Alternativa Forum

EDM (Energetska Duhovna Medinica)

Ovo je diskusija na temu EDM (Energetska Duhovna Medinica) u podforumu Kvantna medicina i biorezonancija
Nastanak i razvoj aure Odmah nakon oplođenja jajne ćelije započinje stvaranje ...

Natrag   Alternativa Forum > Alternativna medicina > Kvantna medicina i biorezonancija

Alternativa Forum


Kvantna medicina i biorezonancija Informational medicine diagnostic /treatment devices, Electro-stimulators, EDS, Bio-resonance

Odgovor
LinkBack Opcije Teme Način Prikaza
Nepročitano 26-08-11, 02:20   #11
Alternativa addict
 
Varanasi's Avatar
 
Datum registracije: Apr 2010
Lokacija: Vojvodina
Postovi: 120
Varanasi is a name known to all
Varanasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to all
Zadani

Nastanak i razvoj aure

Odmah nakon oplođenja jajne ćelije započinje stvaranje ljudske aure. Njeni prvi elementi nastaju na frekvenciji od 4,7 Hz i sastoje se samo od do tri energetske cevčice u obliku grančica koje su smeštene oko embiona.Na 4,8 Hz te cevčice se svojim širim delom umesravaju prema jednom centru čijim delovanjem dolazi do uvlačenja kroz vrhuve tih grančica najudaljenijih od centra, čestice bele bioenergije koje tuda slučajno prolaze. U trzajima, kao da dišu, cevčice sprovode belu bioenergiju do centra koji je odmah raspršuje u okolni prostor, a zatim se ceo proces ponavlja.Isti proces se nastavlja i na 4,9 Hz uz neke novine. Centar postaje vidljiv i podseća na neki vrtlog ili loptu. Slobodno prolazeća siva bioenergija počinje da se vezuje za čestice bele bioenergije, a u cevčice ulazi samo novopridošla iz slobodnog prostora bela bioenergija i viškovi postojeće koji se nisu vezali za sivu.

Kod frekvencije od 5 Hz, pored stvaranja strukture koja postoji na 4,9 Hz, nastaje centralni kanal sa zasecima čakri. Centralni kanal počinje da uvlači sivu bioenergiju iz okolnog prostora. Embrion deteta dovodi deo tela iz koga koga će se razviti kičma u osu centralnog kanala.Ovo podizanje frekvencije, dalja izgradnja i brži razvoj aure se nastavlja, tako da na 5,5 Hz, aura već ima sve svoje glavne delove i funkcije. Paralelno sa rastom embriona raste dimenzionalno i aura.

Pri rođenju deteta aura postoji sve do frekvencije od 11,5 Hz, a tokom prvih 6 meseci života dostiže krajnju frekvenciju od 20,6 Hz.

Dalje, tokom detinjstva ona dimenzionalno raste, sadržajno se popunjava, funkcionalno sazreva. Mada njen razvoj u izvesnom smislu traje čitavog života, može se smatrati da se on u glavnom crtama završava sa 14 godina.

Razvoj aure je, dakle započeo sa 4,7 Hz gde je imao samo najosnovnije elemente, na 4,8 Hz neke nove delove i tako dalje, ali je građa aure na svakoj od ovih frekvencija postojala, bez obzira na to što se na sledećoj izgradila nova i složenija. Aura postoji istovremeno na svim frekvencijama od 4,7 do 20,6 Hz, od najjednostavnije do najsloženije strukture. To podseća na višespratnu zgradu čije se prizemlje sastoji samo od četiri stuba, na prvom spratu postoje i zidovi, na drugom sem zidova i prozori i vrata i tako dalje, da bi poslednji sprat imao potpuno opremljen stan sa svim neophodnim elementima i bio potpuno funkcionalan. Svi ovi spratovi postoje istovremeno, štaviše gornji sprat ne bi mogao postojati da nema onih ispod njega.

Svaka promena energetske strukture aure na jednoj frekvenciji odmah dovodi do odgovarajućih promena na svim ostalim frekvencijama, s tim što će ona biti veće na frekvencijama iznad one na kojoj se promena dogodila, dok će na onim ispod biti manje. Osoba koja može da vidi energije na raznim frekvencijama može i jednu za drugom, utvrditi postojanje svake faze razvoja aure.
Varanasi je offline   Reply With Quote
Varanasi, hvala ti na korisnom postu!
nuna007 (29-08-11)

Nepročitano 26-08-11, 02:28   #12
Alternativa addict
 
Varanasi's Avatar
 
Datum registracije: Apr 2010
Lokacija: Vojvodina
Postovi: 120
Varanasi is a name known to all
Varanasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to all
Zadani NASTANAK BOLESTI!

NASTANAK BOLESTI!!!


Kako od negativnih misli i stresova dolazi do bolesti?

Negativne misli se šire od mozga kao energetski talas, oblika lopte koji postaje sve veći i u trenutku stiže do kraja kosmosa. Na površini ove energetske lopte nalazi se informacija o sadržaju naše misli. Prolazeći kroz telo i auru ova energija se sjedinjuje sa jednim delom sive bioenergije iz aure, stvarajući treću vrstu energije - energetski žele koji ometa protok bele bioenergije. Stres stvara energetski talas u obliku izduženog balona čija je posledica, takođe energetski žele. Posle velikog broja negativnih misli i stresova naslage energetskog želea postaju dovoljno velike da smanjuju ili u potpunosti prekidaju protok bele bioenergije kroz akupunkturne kanale i kanaliće. Pored toga, pojava energetskog želea na mestima u auri koja odgovaraju određenim organima sprečava odvođenje viškova bele bioenergije. To sve dovodi do ometanja normalnog protoka bele bioenergije kroz auru i do odstupanja od zakona bioenergije. Naime, raspored bele bioenergije u svakoj tački aure više nije podjednak, nego je u nekim delovima došlo do smanjenja, a u drugim do njenog povećanja. Pored toga dolazi i do smanjenja bele bioenergije i u energetskom stabilizatoru, kao i do promene frekvencije energija aure. Smanjenje bele bioenergije u nekim delovima aure dovodi do otpuštanja viškova sive bioenergije, što njen ukupni nivo u auri smanjuje ispod optimuma.

Energetski žele štetno utiče na rad informacione funkcije što, takođe doprinosi pogoršanju stanja u auri. Energetski žele, dakle prouzrokuje ozbiljna odstupanja aure od svoje normalne funkcije koja je garant našeg psihofizičkog zdravlja.

Kako se ovo loše stanje aure reflektuje na naše telo? Telo reaguje na loše stanje u auri tako što pojedini organi čiji su odgovarajući delovi aure znatno oštećeni želeom, smanjuju svoju funkciju, a kasnije dolazi i do pojave bolesti. Prvi materijalni dokaz o budućoj bolesti je pogoršanje odnosa između anjona i katjona u organu i njegovoj okolini, a sve dotle se tok bolesti ogledao samo u energetskim promenama.

Pored negativnih misli i stresova koji čine 80% uzročnika hroničnih bolesti, preostalih 20% se odnosi na štetno delovanje tuđih negativnih misli, štetna zračenja iz zemlje, kosmosa, štetno delovanje okoline i promene vremena. Tu spadaju i povrede, promrzline, opekotine koje, za razliku od svih opisanih uzroka bolesti, svojom pojavom dovode do oštećenja u auri.

Vrsta bolesti od koje će neki organi oboleti zavisi od toga da li je mesto suženja protoka bele bioenergije u akupunkturnom meridijanu bliže ili dalje od površine aure. Intenzitet bolesti uvek zavisi od intenziteta suženja protoka bele bioenergije. U zavisnosti od toga u kom je od 12 meridijana došlo do smanjenja protoka, bolest će biti ili organske ili psihičke prirode. Koji će organ oboleti, pored oštećenja odgovarajućeg dela aure zavisi i od toga iz kog organa neće biti odvedeni viškovi bele bioenergije, zbog smanjenja usisne moći meridijana koji pored njega protiče.

U slučaju akutnih bolesti, utlcaj stresova i negativnih misli ogleda se u tome što oni dovode do smajenja funkcije organa ili do oboljenja od hroničnih bolesti, sto smanjuje njihovu otpornost i olakšava pojavu akutnih bolesti, kao što su infekcije ili nazeb.

Nastanak malignih bolesti je vrlo specifičan. One se mogu pojaviti samo ako je zapušen ogranak meridijana koji odgovara tom organu, a istovremeno i glavni mendijan za taj organ, barem na mestu koje se nalazi odmah po ulasku tog ogranka. Pored toga neophodno je da bude na približno istom mestu zapušen i centralni meridijan za psihičke bolesti. To prouzrokuje tako lose funkcionisanje organa da u njemu u velikom broju počinju da se razmnožavaju virusi raka. Ove viruse ima svaki čovek, ali se oni razmnožavaju u velikom broju samo ako dođe do tako teških zapušenja meridijana i vrlo lošeg tunkcionisanja organa. Pod uticajem toksina ovaj organ se toliko menja da postaje nezavisan i pretvara se u parazita. On počinje da stvara svoju auru, koja nastaje za oko šest meseci.

Stanje neke bolesti se, zbog svoje složenosti ne može izraziti u ciframa, nego samo opisno. Međutim, nivo funkcionisanja nervnog sistema je moguće izraziti u procentima u odnosu na idealni. Što je ovaj nivo niži, to postoje veće mogućnosti za nastanak hroničnih i akutnih bolesti, jer on upravo govori o nivou oštećenja aure od stresova i negativnih misli.

Sveta znanja, dakle ne samo da u potpunosti demistifikuju pojavu bolesti, nego i detaljno opisuju uzroke i ceo tok bolesti, definišući čak i zavisnosti od uzroka vrstu, intenzitet i prirodu bolesti, uračunavajući tu i maligne bolesti.


Šta je uzrok bolesti?

Većina ljudi kad im se pojavi neki problem, umesto da traže način kako da ga razreše, traže u mislima krivca odgovornog za ono što im se desilo i upućuju mu sve svoje negativne misli. Taj, dakle pogrešan način mišljenja, dovodi do pojave negativnih misli koje oštećuju auru i time stvaraju hronična oboljenja i pogodno tlo za akutne bolesti. Negativne misli i stresovi čine više od četiri petine uzroka bolesti, dok se preostali deo odnosi na razne povrede i štetna zračenja.

