Alternativa Forum

"Sećanje" na prošle živote

Ovo je diskusija na temu "Sećanje" na prošle živote u podforumu Reinkarnacija i Karma
1. Deo – Prva impresija, prvi utisak prijašnje inkarnacije pojavljuje se ...

Natrag   Alternativa Forum > Metafizika i duhovnost > Reinkarnacija i Karma

Alternativa Forum


Reinkarnacija i Karma Reinkarnacija, karma, prošli životi

Odgovor
LinkBack Opcije Teme Način Prikaza
Nepročitano 08-08-12, 09:35   #1
Super Moderator
 
zoricab's Avatar
 
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Srbija
Postovi: 21,758
zoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond repute
zoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond repute
Zadani "Sećanje" na prošle živote

1. Deo – Prva impresija, prvi utisak prijašnje inkarnacije pojavljuje se dakle kao osećaj SEĆANJA – pamćenje. Osećanje kao nova vrsta pamćenja. Ono što imamo kao utisak, koji je proizašao iz misaonog čoveka (po nama izmišljenog) jeste više osećanje ali takvo osećanje, kojim se dolazi do ovakvog shvatanja: – Utisak u meni potiče od čoveka, koji je nekada postojao, a taj čovek bio si ti sam. To je prvi utisak !
- Šta je do sad opisano kao konstrukcija zamišljenog čoveka – jeste samo sredstvo, da bi se dokazalo kako se sredstvo pretvara u izrečeni utisak osećanja. Svaki čovek koji prilazi Antroposofiji, ima manje ili više prilike da opisano lako ispuni. A kada to izvede, videće da u svojoj unutrašnjosti dobija utisak koji se i ovako može opisati (kao drugi primer): Nekada je video neki predeo, zaboravio je kako izgleda ali mu se dopao. Takav predeo u ovom životu neće učiniti na njega nikakav živahan utisak i kad ga se seti, ali ako bi uticaj poticao iz neke druge inkarnacije –pređašnje-, onda će to izazvati vanredno jak osećajni utisak. Kad zatim posmatramo objektivno opisane utiske, često ćete imati gorak ili gorko- sladak ili kiseo osećaj iz onoga, što nastaje kao preobražaj zamišljenog čoveka. Ovo osećanje: kiselo-slatko ili drugo osećanje jeste osećanje, koje čini na nas naša prijašnja – prethodna inkarnacija.
Sa ovim izrečenim izvršen je pokušaj, obratiti pažnju na postupak koji može dovesti dotle, da se kod svakog čoveka izazove jedna vrsta neposrednog osvedočenja o svojoj prijašnjoj egzistenciji; Takvo osvedočenje ostvaruje on usled toga što u sebi stiče osećanje, da ga duševni utisci dovode do ovakvog sigurnog znanja:- To zaista nisam nigde stekao u ovom životu… ! Taj utisak se pojavljuje kao što je to u običnom životu, sa predstavom neke uspomene. A sad se može postaviti pitanje: – Od kuda ću ja znati, da je taj utisak – neka uspomena ? Na to se može odgovoriti: to se ne da dokazati ali i tu postoji ona činjenica koja inače postoji u životu, tj. kada se sećamo nečega pri zdravom razumu. Mi znamo da ono što se tada javlja u mislima, ima zbiljski odnos sa onim što smo doživeli. Samo iskustvo daje osvedočenje.
- Možemo preduzeti još mnoge druge vrste unutrašnjih probnih iskustava i doživljaja i time dalje odmaći, probuditi u nama kao neka osećanja o “prijašnjem životu”. U tom slučaju možemo svoje doživljaje podeliti drugim smislom. Sa jedne strane stavićemo jednu grupu doživljaja: BOLOVE, teškoća i prepreka u životu. S druge strane ono što nam je u životu bilo svesno kao: radost, veselost itd. Možemo se postaviti na gledište, da su naši bolovi i stradanja nešto fatalno, a to bismo rado od sebe odbacili. A sad probe radi učinimo tako, već uzmimo da smo po izvesnim temeljnim razlozima, sami priveli te bolove, stradanja i prepreke u životu. Jer prijašnjim životom postali smo usled svojih dela nesavršeniji. Nizom inkarnacija postajemo ne samo savršeniji, već u izvesnom smislu i ne-savršeniji. Zar nismo ne savršeniji nego prije, kad nekome čoveku učinimo NEPRAVDU (ako)? Nismo mi učinili zlo samo tom čoveku, mi smo i samom sebi nešto oduzeli, imali bi smo više vrednosti kao celokupna ličnost, da to ZLO nismo učinili. Takvih dela imamo mnogo na svom spisku a time smo utemeljili svoju nesavršenost. Moramo izlečiti RANU koju smo drugome naneli, to nas prisiljava nešto savladati: naše tegobe, naši bolovi imaju svojstvo – kad ih budemo savladali- da nam oživotvore snagu, radi savladavanja svojih nesavršenosti. U normalnom životu želimo odbaciti tegobe, međutim recimo: svaki bol, svaka tegoba u životu treba da je slutnja, da u sebi imamo jednog pametnijeg čoveka, nego što smo mi sami. Taj pametniji čovek”drema” u dubini naše duše. On nas vodi BOLOVIMA iako se tome protivi naša svest, jer savladavanjem ovih bolova, mi ćemo se nečega izbaviti. Taj mudriji u nama vodi nas ka ne simpatičnim doživljajima, ali upravo na taj način mi odmičemo napred – napredujemo i usavršavamo se u razvoju svoje SAVESTI.

