 20
Ictericia 5000
Ileocolitis colon inflamación 800

Impotencia 10000
Inconciencia 20,800,5000
Indigestion 5000
Infección alergias 10000
Infecciones (muchas clases) 1600, 1550, 1500, 880, 832, 787,727,465 20
Infertilidad 2127, 2008, 465, 880, 787, 727, 690, 666, 650, 625, 600, 9.39
Insolación 10000, 20
Insomnio 10
Intestino delgado 10 a 880
Intestino grueso 10 a 880
Intestinos 800
Intestinos, inflamación 800, 787, 727
Intoxicación 10000
Irritabilidad 5000
Irritabilidad mental 10000, 20
Lactación insuficiente 5000
Laringe 20 a 880
Laxativo, suave 800
Lepra 10000, 600
Leucemia (ver cáncer)
Leucocitos, constructor 5000
Leucorrea (descarga vaginal blanca) 880, 787, 727
Levadura "Ultimate" 72, 422, 582, 787, 1016, 2222
Levadura (Baker's) 775
Linfa drenador 727, 787, 880, 5000
Linfa ganglios 10, 440, 727, 787, 880, 5000
Linfa nodulos del cuello inflamados, 465
Linfa stasis 6.3, 148, 522, 146, 444, 440, 880, 787,727
Linfa, estimular 10000, 2.5, 465
Linfangitis 574
Linfatica, Leucemia 478
Linfatica, glandula, (recargada) 10000
Locomotor (ataxia, falla muscular) 10000
Lumbago 10000
Lupus vulgares (* 2489), 10000, 800
Magulladuras 10000
Mala absorpcion, sindrome 727, 787, 880, 3000
Mala complexion 5000
Mareos 10000, 20
Memoria 10000, 20
Meniere, sindrome 10000, 5000, 800, 20
Meningitis 5000, 1865, 1550, 1422, 1044,880, 832, 822, 787,727, 650, 625, 600, 465, 444, 428, 322, 125, 95, 20
Metales pesados, (remover de las cellulas) (*30000)
Miedo, miedo obsesivo10000
Migraña 5000, 20
Mioma 453, 832
Mucosas, mucus 800
Muscular, distrofia 5000
músculos 20 a 240
músculos, brazo 5000
músculos, espasmos, 10000, 20
músculos, reparar 5000
Nariz 20 a 880
Nariz, desordenes 880, 787, 727
Nausea 5000
Nefritis 20,727,787,800,880,10000
Nefritis, nefrosis 880, 787, 727, 10, 20, 10000, 40, 73, 465
Neuralgia 5000
Neuralgia intercostal 10000, 800
Neuralgia occipital 5000
Neurastenia, fatigua 5000
Neuritis, inflamación nervio 10000
Neurosis 10000
Nicotina 10000
Nodulos linfaticos del cuello inflamados 465

