Alternativa Forum

Alternativa Forum (http://www.alternativa-forum.com/index.php)
-   Religija (http://www.alternativa-forum.com/forumdisplay.php?f=91)
-   -   On bjese zrtva (http://www.alternativa-forum.com/showthread.php?t=9510)

chameleon 02-06-15 22:57

Citat:

Originally Posted by RahatLokum (Post 433825)
Vidis Cham, krscani su pokusali da dohakaju i tom problemu. S jedne strane ako uzmemo da se Bog zrtvovao otvaramo problem. Ako s druge strane kazemo da je Otac zrtvovao svog sina krpimo taj problem ali otvaramo drugi. S toga su oni razradili nesto poput dvojne prirode Isusa. Radi nesto poput atoma u kvantnoj mehanici. Ako ga uhvatis za glavu, neces za rep i obrnuto. Kao kad kazemo da je svjetlost i talas i cestica. Koliko je to prihvatljivo u Isusovoj prici, sad ne bih razradjivao. Neka vjeruje opet ko sta hoce.

Sto se tice SZ i NZ, i tu mozemo imati razlicita misljenja. Krscani vide jednu sliku, drugi vide drugu sliku. Ja bih recimo prije rekao da su novozavjetni pisci prilagodjavali tekstove prema tekstu u SZ jer i Zidovi koji ne priznaju NZ imaju svoj SZ. Ako pogledamo, mnoge stvari koje krscani vezu za Isusa je samo misinterpretacija SZ. Neke stvari se uopste ne odnose na Isusa, ali se one uporno kace Isusu. Ako muslimani pokusaju istom metodom kaciti neke SZ tekstove kao dokaz proricanja dolaska Muhammeda krscani onda imaju prigovor na vadjenje iz konteksta ili pogresno tumacenje, ali ako je Isus u pitanju onda oni idu istom metodom i to prihvataju bez kritickog osvrta.

Ono o cemu ja ovdje zelim govoriti ne bavi se kronologijom i historijom. Tipologija je vise neka simbolika koja se ponavlja kroz odredjene rijeci ili dogadjaje sto daje odredjenim pricama neku povezanost.

Uzmimo na primjer Jakova koji je prevario svog oca i brata tako sto je se obukao koziju kozu. Kasnije zbog toga bjezi kod Labana i nadmudruje njega tako sto je manipulirao bojama sarenih ovaca i koza. Dalje u prici nakon vise godina njemu se to vraca. To znamo po tome sto Biblija koristi tipologiju. Koriste se slicne rijeci za razlicite dogadjaje. Jakovljevi sinovi varaju isto tako svoga oca i brata Josipa, i donose svome ocu Josipovu sarenu kosulju umocenu u jarecu krv. Sada imamo to da je Bog Jakovu na neki nacin vratio crvenom krvlju oduzimanje prava svog crvenog rutavog brata Ezava i to kroz jarecu krv sto aludira na jarecu kozu kojom je prevario oca. Krvava kosulja je uz to bila sarena sto aludira i na serene koze kojim je izmanipulirao Labana. Sada se to sve njemu vraca kroz jednu sarenu kosulju umocenu u laznu jarecu krv.

Na isti ovaj nacin tipoloski mozemo naci paralele Isusa i Abrahama ili npr. Isusa i tog Jakovljevog sina Josipa koji nevin biva prodan za saku srebrenjaka u Egipat. Nakon peripetija u Egiptu Josip opet nevin biva bacen u tamnicu u kojoj srece dva osudjenika i tumaci im san po kojem je jedan cjedio grozdje, a drugi je usnio kruh. Jednom osudjeniku Josip prorice da ce biti objesen, a drugome da ce biti spasen. Ako uporedimo ovo sa NZ dolazimo do slicnih termina. Isus biva prodan za saku srebrenjaka i biva nevin osudjen sa dva razbojnika. Jednom od njih Isus prorice da ce biti spasen tj. u kraljevstvu nebeskom. Isusove ranije rijeci o kruhu i vinu eukaristije upravo paraleliziraju snove dva Josipova sugovornika u kojima je cijedjeno grozdje i kosarica peciva. Sta vise ako procitamo pricu u Kur'anu ova tipologija postaje jos uocljivija jer Kur'an direktno koristi rijec kruh umjesto kosarice peciva pa cak rijeci Kur'anskog Jusufa upucene zatvoreniku koji ce biti oslobodjen glase: "Spomeni me se gospodaru svome". To su upravo rijeci jednog razbojnika koje je uputio Isusu. Jos je interesantnije da Biblija navodi da ce jedan razbojnik biti objesen dok Kur'an koristi rijec "raspet".