si ti sam. To je prvi utisak !2) nastavak - REINKARNACIJA i KARMA
- … Idemo sad dalje. Kako bi bilo kada bih zamislio – bez obzira ma koliko to odgovara istini- da svoje RADOSTI i USPEHE, nisam ni malo zaslužio, već su one došle milošću viših duhovnih bića. Ne, da je to neka stalna slučajnost. To će za nekog osećajnog čoveka biti gorka pilula, ako je čovek sposoban stvoriti sasvim intenzivnu takvu predstavu, onda će biti doveden do ovakvog osnovnog osećanja: – U meni je nešto što nema ničeg zajedničkog sa običnom svešću, što je dublje nego li je svesno iskustvo, što se upravlja po večnim božansko duhovnim silama -. To dovodi do osvedočenja da iza spoljašnjeg, leži neki unutrašnji viši individualitet – ! Dakle, takvim duhovnim vežbanjima stičemo svest o večnom duhovnom jezgru. To je vanredno značajno.
- Antroposofija može u svim pravcima biti uputstvo, da se čovek oseti pripadnikom jednog drugog sveta – a ne samo da zna o ovom materijalnom svetu- i da sebe oseti kao individualnost koja prolazi kroz naizmenične INKARNACIJE. Postoje još i neke druge vrste doživljaja. Kod ove vrste svakako će teže biti iskoristiti doživljaje, o svojoj karmi i reinkarnaciji. Premda je postupak težak i dug, pripremajući ga i primenjujući ga iskreno na spoljašnji život, najpre će dovesti do verovatnoće a zatim do sve većeg osvedočenja: – Da je naš sadašnji život u vezi sa prijašnjim životima. Neka se podsete oni, koji su prešli (30 godinu pa do 40 godina) – kada su se tada susreli u svetu sa nekim čovekom. Svima će se činiti, kao da su ovi susreti i veze učinjeni slučajno u naj zrelijem dobu života. Ovo što ću reći nije postignuto razmišljanjem, već okultnim istraživanjem (kaže Štajner). Nisu te misli nađene pomoću logike, ali i logično razmišljanje može činjenice iz okultnog istraživanja učvrstiti i zadržati u oblasti čistog razuma.
Setimo se, – po učenju duhovne nauke- da tokom života na zemlji, u određenim vremenskim odsecima, izlaze na videlo čovekovi članovi: ( u sedmoj godini – etersko telo; u 14 –astralno, u 21 –osećajna duša, u 28 –duša razuma, u 35 –duša svesti). Dakle od 30 – 40 godina oblikuje se duša razuma i duša svesti. Duša razuma u duša svesti su u čovekovoj prirodi one snage, koje nas najviše dovode u vezu sa spoljašnjim fizičkim svetom, jer su one zato tu da se pojave upravo u tom životnom dobu, – kada smo u najvećem prometu i komunikaciji sa spoljašnjim fizičkim svetom. Oni razlozi, koje je čovek dobio u prijašnjoj inkarnaciji što je sa čovekom prošlo kroz “dveri smrti”, tj. one duhovne snage što ih je sakupio i što ih je poneo iz prijašnjeg života – to je ono, što tka i plete pri gradnji novog fizičkog tela tog čoveka. To deluje trajno u telu, nevidljivo iz unutrašnjosti ali ukoliko je čovek stariji, ovo je delovanje sve slabije. I tako dođe vreme kad prema svetu stojimo sa gotovim izgrađenim organizmom. Ono što nosimo u svojoj unutrašnjosti, to je dakle otisak našem telu. Oko (30 godine) može biti nešto ranije ili kasnije – pristupamo svetu najviše i naj potpunije, naj fizičkije ; tada smo naj sređeniji na fizičkom planu. Ako tada pomislimo da imamo najveću jasnoću o životnim prilikama, u koje se tada „ukopčavamo“, onda moramo reći: – Ovi doživljaji u životu jesu oni, koji za ovu inkarnaciju imaju ponajmanje uzročnu povezanost, sa onim što deluje i plete u svima nama iz najdublje unutrašnjosti, počevši od rođenja. Ipak možemo usvojiti misao, da se mi nismo nikako s l u č a j n o susreli oko svoje (30 godine) sa određenim ljudima, koji baš tada stupaju u našu okolinu. Čak štaviše, možemo usvojiti da je tu naša KARMA na delu, da i ove osobe imaju nečega zajedničkog sa nekom od naših prethodnih inkarnacija.