Obesidad 10000
oído, balance 10000, 20
oído, mareos 880, 20
oído, purulentos 10000
oído, zumbido 5000, 20
Oidos 20 ao 880
Ojo catarata 5000, 880, 787, 727
Ojo degeneration 727, 787, 880, 5000,10000
Ojo desordenes 1600, 10000, 880, 787, 727, 20
Ojo diplopia 727, 787, 880,5000
Ojo estrabismo 727, 787, 880, 5000,10000
Ojo glaucoma 1600, 880, 787, 727
Ojo vision corta o larga 727, 787, 880, 5000, 10000
Ojo, bi-focal 20, 727, 787, 880, 5000
Ojo, borroso 20, 727, 787, 880,5000
Ojo, degeneracion 10000
Ojo, dolor del nervio 10000
Ojo, infeccion 10000, 5000
Ojo, inflamado 787
Ojo, lacrimal 5000
Ojo, ptosis 10000, 5000
Ojo, vision 10000, 5000
Ojos 20
órganos distendidos 10000
Orquitis, inflamación testiculos 800
Osteoartritis 1500
Osteomielitis 5000
Otitis 727, 787, 880
Ovarios 1 a 880
Ovarios 880, 787, 727
Pancreas 15
Pancreas 15
Pancreas, desordenes 880, 787, 727
Paralisis cerebral 10000
Paralisis infantil 1500
PARASITOS Gusanos 60 to 125
PARASITOS lombrices 125,95,72,20,444,1865
PARASITOS Lombrices 650
PARASITOS lombrices del corazon 543, 2322
PARASITOS Lombrices planas 524, 854
PARASITOS Solitaria 522, 562, 843, 1223, 3032, 5522
PARASITOS tinea 20, 727, 787, 880,120
Parlomspm's disease 38000, 16000
Pelvis, desordenes 1500, 660, 20
Pericarditis 5000
Peritonitis 880, 787, 727
Pezones, dolorosos 5000
Picadura insectos 727, 787, 880, 5000
Picazón, ano, pies, 5000
Pie de atleta, tinea, 120, 20, 465, 5000, 1550, 880, 727,787, 20
Piel, hemorragias 5000, 800
Piel, problemas, (no psoriasis) 1500, 20
Piernas 727, 787, 800, 880, 10000
Piernas, si hay fievre 10000
Pies / manos. helados 20, 727, 787, 880, 5000
Pies, ampollas, 10000
Pineal 20
Piorrea 20
Pleuresía 5000, 20
Neumococo 776
Neumonía 5000, 20
Poliomielitis 1500
Pólipos, 2127
próstata 5000
próstata 727,787,880,5000, 20 a 2000
próstata glándula 5000
próstata problemas 9.39, 2127, 2008, 727, 690, 666, 465, 880, 787, 727, 125, 95, 73, 72, 20
próstata, tumor (maligno) 2127, 2008, 727, 690, 666,
Prostatitis (tumor de próstata benigna) 100, 410, 522, 146, 2720, 2489, 2170, 2127, 2008, 1550, 787, 776, 444,522, 727, 690, 666, 465, 125, 95, 72, 20,
Psoriasis 5000, 2489, 20
Ptosis 10000, 5000
Pulmones 9
Pulmones, respiración 880, 787, 727
Quemaduras (radium, x-ray, radioactividad) 880, 787, 727
Quemaduras 10000
Quirúrgica, antes 20, 727, 787, 880
Quirúrgica, después 880, 787, 727, 20
Rabia 120, 20
Raquitismo 5000
Resfrío 5000, 880, 787, 727
Respiración 5000
Rinitis 120, 20
Riñon 10000, 800, 20
Riñones 8, 20, 727, 787, 880, 5000, 800, 20, 10000
Riñones 8 a 880
Riñones insuficiencia 10, 40, 440,1600,1550,1500, 880,650, 625, 600, 444, 1865, 146, 250, 125, 95, 72,20
Riñones Papiloma 110,767
Ronquidos 880, 787, 727
Sabañones 5000, 20
Sanar heridas 880, 787, 727, 220, 190, 20
Sanar heridas rebeldes 40
Sangre, enfermedades de la 880, 787, 727
Sangre, plasma limpiador 800
Sangre, presión alta 10000
Sangre, presión baja 20
Sarcoma 2127, 2008, 880, 787, 727, 690, 666
Sarcoma (todos) 2008
Semi-parálisis 5000, 20
Senos 5000
Senos, tumor 2127, 2008
Sexo, debilidad 10000, 20
Sexual, disfunción 2127, 2008, 880, 787, 727, 465, 690, 666, 650, 625, 600, 124, 95, 73, 72, 20, , ,
Sida (*3475, 3375, 3275, 3175)
SIDA 5000, 2489, 880, 787, 727,
Síndrome de Downs 20
Sinusitis 120, 20
Sordera (parcial a completa) 10000, 1550, 880, 787, 727,20, 5000
Sueños 10000, 20
Sífilis (*660), 626, 20
Tartamudeo 10000, 20
Testículos 1 a 880
Tétano 120
Tálamo, (centro sensorial ) 5000, 20
Thymo estimulante 5000, 20
Tifoid Bacteria 712
Typhoid Virus 1862
Tifoidea 1570, (*770), 690, 20
Tijidos, nutricion 5000
Tinnitus 20,727,787,880
Tiroides 20 a 160
Tiroides, estimulante (*16000)
Toothache 880, 787, 727
Tos 10000, 727
Tos ferina 727, 787, 880,20
Tracoma, inflamación del ojo 880, 787, 727
Trauma, lesión del corazón, shock 10000
Treponema 660
Trombosis 5000, 800, 20
Trompas de Eustacio 800, 20
Tuberculosis 1550, 800, 20
Tuberculosis Rod Form 803
Tuberculosis Virus 1552 (same as B-Coli)
Tumores, todos 2127
Ulcera duodenal, gástrica, gota, séptica, etc.) 880, 787, 776, 727
Ulceras, todas 727, 787, 880,776
Ulceras: 2489, 2170, 2127, 1800, 1600, 880, 832, 787, 776,727, 1.2, 73
Uretra, inflamación 2720, 2170, 2127, 1800, 1600, 1550, 1500, 880, 832, 787, 776, 727, 660, 650, 625, 600, 465, 444, 865, 125, 95, 72, 1.2, 660
Uretritis 880
Urticaria 727, 787, 880,1800
Vejiga 880, 800, 787, 727
Vejiga y próstata 880, 1550, 787, 727, 465, 20,9.39
Verruga (viral) 787
Verrugas 2720, 2489, 2170, 2127, 2008, 1800, 1600, 1500,727, 690, 666
Vértebra lumbar deformada 10000
Vesícula 5000, 20
Vesícula, cálculos 2.65, 3000, 880, 787, 727, 20, 5000
Viruela sarampión, paperas, escarlatina, 880, 787, 727, 20
pars30 je offline   Reply With Quote
Nepročitano 28-11-18, 12:08   #6
back to basic
 
