Alternativa Forum

Bibilijska proročanstva o kršćanstvu, islamu i Izraelu

Ovo je diskusija na temu Bibilijska proročanstva o kršćanstvu, islamu i Izraelu u podforumu Religija
U V O D O naslovnoj temi pokušati ću napisati relativno ...

Natrag   Alternativa Forum > Metafizika i duhovnost > Religija

Alternativa Forum


Religija Trajna egzistencijalna karakteristika ljudskog bića

Odgovor
LinkBack Opcije Teme Način Prikaza
Nepročitano 26-04-20, 09:02   #1
New member
 
hlapić's Avatar
 
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 45
hlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enough
Zadani Bibilijska proročanstva o kršćanstvu, islamu i Izraelu

U V O D

O naslovnoj temi pokušati ću napisati relativno kratak, sažet i zanimljiv tekst. Isti će za mnoge koji se ozbiljnije bave vjerom i teologijom biti šokantan i otrežnjavajući a za „obične“ vjernike zanimljiv i nadam se poticajan. Dakle sagledat ću zanimljiva biblijska proroštva koja su se već ostvarila u zadnjih 80 godina a povezana su sa budućnošću koja nam slijedi.
Svakog čovjeka zanima kolektivna budućnost ovog svijeta a pogotovo njegove domovine u sklopu koje on lakše pretpostavlja i svoju osobnu budućnost, a na osnovu određenih materijalnih i duhovnih pripremanja za istu. Racionalnog čovjeka proroštva zanimaju tek onda ako prorok ima određenu duhovnu karizmu, odnosno ako je isti već imao dokazana ili ostvarena prorokovanja i ako govori o konkretnoj i složenoj budućnosti u sklopu već ostvarenih proročkih događanja i predznaka koji se trenutno ostvaruju. Proroštva stoga moraju imati logični smisao ili redoslijed povezanih uzroka i posljedica. To ću ovdje ponuditi.

Kršćanstvo i islam diče se svaki za sebe nekim prvaštvom u religiji i duhovnosti, te predskazanom sjajnom budućnošću nadživljavanja starog grješnog svijeta u Posljednjim vremenima apokaliptičkog zla u kojem će baš oni kao filmski junaci sve nadživjeti i sa njima će započeti razdoblje „novog neba i nove zemlje“. U tom novom svijetu oni očekuju Božju nagradu te slavu, divljenje i zahvalnost od onog malobrojnog naroda koji se je jedva „provukao“ od Božje kazne a zahvaljujući njihovom duhovnom djelovanju u prošlosti.

U naslovu sam spomenuo i Izrael. Zašto spominjati u naslovu malu zemlju iz perspektive budućih katastrofalnih svjetskih događanja? Vidjet će te da osim što su biblijski proroci koje ću u ovom tekstu spominjati proizašli iz tog malog naroda kao i sam Isus, događanja sa Izraelom i oko Izraela bit će početna „mjerna točka“ mnogih prorokovanja. Vjerovali ili ne gotovo sva prorokovanja biblijskih proroka odnose se na događanja na Bliskom istoku i Izraelu kao centru svega. „Onako usput“ u Bibliji je zapravo cijeli nežidovski svijet. To se nije svidjelo nežidovskom svijetu pa su izmislili „teologija zamjene“ u savezu sa Bogom. To je jedna smiješna kršćanska zapadnjačka ego ideja koju koriste i muslimani. Židovi imaju svoj napuhani ego te odstupanje od Božjeg Zakona, no oni su za to trostruko više patili i patiti će u budućim događanjima. Bog je dao obećanje da neće odstupiti ni od drugog saveza sa Izraelom (ne crkvom), i zapravo bez obzira što Židovi uradili i koliko god se opteretili grijehom i otuđenjem od Njega. Bog je i prorokovao duhovni pad Izraela. Ujedno je preko više proroka obećao da će Izrael i Jeruzalem na Novoj zemlji učiniti mjestom hodočašća za sve narode svijeta koji prežive Sudnje vrijeme, a židovski narod postat će nositelj daljnjeg duhovnog prosvjećivanja svijeta (Izaija 2: 1-5) „Tada će grnuti k njemu svekoliki narodi. Mnogi će narodi ići tamo i govoriti - Dođite da idemo na goru Gospodnju, u kuću Boga Jakovljeva! Neka nas on ući svojim putovima! Mi hoćemo hoditi stazama njegovim, jer nauka izlazi sa Siona i riječ Gospodnja od Jeruzalema.“ Zaharije (8:23) također predskazuje hodočašća iz cijelog svijeta prema Jeruzalemu: „Ovako veli Gospod nad vojskama: U one će dane deset ljudi od svih jezika neznabožačkih naroda uhvatiti jednoga Judejca za skut i reći - Hoćemo da idemo s vama; jer smo čuli, da je Bog s vama.“

U taj dan Izrael će postati „glava a ne rep“ i posjedavat će svu obećanu zemlju (Ponovljeni zakon 11:24) „Od pustinje do Libanona, od rijeke Eufrata, do mora zapadnoga dosezat će područje vaše.“ Izrael se tereti od svijeta da uzurpira tuđu zemlju“ a koji narod danas živi na svojoj zemlji od dalekih povijesnih vremena? Izrael živi na daleko manjem području od onog što mu je obećano od Boga i dobit će ga jer je dio Božjeg plana. Oni koji danas žive na tim područjima obećanih Izraelu izginuti će u harmagedonskoj mržnji na Izrael. Ideja teologije zamjene da su Židovi od Boga stavljeni „po strani“ time što su odbacili Isusa kao svog mesiju te da je duhovno prvaštvo dato drugim narodima nema svoje utemeljenje u proroštvima. Mnogi kršćani koji u svojim očima djeluju „moćno“ za Krista naći će se na udaru Isusovih predskazanih riječi „Ne poznajem vas“ (Matej 7:23). Jer naime iskušenja nisu došla svome kraju pa će očito Kristu biti bliže oni koji su rekli „ne“ pa ipak učine, a ne oni koji su rekli „da“ a ne učiniše (Matej 21:28-30). Tako nekako ja gledam na predskazanu budućnost za Izrael, jer nemoćan pred proroštvima morao sam naći opravdanje za dosadašnji Izrael a ne osudu. U svezi toga Bog reče da će nam se suditi između ostalog kako se odnosimo prema Njegovom narodu i Izraelu. Kroz Izrael možemo biti i blagoslovljeni ( Postanak 12:2, ) i kažnjeni (Joel 4:2, Zaharije 12:3) .


ŠTO SE JE DO SADA OSTVARILO U PROROKOVANJU BIBLIJSKIH PROROKA ZA NAŠE VRIJEME ?

Moramo se pomiriti sa činjenicom da biblijska proroštva sa 90 % svog sadržaja govore o događanjima sa Izraelom i njegovim narodom kojeg Bog naziva svojim narodom i svojim Izraelom. Bez obzira na to ova tema ne bi trebala biti nezanimljiva ostalim narodima jer je sudbina svijeta u paralelnom odnosu događanja na Bliskom istoku a donekle i uzročno posljedična. U početku velikih ratova na Bliskom istoku koji tek trebaju doći, dosadašnji ratovi od 1980.god. Irana i Iraka, pa zadnja događanja u Siriji i Iraku do 2020. godine su sitnica koliko god oni nama izgledaju veliki i strašni. Naš svijet će sa zebnjom gledati na isto, ali sa distance nezrelog uvjerenja da će nas ratovi mimoići, no Bog najavljuje (Jeremije 25:29,32,33) da će sa podizanjem mača na Izrael od njegovih susjeda započeti i nevolje na sve narode svijeta od jednog do drugog naroda, od jednog do drugog kraja zemlje, „niko neće biti pošteđen“, a mnoge mrtve neće imati tko pokapati. Zbog toga je Izrael zanimljiv.
Ratova i zla bit će dakle po cijelom svijetu ali ti ratovi i ta zla nisu proročki obrađeni i predskazani u detalje kao ratovi oko Izraela i zemalja u njegovom susjedstvu. Osim velike potrebe arapa i muslimana za uništenjem Izraela, žele da prodru i u jug Evrope gdje su nekad imali svoje osmanlijsko carstvo i gdje imaju danas svoju brojniju muslimansku braću. Oni otvoreno govore o svojim proroštvima osvajanja Rima. I sve ostale zemlje svijeta imat će izražene određene potrebe za ostvarivanje starih ambicija i rješavanje starih „nepravdi“. Te ambicije naroda najlakše se ostvaruju u općem ratnom kaosu kad cijeli svijet nema vremena upirati svoje oči posebno u vas, osuđivati vas ili eventualno organizirati međunarodne snage protiv vas. To svi znadu i zato se svi narodi masovno naoružavaju i čekaju sezonu „lova u mutnom“ jer oduvijek je novi poratni svijet morao startovati sa prihvaćanjem novih geopolitičkih okolnosti radi konačnog mira.
Ovu temu učinit ću zanimljivu čitaocu tako što ću sada predstaviti prorokovanja koja su se već ostvarila u našoj bližoj povijesti, jer sve ono što se je dogodilo ima veze sa onim što se sada (2020.godina) događa i što će se u nekoj skorijoj budućnosti dogoditi u kontekstu kraja ovog i ovakvog svijeta.