- Tu pokazuju okultne činjenice, koje su raznoliko ispitane, da su osobe sa kojima smo se susreli oko svoje (30 godine), bile sa nama tako povezane sa našim prethodnim inkarnacijama – to se veoma često otkriva pri okultnom istraživanju-, da su najčešće u početku prijašnje inkarnacije ili još neke prethodne, to bili naši RODITELJI, BRAĆA ili SESTRE ! To je značajna činjenica koja iznenađuje. Ne mora tako biti, ali mnogi slučajevi pokazuju okultnim istraživanjem, da je to tako; da naši roditelji tj. one osobe koje su nas u prethodnom životu uvele u fizički plan i u čijoj smo blizini odrasli, jesu oni tako karmički utkani da u ovoj inkarnaciji nisu opet zajedno sa nama u vremenu našega detinjstva, nego onda kada smo naj potpunije istupili na fizički plan (oko 30). Tako ne mora biti, ne mora biti takav redosled, jer okultno istraživanje veoma često pokazuje, da sa onim osobama sa kojima se susretosmo oko svoje (30 godine) , budemo povezani tek u sledećoj inkarnaciji kao sa svojim roditeljima ili kao braća-sestre, ili kao krvni rođaci. Dakle, poznanstva oko (30 godine) u ma kojoj inkarnaciji mogu proisteći otuda, što su osobe iz našeg poznanstva naši krvni rođaci iz prethodne inkarnacije ili iz sledeće. Što vredi za nas, to je iste vrednosti i za osobe iz poznanstva i obrnuto.
- Ako gledamo one osobe, koje smo ponajmanje po svojoj volji izabrali (izabiranje spoljašnjim snagama- podesno za fizički plan) dakle svoje roditelje, braću, sestre sa kojima smo se našli u početku svoga života dolazimo često do toga: Da smo baš te osobe, koje su nas od detinjstva vodile i uvele u život, u nekoj drugoj inkarnaciji kao svojom voljom i snagom, sami (lično) IZABRALI oko svoje 30 godine. Drugim rečima, da smo sredinom prethodnog života izabrali one, koji su sada: naši roditelji, braća i sestre.
Dakle, naročita je činjenica koja se otkriva, da u inkarnacijama koje slede jedna za drugom, mi nismo u istim odnosima s ličnostima koje su pored nas. Pa da se isto ne susrećemo sa njima u istom životnom dobu (starosti), kao u prijašnjoj inkarnaciji. A isto tako ne postoji to, da osobe sa kojima smo se našli pri kraju svoga života, osobe u drugoj inkarnaciji sa nama u početku našeg života; sa nama će u to vreme biti osobe, što su nas susrele u sredini našeg života. Prema tome, niti one osobe koje su bile sa nama u početku sadašnjeg našeg života, niti one na kraju današnjeg našeg života – nisu bili naša rodbina, oko nas na početku prijašnje inkarnacije, već su to bile one osobe sa kojima se nađosmo sredinom ovog života. Oni što su oko nas početkom sadašnjeg života, za njih možemo pretpostaviti da ćemo se sresti sredinom sledeće inkarnacije, da će se naći sa nama kao poznanici na ma kakav način, ali slobodan.
Rečeno je da su ovo rezultati okultnog istraživanja. Ali spomenuto je, ako se posmatranje unutrašnjih odnosa i veza između našeg početka života u drugoj inkarnaciji, vrši po načinu kako pokazuje okultno istraživanje, shvatiće se da u tome nema besmislenog i nekorisnog. Druga je strana u tome: ako te okultne činjenice obuhvatimo čistim razumom, onda će nam život biti svetao i jasan. Život nam neće biti tup – da ne kažemo glup, ako pokušamo da ono što nas u životu sustigne, tako shvatiti da učinimo odnose – zavisnosti konkretnim …
Korisno je misliti o sledećem: od kuda dolazi to, da smo sredinom svoga života gonjeni karmom, načiniti ovo ili ono poznanstvo- prividno kao svekolikom silom razuma? O tome poznanstvu nameće se misao: čini se kao da nije bilo zaključeno objektivno, samo po sebi nezavisno od svega. To potiče otuda, što su te ličnosti bili naša rodbina u prijašnjem životu, pa su se sada našom karmom susrele sa nama, jer se između nas imaju izvršiti nekakva dela – događanja.
Ako svaki put ovako mislimo o toku svog života, videćemo da zaista u naš život ulazi svetlost. Ako koji put i pogrešimo ako i deset puta ne bude tačno, ali ma ko to bio koga u životu sretnemo, ipak će dovesti do tačnosti. Pa kada putem takvih razmišljanja kažemo:- Susreli smo negde čoveka … onda nas takva misao kao putokaz vodi, do nečeg drugog što nam inače ne bi zapalo u oči, a svojom povezanošću sve više svedoči o tačnosti pojedinih činjenica. (nastaviće se)…