alison's Avatar
 
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: zagreb
Postovi: 9,612
alison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond repute
alison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond repute
Pošalji poruku preko Skype™ za alison
Zadani

u v o d
Posle 15 godina otkrila sam nesto novo, ali komplementarno mom hobiju o kome sam vam ranije pisala, nesto sto je stvarno fascinantno i sto moram da podelim sa drugima.
Naime, ovog proleca je osnovana kompanija koja je uvezala preko svog servera u domenu wellness jednu vrstu kvantne dijagnostike i terapije on line, u realnom vremenu (sa ogromnom bazom podataka), kao i 2 druga domena, biznis aplikacije i virtuelnu valutu.
Mene je fasciniralo, naravno, ono prvo, posto nam je za 2 meseca dalo vec fanrtasticne rezultate, a moze da se koristi kako od totalnih laika, tako i od strane lekara i eksperata za kvantnu medicinu..
U prilogu saljem osnovne informacije o ovim aparatima, Life Expert i Life Balance (ovaj prvi je u 2 varijante - Expert za laike za kucnu upotrebu, a Life Expert Profi za lekare i kompetentne strucnjake, zato sto sadrzi 3 bitna dodatana programa - on line terapiju, Voll-ov program i Vega program).
Site kompanije je
http://businessprocess.biz/?ref=olgabg
Saljem i osnovne informacije i o biorezonantnoj terapiji (BRT), jednoj grani kvantne medicine za koju ja znam odavno (cak imam mali aparat Zapper koji radi na slican nacin), ali ovo je sve tako uvezano u sistem koji obezbedjuje analizu i podrsku kakvu skoro niko na klasican nacin ne moze da da.


TRAŽIM LJUDE, ŠTO VIŠE LJUDI,
KOJI IMAJU NEOGRANIČENU SPOSOBNOST UVJERENJA
DA NE POSTOJI NEŠTO ŠTO JE NEMOGUĆE UČINITI
(H. FORD).
pridruži nam se u bbljPodijeli post!

alison je offline   Reply With Quote
Nepročitano 28-11-18, 12:44   #7
back to basic
 
alison's Avatar
 
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: zagreb
Postovi: 9,612
alison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond repute
alison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond repute
Pošalji poruku preko Skype™ za alison
Zadani

https://www.youtube.com/watch?v=Fm1gUCD3IAY


ŽALOSNO nema više objave klipića...


Pogledajte VIDEO na youtube

Stavila bih sliku ali sam zaboravila kako?ETO tako!


TRAŽIM LJUDE, ŠTO VIŠE LJUDI,
KOJI IMAJU NEOGRANIČENU SPOSOBNOST UVJERENJA
DA NE POSTOJI NEŠTO ŠTO JE NEMOGUĆE UČINITI
(H. FORD).
pridruži nam se u bbljPodijeli post!

alison je offline   Reply With Quote
alison, hvala ti na korisnom postu!
zoricab (03-12-18)
Nepročitano 28-11-18, 12:49   #8
back to basic
 
alison's Avatar
 
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: zagreb
Postovi: 9,612
alison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond repute
alison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond repute
Pošalji poruku preko Skype™ za alison
Zadani