1. OSTVARENO PROROKOVANJE O POVRATKU ŽIDOVA U IZRAEL

Zbog grijeha židovskog naroda i kršenja Zakona i Saveza, Bog je preko više proroka nagovijestio veliko protjerivanja Židova po cijelom svijetu i u sve narode svijeta u kojima će doživjeti dugi boravak i daljnja velika proganjanja i patnje (3.Mojsijeva 26:33, 5. Mojsijeva 28:64-67, Hošea 3:4,Jeremija 29:18 ). No Bog Izraelov je predskazao i veliki povratak Židova u Izrael nakon dugog odsustva izvan njega. Židovi su jedinstveni slučaj u svijetu da su skoro 2000 godina nakon masovnog izgnanstva od rimljana iz Izraela sačuvali svoj jezik i svoju volju i želju za povratkom u svoju pradomovinu. Bog njihov povratak nije uvjetovao ničim, čak niti duhovnim prosvjećenjem i priznanjem Isusa kao mesije kojeg su progonili i ubili, niti vjernim služenje i vjerovanjem u Njega. Bog predskazuje da će se njihovo duhovno otrežnjenje dogoditi tek znatno kasnije.
Židovi su uspjeli u povratku često ilegalnim putevima unatoč mnogim zaprekama koje je svijet činio da se ne vrate u Izrael. Duhovno buđenje Židova za Krista pretskazano je tek pred Kraj svijeta u Jeruzalemu dok budu vodili borbu sa neprijateljima (Zaharije 12:8-10). U Jezekilju 36:24 i 37:21 Bog kaže „Ja ću vas uzeti iz naroda i pokupit ću vas iz svih zemalja i dovesti vas natrag u vašu zemlju.“ Prorok Amos (9:14-15) predskazuje također povratak i veliki ekonomski razvoj: „Tada ću okrenuti sudbinu Izraela, naroda svojega: oni će sagraditi opustošene gradove i stanovati u njima, nasadit će vinograde i piti vino iz njih, nasadit će vrtove i uživati plodove njihove. Posadit ću ih u zemlju njihovu, da se više ne iščupaju iz zemlje svoje, koju sam im dao," govori Gospod, Bog tvoj.“ U Jeremiju 31:8 osjeća se dogođeni povratak Židova iz Evrope koji je bio naročito intenzivan poslije završetka 2. Svjetskog rata i holokausta 1948. godine : „Evo, ja ih dovodim opet iz zemlje sjeverne i s krajeva zemlje, među njima i slijepe i hrome, trudne i porodilje. U velikom mnoštvu dolaze kući.“

2. OSTVARENO PROROKOVANJE O OSNUTKU IZRAELSKE DRŽAVE

U jednom danu 14.5.1948. stvorena je država Izrael a idućeg dana napadnuta je od 6 susjednih arapskih država da je unište ali Izrael se čudnovato obranio, no o tome ćemo poslije. U Izaiji 66:8 to brzo stvaranje je predskazano ovom riječima „Tko je ikada čuo za tako nešto? Tko je ikad vidio takve stvari? Može li se zemlja roditi u danu ili se nacija rađa u trenu? Ipak, Sion se brže rađa nego što rađa svoju djecu. Zar da ga dovedem do trenutka rođenja i ne dam porod?“.
Bog u biti kaže; zar da vas vratim natrag u Izrael a ne dadnem vam državu. Protiv svoje volje UN je većinom glasao za državu Izrael vjerovatno pod dojmom velikog stradanja Židova u 2. svjetskom ratu, no u biti Bog je privremeno omekšao srca većini glasača u UN-u da se ispuni proroštvo. Američka strana je izjavila da skoro nije željela glasati „za“ iako nije imala ništa protiv Izraela, jer je vjerovala da će ta država biti brzo uništena od susjeda i da njeno priznanje nije nešto vrijedno. Ne treba naglašavati da se je Izrael moćno i veoma spretno obranio, ali uz mnoge žrtve od napada susjeda arapa.
Očitije od samog nastanka Izraela je prorokovanje o ekonomskom razvoju Izraela, obnova i izgradnja utvrđenih naselja i pretvaranje škrte zemlje i pustinje u plodna tla „poput vrta edenskog“ (Jezekilj 36:35,36, Jermije 31;12-13) čime bi narodi okolni što mrze Izrael trebali shvatiti da je Bog uz Izrael. Čudnovat je taj Izrael danas u svijetu koji izvozi mnogobrojno voće, povrće i cvijeće u svijet. U Izaiji 17:10 predskazano je da će Izrael obnoviti svoje vinogradarstvo i voćarstvo „pomoću tuđih loza i sjemenja“ jer su stare sorte izumrle u njihovom odsustvu u Izraelu. I muslimani ih nisu održavali jer je njima zabranjeno proizvodnja i pijenje vina. Doduše židovi su znali praviti vrhunska bezalkoholna vina.

3. OSTVARENO PROROKOVANJE O BORBI IZRAELA SA SUSJEDIMA MRZITELJIMA NAKON POVRATKA U IZRAEL

Predskazno je da će Židovi imati velike probleme sa susjedima sve do samog Kraja svijeta. Arapske i muslimanske zemlje potaknute su od Sotone od samog početka da mrze izraelski Božji narod i da mu nanosi zlo. Svih sedam predskazanih sotonskih kraljevstava (Egipat,Asirija,Babilon,Perzija,Rim,Grčka i Turska) osvajali su između ostalog i Izrael, te progonili Židove. U Psalamu 83:4 predskazani su izraelsko-arapski ratovi sa motivom arapa (i muslimana) da se uništi država Izrael: Ovako govore "Dođite, istrijebit ćemo ih između naroda, da nitko više ne spominje ime Izraelovo". Posebno je proročki predskazano (stih 5) široko udruživanje arapskih zemalja 8Arapska liga) za uništenje Izraela. Daljni stihovi opisuju koji su to narodi koji se udružuju na Izrael, a njih danas možemo prepoznati kao sve muslimanske zemlje danas u okruženju Izraela. Vidjet ćemo posije da je i islam kao religija arapa predskazana kao „babilonska bludnica“.

Što sad postaje zanimljivo i proročki upečatljivo? Pa predskazano je da će Izrael iako slabiji u naoružanju i ljudstvu (u ono vrijeme 5 arapsko izraelskih ratova) biti veoma moćan i pobjeđivati svoje neprijatelje u okruženju. U Zahariju 12:2-4 Bog spominje Izrael kao „čašom opojnom za sve narode u okruženju“, što ukazuje na veliku opojnu mržnju, da će Izrael postati „pretežak kamen spoticanja“, poput „žeravice“, da svi koji ga napadnju budu satrveni i spaljeni a jahači neprijateljski plašljivi i bezumni. U Jezekilju 25:14 Bog kaže da će svoju osvetu nad Edomom izvršiti ruka njegovog naroda. Dakle nema direktne naredbe „ubi“ već predskazanje da će izraelci u svom duhu a u skladu sa Božjom voljom ratovati sa susjedima. Nema tu kršćanske priče „Ne opiri se zlotvoru“ koja je ponegdje primjenjiva na individualnom ljudskom planu ako se nasilniku može dati lekcija nenasiljem, jer biblijska proroštva zapravo legaliziraju izraelsku volju za naoružavanjem i obranom Izraela u vrijeme kršćanstva.

U gore navedenom smislu posebno je proročki zanimljivo ostvarenje proroštva o osvajanju Sionske gore što se ostvarilo u 3. izraelsko-arapskom ratu 1967. godine koje se u Psalamu 126:1 predskazuje: „Kada je ono Gospod okrenuo sudbinu Siona, tada nam je bilo, kao da smo sanjali.“ U narednom stihu predskazana je opća radost Izraela ali i čuđenje svijeta kako mala zemlja može pobijediti veliku vojnu koaliciju : „Tada su usta naša bila puna smijanja, jezik nas pun kliktanja. Tada se je reklo po narodima: "Gospod učini veliko djelo na njima." Mogao je Izrael i u prethodnom ratu osvojiti Sionsku goru ali se bojao da će biti oštećena mnoga kulturna dobra i muzej židovske povijesti na tom području kojeg su „čuvali“ arapi pod nazivom „palestinci“ uz velika oštećenja u „čuvanju“. Sad Židovi „čuvaju“ muslimansku bogomolju ili „treće sveto mjesto islama“ iz svoju regulaciju. Sve se vraća.

4. OSTVARENO PROROKOVANJE O ZALJEVSKOM RATU U IRAKU

Ovim ostvarenim proroštvom malo se udaljavam od Izraela ali nije baš tako, naime bit ovog rata je Božja kazna Iraku zbog mnogo mučenih I ubijenih ( više stotina tisuća) Židova za vrijeme 2. svjetskog rata i nakon njega u samom Iraku gdje su bili u poniženom položaju. Tu se je također ostvarilo proroštvo „Bježite iz babilona“ (stvarni a ne ideološki poziv) jer je Irak krajem prošlog stoljeća konačno pristao da omogući Židovima da napuste Irak. Nije mu odgovaralo odlazak židovskog kapitala iz zemlje ali je mislio da se to neće masovno dogoditi. Preko 95% Židova je otišlo iz Iraka a nedugo nakon toga Irak je napadnut kroz dva vremenski odvojena sukoba američko-evropske koalicije protiv iračke vojske.
Da ne bude zabune; prvi stvarni grad Babilon babilonskog carstva napadnut je sa istoka i od susjeda dok je moderni irački babilon napadnut sa sjevera i od daleke zemlje (Izaija 13:7) „Dolaze iz daleke zemlje, s kraja svijeta: Gospod i oruđa srdžbe njegove, da pohara svu zemlju.“ U Jeremiju 50:3 tom dalekom narodu „sa kraja svijeta“ dodaje se i „narod sa sjevera“ odnosno evropski dio koalicije. Od stiha 54 do 58 opisuje se narod izraelski koji je znao za taj rat i molio je za napuštanje Iraka. U stihu 59:9 spominje se ta moćna saveznička vojska čije će sve strijele imati pogodak te se „ne vraćaju bez uspjeha“. U biti opisuje se moderno precizno avionsko raketno oružje koje je potpuno uništilo iračku vojsku. U stihu 50:10 spominje se pljačkanje Iraka tj. savezničko crpljenje naftih polja „do mile volje“. Nema sumnje da navedeni rat opisan kod Izaije i Jeremije govore o tzv. „zaljevskom ratu“ i uz sve preciznosti drugi povijesni sukob u prošlosti tu se ne može sagledati osim gore navedenog.