Svakako, mi mozemo mudrovati da je Muhammed imao neke bolje verzije biblijskih spisa nego ih Zidovi i krscani danas imaju ili da su krscani samo proizveli neke paralele namjerno te ih vremenom u raznim verzijama izmijenuli, a Muhammed se dokopao neke izvornije verzije itd. Isto tako mi mozemo ici linijom manjeg otpora poput okamove ostrice i ne komplicirati stvari ukoliko za to nema potrebe.

Uostalom tipologija je prisutna kroz SZ iako izbacimo iz igre i Kur'an i NZ jer se mnogi detalji u SZ ponavljaju. I ja mislim da postoji barem jedan razlog zasto se neki ponavljaju.

Tvoja tipologija se odnosi na simboliku karakternih osobnosti i ne znam što sa time želiš reći.
Normalno je da Biblija ima svoje standarde i promovira određene tipove vrlina kroz razne prilike i karaktere.

Nemoj švercat islam na mala vrata. Pogotovo Muhameda!

RahatLokum 03-06-15 00:12

Tipologija jeste simbolika. I simbolika je tu sa odredjenim ciljem. Nekako po tvom govoru ne znam jesi li ti bas shvatio tipologiju na nacin kako je krscanski ucenjaci shvataju. Ili mozda ja tebe nisam shvatio, o kakvim karakternim osobnostima govoris?

A ovo nije sverc Islama na mala vrata. Muslimani se ne bave ovako Biblijom. A kada bi se ovim bavili uvidjeli bi koliko je ovo bitno. Zato, ovo moze biti sverc Islama na malo veca vrata, ili jos bolje , cak i sverc Biblije medju muslimane.

A Muhammed je "rezurekcija Ismaela". On je "povratak otpisanog". Ne radi se samo o Muhammedu. On je samo Boziji uteg za poravnavanje vage.

I zasto kases "nemoj"? A zasto da ne? Ovo je podforum Religija! I osim stalnog ponavljanja istog da malo ubacimo i novi "flavor" u lonac! Alternativnom metodom!

Jesam 03-06-15 08:52

Jako me zanima islam i baš mi je drago da si započeo temu ...

RahatLokum 04-06-15 00:04

Abraham je imao ukupno 8 sinova po navodima Biblije. Prvenac mu je Ismael od Hagare. Drugi sin je Isak od Sare. Ostalih 6 sinova su: Zimran, Jokšan, Medan, Midjan, Jišbak i Šuah (Postanak 25:2) Oni su od Keture. Sad se postavlja pitanje: -Zasto od svih 8 sinova, Biblija istice da je pored Isaka samo Ismael sahranio svoga oca Abrahama u spilji Makpeli (Postanak 25:9). Isto tako iako je Biblija velikim dijelom povijest Israela preko Isaka, zasto je Biblija, doista kratko, ali ipak utisnula povijest Ismaela i navela da je on imao 12 sinova poput Israela koji je dosao kasnije. Iako su oni svi razlicite osobe sa razlicitim zivotima, zasto su ova dva imena, Ismael i Israel, izgovaraju veoma slicno (Hebrejski: Yishmael i Yisrael, Arapski: Isma'il i Isra'il). Obojici je ime nadjeveno Bozanskim putem. Ne zaboravimo da su Jakovu roditelji nadjenuli ime (Postanak 25:26), ali mu je kasnije Bozanski ime promijenjeno u Israel (32:28). Da li u tim nekim podudarnostima imamo nesto naznaceno?