si ti sam. To je prvi utisak !3) nastavak… REINKARNACIJA i KARMA – … – KARMIČKE veze, ne mogu se zadobiti jednim udarcem. Najviša saznanja (saznanja koja su i najviša i osvetljavaju naš život) moramo sticati polagano i postupno. Na to ljudi nerado misle. Lakše je verovati, da se munjevitim bleskom može naći, kako sam sa tom i tom osobom bio zajedno u prethodnom životu, ili da sam ja bio taj i taj. Nelagodno je misliti, da se ovakva znanja moraju polagano sticati, pa ipak to je tako. Čak i kad bismo verovali sebi, da je tako moguće, moramo uvek i dalje istraživati pa će naše verovanje postati osvedočenje. Ako u tu oblast upadamo brzim sudovima, onda tvorimo zid prema duhovnom svetu.
- U vezi sa rečenim, mora se učiniti jedna ozbiljna napomena: pravi okultista čuvaće se zaključivanja – on će ostaviti da mu te stvari, same po sebi prilaze, a kad su one tu tek onda će ih istraživati LOGIKOM. Čineći tako ne može se dogoditi, kao što je to bilo, kada je jedan veoma pametan čovek ovako primetio: – Kad čitam „Tajnu nauku“ čini mi se tako logična, tako vezana za činjenice da sam uveren, da se do iznesenih činjenica u toj knjizi moglo doći i čistim razmišljanjem, pa da tako iznesene stvari ne moraju biti rezultat natčulnih istraživanja-.
Istina je pak u tome, da sve što se u okultnoj oblasti daje uvideti, ne može se naći čistim razmišljanjem! Što se neka stvar može logički istražiti shvatiti, ne znači i da nema nikakvog osnova sumnjati u njeno okultno poreklo. Jasno je, da okultist ne bi imao oslonca kada bi te stvari nalazio razmišljanjem. Ali kad se razmišlja o stvarima nađenim okultnim putem, tada će one imati tako logičan vid, da će čovek odbaciti svako verovanje – kao veru u okultne izvore, odakle stvari vode poreklo.
- Ako vam sve, što je danas rečeno izgleda groteskno, onda pokušajte logično razmišljati o tome. I videće se, ukoliko se suptilnije i osvedočeno istražuje utoliko će se više doživeti, koliko je to saglasno. Tako će za neke osobe koje čovek susreće, videti u sasvim drugoj svetlosti njihovo ponašanje i svoje ponašanje kad se prema nekome, što ga susrećemo u SREDINI svoga života, tako ponašamo: kao da smo u prethodnom životu bili BRAĆA ili SESTRE !
Sve nam to daje pravo da kažemo: ANTROPOSOFIJA nam sve više daje ne samo znanje o životu već i uputstvo: kako shvatiti odnose i zbivanja života i svoje životne zadatke? Važno je da verujemo, jer samo strašljivi ljudi koji o životu ne misle ozbiljno, ne mogu to verovati. Poznavajući život bolje, činimo ga plodnijim i sadržajnijim !!
- Kraj.

