Alternativa Forum

Alternativa Forum (http://www.alternativa-forum.com/index.php)
-   Filozofija (http://www.alternativa-forum.com/forumdisplay.php?f=336)
-   -   Žena vs Muškarac (http://www.alternativa-forum.com/showthread.php?t=9755)

ne znam 17-08-15 18:01

Žena vs Muškarac
 
Tabu tema i dalje mislim, bez obzira na silne pokrete i promjene, istorijski gledano.

Zanima me vaše mišljenje.

Je li neko pročitao Pol i karakter Ota Vainingera? Da li era vodolije konačno daje primat ženskoj energiji?

Jedna od mojih najvećih životnih kriza je bila spoznaja da sam žena. Iako žena sa pretežno muškim mozgom (po sopstvenim i više tuđim kvalifikacijama), iako "ratnik". Na kraju žena.

Naglašavam da je tema namjerno akcentovana na polne razlike, da isključim priču o "osobi", pa se u kontextu osobe ne razlikuje muško od ženskog. Ovo stoga što ne želim da u tom smjeru tema nastavi

Jesam 17-08-15 19:09

Zanimljiva ali kompleksna tema ... i vrlo ozbiljna.

Ne, mislim da još nije došlo vrijeme ženske energije iako mi se čini da sve ide u tom smjeru.
Krug se mora zatvoriti.

Nisam čitala knjigu ... da nam daš samo ukratko, dvije tri rečenice o njoj?

Ja sam cijeli život presretna što sam žena (iako možda ne tipična) jer mislim da je ženama mnogo lakše u životu (pametnim u svakom slučaju) i da imaju puno prednosti pred muškarcima.

ne znam 17-08-15 19:18

Joj, ne mogu ukratko, a da ne budem pogrešno shvaćena.

Deo knjige koji se odnosi na žene je svakako, kako to s pravom navodi Vladeta Jerotić, "najteže razumljiv, najmanje prihvatljiv i svakako najsporniji... Vajninger se bavi ženom, njenom psihologijom, logikom i etikom, suštinom žene i njenim smislom u svemiru, odnosno njenim položajem u čovečanstvu. Kada Vajninger negira svaku vrednost bića žene, on je radikalan i nemilosrdan, često ubedljiv i logičan, ali uvek subjektivan. Pošto žena nema nikakav pravi odnos prema logici, a ni prema etici, ona nema ni apsolutnog Ja u sebi, pa ne može nikada biti genijalna. Talentovane žene u umetnosti ili nauci mogu da zahvale za svoje uspehe samo muškom delu u sebi, otud se najviše u stvaranju može očekivati od najmuškobanjastijih žena. Koliko, medjutim, žena ima malo stvarnog odnosa sa svakim dubljim stvaralaštvom dokazuje nepostojanje žena-filozofa, da ne govorimo o ženama kao religioznim predvodnicima, a upravo su filozofija i religija najdublje oblasti stvaralaštva do kojih - prema Vajningeru - dopire samo dubina muškarca. Ono što ženu jedino istinski zanima i prema čemu ima jedini suštinski odnos, to je sve ono što je u bližoj ili daljoj vezi sa seksom. Zato Vajninger kaže: ‘Zena je samo seksualna, muškarac je i seksualan'. Pošto je seksualnost za Vajningera očevidno niža sfera ljudske delatnosti, prema kojoj oseća ne samo prezir već i odvratnost, žena nikada ne može da bude moralna. Ona čak nije ni nemoralna, već amoralna, kao što je i alogična. Ona se nikada ne oseća stvarno krivom, ona neprestano laže, zavidljiva je, nesocijalna, nema sopstvenih ubedjenja, već ih prima samo od muškarca. Žena je najbolji medijum, a muškarac njen najbolji hipnotizer. Jednom reči, žena je Vajningeru biće bez duše, ona nema Ja, ni individualnosti, ličnosti, ni slobode, karaktera ni volje. Žena je ili majka ili bludnica (mada na jednom mestu Vajninger dopušta da ‘možda u većini žena postoje obe mogućnosti'). Ali ni tip majke ne prolazi kod Vajningera mnogo bolje nego tip bludnice. Majka je sva cilj vrste i produženje vrste joj je cilj. Ni majka, kao ni bludnica, nije u stanju istinski da voli. Majci je potreban muškarac ne njega radi, već vrste radi. Ona se ponaša podjednako majčinski prema mužu kao i prema sinu. Ovo ponašanje se svodi na brigu za telo, ne i za dušu muškarca, jer je njen odnos prema njemu pre svega telesni. Materinskoj ljubavi je sporedna individualnost deteta, i to je ono što je duboko nemoralno u njoj. S druge strane, prostitutka oseća odvratnost prema produžavanju vrste, prema radjanju uopšte, dakle i prema detetu; ona sva bitiše u snošaju, u kome hoće da nestane kao realnost, da bude uništena. Pri svemu tome, umno najrazvijenije žene spadaju u kategoriju prostitutke, a muškarci od vrednosti uvek su voleli samo tip prostitutke. Kad je već jednom počeo da seksualnost i ženu slika u najjačim mogućim bojama, Vajninger se više ne zaustavlja. Ljubav i požuda su za njega dva tako različita, suprotna stanja da je u muškarca, kada zaista voli, savršeno neshvatljiva pomisao na telesno spajanje sa voljenim stvorenjem. Pa, ko tvrdi da još voli ženu koju poželi, taj ili laže ili nikad nije znao šta je ljubav. Postoji zato samo ‘platonska' ljubav, ljubav prema Beatriči, sve ostalo spada ‘u carstvo krmaka'. Kada muškarac voli ženu, on u njoj voli svoj ideal, jer se žena kao takva ne može voleti. On zbog toga neminovno strada, i svojim ljubavnim stradanjem on nastoji da vrati ženi dušu koju joj je oteo. Muškarac je forma, žena je materija koja prima svaku formu. Od žene se može načiniti što se hoće. Muškarcu se jedino može pomoći da bude ono što on hoće. Stoga ima smisla vaspitati samo žene, a ne muškarce. I poslednja poruka Vajningera muškarcu nosi u sebi nešto od tragične groteske. Kada je muškarac postao seksualan, kaže Vajninger, stvorio je ženu. Žena je otud krivica muškarca. Sve što se može prebaciti ženi jeste krivica muškarca. Ljubav treba da prekrije krivicu. U snošaju se žena najdublje unizuje, u ljubavi najviše uzdiže. To što žena traži snošaj, a ne ljubav, znači da ona želi da bude unižena, a ne uzdignuta. Najveći protivnik ženine emancipacije (koju je, uostalom, muškarac izmislio i za nju se bori) jeste - žena. Muškarcu je prema ženi mogućno samo jedno moralno ophodjenje: ni seksualnost, ni ljubav, jer obe upotrebljavaju ženu samo kao sredstvo za strane svrhe, već jedino pokušaj da je razume. Kako? Muškarac mora sebe da oslobodi pola, pa će tako i samo tako osloboditi i ženu. Ona, doduše, tako propada kao žena, ali samo zato da bi se uzdigla iz pepela kao čisti čovek. Odricanje seksualnosti ubija samo telesnog čoveka, i to samo zato da bi duhovni stekao pun život".