5. OSTVARENO PROROKOVANJE O BABILONSKOJ BLUDNICI NAŠEG VREMENA

Ovo naše vrijeme je Posljednje vrijeme starog svijeta. Duhovna znanja se tek u ovim vremena umnožavaju (Danijel 12:4) te se proroštva bolje sagledavaju nego u davnija vremena barem po nekim temama. Sve doskora nije se jasnije znalo tko je „babilonska bludnica“ iz Otkrivenja po apostolu Ivanu, i gdje se nalazi bludničin grad kao centralno svetište satanizma. Teološki se spekuliralo da je to Vatikan i katoličanstvo, pa Amerika i New York, Ujedinjeni narodi itd. Otkrivenje (17:5) govori o bludnici: „I na čelu njezinu napisano ime: "Tajna! Babilon veliki, mati bludnicama i gnusobama zemlje." A njezin grad u kojem boravi opisan je (18:16) ovako: "Jao, jao, grade veliki, obučeni u fini lan i grimiz i skerlet, i nakićeni zlatom i kamenjem dragim i biserom“. Također se u Otkrivenju opisuju konkretne potrebe tog grada za određenom nabrojanom uvoznom robom. Dakle radi se o stvarnom gradu a ne ideološkom strukturom. Zar bi se proroštvo bavilo opisom mnogobrojne uvozne robe samo tako neozbiljno?
Danas je jasno da je babilonska bludnica religija islam, a njen „grad veliki“ Meka. Doskora se to „nije“ moglo znati jer islam nije bio velika i utjecajna religija tj. nije „ležao na mnogim vodama“ vjerničkih naroda a sam centralni bludničin grad Meka nije bio bogat i poznat (tada je bio „tajna“). Proroštva govore da će trgovci zemaljski plakati kad bludničin grad bude gorio u uništenju i da će se to gorenje moći gledati sa voda crvenog mora. Meka je na povišenju i može da se vidi sa mora, odnosno dim njenog uništenja lako će se vidjeti iz tog područja. Nadalje proroštva govore da arapin više neće svoje šatore postavljati („razapinjati“) u tom gradu. Znamo da milioni hodočasnika koji dolaze u hodočašća bivaju smješteni u mnogobrojnim velikim šatorima. Oni Mekom i Kaabom šeću u „lanu“ odnosno u jednodijelnoj lanenoj odjeći,često bijeloj, imitirajući duhovnu čistoću. Grad je pun ukrasa, zlata i trgovina. Osim trgovaca za „gradom velikim“ će plakati i narod koji je lagodno živio od turizma i nafte. Otkrivenje kaže da će žalovati posipajući se prašinom po glavi a to je arapski način žalovanja a ne evropski ili američki. Islam je taj koji negira Oca i Sina kao teološke pojmove u metafori. Kod njih ne dolazi u obzir niti metafora. Biblija kaže a će antikrist negirati Oca i Sina.
Dakle konkretna „bludnica babilonska“ (islam) kao „majka“ sve bludnosti (najvećeg teološkog zastranjenja, odnosno najveći antikrist, ima i svoj konkretni grad bludničenja (Meku i Kaabu u njoj) kojeg čeka uništenje u velikom ratu što je najavljeno od starozavjetnih proroka posebno opširno. Kada bi „bludnica“ bila zbir općih „krivih religija“ iza kojih ne stoji država kako neki teolozi zamišljaju te najavljuju državnu ili naddržavnu (Ujedinjeni narodi) intervenciju i uništenje onda bi to uništenje bilo lako izvedivo i bez upotrebe opširnog i teškog rata i teškog uništenja. Očito je prema biblijskom proroštvu da iza („majke“) ili centralne „krive religije“ stoji moćna država i narod koji će čak godinu dana braniti sebe i „babilonsku bludnicu“. Sad slijedi dodatni tekst o tome.


smajstorit ću svoju filozofiju...Podijeli post!


Zadnja promjena: Razlog: pametnije
hlapić je offline   Reply With Quote

Nepročitano 26-04-20, 09:04   #2
New member
 
hlapić's Avatar
 
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 45
hlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enough
Zadani

SMISAO ODNOSA LJUDSKE SLOBODE IZBORA I BOŽJE VOLJE AKO JE SVE UNAPRIJED POZNATO I PREDSKAZANO ?
Poznata je ljudska izreka o teškoći odgovornog predviđanja i određivanja postupaka kroz riječi: „Lako je biti general poslije bitke“. Osim toga kad bi sve znali i sve mogli predvidjeti ne bi bilo zanimljivo i umanjivalo bi karakter ljudske slobodne volje. Izaija (46:9-10) daje Božju poruku o Njegovoj volji da predskazuje ljudima: „Ja sam Bog i niko se ne može usporediti sa mnom. Od početka javljam kraj i izdaleka što još nije bilo; koji kažem: namjera moja stoji i učinit ću sve što mi je volja.“
„Određena“ je globalna sudbina a ne pojedinačna jer pojedinci mogu da izmjene svoju sudbinu. Bog unaprijed zna – vidi, ali ne određuje već samo navještava da utemelji svoj autoritet. Ali Bog svoj autoritet utemeljuje kod rijetkih umnih ljudi koji ga i slušaju i slijede. Iako Bog najavljuje buduće događaje ta budućnost je kod veoma rijetkih ljudi u umu na vrijeme poznata…općenita je činjenica da većina unatoč proroštvu ne znadu što je prorokovano i što će se dogoditi, a mnogi od onih koji su upoznati tek neki će u isto i vjerovati. Umovi većine ljudi su čudnovato orijentirani na neke svoje ideje o budućnosti. U mnogim događanjima Židovi su slabo poznavali da će se nešto sa njima doista dogoditi po prorokovanju. Židovi su na primjer čekali Isusa koji će ih odvesti u ustaničke pobjede protiv Rimljana a ne onog za kojeg je pisano da će ga odbaciti i ubiti, te im je bilo mrsko čuti da će se tako ponašati prema mesiji. I učenici Isusovi čudno su se ponašali i nisu baš prihvaćali Isusovu najavu da će biti mučen i ubijen, a kad je bio mrtav njihov um je slabo očekivao njegovo uskrsnuće iz grobnice za tri dana. Malo Židova danas ima jasnu sliku što će se događati sa Izraelom, Jeruzalemom i hramom iako je sve precizno predskazano. Bog je objavio da će 2/3 izraelaca izginuti a 1/3 kroz oganj pročišćavanja biti uzdignuta u svetost. Na svakom izraelcu je da sam doprinese tome u kojoj će grupi biti. Slobodna volja u okviru određenog je doista čudnovata Božja „igra“, tek donekle spoznatljiva.
U 11. stihu Izaije Bog kaže „Zovem s istoka pticu i iz daljnje zemlje čovjeka koji će izvršiti što sam naumio“. Bog poziva i zle ljude da u okviru svoje slobodne volje izvrše ono što bi voljeli učiniti a što će odgovarati i Božjem planu. Bog poziva negativca ljudskog da napadne drugog negativca. Upoznao sam vas već sa prorokovanjima da će Bog pozvati Irance da napadnu S. Arabiju (treći babilon), upoznao sam vas sa ostvarenim proroštvom da će moćni narod iz daleke zemlje (SAD) napasti drugi Babilon (Irak). Tog vremena a i danas SAD ima volju da izigrava „svjetskog policajca“ i Bog jednostavno kaže „Dobro, ideš u Irak srediti one divljake“. Što radi Satana? Ona misli da je uzrok i ne zna da je kontrolirana i da djeluje u okvirima Božje volje. Svako sebe angažira po svojoj volji a Bog pazi da ljudske volje i satanine želje ne iziđu iz kontrole uzroka i posljedica ili Božjeg Zakona „Sjetve i žetve“. Bog kaže da se niti jedna travčica ne pomiče bez njegove volje, ali to ne znači da na livadi ne gledamo jednu harmoniju lelujanja biljaka. Tako i u ljudskim i civilizacijskim događanjima vidimo određenu harmoniju i smisao odnosa među narodima.PROROKOVANJE O UNIŠTENJU SAUDIJSKE ARABIJE I MEKE