Uzmimo npr. 12 sinova i plemena Ismaela i 12 sinova i plemena Israela. Zbrojimo ih i dobicemo 24 glavesine sa plemenima.

Ismael:
Nebajot, Kedar, Adbeel, Mibsam, Mišma, Duma, Masa,
Hadad, Tema, Jetur, Nafiš i Kedma. (Postanak 25:13-15)

Israel:
Ruben, Šimun, Levij, Juda, Jisakar,Zebulun; Josip, Benjamin, Dan, Naftali; Gad i Ašer (Postanak 35:23-26)

Nije li sad neobicno da Biblija navodi 24 svecenicke grupe koje su se u sluzbi rotirale u Hramu tokom godine, iako znamo da je Israel imao 12 plemena. Te svecenicke grupe su nastale od dvije razlicite osobe, a te grupe ili porodice po svojim glavarima su (1. Ljetopisa 24:7-18):

1.Jojarib; 2.Jedaj; 3.Harim; 4.Seorim; 5.Malkij; 6.Mijamin; 7.Hakos; 8.Abij; 9.Ješu; 10.Šekanij; 11.Elijašib; 12.Jakim; 13. Hup; 14.Ješebab; 15.Bilga; 16.Imer; 17.Hezir; 18.Hapises; 19.Petahja; 20.Ezekiel; 21.Jakin; 22.Gamul; 23.Delaja; 24. Maazja

Da pojasnim za one koji manje poznaju SZ i ovo rotiranje svecenickih grupa (ili redova). U Israelu je postojalo 12 plemena. Jedno pleme je "zrtvovano" Bogu tj. Levijevo pleme (Ime tj. prezime poznato i po Levijevim hlacama farmericama tj. engl. Levi's). Tako su Leviti (Levijevci) ostali bez teritorije jer su odredjeni za Boziju svecenicku sluzbu.

Jahve reče Mojsiju: "Ja, evo, uzimam Levijevce između Izraelaca namjesto svih prvorođenaca - onih koji otvaraju materinju utrobu kod Izraelaca. Moji su, dakle, Levijevci! Meni, naime, pripada svaki prvorođenac. Onoga dana kad sam pobio sve prvence u zemlji egipatskoj, sebi sam posvetio sve prvorođence u Izraelu - i od ljudi i od stoke. Oni su moji. Ja sam Jahve." (Brojevi 3:11-13)

Jahve rekne Mojsiju: "Popiši sve muške prvorođence izraelske od jednoga mjeseca naviše te načini popis njihovih imena.
I levite dodijeli meni - ja sam Jahve - namjesto svih prvorođenaca izraelskih, a stoku levitsku namjesto sve prvenčadi stoke izraelske." (Brojevi 3:40-41)

Stavivši levite pred Arona i njegove sinove, prikaži ih Jahvi žrtvom prikaznicom. Odvoji tako levite između Izraelaca da budu moji. Poslije toga, pošto ih očistiš i prineseš žrtvom prikaznicom, neka leviti uđu u službu Šatora sastanka.
Jer oni su između Izraelaca meni potpuno darovani; njih sam sebi uzeo namjesto svih koji otvaraju majčinu utrobu, svih izraelskih prvorođenaca. (Brojevi 8:13-16)


Dakle, Leviti su zrtvovani Bogu poput i svih ostalih prinosa. Posto ovim imamo sada 11 teritorijalnih plemena, Josipova dva sina Efraim i Menasija su dobili udio kao dva zasebna plemena i imamo tako 12 plemena + svestenstvo. Ustvari, svecenici su samo potomci Mojsijevog brata Arona, jednog Levijevog potomka, a ostali Leviti vrse sluzbu u ispomoc svecenicima Aronitima.