Izvor: http://blog.b92.net/text/12842/Bolesni-genije-cemu/

ne znam 17-08-15 19:23

Nije tema, ali da primijetim da je Vaininger pisao o nečemu poput DNK, do čega je došao svojom logikom, prije otkrića iste.

Da bi objasnio karakter čovjeka, uzrokovan prvenstveno polom, pokušao je na najnaučniji mogući način (u duhu svoga vremena) pisati i o biologiji, genijalnosti, jevrejstvu, itd. Bio je proglašen ženomrscem.

Čitala sam ovu knjigu prvi put sa 17 godina, prijateljica mi je preporučila, zgražavajući se nad istom. Pomislila sam tad da je cenzura nekada opravdana

Jesam 17-08-15 19:31

Baš sam htjela pitati kada je ovo pisano ... digo mi se tlak odma nakon par rečenica. :smile_rofl:
(Heh, bacila malo pogled na njegov životopis ... pa da, pretpostavila sam da je bio gej.)

Ženama je bitno ono suštinsko, prave vrijednosti.
A muškima sve ostalo.

Žena je prvenstveno majka i samim time je kreator, graditelj, njegovateljica ... dok je muškarac rušitelj i destruktor u svojoj biti - ratnik i osvajač, kompeticija mu je u krvi. I zato zemlja umire lagano sve dok je pod vlašću muške energije. I zato su morali potisnuti ženu, podjarmiti je, onesposobiti, poniziti i omalovažavati (posebno je u tome prednjačila crkva, što otvara mnoga znaimljiva pitanja vezana uz njezinu pravu svrhu i namjenu), kako bi se muška energija mogla razmahati i od svijeta učiniti ovo što danas vidimo - jedno golemo bojno polje gdje je najvažnija moć, novac i interesi i gdje vlada pravo jačeg.