http://vesnamihajlovicblog.wordpress...rovic-obradin/


Budućnost pripada onima koji veruju u lepotu svojih snova!Podijeli post!

zoricab je offline   Reply With Quote
Hvala na korisnom postu!
alison (08-08-12), Bobica (25-08-12), buda (25-08-12), dodo (17-02-13), Jesam (08-08-12), Malina (08-08-12), Wolfica (09-08-12)

Nepročitano 25-08-12, 14:54   #2
Super Moderator
 
zoricab's Avatar
 
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Srbija
Postovi: 21,758
zoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond repute
zoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond reputezoricab has a reputation beyond repute
Zadani

Mitski Poziv

Pre izvesnog vremena sastao se veliki galakticki savet i uputio mitski poziv mnogobrojnim svetlosnim bicima: deci sunca, krilatim andjelima, vesnicima sunca, ratnicima duge i drugim sjajnim bicima mnogih zvezdanih sistema.
Za vreme sastanka usla je Ljubav Galaktickog Kruzenja, Veliki Duh, i ispunila sve miloscu, svojom Bozanskom svetloscu i svojim recima: " Pozvani ste da zacarate jedan svet na kome ce se desiti velike promene. Oni koji odgovore na ovaj poziv, otici ce na mesto gde se odvija planetarna evolucija i gde su iluzija i strah mocni ucitelji. Pozivam sve one sa darovima i talentima da budu moji emisari tamo, da uzdignu i preobrate frekvenciju planete Zemlje, jednostavno, prozimanjem i ukorenjivanjem Ljubavi. U ovom utelotvorenom mitu vi cete biti stvaraoci nove stvarnosti, stvaraoci zlatne oktave."
Galakticka Ljubav je nastavila:" Na tom putu, svako od vas ce se potruditi da bude intuitivni navigator osposobljen da probudi svoju svest i podstakne srce stremljenjem ka cistoj ljubavi i bezuslovnom sluzenju. Samim tim sto ste vesnici sunca i luconose, vi cete prenositi svetlost i zato vas pozivam da obasipate narode Zemlje svetloscu, da pomognete GAJI i njenoj deci u preobrazaju. To je deo plana u kome cete biti prekriveni zaboravom. Medjutim, dokle god budete pamtili osecaj decje nevinosti i poverenja bicete harmonicni pomagaci preobrazaja Zemlje. Ponekad ce biti potrebno da se nadjete u nekim oblastima sa teskim vibracijama. Za neke ce ta iluzija odvajanja od ljubavi biti vrlo teska.
Ali prepoznavajuci svoju pravu prirodu, vasa ljubav ce probraziti dubine dvojnosti, a vasa svetlost ce obasjati mnoge.
Vase ucesce u ovom izazovu je potpuno dobrovoljno, medjutim ta promena na Zemlji je cudesna i izuzetna. Ako prihvatite tu misiju imacete priliku da rastvorite i saznate sve sto ste postigli tokom mnogih inkarnacija, dobijajuci izuzetnu mogucnost kvantnog skoka svoje svesti. Za vas je vazno da odaberete ples sa Zemljom GAJOM i njenom decom dok oni ne okoncaju svoju Svetlosnu ceremoniju."
Tako je govorio Tvorac, Svetlost Galaktickog Okretanja. I tako su svetlosna bica bezbrojnih udruzenja i saveta vernih zvezdama odlucila da se otelotvore na planeti Zemlji da pomognu u tom krunskom dogadjaju budjenja iz planetarnog sna. Postojao je, takodje i proces zastite razradjenog plana budjenja bica iz privida otudjenja i pokrova zaborava tako uobicajenog na Zemlji.
Svetlosna bica koja su putovala da pomognu GAJI dogovorila su se da pomazu jedni drugima u cuvanju secanja. Tako su zvezdane semenke ostavile kodove u razlicitim oblicima: kao zvuke, boje, svetla, slike, reci, simbole- vibracione rezonance koje ce im pomoci da se sete svog dogovora sa Svetlom.
Dogovoreno je da se ti kodovi pojavljuju svugde: u vizionarskoj umetnosti i muzici, u prodornim pogledima, u razgovorima i osecanjima i da stvaraju duboku ceznju za budjenjem i dostizanjem otelotvorenja ljubavi.
...okupani vodama uspomena, pripremljeni kao ratnici duge da bi ispunili obecanje novog i starog mita, jamceci prisustvo Ljubavi na Zemlji. Taj izvor ljubavi ce se odmarati u narucju bogova saljuci talase ozdravljenja i ljubavi preko GAJE. Tvoje budjenje u tom trenutku, tvoji darovi ce probuditi i pokrenuti druge. Koristi smeh, pesmu , ples, dim, uzivanje, poverenje i ljubav, jer ce oni stvoriti veliki talas promene, koji ce pomeriti granice starog mita dvojnosti i otudjenosti, ostvarujuci cudo mira i jedinstva na Zemlji.
Iskoristi svoje darove za dobrobit GAJE. Na nekoj Supernovoj svesti, GAJA i njena deca ce se obuci u svetlost, stvarajuci blistavo svetlosno telo Ljubavi i radjajuci se ponovo medju zvezdama. Mitski poziv je poslat. Veliki izazov je poceo. Probudite se ratnici duge, vesnici sunca, svetlosna bica galaktickih sirina. Drevni nebeski putnici stvoreni ponovo u ovom trenu istrajte u lepoti i snazi ljubavi GAJE. Zaboravite nepoverenje. Vi ste Bozanska deca sunca. IDITE sa svojim srcima i delite svoje velike darove. Prepustite se magiji Zemlje.

Setite se...