Energetski oblak je tokom višemesečnog prenošenja znanja dr Stojanoviću objasnio nastanak i razvoj hroničnih bolesti, počev od detaljnog opisa negativnih misli i stresa, zatim načina njihovog štetnog delovanja na auru, pa do mehanizma koji od ovih oštećenja dovodi do odstupanja od zakona bioenergije, odnosno do bolesti, obuhvatajući i odgovor na pitanje: U kojim slučajevima nastaje organsko, odnosno psihičko oboljenje, kao i od čega zavisi vrsta oboljenja i njegov intenzitet?


Glavni uzroci bolesti

Bolest u preko 80% slučajeva predstavlja posledicu poremećaja energetske strukture aure. Kako dolazi do ovih poremećaja? Naše misli koje emituje mozak predstavljaju energetski talas. On može biti koristan, indiferentan ili štetan za energetsku strukturu aure.

Korisne misli su kreativne, stvaralačke, pozitivne, one ne predstavljaju nikakvo zlo, niti pretnju za oštećenje bilo čije aure, a posebno ljudske.

Neutralne nisu ni pozitivne, ni negativne i nemaju gotovo nikakav značaj za razvoj ljudi.

Negativne ili štetne misli podstiču razna negativna osećanja.

Ona mogu biti agresivna, kao što su mržnja, borba za vlast, ili pasivna kao žalost, tuga, nezadovoljstvo sobom, poslom, nesrećna ljubav, strah. Štetnost je veća kod agresivnih misli, ali je, pored vrste, bitno i vreme trajanja i intenzitet. Tako strah za život, mada spada u pasivne negativne misli, može dostići najviši mogući intenzitet, što prouzrokuje najveća oštećenja aure.

Stres, pored negativnih misli, predstavlja glavnog uzročnika oštećenja aure. U momentu stresa javlja se misao o ugroženosti: opasnosti, o nesreći, koju osoba doživljava ili će doživeti. Njegovi štetni efekti se mogu podeliti na dva dela: prvi se javljaju u momentu nastanka stresa i mogu biti vrlo intenzivni, a drugi kasnije tokom produženog delovanja kada se javljaju u obliku negativnih misli. Postoje velike razlike u štetnosti stresova i one zavise od intenziteta, vrste i trajanja. Najteže vrste stresa su one koje dožive bebe pri teškim porođajima i koje nastaju kod teških fizičkih mučenja i bolova prouzrokovanih bolešću.

Izvor negativnih misli i osećanja može biti autonoman ili posledica stresa. Kod autonomnog osoba svojim načinom mišljenja stvara negativne misli i osećanja. Međutim, kod stresa su te misli posledica produženog stresa, kao što je strah, osećaj ugroženosti, tuga i žalost, mržnja, netrpeljivost. Štetne misli, bez obzira kog su porekla, emituju se iz mozga kao talas i oštećuju energetsku strukturu aure.


NEGATIVNE MISLI

Generalno gledano, negativne misli oštećuju auru i stvaraju najveći broj organskih i psihičkih bolesti. Međutim, njihovo delovanje nije uniformno, pa ga je potrebno analizirati. Sve negativne misli možemo podeliti na četiri grupe: nezadovoljstvo, borba za vlast, tuga i žalost i strah za život.


1.Nezadovoljstvo

U prvu grupu spadaju negativne misli koje se tiču te same osobe: nezadovoljstvo sobom, poslom koji radi, odnosom sa okolinom. Sve one nose zajedničku karakteristiku - nezadovoljstvo. Ove negativne misli su po svojim štetnim efektima najblaže pošto nisu usmerene ni protiv koga drugog, nego upravo predstavljaju prelaz između pozitivnih i negativnih misli; Sama njihova pojava govori o traženju rešenja, traženju novih pozitivnijih puteva za rešenje statusa te osobe. One zbog toga, pored negativne komponente, imaju i pozitivnu, kreativnu komponentu i ponekad mogu da pređu graničnu crtu i postanu pozitivne, kreativne, stimulativne.


2.Borba za vlast

Drugu grupu čini borba za vlast, koja obuhvata lepezu negativnih emocija koje služe toj svrsi. Tu spadaju netrpeljivost prema svima koji toj osobi stoje na putu, čak i prema onima koji joj ne pomažu u tom njenom nastojanju, mržnja prema onima koji predstavljaju glavne prepreke na tom putu, posebno prema ličnosti koja je na vrhu, na onom mestu na koje osoba želi da stigne i da je smeni. Prema tom vrhu usmereni su i zavist i ljubomora. Pri tome neprekidno tinja strah da će je neko ili nešto osujetiti u tom njenom pohodu. U toku uspona javljaju se negativne misli vezane za potencijalne mogućnosti koje se mogu realizovati kada se dođe na vlast, počev od osvete, potčinjavanja onih ispod, oduzimanje privilegija ili materijalnih dobara onima koji su niži do dovođenja svojih pristalica, a ako se na vlast konačno dođe, tada nastupa realizacija svih ovih negativnih potencijala.

Da bi se vlast očuvala, realizuju se razne negativne misli od nipodaštavanja, smenjivanja, proganjanja, kažnjavanja onih koji prete da će je skinuti sa trona, ne izuzimajući ni ubistva pojedinaca, pa čak i masovna. Javlja se mržnja prema svemu onome što joj ne služi, ne poltroniše, ne ulaguje se. Pri tome, strah od opasnosti da bude skinuta sa vlasti uvlači se u kosti.

Ona svoj život ne može zamisliti bez vlasti. Ako je, ipak, jednog dana izgubi, a to se obično dešava, nikad ne traži razloge u sebi, nego svu krivicu svaljuje na druge, stvarajući time nepodnošljivu mržnju prema svima koji su učestvovali. ili su mogli učestvovati u njenom svrgavanju. Tada se javlja velika tuga i patnja pri pomisli na staru vlast. Ove misli su izuzetno razorne, jer potpuno okupiraju ličnost tokom dugog niza godina ili gotovo čitavog života.


3.Tuga i žalost

Treću grupu čine negativne misli koje obuhvataju tugu i žalost za izgubljenim dragim osobama i nostalgiju za rodnim krajem. Štetnost ovih misli je izuzetno velika. Pored visokog intenziteta, one prožimaju dušu osobe i gotovo da nema časa kada nisu prisutne. Te osobe gube volju za životom i radom, povlače se u sebe. Tačno je da vreme leči, ali ove negativne misli traju vrlo dugo. Mnoge osobe, sa vrlo intenzivnom tugom i žalošću, ne požive dugo od početka pojave ovih negativnih misli.


4.Strah za život

Četvrtu grupu čine misli koje predstavljaju strah za egzistenciju, strah za život. To su misli koje se javljaju pri raznim bolnim doživljajima, posebno pri mučenjima, najjačim bolovima kod najtežih bollesti i užasima koje doživljavaju teški psihički bolesnici. Tu spadaju i strahovi koji se javljaju kod beba pri porođaju. Ukoliko je porođaj težak i bebin život ugrožen, ona to doživljava kao približavanje smrti. Ove negativne misli predstavljaju krike i vapaje, sa čijim se štetnim intenzitetom ne mogu porediti nijedne druge. One izazivaju najveća razorna dejstva u auri i pored toga što, po pravilu, ne traju dugo, ali je njihov intenzitet neuporedivo najjači.


Frekvencija negativne misli

Sve negativne misli imaju isti energetski sastav bez obzira kojoj grupi pripadale. Njihovo razorno dejstvo zavisi od:


* intenziteta

* dužine trajanja

* frekvencije ili učestalosti,


a ne od od grupe kojoj pripadaju. Međutim, uticaj grupe se, ipak, ogleda u tome što su ova tri elementa karakteristična za svaku grupu.

Maksimalni intenzitet i niska frekvencija se nikad ne javljaju u prvoj grupi, niti se maksimalna dužina trajanja može javiti u četvrtoj. Pored toga, pravac prostiranja polja stresa zavisi od toga kojoj grupi pripada negativna misao, koja se javlja kao posledica stresne informacije, što određuje organe koji će oboleti. Stoga se, ipak, može reći da su bolesti na određeni način povezane, odnosno zavisne od vrste negativnih misli.


Mada su sve negativne misli energetski talasi iste vrste, one se razlikuju po frekvenciji.

Uzrok tome leži u ponašanju našeg mozga, koji negativne misli emituje na različitim frekvencijama: što su misli negativnije, to je frekvencija niža. Najvišu frekvenciju moždanih talasa imaju negativne misli prve grupe od 16 do 18 Hz, a najnižu četvrte grupe od 6,25 do 9 Hz.


Tabelarni pregled frekvencija emitovanja negativnih misli:

nezadovoljstvo 16-18 Hz

borba za vlast 9-14 Hz

tuga i žalost 8-11 Hz

srah za život 6,25 Hz


Ova razlika u nivou frekvencije energetskih talasa negativnih misli dovodi do razlike u intenzitetu njihove štetnosti, jer što je frekvencija niža, to će oštećenje aure biti dublje, pa će štetne posledice biti veće.


Mehanizam delovanja stresa i negativnih misli

Zašto nastaju negativne misli? One nastaju kao rezultat zabrinutosti za egzistenciju, za život, za način života, svoj i svoje okoline. Pomisao o nekoj šteti, bilo koje vrste, koja može da zadesi ili je zadesila osobu, posledica je razmišljanja ili informacija o stvarnom događaju ili stvarnoj opasnosti. One su reakcija na neka stanja, ali pogrešna reakcija, jer umesto da se traži izlaz iz te krizne situacije, traže se za to krivci i njima se upućuje osveta.

Svaka misao, pa i negativna, energetski gledano predstavlja talas koji se emituje iz mozga i ima oblik lopte ili sfere, koja se pri udaljavanju sve više povećava. Šireći se munjevitom brzinom, talas prolazi kroz telo i auru i trenutno stiže čak do kraja svemira. Ako misao samo jednom proleti kroz glavu, onda je to jednokratno emitovanje talasa, koji odmah potom iščezava, ali ukoliko se misao stalno nalazi u glavi, ako se stalno misli na jednu istu stvar, tada se talas kontinualno emituje, sve dok misao traje. Talas negativne misli, prolazeći kroz auru i telo, neutrališe sivu bioenergiju prilikom kontakta sa njom.