Tak bi ja to nekak sažela! :smile_nod:

ne znam 18-08-15 09:18

Da l' bi se moglo kratko sažeti da si mislila da je muški princip intelekt i logika (materijalistički dokaz), a ženski osjećanje i duša (duhovnost)? Joj, bojim se da je nezgrapno, a nadam se da se niko neće osjetiti prozvanim. Pokušavam biti neutralna u smislu konstatacije, ne prosuđivanja na dobro/loše

Jesam 18-08-15 09:21

Citat:

Originally Posted by ne znam (Post 447735)
Da l' bi se moglo kratko sažeti da si mislila da je muški princip intelekt i logika (materijalistički dokaz), a ženski osjećanje i duša (duhovnost)? Joj, bojim se da je nezgrapno, a nadam se da se niko neće osjetiti prozvanim. Pokušavam biti neutralna u smislu konstatacije, ne prosuđivanja na dobro/loše

Tako nekako, da.

Ma ne mogu se sad sjetiti - čitala sam dosta na tu temu davnih dana ali mi sad izmiču autori ... mislim da Coelho ima nešto o tom (crna madona), pa Melchizedek, Dan Brown ... stara je to tema koliko i čovječanstvo.

ne znam 18-08-15 09:38

Je, nego me sad zanima baš konkretno iskustvo.

Recimo, moja naj frendica, vanprosječna osoba, s puno volje da poboljšava sebe svakodnevno, učiteljica po zanimanju, dobra osoba, obrazovana i tako dalje, našla je sebe po udaji. Napominjem da to nije svjesno, ali dopuštajući sebi da sam, iskustveno, odličan poznavalac ljudskih motiva, vidjela sam da je konačno dosegla svoj identitet, vezujući ga za muža.

Moja kuma se, na kraju, udala (nije riječ o istoj osobi), izjavivši da je našla s kim se može trpjeti i da je red da i ona izrodi tu djecu i ispuni svoju svrhu, koja je ista za sve ljude.

Treća prijateljica se udala kako joj neka klinka ne bi zgrabila momka, kad ga već ionako toliko voli.

Napominjem da su ovo vanredno sposobne žene, duševne, dobre osobe, visoko obrazovane.

Imam još primjera na razne strane, nego ovo za početak

Jesam 18-08-15 10:18

Pa to je u redu. Ako netko vidi svoju ulogu i ispunjenje sebe u tome - zašto ne?

To je sasvim validan odabir, no nije za sve. I nema nikakve veze s inteligencijom niti osvješćenošću nego naprosto s nečijom životnom misijom i svrhom. Kao što se i žene međusobno razlikuju, tako se i muškarci razlikuju - pa za neke nikako nije brak.

Ne bih se složila jedino s tvrdnjom da je to (brak, djeca) univerzalna svrha za sve.

Problem nastupa kad je čovjek podijeljen odnosno nema jasnu sliku o tome što je i tko je pa luta od uloge do uloge i tako gubi dragocjeno vrijeme i muči sebe i sve oko sebe. Zato je bitno poznavati sebe.

Uloga žene kao roditeljice, majke, njegovateljice trebala bi biti na najvišem stupnju u društvu i vrednovati se sukladno tome.

ne znam 18-08-15 10:34

Citat:

Originally Posted by Jesam (Post 447767)
Pa to je u redu. Ako netko vidi svoju ulogu i ispunjenje sebe u tome - zašto ne?

To je sasvim validan odabir, no nije za sve. I nema nikakve veze s inteligencijom niti osvješćenošću nego naprosto s nečijom životnom misijom i svrhom. Kao što se i žene međusobno razlikuju, tako se i muškarci razlikuju - pa za neke nikako nije brak.

Sve stoji, ako je u odlučivanju muško/žensko iskreno prema sebi. Na stranu sad što se meni drugačije ne dopada, to je izvor mnogobrojnih problema.

Citat:

Originally Posted by Jesam (Post 447767)
Ne bih se složila jedino s tvrdnjom da je to (brak, djeca) univerzalna svrha za sve.

Mene je izjava šokirala, pa sam postavila pitanje da mi se objasni stav.

Citat:

Originally Posted by Jesam (Post 447767)
Problem nastupa kad je čovjek podijeljen odnosno nema jasnu sliku o tome što je i tko je pa luta od uloge do uloge i tako gubi dragocjeno vrijeme i muči sebe i sve oko sebe. Zato je bitno poznavati sebe.

Da, to je ovo što sam gore rekla na drugačiji način. Postaću muški primjer, koji baš maloprije vidjeh na Facebook-u


Vremenska Zona je GMT +1. Trenutno je 01:43 sati.

Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.3.0