Budućnost pripada onima koji veruju u lepotu svojih snova!Podijeli post!

zoricab je offline   Reply With Quote
Hvala na korisnom postu!
buda (25-08-12), dodo (17-02-13), Hito (20-05-15)
Nepročitano 25-08-12, 15:37   #3
Guru
 
simona's Avatar
 
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 6,571
simona has a reputation beyond reputesimona has a reputation beyond reputesimona has a reputation beyond reputesimona has a reputation beyond reputesimona has a reputation beyond reputesimona has a reputation beyond reputesimona has a reputation beyond reputesimona has a reputation beyond reputesimona has a reputation beyond reputesimona has a reputation beyond reputesimona has a reputation beyond reputesimona has a reputation beyond reputesimona has a reputation beyond reputesimona has a reputation beyond reputesimona has a reputation beyond repute
simona has a reputation beyond reputesimona has a reputation beyond reputesimona has a reputation beyond reputesimona has a reputation beyond reputesimona has a reputation beyond reputesimona has a reputation beyond reputesimona has a reputation beyond reputesimona has a reputation beyond reputesimona has a reputation beyond reputesimona has a reputation beyond reputesimona has a reputation beyond reputesimona has a reputation beyond reputesimona has a reputation beyond reputesimona has a reputation beyond reputesimona has a reputation beyond repute
Zadani

Citat:
Originally Posted by zoricab Pogledaj Post
Mitski Poziv
... dokle god budete pamtili osecaj decje nevinosti i poverenja bicete harmonicni pomagaci preobrazaja Zemlje.

... vasa ljubav ce probraziti dubine dvojnosti, a vasa svetlost ce obasjati mnoge. . [/b]
simona je offline   Reply With Quote
Hvala na korisnom postu!
buda (25-08-12), zoricab (25-08-12)
Nepročitano 18-05-15, 10:50   #4
Road Warrior
 
MadMax111's Avatar
 
Datum registracije: May 2013
Lokacija: Istra
Postovi: 905
MadMax111 has a reputation beyond reputeMadMax111 has a reputation beyond reputeMadMax111 has a reputation beyond reputeMadMax111 has a reputation beyond reputeMadMax111 has a reputation beyond repute
MadMax111 has a reputation beyond reputeMadMax111 has a reputation beyond reputeMadMax111 has a reputation beyond reputeMadMax111 has a reputation beyond reputeMadMax111 has a reputation beyond reputeMadMax111 has a reputation beyond reputeMadMax111 has a reputation beyond reputeMadMax111 has a reputation beyond reputeMadMax111 has a reputation beyond reputeMadMax111 has a reputation beyond reputeMadMax111 has a reputation beyond repute
Zadani Prošli život?

Pokušat ću bit kratak.

Smatram vas sve forumaše tu kao dosta napredne otvorene ljude pa da čujem vaša razmišljanja.

Pred nekih godinu i pol mislim,počele su mi se neke misli javljat,ne sjećam se više okidača i dal je to najednom se pojavilo ili gradilo te misli ali znam da me počela mučit ta misao iz drugog svjetskog rata kaj su komunjare radili ženama diljem europe.
Nelogično,znam.To je bilo pred 80 godina,nit su to bili ljudi sa naših prostora nit ništa ali sve jače i jače me to morilo.
Znal sam se uhvatit kak sječem grmlje na njivu i razmišljam samo o tome.Znali su mi se formirat slike,mogući scenariji izmješani sa stvarnim opisima iz wikipedije i drugih izvora.
Mrzi sam komuniste,isto tak i danas iako si non stop razvodnjavam tu mrznju jer znam da su vecina rusa bili dobri ljudi.
Smatram se psihički ekstremno jakim i to je bilo prvi pravi test psihe.
Protiv toga sam se bori na svakakve načine i uspjevalo mi je odgurnut ih dalje,ali tu i tamo bi dolazile,pogotovo kad bi čuo na vijesti ili gdje teme na WWII ili domaće komunisti-ustaše teme.
Budući da volim problem zgrabit s obje ruke i napadat dok ne nestane tako sam i ovo krenuo.
Odvažio sam se otić na wikipediju bas o zrtvama komunista i pročitavsi sve,bilo mi je jos gore haha.
I tak se to vuklo donedavno kad sam opet skliznuo u to razmišljanje,ali mi je iskočila jedna čudna ideja...

Što ako sam ja bio taj neki ruski vojnik?

I čim se rečenica završila formirat,osjeti sam neku lakoću,kao da se problem ispuhao.
Mislim,još je tu,ali nema više one snage.
Dajem mogućnost da je nešto drugo u pitnaju ali zasad 70% dajem tome da sam ja bio ta ruska budala koja je radila gluposti i sad plaćam i drago mi je za tu kaznu.

Frend mi je bio rekao da sam možda pod napadom neke vračare,iak vjerujem u uroke i to,isto tako vjerujem da jaka psihička stabilnost je savrsen obrambeni zid protiv uroka i tih gluposti tako da tome nisam pridavao toliko značenja.

Nakraju,nekak mi je i drago da se to dogodilo jer mi je pokazalo tj dalo mi test kako mi se psiha nosi sa takvim nečime.

Sori da otvaram novu temu ali Qiqe je postala svoj problem pa nisam želi spamat sa svojim.