Ako se radi o više istovremeno emitovanih, različitih, štetnih misli, doći će do oštećenja aure na više mesta. Kod ponavljanja iste negativne misli oštećenja se produbljuju i proširuju.


Energetski žele

Neutralisanje ili uništavanje sive bioenergije zavisi će od intenziteta tog talasa i njegovog trajanja. On, naravno ne uništi, pri prolazu svu sivu bioenergiju, nego svaki od tih talasa uništava jedan delić, u skladu sa njegovim intenzitetom. Rezultat međusobnog delovanja ove štetne energije, bez obzira na to da li potiče od talasa negativnih misli ili polja stresova, i sive bioenergije iz naše aure, predstavlja treću vrstu energije koja se zadržava na mestu gde se nalazila siva bioenergija. Posmatano u meditaciji izgledala je kao energetski žele, gusta i lepljiva. Energetski žele ne deluje agresivno ni na jednu energiju u auri, ali njegova pojava u njoj predstavlja najveće zlo, jer ne samo da govori o tome da je došlo do uništenja dela preko potrebne sive bioenergije, nego dovodi i do blokade kretanja bele bioenergije i oštećenja informacionih signala. Negativne misli deluju na isti način u auri i telu, neutrališući jedan deo sive bioenergije i stvarajući energetski žele.

Ovo smanjenje sive stvara disproporciju njenog odnosa sa belom bioenergijom i dovodi do usporavanja ili čak zaustavljanja kretanja bele bioenergije kroz kanale prema energetskom stabilizatoru. Prekid odvođenja bele bioenergije uz istovremeno dovlačenje novih količina koje se izbacuju iz stabilizatora, dovodi do njenog nagomilavanja u nekim delovima aure, a time i do stvaranja još veće disproporcije između sive i bele bioenergije i još većeg usporavanja cirkulacije bele. Istovremeno ostali delovi aure i tela dobijaju nešto manje bele bioenergije od neophodne, što dovodi do generalnog otpuštanja ili oslobađanja sive bioenergije u slobodan prostor, proporcionalno nedostajućoj beloj bioenergiji, koja ju je do tada vezivala za sebe.


Blokada bele bioenergije (energetski žele i zapušenje meridijana)


Trajno zapušenje meridijana

Glavni problem koji se javlja usled negativnih misli jeste usporavanje ili potpun prekid protoka bele bioenergije iz pojedinih delova aure ka energetskom stabilizatoru.

Posledica toga je odstupanje od zakona bioenergije i pojava bolesti.


Prvi zakon

Zbog smanjenog priliva bele bioenergije, u pojedinim delovima aure, u odnosu na potrebni, dolazi do oslobađanja odgovarajućeg dela sive bioenergije, koji napušta auru i odlazi u slobodan prostor, pošto se ova energija u auri može zadržati samo ukoliko je povezana sa belom bioenergijom u tačno utvrđenom odnosu. Odlazak dela sive bioenergije dovodi do smanjenja njenog ukupnog nivoa ispod optirnalnog, za celu auru, što predstavlja odstupanje od prvog zakona bioenergije.


Drugi zakon

Smanjeni priliv bele bioenergije u energetski stabilizator dovodi u njemu do pada učešća ove energije ispod optimalne od 14,97 %, predviđene drugim zakonom bioenergije, što prouzrokje njegov slabiji rad, odnosno smanjenje količine raspršene bele bioenergije u auri, u odnosu na potrebnu.


Četvrti zakon

Zbog blokade kanala bele bioenergije od strane energetskog želea, nema odvođenja njenih viškova iz pojedinih delova aure, pa na tim mestima dolazi do njenog nagomilavanja; slabiji rad energetskog stabilizatora ne obezbeđuje raspršivanje dovoljne količine bele bioenergije, pa se u nekim delovima aure javlja smanjenje u odnosu na potrebnu količinu. Posledica ovih pojava je odstupanje, u oba slučaja, od četvrtog zakona bioenergije koji zahteva da odnos sive i bele bioenergije u svakoj tački aure i tela, bude 90,1: 9,9.

Negativna misao, koja se javlja kao rezultat razmišljanja, ili je vezana za ono što stres donosh dovodi do spuštanja frekvencije moždanih talasa u određenoj meri. Što je negativna misao, odnosno stres fatalniji po osobu, spuštanje frekvencije moždanih talasa je veće. Dakle, stresna situacija ili razmišljanje, koje dovodi do negativnih rnisli, snižava frekvenciju rada mozga, a moždani talas, koji predstavlja našu misao vezanu za ovo stanje, sastoji se od energije koja oštećuje energetsku strukturu aure i tela. To oštećenje biće na onoj frekvenciji na koju se rad mozga spustio, odnosno energetski talas naših štetnih misli oštetiće energetsku strukturu aure na onoj frekvenciji na kojoj se on sam nalazi.

Razni nivoi frekvencija stresova i negativnih misli proizvešće razna oštećenja energetske strukture aure i tela. Što je ta frekvencija niža, dejstvo je razornije.

Objašnjenje za ovu pojavu nalazi se u činjenici da ljudska aura istovremeno postoji ne samo na 20,6 Hz, nego i na nižim frekvencijama. Što je frekvencija energetskog talasa negativne misli niža, to je njegovo delovanje razornije, jer utiče na sastav aure na nižim frekvencijama, koji pri razvoju aure prethodi višim frekvencijama, pa su i štetne posledice mnogo veće. Donje frekvencije predstavljaju njenu osnovu i oštećenja aure na tim frekvencijama imaju neuporedivo štetnije dejstvo po auru na 20,6 Hz nego da se to desilo negde u višim slojevima.

To se može uporediti sa situacijom kada odrastao čovek dobije neko oboljenje i kada bi taj čovek to oboljenje dobio još kao dete. Posledice bi bile znatno štetnije kada bi se ta bolest vukla još iz detinjstva.

To je moguće ilustrovati i pretpostavkom da je neko otišao u prošlost, nešto tamo uradio i onda se vratio u sadašnjost. Posledice toga akta bi izmenile sadašnjost.

Još bolji primer je kada se u jednoj višespratnoj zgradi ošteti deo konstrukcije na nekom od gornjih spratova, opasnost po zgradu će biti daleko manja nego kada se ošteti neki od donjih spratova.

Najniža moguća frekvencija negativnih misli je 6,25 Hz i one ostavljaju oštećenja aure upravo na toj frekvenciji. Neutrališući sivu bioenergiju na toj frekvenciji, one dovode, ne samo do prekida tokova bele bioenergije, nego i do zastoja u razvoju celokupnih sistema. Prenošenje ovih oštećenja na više frekvencije dovešće do većih odstupanja i u funkcionisanju i u konstrukciji aure. Sva ta odstupanja od normale su samo štetna. Negativne misli oštećuju auru svakodnevno, tokom celog života, na više frekvencija, čiji rezultat predstavlja pogoršanje zdravlja.


Pogrešan način mišljenja

Većina ljudi, kad im se pojavi neki problem, umesto da traže način kako da ga razreše, traže u mislima krivca odgovornog za ono što im se desilo i upućuju mu sve svoje negativne misli. Taj, dakle, pogrešan način mišljenja dovodi do pojave negativnih misli. Negativne ili štetne misli podstiču razna negativna osećanja koja mogu biti agresivna kao što su mržnja i borba za vlast, ili pasivna kao nezadovoljstvo, žalost i strah. Agresivne misli su naravno štetnije, ali je, pored vrste, bitno i vreme trajanja i intenzitet.

Pored ovih autonomnim negativnih misli i osećanja, koje osoba stvara svojim pogrešnim načinom razmišljanja, postoje negativne misli koje su posledica produženog stresa.


Posmatranje delovanja stresa na auru

U meditaciji je učitelju Ljubiši prikazan ceo proces delovnja negativne misli i stresa na auru.. Prvo mu je pokazano delovanje stresa odmah po njegovom nastanku. Video je kako se iz mozga pojavljuje nešto kao mehur ili duguljasti vazdušni balon, sa vrlo tankom opnom i pruža prema površini aure. Objašnjeno mu je da je to ipak energija, koju on ne vidi najbolje, pa mu granica energetskog polja izgleda kao opna. Kada se to kretanje zaustavilo, imalo je oblik izdužene kapi koja je počinjala u mozgu, a završavala se negde u dubini aure. Stres se, dakle, realizuje kao snažno polje oblika izdužene kapi. Što je jači, dublje će dopreti.


Polje stresa


Zatim mu je pažnja usmerena na veliki broj nekih crtica tamne boje, koje su bile raspoređene po površini i unutar tog mehura. Dobio je objašnjenje da su te crtice centri oštećenja u auri i da nastaju pri pojavi stresa ili negativne misli. Što ih ima više, oštećenje je veće. Njihov izgled zavisi od intenziteta stresa: kod jakih stresova liče na široke trake, dok su za najblaže kao tanke niti. Vrh stresnog polja je najrazorniji i tu se stvara crtica, dok oštećenja aure u ostalom delu polja nema. Oko crtice se generiše polje koje je gotovo homogeno i traje dok traje stres. Ovo polje u kontaktu sa sivom bioenergijom stvara treću vrstu energije, kao i kod negativnih misli – energetski žele kroz koji se bela bioenergija uopšte ne kreće, ili pak veoma teško.

Delovanje stresa se može podeliti na dve faze. U prvim trenucima stresa, koji su najintenzivniji i najrazorniji, mozak emituje izduženo energetsko polje koje, u stvari predstavlja očajnički krik i vapaj, misli koje se kasnije javljaju i predstavljaju reakciju na stres emituju se kao sferni energetski talasi, koji velikom brzinom, praktično trenutno, šireći se, projure kroz auru, ne zaustavljajući se do kraja svemira. One su, dakle, po svom izgledu i sadržaju, jednake negativnim mislima, koje nastaju nezavisno od stresa, kao plod pogrešnog načina razmišljanja. I ovaj stresni talas je štetan, jer prolazeći kroz auru, uništava sivu bioenergiju i takođe, stvara energetski žele, ali znatno ređi od onog kod stresa. Negativne misli više oštećuju one delove aure koji više odstupaju od zakona bioenergije.