Za vrijeme kralja Davida priprema se gradnja Hrama i formiraju se navedene 24 grupe (reda) svecenika koji su se u toku godine rotirali u sluzbi pred Bogom u Hramu koji je izgradjen za vrijeme kralja Solomona. Poznata je ona prica u Evandjelju po Luci (glava 1.) kada svecenik Zaharija koji je bio iz reda Abijina ima svoju sluzbenu redu da kadi i javlja mu se Andjeo koji mu navjestava rodjenje sina (Ivana "krstitelja").

Na celu svih svecenika stojao je Veliki svecenik koji je jednom godisnje ulazio u Svetinju nad Svetinjom, gdje se nalazio Kovceg zavjeta, u koju niko nije smio pristupiti sem Velikog svecenika, i to jednom godisnje, kada bi izmedju ostalog sedam puta poskropio Kovceg zavjeta.

Kada sve ovo imamo na umu onda nam je lakse razumjeti sljedeci tekst iz Knjige Otkrovenja:

GLAVA 4
1Nakon toga vidjeh: gle, vrata otvorena na nebu! A onaj prijašnji glas, što ga ono začuh kao glas trublje što govoraše sa mnom, reče: "Uziđi ovamo i pokazat ću ti što se ima dogoditi nakon ovoga!" 2 I odmah se u duhu zanijeh kad gle: prijestolje stajaše na nebu i na prijestolje Netko sjede. 3 Taj što sjede bijaše nalik na jaspis i sard. A uokolo prijestolja duga slična smaragdu. 4 Uokolo prijestolja dvadeset i četiri prijestolja, a na prijestolja sjedoše dvadeset i četiri starješine, obučene u bijele haljine, sa zlatnim vijencima na glavi. 5 Od prijestolja izlaze munje, i glasovi, i gromovi; pred prijestoljem gori sedam ognjenih zubalja, to jest sedam duhova Božjih, 6 a pred prijestoljem kao neko stakleno more, nalik na prozirac. U sredini prijestolja, oko prijestolja, četiri bića, sprijeda i straga puna očiju: 7 prvo biće slično lavu, drugo biće slično juncu, treće biće s licem kao čovječjim, četvrto biće slično letećem orlu. 8 Ta su četiri bića - u svakoga po šest krila - sve naokolo i iznutra puna očiju. Bez predaha dan i noć govore: "Svet! Svet! Svet Gospodin, Bog Svevladar, Onaj koji bijaše i koji jest i koji dolazi!" 9 I kad god bića dadu slavu i čast pohvalnicu Onomu koji sjedi na prijestolju, Živomu u vijeke vjekova, 10 dvadeset i četiri starješine padnu ničice pred Onim koji sjedi na prijestolju i poklone se njemu - Živomu u vijeke vjekova. I stavljaju svoje vijence pred prijestolje govoreći: 11 Dostojan si, Gospodine, Bože naš, primiti slavu i čast i moć! Jer ti si sve stvorio, i tvojom voljom sve postade i bi stvoreno!"
GLAVA 5
1 I vidjeh: na desnici Onoga koji sjedi na prijestolju - knjiga, iznutra i izvana ispisana, zapečaćena sa sedam pečata! 2 I vidjeh snažna anđela gdje iza glasa proglašuje: "Tko je dostojan otvoriti knjigu i otpečatiti pečate njezine?" 3 I nitko - ni na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom - nije mogao otvoriti knjige i pogledati u nju. 4 Briznem u plač jer se nitko ne nađe dostojan otvoriti knjigu i pogledati u nju. 5 A jedan od starješina reče: "Ne plači! E vo, pobijedi Lav iz plemena Judina, Korijen Davidov, on će otvoriti knjigu i sedam pečata njezinih. 6 I vidjeh: posred prijestolja i četiriju bića i posred starješina stoji, kao zaklan, Jaganjac sa sedam rogova i sedam očiju, to jest sedam duhova Božjih, po svoj zemlji poslanih. 7 On pristupi te iz desnice Onoga koji sjedi na prijestolju uzme knjigu. 8 A kad on uze knjigu, četiri bića i dvadeset i četiri starješine padoše ničice pred Jaganjca. U svakoga bijahu citre i zlatne posudice pune kada, to jest molitava svetačkih. 9 Pjevaju oni pjesmu novu: "Dostojan si uzeti knjigu i otvoriti pečate njezine jer si bio zaklan i otkupio, krvlju svojom, za Boga ljude iz svakoga plemena i jezika, puka i naroda; 10 učinio si ih Bogu našemu kraljevstvom i svećenicima i kraljevat će na zemlji." 11 I vidjeh, i začuh glas anđela mnogih uokolo prijestolja, i bića i starješina. Bijaše ih na mirijade mirijada i tisuće tisuća. 12 Klicahu iza glasa: "Dostojan je zaklani Jaganjac primiti moć, i bogatstvo, i mudrost, i snagu, i čast, i slavu, i blagoslov!" 13 I začujem: sve stvorenje, i na nebu, i na zemlji, i pod zemljom, i u moru - sve na njima i u njima govori: "Onomu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu blagoslov i čast, i slava i vlast u vijeke vjekova!" 14 I četiri bića ponavljahu: "Amen!" A starješine padnu ničice i poklone se.