Ovim tekstom sad idemo iz ostvarenih proročanstava današnjice prema proročkoj budućnosti. Biblijski proroci ukazuju da će babilonska bludnica, doslovna Arabija i njen zapadni dio „svetih mjesta“ od sjevera do juga biti uništen moćnim oružjem koje će ići zrakom „sa vjetrom u krilima“ i koje će dolaziti iz pravca Irana. Tome prethodi jednogodišnji iscrpljujući rat između S.Arabije i Irana (Elam, Medija) kaže Izaija u 21:2,16, pa će se Iran očito odlučiti za rakete nuklearnim punjenjem. Način uništenja arabijskih gradova upravo govori o nuklearnom efektu. Iako su te islamske zemlje formalno braća po Kuranu i Muhammedu, njih dijele šitske i sunitske verzije islama koje se ne podnose. Zaharije 2:9 piše da će babilon biti plijen „slugu svojih“ dakle svoje podčinjene vjerske braće. Danas nam je jasan veliki politički animozitet između Irana i S.Arabije za politički, vjerski i naftni primat na tom području Bliskog istoka. Doduše imamo skorašnju izjavu iranskog ministra obrane koji kaže da će njihove rakete poštedjeti samo muslimanska sveta mjesta jer i oni poštuju ta „sveta mjesta“. No izjave i trenutne želje su jedno a raspoloženje u određenom vremenu i okolnostima su sasvim drugo. U svakom slučaju niti Iran niti Turska baš mnogo ne poštuju svetište Kaabe jer je pod njihovim utjecajem to je mjesto često stradavalo od vjerskih fanatika ili granata.
Dio S. Arabije bit će uništavan i od „ruke izraelskog naroda“. Ova biblijska proroštva danas imaju smisla. Meka znači „majka“ u islamu, stoga je taj grad po Otkrivenju doslovna „majka bludosti“ i doslovni grad za uništenje. Otkrivenje govori o „gradu u pustinji“ a Meka je u pustinji. Islamski simbol na minaretima džamija je polumjesec a taj simbol biti će korišten kod privremenog (3.5 godina) osvajanja Jeruzalema i hrama na čiji će vrh biti postavljena ta „krila koja pustoše“ (Danijel 9:27). Polumjesec ima izgled dvaju krila ptice. Islam je dakle otkriven kao centralna bludnica i „majka“ (glavna) svim drugim manjim bludnicama širom svijeta.
Drevni proroci prorokovali su mnoge događaje koji su se dogodili u naše vrijeme, no posljednje vrijeme ovog svijeta vodit će velike krvave ratove kakvih dosad nije bilo a doći će i do određene upotrebe nuklearnog oružja. To oružje biti će upotrebljeno u prvom velikom ratu na području Saudijske Arabije od strane Irana a moguće i od strane Izraela. Ove dvije zemlje, Izrael i Iran se mrze ali na putu njihovog sukoba našla se Arabija koja vodi prozapadnu i američku igru. Izaija vidi propast „Babilonske bludnice“ u pustinji (21:1) te kaže „Presuda nad Arabijom“ (21:13) a kao izvršitelja vidi Irance: „Podižem na njih Medijce“ (13:17). Rat Irana i Arabije trajat će godinu dana (21:16) u kojem će „malo ostati vojnika kederovih“ (Keder je u Arabiji), no izgleda da će Iran taj iscrpljujući rat završiti nuklearnim raketama. Zaharije vidi „leteće svitke sa vjetrom u krilima“ (5:1-11,14) koje će doći iz „zemlje Šineara“ (Iran), koje će sve razvaliti u „drlje i kamenje“ . Jezekilj (25:12-13) također vidi to pustošenje „od Temana do Denana“ (veliki Edom) ili zapadno područje Saudinske Arabije sa Mekom i Medinom u centru. Izaija (34:11) također to područje vidi kao mjernu osnovu i liniju sveg pustošenja. To je područje „svetih“ mjesta islama kao što su Meka i Medina. Arapsko plemstvo bit će uništeno: Izaija u 34:12 kaže „Plemići neće imati što da se nazivaju kraljevstvom, svi njezini knezovi će nestati“. Otkrivenje (18-7-8) također govori o oholosti babilonske bludnice koja umišlja da joj niko ne može ništa jer je naveliko korumpirala mnoge moćne svjetske političare čiju je zaštitu tim novcem dobila. Mnogi svjetski političari a posebno američki su primili velike novce za svoje zaklade od S.Arabije te su omogućili njeno naoružavanje i zatajivanje kriminala arabijske kraljevske kuće no ta vremena prolaze.
Pazite jednu stvar; u ta davna vremena kad se prorokovalo Arabija je bila najsiromašnija i pustinjska zemlja za koju se nije otimalo niti jedno od 7 carstava koja su tuda protutnjala preko 2500 godina, ali proroci vide velika bogatstva na tom području. To bogatstvo počelo je rasti tek pred 70-80 godina našeg vremena od otkrića upotrebe nafte i vjerskog turizma. Proroci drevni vide veliku tugu trgovaca kad primjete sa svojih brodova na Crvenom moru plamen njenog gorenja. Zašto Meka? Pa ona je ta bludnica koja surađuje sa neprijateljima islama a proroštvo (Zaharije 2:9) kaže da će taj tajni grad (koji se nedavno razvio) nastradati od svojih prijatelja (vjerskih). To i Otkrivenje kaže da će „zvijer“ zaratiti na bludnicu (Otkrivenje 17:16) iako su iz istog antikristovog tabora. Pazite, prorok Izaija (13:20) kaže da nakon uništenja tog grada „Arapin više neće tamo postavljati svoje šatore“ a za njim će se žalovati „bacanjem prašine po glavi“ (Otkrivenje 18:19) što je arapski način žalovanja. Najveća šatorijada je upravo u Saudijsko Arabiji u Meki za vrijeme hodočašća. Moguće je da će sukob izbiti za vrijeme muslimanskog hodočašća ukoliko Arabija irancima zabrani dolazak u Kaabu. Zar proroci ne upozoravaju narode da bježe iz te zemlje da ne budu sudionici zla!?
Iran je 2017 zaprijetio Arabiji da će svu zemlju uništiti raketama a ostaviti na miru samo Meku i Medinu. No to su slabe garancije. I Jezekilj (25:12) prorokuje da će uništiti Edom „rukom svoga naroda Izraela“ da osveti Judu od zla Edomaca, Saudijaca koji financiraju terorizam na Izrael i svijet. S obzirom da su isti biblijski proroci predskazali povratak Židova u Izrael, osnivanje države Izrael , ekonomski razvoj i velike i uspješne obrambene ratove protiv arapa, a u jednom proroštvu se spominje i velika radost naroda Izraela zbog oslobođenje Siona, rat 1967.godine i veliko čuđenje svijeta na Izrael i njegovog Boga, muslimanima ne preostaje ništa drugo ili da strepe ili da napuste islam jer protiv njih se mnogo toga velikoga prorokovalo i ostvarilo. To što će Jeruzalem prema proroštvu privremeno pasti u ruke arapima kad će im biti divota obesčastiti židovski hram (koji će se prethodno izgraditi) kroz 3.5 godina, a u tom ratu će nastradati 2/3 Židova, to im ne bi trebalo biti neko trajno zadovoljstvo, naprotiv, to bi im trebalo uliti još veći strah jer proroštva su hladnokrvna i nemilosrdna i prema Izraelu i prema arapima, a time su jasno i uvjerljiva.
Islam je predskazan kao duhovni negativac i izgubiti će. Kako je sve fantastično predskazano, kako se puno toga dogodilo i kako je to osnov da će se i do kraja sve dogoditi po biblijskim proročanstvima a ne po islamskim fantazijama. Kršćanstvo i židovstvo ima svojih mana i fantazija ali ono što je iznad toga i što nagovještava njihovo osvješćenje su biblijski proroci koji su predskazali kako će sve sjesti na svoje mjesto ali ne po Muhammedovim i Mehdijevim djelima već po djelima Krista koji dolazi na stranu Židova i kršćana da ih budi za Život, a ne dolazi na stanu Arapa i muslimana jer oni su predskazani kao "loši momci" koji će rovariti od početka do kraja i krenut će u završnu bitku protiv Izraela u kojoj će izgubiti ali ne od Izraela već od Boga. Od Izraela su izgubili dosad pet ratova i trebaju se sramiti toga i shvatiti da je nešto negativno čudnovato protiv njih od početka i biti će do kraja.
Apostol Pavao nam to govori u pismu Rimljanima kada podučava o Božjim vječnim svrhama Izraela. Tako piše: "Ako su neke grane odlomljene, a vi, iako mladica cijepljeni ste među ostale i sada dijelite hranjivi sok od korijena masline, nemojte se hvaliti tim granama. Ako to učinite, razmislite o ovom: Ne podržavate korijen, ali korijen vas podržava. " (Rimljanima 11: 17-18)