Negativne emocije

Dok je posmatrao, sa nivoa meditacije, izgled stresnog polja, zapazio sam oko glave sferno polje koje se povremeno pojačavalo. Dobio je informaciju od Energetskog oblaka da je to polje negativne emocije. One, dakle ne predstavljaju talas, nego sferno polje, koje se nalazi oko glave i može da dosegne do kraja drugog sloja aure. U zavisnosti od vrste negativne emocije, ovo polje može imati različitu boju. Negativne emocije, takođe stvaraju oštećenja u auri u obliku energetskog želea, ali mnogo ređeg od onog kod stresa, pa je i oštećenje aure znatno slabije.


Uticaj posedica stresa i negativnih misli na funkcionisanje aure

Kako posledice stresa i negativnih misli, koje su već ugraiđene u auru, utiču na funkcionisanje aure i tela? Podsetimo se da životni talas, koji čitavog ljudskog života deluje na auru i telo, u svakom prolasku sukcesivno menja svoju frekvenciju, idući od najniže, pri kojoj je počela da se stvara aura, pa do 20,6 Hz. On ima odlučujuću ulogu za održavanje života uopšte. Međutim, on ne može da, menjajući frekvenciju od najniže do najviše, koriguje oštećenja energetske strukture aure i tela ni na jednoj frekvenciji. Štaviše, oštećenja aure na nižoj frekvenciji životni talas prenosi na fiše frekvncije, stim da u ova oštećenja, idući nagore, postepeno umnozavaju, tako da je oštećenje energetske strukture aure na 20.6 Hz .znatno vece nego što je to oštećenje na primarnoj frekvenciji gde je i nastalo. Sto je pnmarno oštećenje na nižoj frekvenciji, to će se, nošeno životnim talasom do gornje frekvencije od 20,6 Hz, više umnožiti. To, pored visokog intenziteta ovih energetskih talasa, objašnjava .pojavu da su stresovi nastali na nižim frekvencijama štetniji, opasniji, razorniji po tu osobu od onih koji su nastali na višim frekvencijama.

Dižući se u više frekvencije, nošene životnim talasom, posledice dubinskog stresa se udružuju sa sve plićim i plićim, kao što reka dobija pritoke idući prema moru. Ali, za razliku od reke, čije povećanje količine vode zavisi od pritoka, kod aure se desava nešto drugačije. Kad posledice dubokog stresa naiđu na debele slojeve sitnh stresova pri vrhu frekvencije, dolazi do umnozavannja njihovih štetnlh delovanja kao kada bi pritoka, pred samo ulivanje reke u more, udesetostručila svoju količinu vode u trenutku ulivanja u veliku reku. Zato osobe sa teškim stresovima, ukoliko kasnije dožive i sitne stresove, odjedanput teško obole što nije proporcionalno ovim sitnim stresovima.

Oštećenje energetske strukture aure, najpre se realizuje u obliku lošijeg funkcionisanja same aure. Između ostalog, u funkciju aure spada i neprekidno slanje informacionih signala, duž finih kanalića u auri, koji se na površini tela dodiruju sa nervnim sistemom preko jednog mehanizma koji predstavlja transformer informaclione energije u onu koja protiče nervnim sistemom. Ovi informacioni impulsi regulišu sve funkcije našeg organizma kojima upravlja naš nervni sistem. Oštećenje aure može dovesti do promene jednog dela informacionih impulsa, što će se odraziti na nervni sistem osobe. On će početi nepravilno da funkcioniše, odnosno odstupaće od normalne funkcije. To po pravilu znači loše upravljanje ponašanjem naših organa, između ostalog, i mozga. Vremenom ovakvo loše funkcionisanje celog organizma ili njegovih delova, dovodi do različitih oboljenja. Svakako da na oštećenje aure, odnosno promenu njenih impulsa ne utiče samo jedan, bio on i dubok stres, nego svi stresovi nataloženi u ljudskoj auri. Informacije se takođe prenose od najniže do najviše frekvencije.

Ukoliko je u određenim oblastima, kroz koje prolazi inforrnaciona mreža, došlo do oštećenja strukture aure, ovi impulsi će biti deformisani, smanjeni ili ukinuti. Na frekvenciji na kojoj je struktura aure oštećena i impulsi na njoj biće deformisani, dok će na frekvenciji na kojoj je aura u dobrom stanju oni biti normalni. Zbog toga su deformacije impulsa na niskim frekvencijama opasne, jer će nervni sistem upravo na tim frekvencijama loše funkcionisati. Posle transformisanja impulsa na transformeru, radi prenošenja na nervni sistem, oni se svi, bez obzira na frekvenciju pri kretanju kroz auru, prebacuju na 20,6 Hz, ali nose deformisana saznanja koja se tiču nižih frekvencija koja su odgovorna za bazno stanje organa. Iz toga proizilazi da što su impulsi deformisani na nižoj frekvenciji, to će oboljenje biti teže i obrnuto.


Delovanje na belu bioenergiju

Stres i negativne misli deluju na belu bioenergiju vrlo štetno, ali se to na nju odražava drugačije nego na sivu. Talas energije negativne misli i energetsko polje stresa ne mogu da neutrališu, da unište belu bioenergiju, ali sama činjenica da delimično dolazi do uništavanja sive, dovodi do razaranja harmoničnog odnosa između bele i sive bioenergije, jer se povećava količina bele, što, samo po sebi, dovodi do pogoršanja stanja aure. Pored toga, delovanje štetnog talasa ne može da utiče na belu bioenergiju, koja je u kuglicama, ali znatno usporava i otežava transformaciju bele bioenergije, koja se nalazi u obliku pločica, u kuglice. Usled toga dolazi do smanjenja priliva kuglica u kanale pošto bela bioenergija, kada se nalazi u obliku pločica, ne može ući u kanale. Zato se količina bele bioenergije, koja se kreće prema energetskom stabilizatoru, smanjuje, njegovo funkcionisanje slabi, pa on raspršuje manju količinu bele bioenergije, tako da imamo, kao posledicu, u jednom delu aure nagomilavanje bele bioenergije u vidu pločica tamo gde se zatekla, zbog sporog vraćanja, a istovremeno smanjenje tamo gde bi trebalo da je raspršivanjem energetski stabilizator dovede. Dakle, na jednoj strani dolazi do nagomlavanja, a na drugoj, gde je nije bilo dovoljno, do još većeg smanjenja. Na ovaj način se znatno razbija harmonija aure, koja je postojala pre pojave te štetne misli, bez obzira na to da li je ona nastala kao posledica stresa ili negativnog razmišljanja.


OSTALI UZROČNICI BOLESTI


Štetno delovanje tuđih misli

Jedan od najčešćih uzroka oštećenja aure, a time i nastanka hroničnih bolesti su, pored stresova i negativnih misli, štetne, negativne tuđe misli. Dr Stojanović je za tu pojavu odavno znao, ali je želeo i lično da se u to uveri. Spustio se na nivo meditacije i poželeo da vidi štetnu misao. Jedna je došla kao providna lopta, šireći se. Samo se njen bliži deo video kao luk i on je dotakao auru na mestu gde može da uđe u nju. Tu se nalazi jedan otvor, kao prsten, koga je misao dotakla. Lučni deo koji se naslonio na otvor prstena je prošao kroz njega i ušao u auru, dok je ostali deo obišao auru i nastavio daIje. Deo koji je ušao u auru se rasplinuo u raznim pravcima, gde je bio analiziran i protumačen. Ukoliko je njegova energija štetna po auru, ona će je minimalno oštetiti, srazmerno unetom deliću tuđe negativne misli, na isti način kao i sopstvene negativne misli, stvarajući energetski žele. Mnogobrojne negativne misli drugih ljudi, koje neprekidno stižu do naše aure i pored unošenja samo delića negativnih misli, ipak je blago oštećuju.


Štetna zračenja iz zemlje

Delovanje geopatogenih ili štetnih zračenja iz zemlje prouzrokuje najčešće povredu tela. Ovi zraci u kontaktu sa sivom bioenergijom stvaraju treću vrstu energije koja, za razliku od energetskog želea koga stvaraju negativne misli i stresovi, ne sprečava kretanje bele bioenergije. Međutim uništenje sive bioenergije dovodi do disproporcije odnosa sa belom bioenergijom i odstupanja od zakona bioenergije, što u prvi mah dovodi do smanjenja funkcionalnosti organa koji su na udaru ovih zraka, a kasnije i do bolesti. Posebno je opasno delovanje ovih zraka na mestima gde se osoba duže zadržava, kao što su krevet, fotelja za odmor, radni prostor i dr. Koliku će štetu naneti geopatogeni zraci, zavisi od njihovog intenziteta, vremena delovanja, kao i zdravstvenog stanja organa na koje zraci deluju i nivoa funkcionalnosti nervnog sistema te osobe. Organi koji su još pre delovanja geopatogenih zraka oboleli kao posledica stresova i negativnih misli i čije je funkcionisanje nervnog sistema iz istih razloga loše, mnogo će brže oboleti pod dejstvom geopatogenih zraka.


Štetno zračenje podzemnih vodenih tokova


Štetno delovanje okoline

Pored delovanja štetnih energija kao što su geopatogena, kosmička, crnomagijska, štetno delovanje zvezda i planeta, sopstvenih negativnih misli, tuđih negativnih misli, postoji i delovanje okoline, koje takođe može biti štetno po čoveka. Ova štetna zračenja okoline sastoje se od štetne komponente zračenja oblika. Posebno štetne zrake imaju šiljasti kupasti oblici, izlomljene linije, hrbati nekih predmeta izlomljeni kao planinski venci, kupasta udubljenja, paralelne sinusoide i krive slične njoj, bilo da su ispupčene ili udubljene, ili crtežI na ravnoj površini, zatim paralelne izlomljene linije na crtežu, niz pomerenih sve manjih krugova koji asociraju na kupu, jako izduženi piramidaini šiljci, kao što su vrhovi katoličkih crkava. Svi ovi predmeti i crteži stvaraju štetna zračenja u obliku polja oko predmeta i u obliku sukcesivnih emisija štetnih zraka. Polje obično zauzima manji prostor oko izvora, ali je konstantnog intenziteta. Na primer, jedna kupa visine 30 cm ima polje oko vrha oblika okruglog pljosnatog jastučeta prečnika 60 cm; Katedrala u Novom Sadu ima polje prečnika 15 m, debljine 2,5 m. Štetni talasi emituju se sukcesivno od vrha kupe ili piramide u obliku sfernih talasa od jednog do 10 puta u sekundi. Ovi talasi kod Katedrale u Novom Sadu dopiru od vrha prema tlu i gase se na oko 3 m od poda tako da nema štetnog delovanja na vernike.