RahatLokum 04-06-15 22:29

Citajuci tekst iz NZ iz Knjige Otrkrovenja vidi se da je cijela slika "Neba" prikazana bas na nacin na koji nas podsjeca na Hram (ili Tabernakulu koja je bila prije Hrama). Evo jednog prikaza Tabernakule koja se sastojala iz 2 dijela + vanjsko dvoriste. Da bi se dospjelo do Zavjetnog kovcega mora se uci u dvoriste u koji su ulazili svi koji prinose zrtvu. Tu je bio zrtvenik i ovalno "more" tj. bazen za vodu. Iz dvorista u prvi dio Tabernakule koji se zove Svetinja mogli su uci samo svecenici i nedostupno je bilo obicnom narodu. Tu se nalazio sto sa beskvasnim kruhovima, menorah tj. lampa sa 7 zizaka i kadilo. Iz Svetinje se dalje moglo uci u prostoriju koja je imala dimenzije kocke i koja se zvala Svetinja nad Svetinjom. Ali niko od svecenika nije bio dostojan da udje u Svetinju nad Svetinjom sem Visokog svecenika i to jednom u godini kada bi 7 puta poskropio Zavjetni Kovceg. Zavjetni Kovceg su nosila cetiri covjeka za cetiri drske (dok je Tabernakula bila transportovana). Kasnije kada je Solomon sagradio Hram vise nije bilo potrebe za transportom i dodana su jos 2 Kerubima sa strana. Uz dva Kerubima na Kovcegu, broj Kerubima je bio 4 (bas kao i ranijih nosaca). Hram je dobio neke izmjene, ali u osnovi princip je bio isti. Ulazak do Kovcega Zavjeta je isao preko tri podrucja: prvo preko dvorista, pa preko Svetinje i ulazak u Svetinju nad Svetinjom.

Evo i prikaza Tabernakule:

http://www.jesuswalk.com/hebrews/ima...le_diagram.gif

Ispod je i prikaz Solomonovog Hrama (samo sto je nacrtano horizontalno i nije prikazano dvoriste sa zrtvenikom i vodenim bazenom):