OBJAŠNJENJE PATNJE IZRAELSKOG NARODA

Izraelski narod patio je i bio proganjan kao niti jedan drugi narod u povijesti; od egipatskog i babilonskog ropstva do holokausta u 2.svjetskom ratu pa do zadnjih divljačkih napadačkih aktivnosti muslimanske Arapske lige koja je vodila 5 ratova sa Izraelom pod izgovorom pomoći ugnjetenoj muslimanskoj braći Palestinaca, a u stvarnosti zbog strašne ljubomore i mržnje tog posebno sataniziranog svijeta prema Božjem narodu. Palestinci koji su ostali u Izraelu nakon izraelsko arapskih ratova dobili su puno bolje životne uvjete od Palestinaca koji su izbjegli u arapske zemlje i tu se vidi tko je humaniji narod. No Palestinci u Izraelu su pristali da i dalje budu buntovničko oruđe arapskih interesa pa su sami sebe blokirali za kvalitetan život i suživot sa Židovima. Palestina kao „država“ nema svoju jasnu povijesnu državnost već je bila kratkoročni hir stranih sila a palestinci su uvijek bili samo dijelovi arapskih plemena a ne povijesni narod.
Zašto je židovski „Božji narod“ toliko patio kroz povijest i dan danas ima pogromašku poziciju u okruženju mrzovoljnog muslimanskog arapskog svijeta ? Gdje je taj Izraelov moćni i zaštitnički Bog koji ne manifestira svoja obećanja i zaštitu Izraelu? Protupitanje takvom shvaćanju je zapravo – Zar Bog uvijek nije proročki predskazao patnje, poraze i robovanje izraelskog naroda ukoliko se narod vrati u grijeh i neposluh? Posljedice grijeha u Božjem zakonu „sjetve i žetve“ se ne odlažu…one imaju svoje sazrijevanje ukoliko se na vrijeme grijeh ne prepozna i okaje. Pavao u Hebrejima 12:6 to razumije i kaže „Jer koga Gospodin ljubi, onoga i stegom odgaja, šiba sina koga voli.“ Izrael je voljen zbog malobrojnih duša velike vrline, zbog mnogih proroka koji su bili Božje Svjetlo.
Na što liči Izrael danas? Puno nepravednog nasilja u obrani svoje sigurnosti, avanturističkih vojnih izlijetanja prema susjednim državama, suradnja sa arapskim diktatorskim režimima i teroristima, nedostatak dostojanstva, viteštva i podnošljivosti, puno čulne raskalašenosti,abortusa, puno homoseksualnosti, puno religijske mlakosti i pesimizma prema nasrćućem islamskom terorizmu u smislu da im treba popustiti itd. Grijesi se gomilaju ka sazrijevanju ili „punini bezakonja“ . Bog ne prašta grijehe u nemarnosti i nepokajanju i Izrael će ponovo imati muku iako je povlašteni narod: „Uništit ću sve narode, među koje sam te razasuo! Ali tebe neću uništiti, samo ću te karati s mjerom. Sasvim bez kazne ne mogu te ostaviti" Jeremija 30:11.
BUDUĆI IZRAELSKO ARAPSKI RAT U KONTEKSTU KRAJA SVIJETA

Slika Izraela je danas dosta drugačija i nepovoljnija u okruženju arapskog svijeta koji se je daleko moćnije naoružao i stekao dosta ratnog iskustva. Tu je i izraelsko tajno nuklearno oružje od stotinjak bombi. Stvar je doista apokaliptički napeta pa je pravo pitanje što proroštva govore o arapsko-muslimanskom svijetu i njihovim namjerama prema Izraelu i kakva će sudbina zadesiti Božji Izrael jer do velikog rata će dakako doći, a sa njime uskomešat će se i sudbina cijelog svijeta. U svezi takve vojno političke konstelacije snaga proročki je i predskazan djelomični poraz Izraela i gubitak Jeruzalema na period od 3.5 godine i na kraju obrat situacije u smislu da će Mesija (Sin Božji) doći i sa nebeskom vojskom poraziti napadače na Izrael te uspostaviti svetu Tisućugodišnjicu mira i oporavka Izraela i cijele planete zemlje.
Centralno razmatranje i ključ svih događanja Posljednjeg vremena je otkrivanje „Babilonske bludnice“ ili zle antikristove religije islama koja će u sebi samoj stvoriti osnovu za zlo prema sebi i drugima a prvenstveno prema duhovnom junaku, Izraelu. Šokantna teološko-proročka činjenica sa kojom se rijetko barata je u obavjesti da će najveći duhovni negativac na ovom svijetu satanska održavotvorena „Babilonska bludnica“ Saudijska Arabija proživjeti veliko zlo i izgubiti mnogo moći jer će biti napadnuta od svojih vjerskih formalnih istomišljenika Irana. Isus je zagonetno nagovjestio (Matej 12:25) veliku neslogu u zemaljskom sotonskom carstvu kada je govorio o kraljevstvu koje je podijeljeno u sebi i kada „sotona izgoni sotonu“ nagovješćujući veliku neslogu u posljednjem antikristovom muslimanskom carstvu kroz netrpeljivi odnos šita i sunita, te druge vrste nesloga. Prorok Danijel je također zagonetno nagovještavao isto kroz priču o rušenje i raspad velikog kipa koji je iako sagrađen čvrsto od raznih metala ali su mu stopala bila od mješavine željeza i gline odnosno velike unutarnje nesloge koja će izazvati rušenje i raspadanje kipa, posljednjeg antikristovog carstva.
Arabija uveliko zloupotrebljava svoju poziciju zemlje porijekla islama i upraviteljima svetišta Meke i Medine te hodočašća u ista za osobno bogaćenje i političku dominaciju nad ostalim arapsko muslimanskim narodima na Bliskom istoku. U tom smislu muslimanski svijet ima kontinuirane zahtjeve za autonomiju tih „svetih mjesta“ od Saudijske Arabije. Tu je još i njena centralna pozicija eksploatacije nafte kojom je dodatno dobila koruptivnu moć i utjecaj u cijelom svijetu. Nasuprot njoj imamo dvije moćne zemlje Iran i Tursku koje žele preuzeti poziciju S. Arabije. Iran po osnovu muslimanskog religijskog pravca šita nasuprot ostalih sunita, kao i po osnovu želje za kontrolom proizvodnje i prodaje nafte, dok također vojno moćna Turska sniva velike snove obnove Otomanske imperije i kalifata islama, tj. da ona bude glavna u islamu i svijetu. To je dakle priča o velikom nesložnom antikristovom carstvu islama.
Po kršćanskom kriteriju islam ispunjava uvjet za naziv antikrista jer negira Oca i Sina te uspostavlja ideju gospodara Allaha i njegovog roba čovjeka. Isus naučava suprotono: „Više se ne zovete robovima jer rob ne zna gdje je gospodar“ (Ivan 15:9).
Arabija kroz Saudijsku dinastiju koja je duboko ogrezla u korupciji svjetskih političkih moćnika pliva u raskoši, nezamislivom hedonizmu, bogaćenju i zlodjelima (alkohol,droga,pedofilija,prostitucija,ubistva,financiranje svjetskog islamskog terorizma….). Kao prvi svjetski kupac suvremenog moćnog naoružanja i prvi prodavalac nafte uspijeva utišati negodovanja svjetskih političara ali i muslimanskih država i arapskih suvjernika jer moćno financira širenje islama u svijetu. Njen karakter otkriva prije svega biblijsko Otkrivenje u mnogim stihovima: „Koliko se slavila i naslađivala, toliko joj podajte muke i tuge, jer govori u srcu svojemu: 'Sjedim kao kraljica, i nisam udovica, i tuge neću vidjeti (18:17).“
Velika je mržnja prema S. Arabiji od svih podijeljenih muslimana kako protivnih šita tako i mnogih sunita, sizuacija kipi i čeka eksploziju. Zbog toga je Arabija biblijska „babilonska bludnica“ koja će biti razorena od svojih religijskih istomišljenika. Niko S. Arabiji neće pomoći kad je napane Iran. To prorokuje Otkrivenje (17:16) kad govori o sedmoj (muslimanskoj) Zvijeri sa deset rogova ili država koje će pod vodstvom Irana napasti Arabiju: „I onih deset rogova što ih vidje i Zvijer - oni će zamrziti Bludnicu, opustošiti je i ogoliti, najesti se mesa njezina i ognjem je spaliti.“
Druga biblijska proroštva „nadopunjuju“ Otkrivenje pa u tom smislu pišu da će Babilon postati „plijen slugu svojih“ ( Zaharije 2:9). Kako Otkrivenje tako i Izaija (21:1) spominju da se Bludnica nalazi u pustinji kraj mora (grad Meka je u pustinji blizu mora). U stihu 13:1 Izaija izvještava o „Presudi nad Babilonom“ da bi u stihu 13:17 rekao da na Babilon Bog šalje Medijce (Irance). U stihu 21:13 Izaija je još konkretnije kad nas izvještava tko je ta babilonska zemlja: „Presuda nad Arabijom“. Izaija (21:16-17) nas također izvještava da će rat između Arabije i Irana kao predvodnice trajati godinu dana: „Malo će ostati vojnika kederovih kroz godinu dana“. Keder je u Arabiji na njenom sjeveru .
Arabija je danas vojno moćna, krcata američkim modernim oružjem te će godinu dana odolijevati Iranu i znatno vojno oslabiti jer nema ratnog iskustva. Možda će i Iran oslabiti ili će postojati neki drugi razlozi (Izrael) da Iran završi rat sa upotrebom raketa sa nuklearnim punjenjem a ne dolaskom vojske na tlo zapadne Arabije. Iran danas ima moćne rakete i tajni nuklearni program koji će se bezbrižno završavati za vrijeme tog jednogodišnjeg rata kada će pažnja Amerike i Izraela popustiti prema Iranu jer trenutno prijete tom iranskom programu.
Te nuklearne rakete iz Irana prema zapadnoj Arabiji čak su proročki predskazane u Zahariju (cijelo 5. Poglavlje) kad se opisuju dva „leteća svitka“ sa „vjetrom u krilima“ koje dolaze iz „zemlje Šineara“ (Irana) i koje će biti jako moćne jer će razvaliti „sve drlje i kamenje kuće nevjerničke“ što ukazuje na nuklearni karakter udara, a udarit će na one što se „krivo kunu Božjim imenom“ (5:4) tj. koji se prave da su Bogu predani (muslimani) a nisu.. Za to oružje Zaharija kaže da je „veliko prokletstvo zemlje“ što je razumljivo s obzirom na dugotrajne i teške radioaktivni posljedice upotrebe nuklearnog oružja na zdravlje ljudi i prirode. Otkrivenje (18:8) također prorokuje o brzom i kratkotrajnom uništavanju grada Babilonske bludnice: „Zato će u jedan dan doći zla njezina: smrt, i tuga i glad, i spalit će se ognjem, jer je jak Gospodin Bog, koji joj sudi.“
Može se u mnogim proroštvima zamjetiti da Bog uglavnom donosi kaznu jednom narodu preko drugog naroda i njegove moćnije vojske, jer se istim realizira i zakon uzroka i posljedica „kolektivne“ karme ili „sjetve i žetve“. Za Bludnicom će tugovat trgovci svijeta ali i dio istočnjačkih i arapskih naroda. Tako se u Otkrivenju (18:19) spominje zapravo njihov način žalovanja karakterističan i danas „posipanje prašine po glavi“ .
Nakon unutarnjeg obračuna među arapsko-islamskim zemljama stvara se formalno, usiljeno ujedinjenje ili kaoalicija za napad na Izrael i osvajanje Jeruzalema. To je bio primarni interes i 6 prethodnih carstava/glava Zvijeri a to je ostvareno i sa sedmom glavom Zvijeri Osmanskim carstvom koje je vladalo Izraelom te je njegova glava nastradala raspadom carstva krajem prvog svjetskog rata, no kao što Otkrivenje (13:3) predviđa; glava će na čuđenje svih ponovo oživjeti i dignuti se iz bezdana te ponovo oživjeti, zavladati dijelom prostora drevnog carstva a time i Izraelom. To je vječni cilj arapskog svijeta i dio njihove vječne mržnje.
Proročki je predviđeno da će između Izraela i njegovih susjeda bit stvoren mirovni ugovor na 7 godina ili „jednu sedmicu“ (Danijel 9:27). Očito da će taj ugovor biti povezan sa prethodnim ratnim sukobom u kojem Izrael neće biti slomljen kao ni u dosadašnjim sukobima i sasvim je moguće da će Izrael tada upotrijebiti dio svog nuklearnog arsenala. S obzirom da u tim Danijelovim stihovima Iz Izaije (28:15-17) doznajemo da je Bog taj ugovor i židovsko nadanje iskritikovao kao naivno: „Vi velite - Mi smo sklopili savez sa smrću, učinili smo ugovor s carstvom mrtvih. Kad se prelije bič, neće nas dohvatiti; jer smo se utekli k lukavosti i skrili smo se u prijevaru - Učinit ću pravicu pravilom, pravednost mjerilom. Tuča satare utočište lukavosti, voda odnese zaklon. Tada će se razvezati savez vaš sa smrću, i ugovor će vaš sa svijetom mrtvih pasti. Kad bukne povodanj, satrt će vas.“ I apostol Pavao je očito dobro poznavao proroštvo o Izraelu tog vremena kad je napisao 1. Solunjanima 5: 3 o ugovoru i propasti Izraela: „Jer kad reknu: Mir i sigurnost! onda će iznenada pasti na njih propast. Iz istog stiha doznajemo da će taj ugovor na polovici vremena biti prekinut a Jeruzalem napadnut i osvojen. Za to predviđam dva razloga; Izrael će sagraditi treći hram na spornom mjestu muslimanskog svetišta u Jeruzalemu kojeg će na neki način oskvrnuti a muslimani će dobiti svoj povod za završni napad. Vjerojatno će Iran svojim nuklearnim potencijalom zaprijetiti Izraelu da dalje ne koristi svoje nuklearno oružje pa će izgubiti Jeruzalem u neravnopravnom konvencionalnom ratnom sukobu. Prethodno tome Iran će imati veliki pobjednički rat sa S.Arabijom u kojem će upotrijebiti nuklearno oružje pa će Izrael iransku prijetnju da niko ne upotrebljava nuklearno oružje shvatiti ozbiljno. Tad će također i Turska u savezu sa Iranom ući „u igru“. Iz Danijela 9:29 također doznajemo da će jeruzalemski hram biti oskvrnut na način da će muslimani na vrh hrama postaviti muslimanski vjerski simbol polumjesec, a muslimanski Mehdi (antikrist) ući će u hram.
Bilanca tog velikog rata biti će dvije trećine izginulog izraelskog naroda (Zaharije 13:8). No Bog preko proroka (13:9) prenosi nešto zadivljujuće: „Ovu ću trećinu metnuti u oganj i pretopit ću je, kako se pretapa srebro, i očistit ću je, kako se čisti zlato. Ona će tada zazvati ime moje, i ja ću je uslišiti i reći: 'Ovo je moj narod', a ona će reći: 'Gospod je Bog moj.“ Ovim stihom otklanja se svaka teologija zamjene i priče o nekakvom „duhovnom Izraelu“ koji će nastati po kršćanskim zajednicama izvan Izraela a da bi stari Izrael sa Židovima od Boga bili maknuti sa duhovne scene jer eto Židovi su odbacili Isusa navodno za sva vremena. No i to je opovrgnuto od proroka Zaharija (12:10) doslovnim ukazom o pokajanju Židova na Krista Isusa: „A na kuću Davidovu i na stanovnike jerusalemske izlit ću duh milosti i molitve. Oni će pogledati na mene, kojega su proboli, i tugovat će za njim, kao što se tuguje za prvorođencem“.