Pored zračenja oblika, štetne zrake emituje i površinski sloj zemlje do dubine od dva metra. Oni se prostiru u obliku polja koje iznad površine zemlje postoji do nivoa 60-80 cm na celoj površini Zemljine kugle. Toga zračenja nema na površini mora, jezera i uz samu obalu na rastojanju od nekoliko metara od vode.

Pored ovih glavnih izvora štetnih zračenja, postoje i blaži oblici koji se javljaju pri duvanju vetra, zatim štetna komponenta svetlosti, štetna komponenta pri raspadanju organskih materija, zračenju pukotina stena na površini Zemljine lopte.

Mada su sva ova štetna zračenja relativno blaga, ona nepre­kidno deluju celog našeg života, oštećujući u izvesnoj meri telo i dovodeći do slabljenja međusobne usklađenosti pojedinih organa u te­lu, pre svega, time što deluju na nervni sistem čoveka. Kao krajnji re­zultat delovanja ovih štetnih zračenja javlja se blago slabljenje orga­nizma i popuštanje sinhronizovanog delovanja pojedinih organa, što ubrzava starenje, a time i skraćuje život.


Stepen oštećenja aure

U nekoliko navrata dr Stojanović je, posle izražene želje da vidi oštećenja u auri koja su dovela do nekog oboljenja, uspeo da dobije njihov izgled. On se kretao od svetlosive izmaglice za blage bolesti, tamne oblačiće opkoljene svetlosivim kod srednjih bolesti, ploče boje srebra, svetle ili srebrnaste, bez sjaja koje kao da su bile zahvaćene korozijom, kod težih hroničnih oboljenja, kao i vrlo retki oblici želea koji podseća na kristalnu strukturu različitih geometrijskih oblika. To ga je podstaklo da pokuša da vidi ne samo sve vrste oštećenja u auri izazvanih negativnim mislima, nego i da uspostavimvezu između njih i nivoa i vrsta bolesti koje one prouzrokuju.

Posmatrajući auru dobio je informaciju da su ove površine nepravilnog oblika i da mogu obuhvatiti prostor veličine od 0,5 do 5 metara. Javljaju se na raznim frekvencijama, nezavisno jedna od druge. Kada se posmatraju u tri dimenzije, ova oštećenja u auri imaju zaobljen izgled, obično loptast ili jajast, sa više ili manje ispupčenih mesta. Srebrnasti sjaj najtežih oštećenja dolazi od maksimalne koncentracije bele bioenergije.

Ova oštećenja u auri koja je posmatrao, ukazivala su na to da li su bolesti akutne ili hronične i dosta precizno govorile o njihovom intenzitetu, ali se na osnovu njihovog izgleda nije mogla zaključiti vrsta bolesti, pa čak ni da li se radi o organskim ili psihičkim bolestima.

Energetski oblak mu je, tokom jedne od seansi prenošenja znanja, napomenuo da još nema jasnu sliku o nastanku hroničnih bolesti, te da je potrebno da mu je, u nekim njenim elementima, dopuni.


NASTANAK HRONIČNIH BOLESTI

Nastanak hroničnih bolesti predstavlja jedan od najsloženijih mehanizama i procesa koji se dešavaju u auri. Zbog toga ćemo se zadržati na najjednostavnijim objašnjenjima koja se odnose na najvažnije činioce u ovom procesu. Hronične bolesti nastaju postepeno, tako da period do dostizanja maksimuma traje relativno dugo. Tokom prvih 70-80% tog vremena ne javljaju se nikakvi simptomi. Bolest se, zatim razvija uz pojavu simptoma, u toku preostalih 20-30% tog vremena, dok ne dostigne svoj maksimum. Ta prva faza, pre pojave simptoma, sastoji se od tri elementa:


1. Pojava stresa i negativnih misli

Ova faza može trajati od nekoliko sekundi do nekoliko meseci. Kod stresova koji nemaju produženo dejstvo traje, najčešće samo nekoliko sekundi. Međutim, u većini slučajeva stres ima produ ženo dejstvo i proteže se obično od više dana do više meseci, gubeći postepeno na svom intenzitetu.

Ukoliko se radi o negativnim mislima, prva faza traje od mesec dana do osam meseci. Tokom ove prve faze dolazi do emitovanja energetskih talasa iz mozga, koji predstavljaju negativne misli nastale usled produženog stresa ili razmišljanja. Njihovo delovanje na auru je već objašnjeno, s tim da se neke stvari moraju pojasniti.


2. Oštećenje aure negativnim mislima

Talas negativnih misli, u obliku lopte, u kontaktu sa sivom bioenergijom dovodi do međusobnih reakcija čiji rezultat predstavlja treću vrstu energije, koja je već opisana i koja se zove energetski žele. On se javlja posebno na mestima gde dolazi do jačeg delovanja negativnih misli. To su mesta u auri gde su odnosi sive i bele bioenergije već prethodno, iz nekih razloga, poremećeni pa je veza ovih dveju energija olabavljena. Ta prethodna oštećenja nastaju u najvećem broju slučajeva kao posledica višegodišnjih nezadovoljstva samim sobom, što postepeno prouzrokuje blago uništavanje sive bioenergije i labavijenje veze sa belom bioenergijom. Ova mesta su najviše podložna oštećenju sive bioenergije pri kontaktu sa energijom negativnih misli. Oštećenja aure bi, zbog sfernog oblika talasa negativnih misli, trebalo da budu u svim tačkama aure podjednaka. Međutim, sama konstrukcija aure nije u svim njenim delovima ista. Pojedini njeni delovi nemaju nikakvog značaja za zdravlje osobe i njihova oštećenja se izražavaju na drugi način. Isto tako, pojedini organi, naročito oni vitalni, imaju posebna ojačanja i zaštite u delovima aure koji se na njih odnose. Uzimajući u obzir sve navedeno, talas negativnih misli, ipak proporcionalno oštećuje sve delove aure.


3.Prvi trenuci stresa

Stresne situacije, naročito prvi trenuci koji su obično najintenzivniji, ne razvijaju energetski talas loptastog oblika, nego energetsko polje u obliku izduženog balona, koji može da se, u zavisnosti od sadržaja stresa, usmeri u pravcu nekog dela aure, a može da obuhvati maksimalno 1 % njene zapremine. Stoga on može da ošteti samo neke delove aure, koji su odgovorni za naše zdravlje, dok ostali neće imati nikakve štetne posledice od ovog stresa.

Najrazorniji deo tog polja stresa je njegov vrh, odnosno deo koji je najudaljeniji od mozga. Na tom mestu dolazi, ne samo do uništenja gotovo celokupne sive bioenergije, nego i do stvaranja malih jezgara koja ostaju posle povlačenja stresnog polja i koja, još određeno vreme emituju ovu štetnu energiju nagrizajući okolnu sivu bioenergiju. Dr Stojanović ih je video kao crtice i tako ih nazvao, jer su u odnosu na veličinu cele aure vrlo mali, međutim njihov izgled bi pre odgovarao izduženim elipsoidima. Njihove dimenzije su veoma male, obično nekoliko centi metara. Pri pojavi stresa, može ih nastati od nekoliko do nekoliko stotina, a vek trajanja im je od nekoliko minuta do nekoliko sati. Rezultat delovanja energetskog polja stresa i sive bioenergije predstavlja energiju dosta velike gustine, koju je dr Stojanović nazvao energetski žele, što je dosta adekvatan naziv. Što je više sive bioenergije neutralisano, to je ovaj žele gušći. Njegova gustina je manja od gustine bele bioenergije, ali ipak znatno sprečava kretanje bele kroz njega. On, takođe, delimično ili potpuno, u zavisnosti od njegove gustine, zapušava kanale kojima se kreće bela bioenergija.


Intezitet hroničnog oboljenja

Koliko će nivo ili intenzitet dostići hronično oboljenje zavisi od tri faktora:

1. oštećenja aure,

2. stanja organa pre nastanka ove bolesti i

3. stanja organa koji se nalaze u okolini obolelog organa.


Ipak, presudnu ulogu igra oštećenje aure nastalo kao posledica stresova i negativnih misli. Ono obično čini 75% uzroka bolesti, prethodno stanje organa utiče sa 15%, a stanje okolnih organa sa 10%.

Hronična oboljenja nastaju kao posledica oštećenja aure na jednoj ili više frekvencija. Blaga hronična oboljenja imaju uzrok na jednoj ili dve frekvencije, srednja oboljenja na jednoj do tri, a teška na dve do šest. Teška oboljenja se nikada ne javljaju kao posledica oštećenja aure na samo jednoj frekvenciji.


Šta određuje organ, vrstu i intezitet oboljenja?

Saznanja dr Stojanovića o prirodi i mehanizmu nastanka hroničnih bolesti, i pored velikog broja informacija koje je o tome primio, još uvek nisu bila kompletna. Pored toga, nije uspeo da nađe odgovor na pitanje: Šta određuje da li će oboljenje biti organsko ili psihičko? Negativne misli i stresovi, odnosno oštećenja koja se kao njihova posledica javljaju u auri izazivaju obe vrste bolesti - organske i psihičke i ne razlikuju se po svojoj energetskoj strukturi niti na bilo koji drugi način.

Energetski oblak mu je pojasnio neke stvari u vezi sa mehanizmom nastanka hroničnih bolesti. Uzrok svih bolesti predstavlja oštećenje aure! Vrsta oštećenja i njegov intenzitet ne određuju vrstu bolesti. Mesto oštećenja aure, međutim igra presudnu ulogu u određivanju vrste bolesti koja će biti njegova posledica. Aura nije podeljena površinski i zapreminski prema organima, da bi oštećenje tih delova aure dovelo do oboljenja tih organa, nego se radi o oštećenju aure na mestima pored kojih prolaze meridijani bele bioenergije koji kontaktiraju sa odgovarajućim organima tela. Stoga je oboljenje organa vezano za zapušenje njegovog meridijana u auri. Do zapušenja može doći na više mesta duž meridijana i uvek će pogađati odgovarajući isti organ, ali će položaj zapušenja duž linije meridijana definisati vrstu bolesti tog organa. To znači da će se, ako je oštećenje pored meridijana bliže površini aure, javiti jedna vrsta hronične bolesti, ako je na sredini - druga, ako je blizu tela - treća. Dakle, za vrstu bolesti je bitno da li je oštećenje aure, odnosno zapušenje meridijana, u njegovom gornjem, srednjem ili donjem toku. Međutim, intenzitet oštećenog mesta uvek označava intenzitet oboljenja bez obzira na to u kom delu meridijana je došlo do zapušenja. Pored toga, na intenzitet bolesti utiče i rastojanje od oštećenog mesta u auri do meridijana: što je ono kraće, zapušenje meridijana će biti veće, a bolest intenzivnija.Šta odlučuje da li će bolest biti organska ili psihička?