Kaj vi mislite dragi moji 3d frendovi?Pretpostavljam da bi mi zadnja točka na i bila da se odem negdje hipnotizirat da vidim.
MadMax111 je offline   Reply With Quote
Hvala na korisnom postu!
qiqe (18-05-15), zoricab (30-10-17)
Nepročitano 18-05-15, 10:55   #5
Super Moderator
 
Adamina's Avatar
 
Datum registracije: Mar 2014
Postovi: 4,423
Adamina has a reputation beyond reputeAdamina has a reputation beyond reputeAdamina has a reputation beyond reputeAdamina has a reputation beyond reputeAdamina has a reputation beyond reputeAdamina has a reputation beyond reputeAdamina has a reputation beyond reputeAdamina has a reputation beyond repute
Adamina has a reputation beyond reputeAdamina has a reputation beyond reputeAdamina has a reputation beyond reputeAdamina has a reputation beyond reputeAdamina has a reputation beyond reputeAdamina has a reputation beyond reputeAdamina has a reputation beyond reputeAdamina has a reputation beyond reputeAdamina has a reputation beyond reputeAdamina has a reputation beyond reputeAdamina has a reputation beyond reputeAdamina has a reputation beyond repute
Zadani

Spojila sam ti temu s ovom jer su slične.
Adamina je offline   Reply With Quote
Adamina, hvala ti na korisnom postu!
MadMax111 (18-05-15)
Nepročitano 18-05-15, 11:18   #6
Obična osoba
 
Jesam's Avatar
 
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 12,897
Jesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond repute
Jesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond repute
Zadani

Max, mislim da ti ne treba hipnoza nego regresoterapija. Možda netko ima kontakt stručnog, kvalitetnog i odgovornog regresoterapeuta.

Sve je moguće ... osobno nemam baš tako snažnih doživljaja pa ne mogu ništa pametno reći.


slobodni.net za slobodni svijetPodijeli post!

Jesam je offline   Reply With Quote
Jesam, hvala ti na korisnom postu!
MadMax111 (18-05-15)
Nepročitano 18-05-15, 19:53   #7
Alternativa addict
 
Blue Saphire's Avatar
 
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Vechta (Niedersachsen/DE)
Postovi: 356
Blue Saphire has a reputation beyond reputeBlue Saphire has a reputation beyond reputeBlue Saphire has a reputation beyond reputeBlue Saphire has a reputation beyond repute
Blue Saphire has a reputation beyond reputeBlue Saphire has a reputation beyond reputeBlue Saphire has a reputation beyond reputeBlue Saphire has a reputation beyond reputeBlue Saphire has a reputation beyond reputeBlue Saphire has a reputation beyond reputeBlue Saphire has a reputation beyond repute
Zadani

Citat:
Originally Posted by MadMax111 Pogledaj Post
Pokušat ću bit kratak.

Smatram vas sve forumaše tu kao dosta napredne otvorene ljude pa da čujem vaša razmišljanja.

Pred nekih godinu i pol mislim,počele su mi se neke misli javljat,ne sjećam se više okidača i dal je to najednom se pojavilo ili gradilo te misli ali znam da me počela mučit ta misao iz drugog svjetskog rata kaj su komunjare radili ženama diljem europe.
Nelogično,znam.To je bilo pred 80 godina,nit su to bili ljudi sa naših prostora nit ništa ali sve jače i jače me to morilo.
Znal sam se uhvatit kak sječem grmlje na njivu i razmišljam samo o tome.Znali su mi se formirat slike,mogući scenariji izmješani sa stvarnim opisima iz wikipedije i drugih izvora.
Mrzi sam komuniste,isto tak i danas iako si non stop razvodnjavam tu mrznju jer znam da su vecina rusa bili dobri ljudi.
Smatram se psihički ekstremno jakim i to je bilo prvi pravi test psihe.
Protiv toga sam se bori na svakakve načine i uspjevalo mi je odgurnut ih dalje,ali tu i tamo bi dolazile,pogotovo kad bi čuo na vijesti ili gdje teme na WWII ili domaće komunisti-ustaše teme.
Budući da volim problem zgrabit s obje ruke i napadat dok ne nestane tako sam i ovo krenuo.
Odvažio sam se otić na wikipediju bas o zrtvama komunista i pročitavsi sve,bilo mi je jos gore haha.
I tak se to vuklo donedavno kad sam opet skliznuo u to razmišljanje,ali mi je iskočila jedna čudna ideja...

Što ako sam ja bio taj neki ruski vojnik?

I čim se rečenica završila formirat,osjeti sam neku lakoću,kao da se problem ispuhao.
Mislim,još je tu,ali nema više one snage.
Dajem mogućnost da je nešto drugo u pitnaju ali zasad 70% dajem tome da sam ja bio ta ruska budala koja je radila gluposti i sad plaćam i drago mi je za tu kaznu.