smajstorit ću svoju filozofiju...Podijeli post!

hlapić je offline   Reply With Quote
Nepročitano 26-04-20, 09:05   #3
New member
 
hlapić's Avatar
 
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 45
hlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enough
Zadani

STANJE U SVIJETU PARALELNO DOGAĐANJU OKO IZRAELA

Ova tema zanimljiva je za nas nežidove i Evropljane. Vidjeli smo iz proroštava da će na biblijskom Bliskom istoku biti strašno te sam gore na jednom mjestu citirao i proroštvo koje se odnosi na nas i na ukaz da nas zlo i ratovi neće mimoići. Sad ću malo opširnije o svemu tome. Bog preko proroka najavljuje i ostalim dijelovima svijeta strašan sud a tom zlu će prethoditi Božja kazna na sam Izrael i Jeruzalem. Tako u Jeremiji 25:29 Bog najavljuje: „Zaista, kad počnem s kaznenim sudom kod grada nad kojim je moje ime proglašeno, zar ćete vi /ostali narodi svijeta/ izbjeći kazni? Nećete ostati bez kazne; jer ću podići mač na sve stanovnike zemlje," govori Gospod nad vojskama.“ U stihu 30:11 Jahve također kaže da će uništavajući mač dignuti na sve narode gdje su Židovi bili razasuti. Narodi dakako imaju mnogo svoga grijeha ali i grijeha kojeg su počinili prema židovskom narodu. Za to će doći velika ispaštanja. U Izaiji 34:1-2 Bog se obraća planetarnim narodima i kaže da je „razljućen na sve narode i sve vojske njihove“ i da će ih „sve predati pokolju“ a to znači kao što sam prethodno pisao da će svi zaratiti sa svima a prije svega susjedne države među sobom. To će biti najstrašniji rat dosad i ujedno treći svjetski rat. Možda već uskoro potaknuto ekonomskom krizom? Ljudi vole zamišljati da je današnji čovjek postao razuman a ratova i zla koliko hoćeš. Posvuda buja ponos i ego nacija pa će rata biti i tamo gdje ga dugo nije bilo. Pa za to se posvuda i naoružavaju i moderniziraju svoja oružja. Ništa novo pod kapom nebeskom.

OBLICI NEVOLJA KOJE ĆE SE DOGAĐATI U SVIJETU KROZ 7 GODINA

U prethodnim poglavljima spominjao sam ratne sukobe koji su predskazani u proroštvima i koji nose glavni karakter događanja i zala koje će zadesiti područje Bliskog istoka i oko Izraela, kao i cijeli svijet. No nije samo to, jer i općenito je poznato da uz ratove dolaze i druge nevolje i pošasti za svijet kao što su prirodne nepogode (klimatske promjene, vremenske nepogode,potresi i dr.), zatim gladi, bolesti i ono najteže – ohladnit će srca ljudi. Nestati će susretljivosti,milosti i pomaganja požrtvovnosti, ljubavi i ustupit će mjesto velikom kriminalu, svađi, mržnji. Svijet ljudi postat će čopor borbe za opstanak svim sredstvima. No ovo nije ništa novo i posebno već obrazac stanja svakog zlog vremena, ali ponudit ću vam nešto zanimljivije iz biblijskih proroštava koje će vas uvjeriti u realnost predskazanog i na naučnoj osnovi.
Odavno sam upoznat sa naučnim ukazima i dokazima kroz drevna događanja na zemlji u fenomenu tzv. „polarnog preokreta“ koji je vezan uz nestabilnost magnetnih polova. To se danas događa sa magnetnim polovima…unestabilili su se ili bi rekli „ljuljaju se“ sve jače i jače, što može izazvati polarni preokret ali ne u smislu da samo polovi promjene svoja mjesta na zemlji nego i nagli preokret zemlje. Sa tim naglim preokretom zemlje nastaju veliki cunami valovi na morima od više stotina metara u visinu i oni će postati veliki razaratelji gradova i primorskih površina zemlje. Izaija u 30:25 govori da će i mnoga uzvišenja zemlje imati potoke brze vode po sebi. O tom ljuljanju i preokretu zemlje ima jedan proročki ukaz kod Izaije 24:20: „Kao pijan čovjek ljulja se zemlja, kao viseća postelja njiha se tamo i ovamo. Teško je tišti bezakonje njezino, pa pada i više se ne diže.“ Na zemlji imamo širom svijeta specifičnih geografskih brazgotina u obliku stožastih i valjkastih kamenih stijena koje su nastale velikim cunamijima u polarnom preokretu zemlje.
Nadalje, znatno jači potresi koji će zahvatiti cijelu zemlju izazvat će „klizišta“ velikih planina koje će zbog velike mase i zemljine teže rastakati se i poravnavati po zemlji. Psalam 97:5 piše slikovito o planinama koje će se „otapati poput voska“ na vrućini. Otkrivenje 16:18 spominje potrese kakvih još na zemlji nije bilo a u stihu 16:20 slično najavljuje: „ I svaki otok je pobjegao a planine nisu pronađene“. Taj dan popadat će gradovi naroda neznabožačkih (16:19) a isti događaj Izaija 30:25 naziva „danom velikog pokolja i rušenja kula“. Izaija (24:17-19) slikovito opisuje raspadanja zemlje proi tako snažnim potresima sa puno jama i mreža u koje će padati čovjek pa kaže tko i iziđe iz jame čeka ga druga nesreća. Ovakve prethodno opisane scene sa poplavama,potresima, klizištima i rascjepima po zemlji možemo gledati u „naučno-apokaliptičkim“ filmovima o velikim katastrofama. Proroštva kažu da i sklanjanja ljudi „u pećine“ neće biti neko veliko rješenje već najčešće će postati grobovi istih.
Gore opisane strašne nevolje predviđaju se za sam kraj starog svijeta, na završetku sedmogodišnjih nevolja na zemlji. Početak tih sedmogodišnjih nevolja različito se razmatra kod teologa raznih konfesija a u sklopu toga spominju osnivanje svjetske vlade, uvođenje nedjeljnog zakona u SAD-u, potpisivanje lažnog izraelsko - arapskog „tjednog“ (sedmogodišnjeg) sporazuma o miru u sklopu kojeg će izgleda početi izgradnja i trećeg hrama u Jeruzalemu itd. Kako bilo da bilo stvari će tada u svijetu postati nekako jako očito nepovoljne a od te očitosti mnogi ljudi će umirati i od samog straha pred istim kaže proroštvo.