https://dwellingintheword.files.word...lan2.jpg?w=900

Da se sad vratim na onaj tekst iz Knjige Otkrovenja. Kako sam rekao tu je slika "Nebesa" i podudara se slici Hrama (ili Tabernakule). Imamo 24 starjesine koje odgovaraju svecenickim redovima kojih je bilo 24. Oni su imali zlatne vjence sto odgovara zlatu koje se nalazilo u Svetinji dok je npr. vanjski dio imao stvari nacinjene od legure bakra (mjed ili bronza). Imamo Boziji prijesto sto odgovara Kovcegu Zavjeta. Oko prijestola imamo 4 zivotinje sa po 6 krila (4x6=24) sto odgovara 4 Kerubima. Imamo 7 zubalja sto odgovara Menori. Imamo jagnje koje asocira na zrtvu sa zrtvenika. Imamo nesto kao stakleno more sto odgovara moru u vodenom bazenu. Imamo 7 peceta, 7 rogova i ociju tj. 7 duhova sto opet odgovara zizcima na Menori (lampi) kojih je bilo 7. Jaganjac je isto tako jedini dostojan da uzme knjigu iz ruke Onoga sto sjedi na prijestolu, sto opet odgovara Visokom sveceniku koji je mogao jedini uci u Svetinju nad Svetinjom. A mozda i knjiga koju prima asocira na zavjetne ploce koje su se nalazile u Kovcegu. Lomljenje pecata i uzimanje knjige je vjerovatno prikaz preuzimanja SZ i prelaska na NZ. Ne zaboravimo da je Mojsije bio slomio zavjetne ploce te ovo lomljenje (kidanje tj. prekidanje) asocira na SZ i prestavlja vjerovatno to raskidanje sa SZ.

Imamo dakle ovdje krscansku sliku nebesa i Isus je prikazan pored zrtve i kao Visoki svecenik koji je jedini dostojan pristupiti pred Boga. Potvrda da je Isus Visoki svecenik nalazimo i u Poslanici Hebrejima:

Stoga je trebalo da u svemu postane braći sličan, da milosrdan bude i ovjerovljen Veliki svećenik u odnosu prema Bogu kako bi okajavao grijehe naroda. (Hebrejima 2:17)

Po meni, ovo je sve simbolika koja treba da prikaze Isusa u centru price kao osoba koja preko svog raspeca dolazi u specijalan povlascen status naspram sveg onog Zidovskog do tada. Koristi se slika Hrama jer je to centar Judaizma da bi se zamjenilo sa Isusom kao jednim novim centrom. Otuda u NZ imamo Isusa prikazanog na razne nacine. Jednom se on prikazuje kao Hram (to je u onoj prici iz Evandjelja kada Isus govori da poruse Hram i da ce ga on sagraditi za tri dana). Drugi put kao zrtveno jagnje sto je opet Hramska slika. U Eukaristiji Isusovo tijelo i krv su kruh i vino sto je opet slika iz Hrama jer su se beskvasni kruhovi i vino nalazili na Stolu u Svetinji pored Menore. Isusovih 7 rogova i ociju je isto tako prikazano kao Menora koja je imala 7 rogalja i sedam zizaka. I na kraju izmedju ostalog imamo Isusa kao Velikog svecenika.

Ovo je dakle krscanski prikaz Isusa iz njihovog ugla. Prikaz koji treba da pokaze Zidovima ko je Isus i razlog zasto trebaju da napuste SZ i da private Isusa i NZ.

RahatLokum 05-06-15 23:34

Kur'an je za razliku od prijasnjih NZ i SZ nekako neovisan i razlicit iako se i u mnogome podudara. Muslimani zbog ove neovisnosti skoro da se nikako nisu ni bavili Biblijom. Vecini muslimana je npr. i nepoznata srz krscanstva. Za razliku od krscana koji se bave Starim Zavjetom, muslimani se na slican nacin ne bave uopste Biblijom. Oni i koji se bave to su "slobodni strijelci". Jednostavno, muslimani ne nalaze u Muhammedovom ucenju potrebu da studiraju Bibliju. Stoga nije ni neobicno da kroz 14 stoljeca muslimani nisu ni primijetili da i u Islamu postoji slicna simbolika koju sam naveo ranije.

O cemu se radi?