Jedina razlika sastoji se u tome koji je meridijan napadnut! Sada, odjednom postaje jasno da je odgovor vrlo jednostavan: u slučaju zapušenja meridijana koji su vezani za mozak, dolazi do psihičkih bolesti. Viškove bele bioenergije iz mozga sakupljaju tri meridijana i samo umanjeni i otežani protok bele bioenergije iz ovih meridijana može dovesti do nekog oboljenja mozga. Ukoliko je priliv bele bioenergije meridijanom, koji je u kontaktu sa mozgom, u auri smanjen, ipak je moguće da odliv bele bioenergije prema tom meridijanu bude za klasu bolji, ali nikada, ukoliko je priliv bele bioenergije na bilo kom delu meridijana umanjen, ne može ni na jednom njegovom drugom delu biti optimalan. To znači da oštećenja aure blizu meridijana, koji odvode belu bioenergiju iz mozga, moraju dovesti do negativnih efekata koji mogu izazvati smanjeno funkcionisanje ili pak oboljenje mozga.

Pored toga, informacije koje stižu informacionim kanalima moraju, takođe biti poremećene u delovima u kojima je došlo do poremećaja priliva bele bioenergije u meridijane. Tu informaciju informaciona energija prenosi do mozga, a reakcije mozga, kao i svih drugih organa, na poremećaje ove vrste aure jesu smanjena funkcionalnost, odstupanje od normalne funkcije i oboljenje. To znači da će se psihičko oboljenje pojaviti kao posledica neodvođenja bele bioenergije u regionima aure kroz koje prolazi neki od tri meridijana koji su zaduženi i za odvođenje bele bioenergije iz mozga prema energetskom stabilizatoru. To dovodi do smanjenog protoka bele bioenergije u tom kanalu, što informacioni impulsi prenose mozgu, kod koga se javlja pogoršanje funkcionalnosti, s jedne strane, a s druge, smanjeni protok bele bioenergije u auri dovodi do smanjenja odvođenja te energije iz mozga tim meridijanom.


To znači da odstupanje od normalnog rada mozga prouzrokuju dva faktora:


* informacije iz aure o lošem odvođenju bele bioenergije, na šta mozak reaguje smanjenjem funkcije,

* smanjeno odvođenje bele bioenergije iz mozga nastalo usled smanjenog protoka kroz taj meridijan, zbog zagušenja u auri.


Ova tri meridijana koji odvode belu bioenergiju iz mozga možemo, prema njihovom položaju prilikom prolaska pored glave ako posmatramo osobu s leđa, podeliti na levi koji ide pored leve strane glave, desni pored desne strane strane glave i srednji ili stražnji koji ide iza potiljka. Posmatrajući ih tako otpozadi, najblaže psihičke bolesti nastaju ako je do oštećenja došlo u regionu kroz koji prolazi levi meridijan, srednje bolesti kroz koje prolazi desni meridijan, a najteže bolesti kroz koje prolazi potiljni ili srednji meridijan. To je zbog toga što se potiljni meridijan nalazi u auri na pravcu prostiranja stresnih talasa ili polja najvećih intenziteta, kao što su fizičke patnje, tuga i žalost, strah za život.

U pravcu desnog koji prouzrokuje srednje teške bolesti prostIru se obično stresna polja vezana za borbu za vlast, blaže oblike žalosti, mržnju i zavist.

U pravcu položaja levog meridijana prostiru se relativno blagi stresovi vezani za svakodnevne brige i životne probleme.


AKUTNE BOLESTI

Najviše prostora smo posvetili nastanku hroničnih bolesti zbog toga što one traju vrlo dugo, često su praćene jakim bolovima i patnjama, ili onesposobljavaju bolesnika za normalan život i rad. Međutim, uzroci koji dovode do pojave hroničnih bolesti stvaraju i predusiove za nastanak akutnih bolesti. Naime, akutne bolesti kao što su infektivne, prehlade i druge, javljaju se samo u onim organima koji su još pre pojave virusa, bakterija ili nazeba imali smanjenu funkcionalnost ili su već bili hronično oboleli, čiji su uzroci u preko 80% slučajeva bili štetno delovanje stresova i negativnih misli. Samo organi koji su oboleli ili su im funkcije smanjene ili izmenjene predstavljaju pogodno tlo za enormno razmnožavanje virusa i bakterija. Ne postoji nijedan zdrav i u punoj funkciji organ koji će oboleti od infektivne bolesti.

Gotovo u svakoj porodici se dešavalo da za vreme epidemije infektivnih bolesti članovi koji su iscrpljeni, lošijeg zdravlja ili imaju osetljive ili obolele organe u kojima se ta infekcija razvija, po pravilu obole, a ostali ne.

Medicinski način lečenja akutnih bolesti je uspešniji od lečenja hroničnih, ali je metoda pogrešna, jer se otklanja posledica posledice - uništavaju se virusi i bakterije, te posle prestanka bolesti organ koji je bio napadnut ostaje i dalje bolestan i čeka novu pojavu virusa i bakterija. Stoga svaki organ hronično oboleo ili izvan svoje normalne funkcije predstavlja latentnu opasnost za razvoj infektivnih i uopšte akutnih bolesti.
Varanasi je offline   Reply With Quote
Hvala na korisnom postu!
Afroditi (08-09-11), alison (26-08-11), LIK (26-08-11), nuna007 (29-08-11), zoricab (20-11-11)
Nepročitano 28-08-11, 14:19   #13
Išpricavam se :)
 
bojamunje's Avatar
 
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: Osijek
Postovi: 662
bojamunje has a reputation beyond reputebojamunje has a reputation beyond reputebojamunje has a reputation beyond reputebojamunje has a reputation beyond reputebojamunje has a reputation beyond repute
bojamunje has a reputation beyond reputebojamunje has a reputation beyond reputebojamunje has a reputation beyond reputebojamunje has a reputation beyond reputebojamunje has a reputation beyond reputebojamunje has a reputation beyond reputebojamunje has a reputation beyond reputebojamunje has a reputation beyond reputebojamunje has a reputation beyond reputebojamunje has a reputation beyond reputebojamunje has a reputation beyond reputebojamunje has a reputation beyond reputebojamunje has a reputation beyond repute
Pošalji poruku preko Skype™ za bojamunje
Zadani

jako zanimljivo

svakako cu pogledati koju knjigu


sjedi mirno zatvorenih ociju i ravne kicme bar 20 minutaPodijeli post!

bojamunje je offline   Reply With Quote
Nepročitano 29-08-11, 01:01   #14
Alternativa addict
 
Varanasi's Avatar
 
Datum registracije: Apr 2010
Lokacija: Vojvodina
Postovi: 120
Varanasi is a name known to all
Varanasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to all
Zadani

Citat:
Originally Posted by bojamunje Pogledaj Post
jako zanimljivo

svakako cu pogledati koju knjigu
Na žalost, od 11 njegovih knjiga se skoro ništa ne može pronaći, sem jedne koja i nema dodirnih tačaka sa isceljivanjem ili energetskom medicinom, ali naravno po sredi svega jesu energije, isceljujuće i razvojne.

Tu knjigu (Čovek - poreklo i budućnost 2007.) mogu poslati na mail svima koji su zainteresovani u pdf, samo da mi ostave mail adresu na pp.
Varanasi je offline   Reply With Quote
Nepročitano 29-08-11, 08:29   #15
Supermoderator
 
Jesam's Avatar
 
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 14,365
Jesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond repute
Jesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond repute
Zadani

Varanesi, vrlo zanimljivo štivo.

Zanima me kako se mjeri stupanj neurološkog oštećenja (iz petog posta). Tko i kako (kojom metodom) određuje tih npr. 97,5% oštećenja?

(Ne znam zašto ne vidim niti jednu sliku? )


slobodni.net za slobodni svijetPodijeli post!

Jesam je offline   Reply With Quote
Nepročitano 29-08-11, 12:54   #16
Alternativa addict
 
Varanasi's Avatar
 
Datum registracije: Apr 2010
Lokacija: Vojvodina
Postovi: 120
Varanasi is a name known to all
Varanasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to all
Zadani

Citat:
Originally Posted by Jesam Pogledaj Post
Varanesi, vrlo zanimljivo štivo.

Zanima me kako se mjeri stupanj neurološkog oštećenja (iz petog posta). Tko i kako (kojom metodom) određuje tih npr. 97,5% oštećenja?

(Ne znam zašto ne vidim niti jednu sliku? )
Nivo funkcije nervnog sistema predstavlja jedini parametar u EDM koji se izražava procentualno, a njegova vrednost se ne može dobiti nikakvim naučnim mernim instrumentima ili metodama već isključivo paranormalnim putem.
U ovom slučaju je to parametar koji meri sam dr Stojanović i njemu on služi za dijagnostiku i stepen oštećenja aure, odnosno intenzitet određene bolesti, i predstavlja osnovu rada.
Na osnovu 13togodišnjeg iskustva mogu reći da je popravka i delovanje na NFNS osnova ne samo isceljujućeg procesa kod osobe, već i svih ostalih funkcija aure.
Varanasi je offline   Reply With Quote
Hvala na korisnom postu!
Jesam (30-08-11), nuna007 (29-08-11)
Nepročitano 29-08-11, 12:57   #17
Alternativa addict
 
Varanasi's Avatar
 
Datum registracije: Apr 2010
Lokacija: Vojvodina
Postovi: 120
Varanasi is a name known to all
Varanasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to all
Zadani NFNS

NOVOROĐENČAD I NEGATIVNE MISLI I STRESOVI
(Dr sci. Ljubiša Stojanović – „Aura“ 2004.)