POZIVAMO VAS DA UPIŠETE SEMINAR
KVANTNE MEDICINE I.stupnja
(mala škola kvantne medicine i dijagnostike)
ZAGREB 17.-20.01.2019
Program
ČETVRTAK 17/01/2019
10:00 Uvodna riječ organizatora i predavača te predstavljanje programa seminara.
Jutarnje predavanje pod nazivom ,, Schrodingerov mačak – za sve je potreban promatrač !” započinjemo s tumačenjem osnova kvantne znanosti kao temelja razumijevanja života. Kroz pregled razvitka kvantne fizike i pojašnjenje osnovnih principa kao što su ne-lokalnost ( osobina univerzalnog polja, informacija se može teleportirati na bilo koju udaljenost), holografičnost ( svaki dio holograma sadrži informaciju o cjelini ) i lingvističnost ( zvuk prenosi informaciju) pokazat ćemo na koji način je kvantna fizika baza kvantne medicine i kako su povezani u cjelinu integralne medicine budućnosti !
13:00 Pauza za ručak
14:30 Popodnevno predavanje: „Kvantna medicina i liječenje“- što je kvantna dijagnostika, zašto svaka bolest ima tzv. ‘kvantni kod’ ( uzrok na duhovnoj razini koji dovodi do oboljenja) i kako liječnici kvantne medicine tretiraju uzroke bolesti .
Smjernice razvitka medicine 21.stoljeća – kvantne medicine.
Pitanja i odgovori
PETAK 18/01/2019
10:00 Jutarnje predavanje : ,, Medicina dalekog Istoka I. dio ” Uvod u temeljno znanje o tisuće godina staroj medicini Dalekog Istoka Kine i Tibeta koje je postalo osnova suvremene kvantne medicinske znanosti. Pojašnjenje teorije 5 elemenata u odnosu na tjelesne organe. Saznajte koji organi pripadaju kojem elementu, kakvi su njihovi međuodnosi odnosi, te funkcioniranje u ljudskom organizmu. Učimo kako se kroz energetsku povezanost bolesti mogu prenositi s organa na organ te kako možemo djelujući na jedan organ iscijeliti onaj drugi, s njim povezan. Kroz ovo znanje razumijemo odnose i djelovanja organa u održavaju ravnoteže u fizičkom, energetskom i mentalnom tijelu, te životu općenito.
13:00: Pauza za ručak
14:30 Popodnevno predavanje : ,, Medicina dalekog Istoka II. dio ” nastavak tumačenja spoja ovih dvaju naoko ‘nespojivih’ pristupa medicini u jedinstvenu cjelinu integriranog znanja. Stavljamo svoj život u tzv. Zvijezdu života! Praktična primjena znanja o djelovanju 5 elemenata kroz vježbu na primjerima iz života. Rad sa svim sudionicima seminara na osobnim primjerima.
Pitanja i odgovori
SUBOTA 19/01/2019
10:00 Jutarnje predavanje: ,, Lingvističko-valna medicina i genetika” . Lingvističko valna genetika (LVG) nova je znanost 21.stoljeća, ogranak biologije i klasične genetike, koja u načelu može izliječiti sve bolesti i produljiti život ljudi na neodređeno vrijeme. Kako ”pričaju” stanice i tko upravlja tom ogromnom ”vojskom” u velikoj ”imperiji” zvanoj organizam, što se skriva u tzv.”smeću” DNK i kako se znanje lingvističko valne genetike koristi u svrhu liječenja i pomlađivanja , teme su prvog dijela predavanja.
13:00 Pauza za ručak
14:30 Popodnevno predavanje: ,, Liječenje bez lijekova ”. Što je Matrica i kako se koristi u liječenju i ozdravljenju naše genetske matrice jedinstvenom metodom valnog reprogramiranja DNK čovjeka, te kako se neke do sada ‘neizlječive’ bolesti uspješno liječe bez uporabe lijekova i štetnih posljedica za organizam. Učimo zašto se kod primjene matrice događa ukupna korekcija zdravstvenog stanja ( do kompletnog izlječenja neovisno o bolesti), terapijsko i preventivno djelovanje ( poboljšanje zdravstvenog stanja, zdravi san) veća izdržljivost zbog revitalizacije organizma putem osobnih prirodnih frekvencija, pomlađivanje organizma. Pregled radova Instituta Lomonosov iz Moskve.
Pitanja i odgovori
NEDJELJA 20/01/2019
10:00 Jutarnje predavanje : ,,Mi smo bogovi svog života”! Teoretski dio predavanja odnosi se na tzv. psihologiju kvantnih odnosa , kako ona djeluje te zašto je energetski balans ključan za našu dobrobit i zdravlje . Govorit ćemo o poznatom kvantnom skoku , pojmu iz kvantne fizike primjenjivom sada na nas same i tzv. kvantnom izboru svakog pojedinca te što on znači za naš osobni razvoj i kvalitetu života. Upravo zadnji dan seminara dolazimo do uvida da željenu realnost oblikujemo pomakom u svijesti. ” Nijedan se problem ne može riješiti s iste razine svijesti koja ga je i stvorila” A. Einstein
13:00 Pauza za ručak
14:30 Popodnevno predavanje praktični dio: ,, Kvantna psihomatrica” . Naučit ćemo složiti kvantnu psihomatricu pojedinca i psihomatricu različitih odnosa. Drevna metoda ove matrice pomaže nam doći do ‘uvida u istinu’ i razumjeti sebe kako bismo mogli poboljšati ili promijeniti neko stanje ili odnos !
Pitanja i odgovori