IZRAEL S JERUZALEMOM BITI ĆE DUHOVNI CENTAR NOVOG SVIJETA

Nakon prethodno opisanih velikih ratova i katastrofa na zemlji koji će imati karakter oslobađanja zemlje od previše zlih i griješnih ljudi doći će vrijeme obnove zemlje u novom, božanskijem ruhu. Bez obzira što proroštvo govori o konkretnom židovskom duhovnom prvaštvu u Novom Svijetu, razne kršćanske crkve danas žele vidjeti sebe na tom mjestu jer trenutno vide sebe kao one koji su dali i daju puno više duhovnog truda i duhovne iskrenosti, etike i najbolje istraživanje Pisma. Oni su slični onim najamnicima iz Isusove prispodbe koji su radili cijeli dan i bili ljubomorni na one koji su došli u pola radnog vremena ili poslije a bili jednako plaćeni od poslodavca, a da ne kažem u ovom slučaju i manje. Ko je prvi bit će zadnji a zadnji će biti prvi (Matej 19:30).
Teologijom zamjene naštimavaju se određeni biblijski citati izvan konteksta općih ukaza sa ciljem da se umanji uloga Židova u budućnosti i u Novom svijetu. Slično su to radili i sami Židovi kad su ubili mesiju Isusa kojeg su vidjeli kao ometajućeg fakora njihovom „prvaštvu“ i budućnosti Izraela. Tek nakon Isusove smrti i odlaska u Nebo, nežidovski svijet je prihvatio prve kršćane Židove kao pokretače nove religije i nečeg duhovno vrijednog. Ostali Židovi su onda i danas u čudu gledali kako svijet slavi jednog „zabludjelog“ Židova u kojemu oni nisu vidjeli ništa vrijedno do „đavolje čarolije“.
Nije krajnje pitanje – tko smo mi da se suprostavljamo Božjoj volji, Njegovom planu i obećanju Izraelu i Židovima već je pravo pitanje koje je to vrijednosti Bog vidio u židovskom narodu a da mi to ne vidimo. Da li moramo vidjeti i da li možemo vidjeti ako još nemamo oko za to? Dakle potrebna je doza skromnosti da nešto bolje shvatimo u nekim boljim okolnostima, i da ne opterećujemo dušu krivim idejama koje smo stekli na problematične načine. Kroz Izrael možemo biti i blagoslovljeni ako ga blagoslivljamo ( Postanak 12:3 ) i kažnjeni ako ga kažnjavamo (Joel 4:2, Zaharije 12:3) ili nismo učinili ono što smo mogli učiniti (Matej 25:43-45).
Apostol Pavao na više mjesta ukazuje na nemogućnost teologije zamjene, a za vrijeme spasenja kaže da će prvi u spasenju biti Židovi pa onda Grci i ostali narodi (Rimljanima 1:16). Pazite, to je izjava na znanje Grcima i Rimljanima prije svega, tj. poganima koji će prvi primiti kršćanstvo i Isusa kao narodi ali neće prvi ući u spasenje.
Kršćanski svijet kroz svoje konfesije takmiči se među sobom tko će na Kraju svijeta biti u većem „svjetlu“ pred Bogom . Ništa loše u tome, ali tko će ih uvjeriti o jačini svjetla kojeg nose? Dok je vjernicima „kruna“ u vjerovanju ili obliku ili strukturi ideja Isus je dao jednu zanimljivu izjavu „Spoznaja Boga je život vječni“ odnosno onaj element svijesti na koji pretendiraju oni koji upućuju na veću važnost prosvjetljenja uma ili živog gledanja Istine a ne pukog vjerovanja i formalnog ponašanja po toj vjeri. No mnogi će svom vjerovanju pripisati misteriozni element „spoznaje“ ili posebno kvalitetnog vjerovanja.
Neka im bude tako ali stvarnost koja se opisuje kod proroka za ulogu Izraela i mesije Krista u njemu nakon Harmagedona ih demantira. Zašto će Izrael postati mjesto hodočašća, učenja i duhovnog usavršavanja ako su na naše kršćane već došli darovi Duha ? U Izaiji 2:2-3 Jeruzalem u novom svijetu spominje se kao glavni, najveći vrh svih duhovnih gora u svijetu u koje će hoditi narodi i gdje će se učiti o putovima Božjim i Njegovom Zakonu jer „ nauka izlazi sa Siona i riječ Gospodnja od Jerusalema.“ Jeruzalem će tada postati svijetu pravi zakonodavac i sudija : „On sudi među narodima, govori pravicu mnogim narodima“ (Izaija 2:4). Neki dan me je iznenadio jedan stih iz Psalama 147:19-20 gdje Bog kaže da je svoju pravicu i zakone dao samo Izraelu i nijednom drugom narodu na zemlji koji ne naučiše ono što je on objavljivao. Jasno je da prije svega nežidove svijeta očekuje naukovanje preko Sinona i Jeruzalema kako je i predskazano. Sam Isus je dosta toga prešutio: „Imao bih vam dosta toga reći ali niste spremni da nosite“. Ja sam uvjek ukazivao kršćanima poznavajući neka načela duhovnosti indijske yoge da Istina mora biti i izvrsna i primljena blagoslovno od učeničkog nasljeđa da bi bila djelotvorna. Kršćanski svijet je prekinuti ranokršćanski blagoslovni učiteljski slijed vidio kao nebitno te je „iz vedra neba“ počeo formirati razne crkve i davati sebi nerealne karizme. Čovjek teži vidjeti sebe pred Bogom kao uspješnijim i svetijim od realnog kao i crkvu kojoj pripada i kad ne bi tako gledao njegov smisao života bi se raspao. Sve je to zbog neznanja i nestrpljivosti.
Apostol Pavao u 11. poglavlju Rimljanima uzvišeno i profinjeno filozofski objašnjava izraelsko duhovno prvaštvo. Ako su Židovi pali, veli Pavao „nisu svi pali“ (11:4), a oni koji su pali i odlomili se sa drveta života (Boga) to je na dobit bila za neznabošce da se prikaleme kao divlja grana (11:17), ali ako pitoma grana (židovi) hoće opet da se prikalemi (11:24) njihov razvoj biti će lakši i veći nego razvoj grane divlje masline (pogana).
Zanimljiv je stih 11:20: „Dobro. Zbog nevjerstva odlomiše se, a ti stojiš zbog vjere. Ne ponosi se, nego se boj“. Tu se vjera stavlja na nivo nesavršenstva kojoj je potreban daljnji duhovni razvoj do nivoa spoznaje,prosvjetljenja i savršenstva kad grijesi otpadaju sa duše i kad se duša više ne boji i nema svijesti grijeha. Samo grijeh i strah „ima muku“, jer u strahu nema ljubavi (1.Ivanova 4:18) ni spoznaje. „Spoznaja Boga je život vječni“ kaže Isus. U vjeri se „stoji“ u svijesti ravnoteže i o njoj se misli sa strahom pada kao u prvim dječjim koracima.
„Doći će od Siona Spasitelj i odvratit će bezbožnost od Jakova“ (Rimljanima 11:26). U Bogu je sve bitno i pozitivno predodređeno i On se ne kaje za svoja obaćanje i blagoslove te ih ispunjava (11:29) po osnovi svoje mudrosti i promisli kojoj mi ne možemo dokučiti (11:33). Kad govori o tom spasitelju i milosrdniku Pavao Rimljanima govori o Bogu te mu u zadnjem stihu daje hvalu i slavu riječima „Jer je od njega i po njemu i u njemu sve. Njemu slava u vijeke! Amen“ (11:36).To je pozicija Isusa u stvaralačkom činu za kojeg kaže na drugim mjestima da je sve u njemu, po njemu i za njega stvoreno. Pavlov Bog je Isus, Sin Božji za kojeg će Židovi doznati da ih je vodio kroz pustinju i da dijeli svojstvo „Ja jesam“ sa Ocem.

kraj


smajstorit ću svoju filozofiju...Podijeli post!

hlapić je offline   Reply With Quote
Nepročitano 26-04-20, 09:37   #4
New member
 
hlapić's Avatar
 
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 45
hlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enough
Zadani

Nije loše znati i što nas čeka...valja se prilagoditi budućnosti....


smajstorit ću svoju filozofiju...Podijeli post!

hlapić je offline   Reply With Quote
Nepročitano 29-04-20, 08:05   #5
Dandapani
 
Jesam's Avatar
 
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 14,086
Jesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond repute
Jesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond repute
Zadani

Otkuda si preslikao ove tekstove? Molim stavi link!


slobodni.net za slobodni svijetPodijeli post!