Pa za muslimane iako su po ucenju Islama svi Boziji Poslanici jednaki, Muhammed je kao i kod drugih religija centralna licnost. Izdvojimo li ovu centralnu licnost i pobrojimo li koliko je Poslanika u Kur'anu istaknuto nacicemo da ih pored Muhammeda ima ukupno 24. To su:

1. Adem (Adam)
2. Eljese'a (Elisa)
3. Ejjub (Job)
4. Davud (David)
5. Zulkifl (Ezekiel)
6. Harun (Aaron)
7. Hud (Heber)
8. Ibrahim (Abraham)
9. Idris (Enoh)
10. Il'jas (Elias)
11. Isa (Isus)
12. Ishak (Isak)
13. Ismail (Ismael)
14. Lut (Lot)
15. Musa (Mojsije)
16. Nuh (Noa)
17. Salih (Metuzaleh)
18. Suajb (Jethro)
19. Sulejman (Solomon)
20. Jakub (Jakob)
21. Jahja (Ivan)
22. Junus (Jona)
23. Jusuf (Josip)
24. Zekerijja (Zaharije)

A u centru svih njih je Muhammed a.s. koji ovim postaje simbolicno "Visoki svecenik" medju Kur'anskim Bozijim Poslanicima tj. "starjesinama ili svecenicima". Da li je ovo slucajno da imamo sliku nekadasnjeg Hrama u Israelu?

Rekao sam isto tako da je Hram imao 2 dijela + dvoriste koje je sacinjavalo 3 dijela Hramskog kompleksa. U Dvoriste Hrama je mogao uci svako da prinosi zrtve pred Boga, ali samo su svecenici mogli pristupiti u Hram. Prvi dio hrama je bio Svetinja, a zadnji najdublji dio Svetinja nad Svetinjama. Ovaj najdublji dio je bio kubicnih dimenzija i Visoki svecenik je samo jednom godisnje ulazio i obavljao obred medju cime je i 7 puta skropio Kovceg sa krvlju korbanota (zrtve).

Ako ovu sliku primijenimo na Islamska sveta mjesta uocicemo podudarnost. Mekka je najsvetije mjesto, iza Mekke dodje Medina, a iza nje dodje Jerusalim po svetosti. Imamo dakle tri grada koji se podudaraju sa slikom Hramskog kompleksa. Jerusalim je kao Hramsko dvoriste u koje su ulazili svi da vrse sluzbu zrtvovanjem. Tako imamo i Jerusalim kao grad svet svim trima Abrahamskim religijama (Judaizam, Krscanstvo i Islam). U Medinu i Mekku mogu uci samo muslimani i Medina dodje kao Svetinja, a Mekka kao Svetinja nad Svetinjama. U Mekku jednom godisnje muslimani obavljaju Hadzdz (hodocasce) kada 7 puta obilaze oko Kabe, koja se zove i Kube (sto znaci kocka). Tada se kolju i kurbani te se ovaj praznik kod nas naziva i Kurban Bajram. Ne asocira li ovo na ulazak Visokog svecenika u Svetinju nad Svetinjama.

Ne asociraju li ustvari svi ovi detalji na sliku Hrama? Nesto kao jedan globalniji simbolicki Hram?!

chameleon 06-06-15 11:53

Citat:

Originally Posted by RahatLokum (Post 434179)
Tipologija jeste simbolika. I simbolika je tu sa odredjenim ciljem. Nekako po tvom govoru ne znam jesi li ti bas shvatio tipologiju na nacin kako je krscanski ucenjaci shvataju. Ili mozda ja tebe nisam shvatio, o kakvim karakternim osobnostima govoris?

A ovo nije sverc Islama na mala vrata. Muslimani se ne bave ovako Biblijom. A kada bi se ovim bavili uvidjeli bi koliko je ovo bitno. Zato, ovo moze biti sverc Islama na malo veca vrata, ili jos bolje , cak i sverc Biblije medju muslimane.