Cijena kotizacije uključuje:
– četverodnevni seminar, stručna predavanja* iz područja Kvantne medicine
– 4 x ručak između jutarnjeg i popodnevnog predavanja
*Stručni predavač i izvođač seminara: Elena Parigin, Prof.dr.medicine, spec.kvantne dijagnostike i LVG Predstavnica Instituta kvantne genetike Ruske Federacije
** nakon odslušanih predavanja i praktičnog dijela polaznici dobivaju Ceritifikat o završetku I stupnju teorije i prakse iz područja kvantne medicine koja daje mogućnost primjene u profesionalnom radu !
Sva predavanja koncipirana su na moderan, interesantan i pristupačan način te popraćena glazbom i filmovima kako bi sudionici lakše razumjeli suštinu i primjenu kvantne medicine
Stručno medicinsko obrazovanje nije uvjet za prijavu na seminar
Organizator seminara: Molekula d.o.o.
Pridružite nam se na predavanju u Zagrebu!
PALACE Hotel Zagreb
17.-20.01.2019 od 10:00 h -18:00 h dvorana Lenuzzi
Cijena seminara: 2680 kn (oko 360 evra)
*Mogućnost plaćanja na rate, kreditnim karticama American Express, Visa ili Mastercard PBZ banke
Uplate se primaju na račun Molekula d.o.o. Zagreb
IBAN:HR8424840081105547704
za uplate iz inozemstva SWIFT:RZBHHR2X
Na gotovinsko plačanje odobravamo 10% popusta
Kopiju uplate potrebno poslati na mail molekula.zg©gmail.com do 15.01.2019.g.
** Cijena seminara uključuje ručak u pauzi između jutarnjeg i popodnevnog predavanja
Seminar će se održati na bazi minimum 15 prijavljenih sudionika
Po završetku 1 stupnja seminara svaki sudionik će dobiti certifikat o pohađanju seminara.
Informacije i rezervacije na mail: molekula.zg©gmail.com
Kontakt mob: 00385 99 4545 993


TRAŽIM LJUDE, ŠTO VIŠE LJUDI,
KOJI IMAJU NEOGRANIČENU SPOSOBNOST UVJERENJA
DA NE POSTOJI NEŠTO ŠTO JE NEMOGUĆE UČINITI
(H. FORD).
pridruži nam se u bbljPodijeli post!

alison je offline   Reply With Quote
alison, hvala ti na korisnom postu!
zoricab (03-12-18)
Nepročitano 29-11-18, 11:23   #9
back to basic
 
alison's Avatar
 
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: zagreb
Postovi: 9,612
alison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond repute
alison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond reputealison has a reputation beyond repute
Pošalji poruku preko Skype™ za alison
Zadani

Na Rubu Znanosti 2015 02 23 Nela Srsen Tajna zdravlja kroz kvantnu medicinu

https://www.youtube.com/watch?v=JXzE0WmXSDk


TRAŽIM LJUDE, ŠTO VIŠE LJUDI,
KOJI IMAJU NEOGRANIČENU SPOSOBNOST UVJERENJA
DA NE POSTOJI NEŠTO ŠTO JE NEMOGUĆE UČINITI
(H. FORD).
pridruži nam se u bbljPodijeli post!

alison je offline   Reply With Quote
alison, hvala ti na korisnom postu!
zoricab (03-12-18)
Nepročitano 18-01-19, 16:33   #10
Dandapani
 
Jesam's Avatar
 
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 14,005
Jesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond repute
Jesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond repute
Zadani

Neka i ovdje bude link na ovaj sjajan člana Choprinog predavanja o kvantnoj medicini.

Odlično objašnjeno!

https://atma.hr/deepak-chopra-i-kvan...noj-realnosti/

I još jedan na istu temu:

https://atma.hr/vase-tijelo-projekci...-svoje-tijelo/


slobodni.net za slobodni svijetPodijeli post!

Jesam je offline   Reply With Quote
Hvala na korisnom postu!
alison (24-01-19), DeteSvetla6 (18-01-19), Kristsus (21-01-19)
Odgovor

Opcije Teme
Način Prikaza

Pravila Pisanja Postova
Vi ne možete otvoriti novu temu
Vi ne možete odgovarati na postove
Vi ne možete pridružiti datoteku
Vi ne možete editirati Vaše postove

BB kod je On
Smajlići su On
[IMG] kod je On
HTML kod je Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are OnVremenska Zona je GMT +1. Trenutno je 20:01 sati.

Iz ponude izdvajamo:

Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.3.0