Frend mi je bio rekao da sam možda pod napadom neke vračare,iak vjerujem u uroke i to,isto tako vjerujem da jaka psihička stabilnost je savrsen obrambeni zid protiv uroka i tih gluposti tako da tome nisam pridavao toliko značenja.

Nakraju,nekak mi je i drago da se to dogodilo jer mi je pokazalo tj dalo mi test kako mi se psiha nosi sa takvim nečime.

Sori da otvaram novu temu ali Qiqe je postala svoj problem pa nisam želi spamat sa svojim.


Kaj vi mislite dragi moji 3d frendovi?Pretpostavljam da bi mi zadnja točka na i bila da se odem negdje hipnotizirat da vidim.
Nedavno je dokazano da nakon zavrsetka 2. sr. Rusi nisu imali veze sa time u onolikoj mjeri koliko amerikanci englezi
Blue Saphire je offline   Reply With Quote
Blue Saphire, hvala ti na korisnom postu!
MadMax111 (23-04-16)
Nepročitano 18-05-15, 21:13   #8
Obična osoba
 
Jesam's Avatar
 
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 12,897
Jesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond repute
Jesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond repute
Zadani

Citat:
Originally Posted by Blue Saphire Pogledaj Post
Nedavno je dokazano da nakon zavrsetka 2. sr. Rusi nisu imali veze sa time u onolikoj mjeri koliko amerikanci englezi
Nije poanta u tome ... nebitno za ovu temu


slobodni.net za slobodni svijetPodijeli post!

Jesam je offline   Reply With Quote
Jesam, hvala ti na korisnom postu!
MadMax111 (23-04-16)
Nepročitano 23-05-15, 09:32   #9
Alternativa addict
 
Blue Saphire's Avatar
 
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Vechta (Niedersachsen/DE)
Postovi: 356
Blue Saphire has a reputation beyond reputeBlue Saphire has a reputation beyond reputeBlue Saphire has a reputation beyond reputeBlue Saphire has a reputation beyond repute
Blue Saphire has a reputation beyond reputeBlue Saphire has a reputation beyond reputeBlue Saphire has a reputation beyond reputeBlue Saphire has a reputation beyond reputeBlue Saphire has a reputation beyond reputeBlue Saphire has a reputation beyond reputeBlue Saphire has a reputation beyond repute
Zadani

Citat:
Originally Posted by Jesam Pogledaj Post
Nije poanta u tome ... nebitno za ovu temu
Poanta je prosli zivot?
Blue Saphire je offline   Reply With Quote
Blue Saphire, hvala ti na korisnom postu!
MadMax111 (23-04-16)
Nepročitano 19-04-16, 13:00   #10
Alternativa addict
 
lemonde's Avatar
 
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 224
lemonde is a splendid one to beholdlemonde is a splendid one to behold
lemonde is a splendid one to beholdlemonde is a splendid one to beholdlemonde is a splendid one to beholdlemonde is a splendid one to beholdlemonde is a splendid one to beholdlemonde is a splendid one to beholdlemonde is a splendid one to beholdlemonde is a splendid one to beholdlemonde is a splendid one to beholdlemonde is a splendid one to beholdlemonde is a splendid one to beholdlemonde is a splendid one to beholdlemonde is a splendid one to beholdlemonde is a splendid one to behold
Zadani

Citat:
Originally Posted by MadMax111 Pogledaj Post
Frend mi je bio rekao da sam možda pod napadom neke vračare,iak vjerujem u uroke i to,isto tako vjerujem da jaka psihička stabilnost je savrsen obrambeni zid protiv uroka i tih gluposti tako da tome nisam pridavao toliko značenja.

Nakraju,nekak mi je i drago da se to dogodilo jer mi je pokazalo tj dalo mi test kako mi se psiha nosi sa takvim nečime.

Kaj vi mislite dragi moji 3d frendovi?Pretpostavljam da bi mi zadnja točka na i bila da se odem negdje hipnotizirat da vidim.
nisi bio nikakakav ruski vojnik... hrvatski si vojnik jer su svi hrvati vojnici


Never give up! - Border - WarPodijeli post!

lemonde je offline   Reply With Quote
lemonde, hvala ti na korisnom postu!
MadMax111 (23-04-16)
Odgovor

Opcije Teme
Način Prikaza

Pravila Pisanja Postova
Vi ne možete otvoriti novu temu
Vi ne možete odgovarati na postove
Vi ne možete pridružiti datoteku
Vi ne možete editirati Vaše postove

BB kod je On
Smajlići su On
[IMG] kod je On
HTML kod je Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are OnVremenska Zona je GMT +1. Trenutno je 19:25 sati.Iz ponude izdvajamo:

Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.3.0