A Muhammed je "rezurekcija Ismaela". On je "povratak otpisanog". Ne radi se samo o Muhammedu. On je samo Boziji uteg za poravnavanje vage.

I zasto kases "nemoj"? A zasto da ne? Ovo je podforum Religija! I osim stalnog ponavljanja istog da malo ubacimo i novi "flavor" u lonac! Alternativnom metodom!

I kršćanstvo i islam su homogene cjeline koje se bave raznim tumačenjima svoje ideologije. Obje strane moraju zadovoljiti jedan uvjet a to je da su postupci njihovog boga i božjih miljenika neupitni i ne mogu biti predmet kritike. I onda se vjernici dovode u nezahvalne situacije gdje očajnički pokušavaju svakojakim trikovima opravdati nedvosmislene notorne gadosti koje su današnjem čovjeku neprihvatljive.

Sa "nemoj" sam htio reći da upireš prstom a nudiš isti dr.k.
Ne mogu ti ja ništa zabranit niti bi to činio da mogu. Ali ne nemam povjerenja u razboritost kritike kršćanstva da bi islamu dao pozitivne bodove. I jedni i drugi imaju iste korjene. Jedino što je kasnije Isus barem pričao o okretanju drugog obraza dok je Muhamed tražio da se ubiju svi oni koji ne prihvate islam.

chameleon 06-06-15 12:15

Citat:

Originally Posted by RahatLokum (Post 434371)
Kur'an je za razliku od prijasnjih NZ i SZ nekako neovisan i razlicit iako se i u mnogome podudara. Muslimani zbog ove neovisnosti skoro da se nikako nisu ni bavili Biblijom. Vecini muslimana je npr. i nepoznata srz krscanstva. Za razliku od krscana koji se bave Starim Zavjetom, muslimani se na slican nacin ne bave uopste Biblijom. Oni i koji se bave to su "slobodni strijelci". Jednostavno, muslimani ne nalaze u Muhammedovom ucenju potrebu da studiraju Bibliju. Stoga nije ni neobicno da kroz 14 stoljeca muslimani nisu ni primijetili da i u Islamu postoji slicna simbolika koju sam naveo ranije.

I kršćani bi bili najsretniji da se ne moraju doticati SZ. :smile_giggle:
Dolazak Isusa je bila neka vrsta pokušaja odvajanja od SZ Boga koji je služio samo židovima.
Islam je valjda naučio na kršćanskim greškama pa se mudro distancirao u ime novog identiteta koji međutim nastavlja sa istim boljkama.

lopea 06-06-15 18:47

Činimi mi se da je kod svi triju relgija slična priča ; u smislu da s njima završava sva događanja odnosno svaka od njih kaže da je sve rečno s njom,odnosno svaka za sebe tvrdi ona je zvaršetak priče.
Sad koliko poznjam kršćanstvo ono se iščitava na milojon prespektiva ,tako je vjerjatno sa ostalima ,nikad kraja. Kako život ide , a ide daje opet nove perspektive poglede na sve to skupa . Vjerojatno je tu svuda suština ista ,ne samo u ove tri religije al svremenom to se ...kako kome paši ...

chameleon 06-06-15 19:06

Citat:

Originally Posted by lopea (Post 434423)
Činimi mi se da je kod svi triju relgija slična priča ; u smislu da s njima završava sva događanja odnosno svaka od njih kaže da je sve rečno s njom,odnosno svaka za sebe tvrdi ona je zvaršetak priče.
Sad koliko poznjam kršćanstvo ono se iščitava na milojon prespektiva ,tako je vjerjatno sa ostalima ,nikad kraja. Kako život ide , a ide daje opet nove perspektive poglede na sve to skupa . Vjerojatno je tu svuda suština ista ,ne samo u ove tri religije al svremenom to se ...kako kome paši ...


To ti je kao kad radiš interview sa političarima. Uključit će mozak u svemu što se ne dotiče njegove stranke.


Vremenska Zona je GMT +1. Trenutno je 22:12 sati.

Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.3.0