U mojoj, gotovo dvadeset godina dugoj isceliteljskoj praksi sreo sam se sa velikim brojem beba, starosti od nekoliko dana, pa do dve godine koje su bolovale od različitih teških hroničnih bolesti, najčešće nepoznatog uzroka, ponekad nazvane genetske ili bez ikakve dijagnoze. U velikoj većini slučajeva, te bolesti su bile posledica stresova i negativnih misli koje su majka i dete imali u toku trudnoće, pri samom porođaju ili u toku prvih nekoliko meseci života deteta. Kada bih to rekao majkama, odgovor je često bio „Pa, kako beba može da ima negativne misli?“.


Ja sam ih potpuno shvatao, jer je ljudima nepoznata i sama istina da su uzroci preko 80% svih hroničnih bolesti negativne misli i stresovi. Ako bi to i prihvatili za odrasle, nikako im nije izgledalo moguće da beba ima stresove i negativne misli.


O čemu se tu radi?
Iz ovih slučajeva srednjih i teških oboljenja novorođenčadi i dece do dve godine starosti, izuzećemo dva uzroka, koji nisu retki, ali ne spadaju u ovu grupu. To su posledice uzimanja lekova za vreme trudnoće koji su za trudnice zabranjeni i drugi, mnogo češći uzrok, boravak trudnice, posebno u prva dva meseca trudnoće u sredinama sa jako zagađenim vazduhom, kao što su hemijske febrike, prerada nafte i uopšte sredini u kojoj je sadržaj smoga u vazduhu iznad dozvoljene granice. Dakle, izuzećemo ove slučajeve koji su poznati medicini, a koji predstavljaju materijalne uzroke oboljenja odojčadi.


Želim da govorim o pogubnom uticaju stresa i negativnih misli na plod u majčinoj utrobi, zatim pri samom porođaju i u toku prvih par godina po rođenju deteta.


Stresovi i negativne misli koje trudnica ima, oštećuju, ne samo njenu auru, nego i auru bebe. Pri tome će ova oštećenja kod trudnice izazvati bolesti i tegobe slične onima koje bi imala i da nije u drugom stanju. Sa plodom je sasvim druga situacija. Aura čoveka nastaje istovremeno sa oplođenjem jajašca, ali se kao i plod postepeno razvija. Aura se, dakle kao i plod razvija počev od embriona da bi tek oko petnaeste godine bila potpuno razvijena. U toku prvih mesec dana trudnoće aura se sastoji od izuzetno slabašne energetske strukture, slično lelujavom plamenu sveće, koju lako može oštetiti neka energija. Zbog toga su negativne misli i stresovi majke, koji prolaze i kroz osetljivu auru ploda mnogo štetniji po nju, nego po auru majke. To možemo uporediti sa udarom granate u gornje spratove neke višespratnice u odnosu na udar u njene temelje koji predstavljaju prve mesece života poda. Svakako da će opasnost po celu zgradu biti veća u slučaju pogotka granate u njene temelje. Oštećenja aure u prvim mesecima života ploda, kasnije se ne otklanjaju sama od sebe, tako da se aura dalje razvija na nepravilan način, što postepeno dovodi do ozbiljnijih oštećenja ploda. Tu se pre svega misli, na dugotrajne stresne situacije ii pojedine ozbiljne stresove, kao i na veliki broj negativnih misli trudnice.
Posebno je taj kritični prvi mesec trudnoće često praćen nizom stresnih situacija u smislu: saznanje o trudnoći koja se nije želela, da li zadržati bebu ili ne, da li će njen mladić hteti da se oženi njome, pošto je ostala u drugom stanju i mnoge druge, što jop više oštećuje auru ploda.


Ove opasnosti po auru ploda se smanjuju sa njegovim razvojem, ali sve do porođaja i dalje postoje.
Drugi krizni momenat za zdravlje deteta jeste sam porođaj. Civilizacija je izmenila, ne samo telo žene, nego i njen psihički odnos prema porođaju. U odnosu na vreme kada smo bili mnogo više usklađeni sa prirodom, žene danas mnogo teže porađaju, dok sam porođaj za većinu njih predstavlja veliki stres.


Kod normalnog porođaja, takođe dolazi do jakih bolova kod porodilje i bebe. Oni izazivaju stresne i talase negativnih misli i kod majke i kod deteta, s tim što nežna aura deteta više strada. Na sreću, kod ovih, nazovimo ih normalnih porođaja, štećenja aure bebe su dosta blaga i ne dovode do pojave bolesti, posebno ne onih srednjih i teških.


Šta je sa teškim porođajem?
Teški porođaju traju obično vrlo dugo, pri čemu porodilja trpi, često nesnosne bolove. Međutim, posebno su opasni bolovi koje beba doživljava, jer oni izazivaju veoma štetne stresove i negativne misli. Najopasniji je, svakako strah koji beba doživljava zbog osećaja da se nalazi u smrtnoj opasnosti. Strah zbog opasnosti po život je najštetnija i najrazornija negativna misao koja najviše oštećuje auru, ne samo odraslih, nego i bebe. Zajedničko štetno delovanje negativnih misli bebe nastalo kao posledica bolova i straha za život maksimalno oštećuje njenu auru, što najčešće dovodi do pojave srednjih i teških bolesti, odmah po rođenju ili tokom prve godine života.


Ponekad se, zbog izuzetno teškog porođaja probegava carskom rezu koji joj spasava život, ali i u tim slučajevima beba je izdržala već mnoge sate bola, patnje i strahova koji su joj stvorili velika oštećenja aure, što često uskoro dovodi do ozbiljnijih bolesti.


Treći krizni period obuhvata prvu godinu života. U tom periodu posebno je opasno noćno buđenje i plač bebe, izvan redovnog buđenja radi sisanja. U čemu je problem? Ako se mladunče bilo koje životinje probudi noću i ne oseti dodir majčinog tela, ono počinje da doziva majku, jer instinktivno zna da mu je život u opasnosti, ako se majka ne pojavi. To isto doživljava i beba kada se probudi i ne oseti dodir majčinog tela, jer joj je instinkt još uvek toliko jak da ona emituje snažne negativne misli zbog straha za život koje joj oštećuju auru. Ako se to dešava iz noći u noć i po više puta u toku noći to mora dovesti do ozbiljnog oštećenja aure.


Mnoge majke se ovom vapaju deteta za zaštitom ne odazivaju, jer se još uvek nisu oporavile od porođaja, a iscrpljene su od nespavanja i neprekidnog angažovanja oko bebe u toku dana. Njihove majke, tetke i bake ih zbog toga savetuju: „Pusti ga neka plače, postepeno će se navići, a ti moraš da se odmoriš!“ Međutim, one greše! Bebe koje neutešno plaču iz noći u noć, često oboljevaju od lakših i srednjih bolesti. Bebi je, najčešće dovoljno da samo oseti majčinu ruku pa da se smiri i tako izbegnu kasniji problemi sa zdravljem.


Svakako da u toku detinjstva postoje i drugi, manje ili više krizni periodi, ali je njihov značaj za psihofizičko zdravlje deteta ipak manji od tri navedena. Spomenuću rođenje mlađeg brata ili sestre, koje često, makar i privremeno okupira pažnju roditelja, što kod starijeg deteta stvara strah i tugu da ga roditelji više ne vole i ne štite. Ponekad, nerazumni roditelji ističu da više vole jedno u odnosu na svoju drugu decu.
Rastava roditelja predstavlja sledeći krizni momenat zbog čega deca najčešće izuzetno pate. Zbog toga bi roditelji trebalo dobro da razmisle da li su neke njihove primedbe na ponašanje partnera ili neusaglašenosti u bilo kom pogledu, važniji od sreće i zdravlja njihove dece.


Obdanište ili vrtić mogu kod deteta stvoriti veliku odbojnost i psihičke traume, ako dete ne naiđe na ljubav i zaštitu od strane negovateljica i vaspitačica, kao i ostale dece. Tada deca odbijaju da idu u obdanište, a ako ih i protiv njihove volje vode plaču i često se grčevito drže za odeću roditelja ne želeći da se od njih odvoje. Osnovni razlog za slanje dece u ove zajednice je, svakako zaposlenost oba roditelja, kao i želja da se deca igraju i druže sa drugom decom. Međutim, u slučaju dece koja teško prihvataju obdanište, neophodno je da roditelji dobro razmisle o nekoj drugoj mogućnosti kojom bi zaštitili psihofizičko zdravlje dece, tako što bi jedan od roditelja ostao kod kuće, ili da baka ili deka ostanu sa decom. Bez obzira na nedostatke ovih varijanti u finansijskom, vaspitnom ili bilo kom drugom pogledu, one za decu koja se u obdaništu osećaju loše, ipak predstavlja način za očuvanje zdravlja, što nikad nema cenu.


Postoje i druge vrste odvojenosti dece od roditelja, na kraće ili duže vreme, na selu kod babe i dede, drugih rođaka ili poznanika, boravak u bolnici i slično, što takođe, može delovati izuzetno stresno na decu.


Jedna od čestih stresnih situacija jeste plašenje mađe od strane starije dece, ponekad i od strane odraslih koji to rade iz razonode i sadizma. To, ne samo da trenutno dovodi do stresa i negativnih misli, nego često svoje negativno delovanje proteže na ceo život. Kada bebi slučajno skoči mačka u krevetac, ona to doživljava isto tako kao kad bi odraslima skočio tigar u krevet, a kad beba zbog toga vrisne u plač, mi je tešimo: „Ništa, ništa, to je samo maca!“ Roditelji, najčešće ne mogu da shvate da dete drugačije i mnogo burnije od odraslih doživljava različite neprijatne situacije.


U više slučajeva ukazao sam roditeljima čije dete je bolovalo od nekih hroničnih bolesti da detetu loše funkcioniše nervni sistem i da je to uvek posledica stresova i negativnih misli. Oni su obično negirali tu mogućnost, tvrdeći da je njihovo dete voljeno i maženo, a kad sam im naveo moguće situacije, brzo su se složili sa mnom da je toga bilo, ali nisu mogli da veruju da je to moglo dovesti do tako ozbiljnih posledica.