Jesam je offline   Reply With Quote
Nepročitano 02-05-20, 16:46   #6
New member
 
hlapić's Avatar
 
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 45
hlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enough
Zadani

Citat:
Originally Posted by Jesam Pogledaj Post
Otkuda si preslikao ove tekstove? Molim stavi link!
To je moj rad. No inspiracija za njega je nastala nako izučavanja dvojice istraživača biblijskih proročanstava Wahida Shoebata (palestinac,bivši musliman) i Ričardsona. Tokom ove zima kad naiđe više vremena da ponovo dubioznije proučim biblijske apokaliptične proroke ovaj rad imat će svoju proširenu dimenziju otprilike peterostruko veću i to će biti na našem jeziku najbolji rad na ovu tematiku. I to će ići na internet. Drugi svoj rad koji završavam ovih tjedana "Duh Sveti-njegova struktura i emanacije" je nešto specijalno kvalitetno i to ne objavljujem nigdje dok isto ne doživi knjiško izdanje...ako bude novaca ili donatora...rad bi trebao biti svjetski hit u teologiji.


smajstorit ću svoju filozofiju...Podijeli post!

hlapić je offline   Reply With Quote
hlapić, hvala ti na korisnom postu!
Jesam (04-05-20)
Nepročitano 07-05-20, 10:41   #7
The Deep Void.
 
kharisma's Avatar
 
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 204
kharisma has a reputation beyond reputekharisma has a reputation beyond repute
kharisma has a reputation beyond reputekharisma has a reputation beyond reputekharisma has a reputation beyond reputekharisma has a reputation beyond reputekharisma has a reputation beyond reputekharisma has a reputation beyond reputekharisma has a reputation beyond reputekharisma has a reputation beyond reputekharisma has a reputation beyond reputekharisma has a reputation beyond reputekharisma has a reputation beyond reputekharisma has a reputation beyond reputekharisma has a reputation beyond repute
Zadani

Istina je uvijek pitka, hranjiva, lako probavljiva i jednostavana.

Isus Krist je put, istina i zivot.
Ostali duhovni ucitelji svojim poukama nam pomazu da se "krpamo" dok Isus Krist ponovno ne dodje i ne ocisti ovo zlo i kaos na nasoj predivnoj planeti Zemlji.

Iza ove jednostavnosti krije se tvoj i moj zivot.


To Die Before Death.Podijeli post!

kharisma je offline   Reply With Quote
Nepročitano 07-05-20, 11:21   #8
New member
 
hlapić's Avatar
 
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 45
hlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enough
Zadani

Citat:
Originally Posted by kharisma Pogledaj Post
Istina je uvijek pitka, hranjiva, lako probavljiva i jednostavana.

Isus Krist je put, istina i zivot.
Ostali duhovni ucitelji svojim poukama nam pomazu da se "krpamo" dok Isus Krist ponovno ne dodje i ne ocisti ovo zlo i kaos na nasoj predivnoj planeti Zemlji.

Iza ove jednostavnosti krije se tvoj i moj zivot.
Ne bi se reklo da iza rečenog u tvom tekstu stoji "jednostavnost" ...naime iz perspektive raznih religija i naroda više se krije jednostavnost da je Bog obilazio razne narode u raznim vremenima...da je brinuo o svim narodima da dobiju svoje proroke jer kad bi se istina za dušu centralizirala u jednom vremenu i u jednom podneblju onda bi to mnogo toga kompliciralo. No dakako da je Isus posebna duhovna figura i pojavnost...ali to treba znati objasniti a da se ne naruši mogućnost da su i drugi narodi u raznim vremenima jeli nekakve mrvice ispod stola...


smajstorit ću svoju filozofiju...Podijeli post!

hlapić je offline   Reply With Quote
Nepročitano 07-05-20, 14:30   #9
Dandapani
 
Jesam's Avatar
 
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 14,086
Jesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond repute
Jesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond reputeJesam has a reputation beyond repute
Zadani

Jedini moj komentar na svaku takvu temu je da je bog evidentno neki psihopata i bolesnik, jer dobar, milosrdan i benevolentan bog/entitet ne bi mogao dozvoliti sva ova dešavanja posljednjih 6000 godina.

Dakle, ovaj planet NIJE pod ingerencijom takvog bića nego nekog bolesnika ili u potpunosti neempatičnih entiteta koji ga vide kao neku vrst eksperimenta (arkoni).

I sve one priče o tome da mi učimo kroz patnju (navodno) su gluposti. To je kao da tvrdiš da roditelj mora mlatiti i zlostavljati dijete da bi odraslo u dobrog čovjeka.

Sve te priče o bogu i Isusu koji će doći i spasiti nas su tlapnje ljudi koje je strah pogledati istini u oči pa se tješe s takvim dječjim pričicama za laku noć. Jer, istina je više nego odvratna i potrebno je imati puno hrabrosti pogledati je u oči i vidjeti je za ono što zapravo jest.

A cilj svega je da se naučimo kako da se više nikad ovamo ne vratimo.


slobodni.net za slobodni svijetPodijeli post!

Jesam je offline   Reply With Quote
Nepročitano 07-05-20, 19:12   #10
New member
 
hlapić's Avatar
 
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 45
hlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enoughhlapić will become famous soon enough
Zadani

Citat:
Originally Posted by Jesam Pogledaj Post
Jedini moj komentar na svaku takvu temu je da je bog evidentno neki psihopata i bolesnik, jer dobar, milosrdan i benevolentan bog/entitet ne bi mogao dozvoliti sva ova dešavanja posljednjih 6000 godina.
Svakako da neki bog, "bog ovog svijeta" ima veliki utjecaj na događanja u svijetu. Sa tim bogom svijet je u iskušenju...a iskušenja imaju svoju svrhu u zakonu sjetve i žetve....

Citat:

Dakle, ovaj planet NIJE pod ingerencijom takvog bića nego nekog bolesnika ili u potpunosti neempatičnih entiteta koji ga vide kao neku vrst eksperimenta (arkoni).
svakako ...život se sastoji od osobnih odluka i utjecaja...interakcije su mnogobrojne u sustavu slobodne volje i karme koja dolazi kao reakcija..

Citat:

I sve one priče o tome da mi učimo kroz patnju (navodno) su gluposti. To je kao da tvrdiš da roditelj mora mlatiti i zlostavljati dijete da bi odraslo u dobrog čovjeka.
Tko ne uči kroz mudrost i istraživanje /tuđe sudbine čdesto/ uči na vlastitim greškama. Ne mora se puno učiti kroz patnju ali ako patnja ima svrhu čišćenja karme,grijeha onda nakon čišćenja duša ima svjetlije stanje i može sagledavati realnije i svoju prošlost i susjedovu sudbinu. I djete i odrastao čovjek uče i kroz batine ali kroz batine i psihički nastradavaju ili postaju još zločestiji.....sve ovisi kakve su kazne...uglavnom je pristup svakoj osobi drugačiji. Kaznionice nekoga nauče pameti a nekoga stvore još većim kriminalcem....

Citat:

Sve te priče o bogu i Isusu koji će doći i spasiti nas su tlapnje ljudi koje je strah pogledati istini u oči pa se tješe s takvim dječjim pričicama za laku noć.
Isus u svojoj Sili i Slavi sa kojim dolazi nekome će pomoći a nekoga će i uništiti. Kao i svaka vlast-nekome će pomoći a nekome odmoći :)

Citat:
Jer, istina je više nego odvratna i potrebno je imati puno hrabrosti pogledati je u oči i vidjeti je za ono što zapravo jest.
"Istina" j e često subjektivna i gleda se kroz spektar subjektivne karme...kome je loše vidi mnogo lešega i ne sagledava uzrok objektivno i filozofski-religijski, a kome je jako dobro i živi u toj opijesnoti to može da se oduži kroz cijeli život ili dio života pa ga zlo mnogo iznenadi i uništi...no u svakom slučaju i tu imamo navezivanja na budućnost koja ovisi o sadašnjosti...


Citat:
A cilj svega je da se naučimo kako da se više nikad ovamo ne vratimo.
Iz perspektive ateizma stvar je jednostavna...il durati i puno se ne žaliti, il se što ugodnije ubiti pa se nikad više "ne vraćemo" ...no nevraćanje, ako i u njega vjerujemo kao neku opciju nastavka života negdje drugdje je opet stvar otkrivanja onog što trebamo naučiti...i u tom smislu si dobro spomenula riječ "naučimo". To učenje je dakako opet jedno veliko područje zamki i mnogobrojnih ponuda....


smajstorit ću svoju filozofiju...Podijeli post!

hlapić je offline   Reply With Quote
Odgovor

Opcije Teme
Način Prikaza

Pravila Pisanja Postova
Vi ne možete otvoriti novu temu
Vi ne možete odgovarati na postove
Vi ne možete pridružiti datoteku
Vi ne možete editirati Vaše postove

BB kod je On
Smajlići su On
[IMG] kod je On
HTML kod je Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are OnVremenska Zona je GMT +1. Trenutno je 16:33 sati.

Iz ponude izdvajamo:Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.3.0