Ovim sam pokušao da ukažem na neke, ne sve, situacije i periode u detinjstvu koji dovode do pojave snažnih stresova i negativnih misli i koji mogu ozbiljno da oštete dečju auru i da dovedu do srednje teških i teških hroničnih bolesti. To sam uradio zbog toga što velika većina ljudi ne zna da je najveći broj hroničnih bolesti posledica negativnih misli i strasova, a da manjina kojima je to donekle poznato, ignoriše tu opasnost.
Varanasi je offline   Reply With Quote
Hvala na korisnom postu!
Afroditi (08-09-11), nuna007 (29-08-11)
Nepročitano 29-08-11, 20:28   #18
Išpricavam se :)
 
bojamunje's Avatar
 
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: Osijek
Postovi: 662
bojamunje has a reputation beyond reputebojamunje has a reputation beyond reputebojamunje has a reputation beyond reputebojamunje has a reputation beyond reputebojamunje has a reputation beyond repute
bojamunje has a reputation beyond reputebojamunje has a reputation beyond reputebojamunje has a reputation beyond reputebojamunje has a reputation beyond reputebojamunje has a reputation beyond reputebojamunje has a reputation beyond reputebojamunje has a reputation beyond reputebojamunje has a reputation beyond reputebojamunje has a reputation beyond reputebojamunje has a reputation beyond reputebojamunje has a reputation beyond reputebojamunje has a reputation beyond reputebojamunje has a reputation beyond repute
Pošalji poruku preko Skype™ za bojamunje
Zadani

meni je ovo stvarno zanimljivo, ne samo to sto se pise po svim knjigama o bioenergiji i slicno, nego sam taj njegov intuitivni uvid i kombinacija sive i bijele bioenergije.
imam osjecaj da je zdenko koristio znanje koje koristi i dr stojanovic (ili kako vec :)) u razvijanju svoje tehnike.

zato je npr. kod ucenika barbare ann brennan potrebno duze vremena za iscijeljenje jer se radi samo sivom bioenergijom dok je ovdje spoj bijele i sive. Gledajuci zdenkovu knjigu zakljucio sam da on govori o istim stvarima na malo drugaciji nacin.

ne tvrdim da je jedan sustav iscjeljenja bolji od drugog, jer se kod sustava koji je razvila barbara ann brennan temeljito radi i na psiholoskim uzrocima bolesti, a ima tu jos mnogo toga, nego zelim nekako povezati i shvatiti ono sve sto mi je stiglo do sad vezano za tu temu a ovo mi je upravo neka poveznica

takodjer znamo da je foton i cestica i val, tako isto vrijedi i za covjekovo energetsko polje, postoji beskonacno mnogo kuteva iz kojeg mozemo gledati neki geometrijski oblik, i skoro svaki kut gledanja daje drugaciju ortogonalnu projekciju onog sto vidimo u manju dimenziju

ovdje mi je super aura od 25 metara koja se poklapa sa merkabom o kojoj govori drunvalo m


sjedi mirno zatvorenih ociju i ravne kicme bar 20 minutaPodijeli post!

bojamunje je offline   Reply With Quote
Nepročitano 29-08-11, 21:22   #19
Alternativa addict
 
Varanasi's Avatar
 
Datum registracije: Apr 2010
Lokacija: Vojvodina
Postovi: 120
Varanasi is a name known to all
Varanasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to allVaranasi is a name known to all
Zadani

Proučavajući sve ovo i rad dr Stjoanovića shvatio sam zapravo da samo isceljenje, dakle kompletno isceljenje jedne osobe ne predstavlja samo osećaj da bolest nije više tako intenzivna, ili da je ne osećamo, već upravo holistički pristup koji nije nimalo jednostavna stvar i koja zavisi isključivo od same osobe-pacijenta.
Naime, bolesti mogu da se iscele od strane iscelitelja, ali ni to neće biti isceljenje u pravom smislu, jer se disfunkcija i bolest istog organa može vratiti posle izvesnog vremena ukoliko nije došlo do bitne promene ne samo u načinu mišljenja te osobe već i u njenoj okolini a to po običaju ne ide lako. Ali svakako postoji način da se mnoge patnje svedu na podnošljiviji nivo. Prosečna osoba u Srbiji poseduje i do 10 hroničnih bolesti (ako ne i više) od kojih je svesna 2 ili 3 a i one nisu za nju krizne dok je neka od njih ne onesposobi za normalan rad i funkcionisanje, i o njima se ne može ništa preduzeti u alopatskoj medicini, sem kad su simptomi toliko jaki pa se uzimaju medikamenti, ili ako je stvar spremna za operaciju, ili se čovek muči redovno sa tegobama.

Sve metode koje daju brzih rezultata poput Domančića pa i dr Stojanovića, ne mogu garantovati isceljenje na ceo život, već se time čovek mora baviti u smislu popravljanja uzroka svih njegovih problema koji je postao genetski praktično za sve ljude a to je pogrešan način mišljenja, dakle stvaranje velikog broja negativnih misli i stresnih situacija, a to se mora učiti, samim učenjem dolazi ne samo do preventivnih stvari već i do duhovnog razvoja, razvoja aure i svih propratnih stvari, odnosno samim čišćenjem aure a čime se dovodi do popravljanja načina mišljenja (prestanak dolivanja ulja na vatru), a kako je to začaran krug stvari, jako malo ljudi je u situaciji da to čine sa uspehom iako mnogo ljudi se time bavi, ali je njihov uspeh minimalan ili skoro nikakav, ponekad i retrogradni gde oni opterećuju svoj nervni sistem različitim mentalnim vežbama i meditacijom koji su opterećujući za njih a imaju toliko blokada koje ne mogu savladati i njihov način mišljenja se ne popravlja.

Ali zato postoji preventiva koju bi bilo korisno znati na nivou autoriteta poput nauke i medicine, kako bi mogli uticati na ljude koji kod njih polažu svoje poverenje.

Ova problematika zadire do same srži zbog čega je čovek danas takav kakav je, i zbog čega i pored privida tehnološke sfere predstavlja slabašno razvijenu civlizaciju sa gorućim problemima sa kojima ne zna kako da izađe za kraj, i kao da gubi bitku sama sa sobom.

Ako želiš, ostavi mi mail adresu na provatnu poruku, pa ću ti poslati jednu knjigu dr Stojanovića koja ima dosta široku temu obrade, ali prilično zanimljiva i ozbiljna, i čak daje određeno viđenje rešenja za čoveka.
Varanasi je offline   Reply With Quote
Nepročitano 29-08-11, 22:06   #20
Alternativa addict
 
nuna007's Avatar
 
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 277
nuna007 has a reputation beyond reputenuna007 has a reputation beyond reputenuna007 has a reputation beyond reputenuna007 has a reputation beyond repute
nuna007 has a reputation beyond reputenuna007 has a reputation beyond reputenuna007 has a reputation beyond reputenuna007 has a reputation beyond reputenuna007 has a reputation beyond reputenuna007 has a reputation beyond repute
Zadani

Citat:
Originally Posted by Varanasi Pogledaj Post
Proučavajući sve ovo i rad dr Stjoanovića shvatio sam zapravo da samo isceljenje, dakle kompletno isceljenje jedne osobe ne predstavlja samo osećaj da bolest nije više tako intenzivna, ili da je ne osećamo, već upravo holistički pristup koji nije nimalo jednostavna stvar i koja zavisi isključivo od same osobe-pacijenta.
Naime, bolesti mogu da se iscele od strane iscelitelja, ali ni to neće biti isceljenje u pravom smislu, jer se disfunkcija i bolest istog organa može vratiti posle izvesnog vremena ukoliko nije došlo do bitne promene ne samo u načinu mišljenja te osobe već i u njenoj okolini a to po običaju ne ide lako. Ali svakako postoji način da se mnoge patnje svedu na podnošljiviji nivo. Prosečna osoba u Srbiji poseduje i do 10 hroničnih bolesti (ako ne i više) od kojih je svesna 2 ili 3 a i one nisu za nju krizne dok je neka od njih ne onesposobi za normalan rad i funkcionisanje, i o njima se ne može ništa preduzeti u alopatskoj medicini, sem kad su simptomi toliko jaki pa se uzimaju medikamenti, ili ako je stvar spremna za operaciju, ili se čovek muči redovno sa tegobama.

Sve metode koje daju brzih rezultata poput Domančića pa i dr Stojanovića, ne mogu garantovati isceljenje na ceo život, već se time čovek mora baviti u smislu popravljanja uzroka svih njegovih problema koji je postao genetski praktično za sve ljude a to je pogrešan način mišljenja, dakle stvaranje velikog broja negativnih misli i stresnih situacija, a to se mora učiti, samim učenjem dolazi ne samo do preventivnih stvari već i do duhovnog razvoja, razvoja aure i svih propratnih stvari, odnosno samim čišćenjem aure a čime se dovodi do popravljanja načina mišljenja (prestanak dolivanja ulja na vatru), a kako je to začaran krug stvari, jako malo ljudi je u situaciji da to čine sa uspehom iako mnogo ljudi se time bavi, ali je njihov uspeh minimalan ili skoro nikakav, ponekad i retrogradni gde oni opterećuju svoj nervni sistem različitim mentalnim vežbama i meditacijom koji su opterećujući za njih a imaju toliko blokada koje ne mogu savladati i njihov način mišljenja se ne popravlja.

Ali zato postoji preventiva koju bi bilo korisno znati na nivou autoriteta poput nauke i medicine, kako bi mogli uticati na ljude koji kod njih polažu svoje poverenje.

Ova problematika zadire do same srži zbog čega je čovek danas takav kakav je, i zbog čega i pored privida tehnološke sfere predstavlja slabašno razvijenu civlizaciju sa gorućim problemima sa kojima ne zna kako da izađe za kraj, i kao da gubi bitku sama sa sobom.

Ako želiš, ostavi mi mail adresu na provatnu poruku, pa ću ti poslati jednu knjigu dr Stojanovića koja ima dosta široku temu obrade, ali prilično zanimljiva i ozbiljna, i čak daje određeno viđenje rešenja za čoveka.


pa da ja kazem i ako ti stave novi organ ti ces ga razboleti vrlo brzo ako ne promenis nacin razmisljanja i zivota....ipak miimamo moc samoisceljenja i na tome treba raditi
nuna007 je offline   Reply With Quote
Odgovor

Opcije Teme
Način Prikaza

Pravila Pisanja Postova
Vi ne možete otvoriti novu temu
Vi ne možete odgovarati na postove
Vi ne možete pridružiti datoteku
Vi ne možete editirati Vaše postove

BB kod je On
Smajlići su On
[IMG] kod je On
HTML kod je Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are OnVremenska Zona je GMT +1. Trenutno je 02:16 sati.
Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.3.0