Alternativa Forum

Alternativa Forum (http://www.alternativa-forum.com/index.php)
-   Religija (http://www.alternativa-forum.com/forumdisplay.php?f=91)
-   -   On bjese zrtva (http://www.alternativa-forum.com/showthread.php?t=9510)

RahatLokum 07-06-15 03:35

OK Cham, imas pravo na svoje misljenje. Trenutno sam zauset pa cu nastaviti sa izlaganjem iza vikenda, ako Bog da.

RahatLokum 09-06-15 00:23

Ovo do sad receno sumiracu ukratko u nekoliko tacaka.

A - 12 sinova i plemena Ismaila (A1) i 12 sinova i plemena Israila (A2) sacinjavaju 24 glavesine sa plemenima. Posto su oni blagoslov koji je Bog obecao Abrahamu imamo Abrahama kao njihovu glavu sto izrazeno brojevima proizilazi 1 + 24

B - U Solomonovom hramu imamo 24 svecenicke grupe po svojim glavesinama. Glava svima njima pred Bogom je Visoki svecenik, i imamo opet 1 + 24

C - U Knjizi Otkrovenja imamo navedene 24 starjesine i Isusa kao glavnu licnost pred Bogom koja je dostojna da primi knjigu. I ovdje imamo 1 + 24

D - U Kur'anu imamo pored Muhammeda kao pecat (zavrsnica, zakljucak) Poslanstva navedeno jos 24 Poslanika. I ovdje imamo 1 + 24

Dakle princip 1 + 24 je isti. U Tacki "A" imamo patrijarhalni period vezan za Abrahama i njegovo potomstvo i on je osnova sve tri religije koje se nazivaju Abrahamske. U tacki "B" imamo Israelski period vezan za Judaizam. U tacki "C" imamo period Krscanstva, a tacka "D" je vezana za Islam. Sve kronoloski zapocinje u tacki "A", tj. preciznije u tacki "A1", a zavrsava u tacki "D". Obe ove tacke su na neki nacin povezane za patrijarha Ismaila.

RahatLokum 11-06-15 21:51

Kako je vec receno, Isakova prica zrtvovanja koja se kod Zidova naziva Akeda (akedah = vezivanje), jer zrtvovanja nije ni bilo, je uvod u Isusovu pricu. Ona je nekakva vrsta arhetipa u Judeo-krscanstvu koje je dostiglo mitske proporcije. Ne samo da Zidovi svakog jutra citaju ovu pricu, nego i tragicni dogadjaji u Zidovskoj historiji - masakri za vrijeme Krizarskih ratova, pogromi u istocnoj Poljskoj i u Ukrajini, te u Rusiji i cak i Holokaust - bili su posmatrani kroz prizmu Akede.

Ali malo ih je primijetilo da je postojala jos jedna "Akeda" prije Isaka. U prici o Abrahamovom "odbacivanju" svoga sina Ismaela nalazimo da je Isakova Akeda ponovljena prica Ismaela. Isto kao i Isak i Ismael je doveden do ruba zivota i smrti i onda Bozanski spasen od strane Andjela. Ukoliko promotrimo tekst obje price nacicemo tipoloska ponavljanja koja povezuju obje price:

-U obje price Bog govori Abrahamu sta da ucini
-U obje price cin izvrsavanja zapocinje ustajanjem u rano jutro
-U obje price imamo djecake
-Glavni junaci u obje price odlaze u drugu zemlju, iz Birshebe
-U obje price djecaci dolaze do tacke smrti
-U obje price Boziji Andjeo intervenise i spasava djecake
-U obje price roditelj "otvara oci ili dize oci i vidi" vodu ili ovna kojim su spaseni
-U obje price Bog obecava da ce biti sa djecakom
-U obje price junaci se zene zenom van mjesta gdje su nastanjeni tj. iz mjesta svoje majke
- U Isakovoj prici imamo magarca koji je natovaren dok je u Ismael nazvan "peresh", sto je naziv za magarca koji zivi slobodan tj. divlji magarac.
- U Isakovoj prici ovan se sapleo u grmu dok je Ismael bio ostavljen pod jedan grm.
- Dok je u Isakovoj prici vatra potencijalni uzrocnik smrti u Ismaelovoj prici to je voda tj. njen nedostatak

Itd.

Ima jos ovih paralela koje cu, ako Bog da, detaljnije obraditi. Zbog zauzetosti sam ovo naveo u kratkim crtama. Poenta je uglavnom da pokazem da prica Isakove Akede koja se uzima kao arhetip za Isusa nije unikatna, niti je prvi put pomenuta.

Ismael je prva "Akeda" i zacetak (arhetip, prototip) mnogih najvaznijih zbivanja u Bibliji. Kada zavrsim sa ovom Akedom, planiram kasnije, ako Bog da, i to obraditi.

RahatLokum 13-06-15 15:59

Ovdje cu detaljnije obraditi usporedno tekstove iz prici o Ismailu i Isaku. Iako su obe price kratke u tekst je utisnuto mnostvo paralelizama. To ocito govori o povezanosti ove dvije price. Iako je obradjeno dosta paralelizama mnoge stvari su promakle oku te ce mozda citaoci primijetiti jos neke koje nisu navedene.
Ismail ( Geneza 16:15) I rodi Agara Avramu sina; i nadede Avram sinu svom, kog mu rodi Agara, ime Ismailo.
Isak (Geneza 21:2-3) Jer zatrudne i rodi Sara Avramu sina u starosti njegovoj u isto vreme kad kaza Gospod. I Avram nadede ime sinu koji mu se rodi, kog mu rodi Sara, Isak.

Dakle, sa slicnim, skoro jednakim izrazavanjem Biblija biljezi radjanje dva Abrahamova sina.
Ismail (Geneza 21:12) Ali Bog receAvramu: Nemoj da ti je krivo radi deteta i radi robinje tvoje. Šta ti je god kazala Sara, poslušaj; jer ce ti se u Isaku seme prozvati.
Isak (Geneza 22:2) I rece mu Bog: Uzmi sada sina svog, jedinca svog milog, Isaka, pa idi u zemlju Moriju, i spali ga na žrtvu tamo na brdu gde cu ti kazati.

Bog naredjuje Abrahamu sta da uradi sa sinom. U oba slucaja koristi se rijec "omar" (ce reci, cu reci) u buducem vremenu.Ovaj prevod je malo neispravan u ovome jer treba "sto ti god bude kazala Sara" ili "sta god ce ti kazati Sara".
Ismail (Geneza 22:14) I Avram ustav ujutru rano, uze hleba i mešinu vode, i dade Agari metnuvši joj na leda, i dete, i otpusti je. A ona otišavši lutaše po pustinji virsavskoj.
Isak (Geneza 22:3) I sutradan rano ustavši Avram osamari magarca svog, i uze sa sobom dva momka i Isaka sina svog; i nacepavši drva za žrtvu podiže se i pode na mesto koje mu kaza Bog.
Nakon jutarnjeg ustajanja Abraham (odnosno Abram) uzima, odnosno prikuplja clanove dogadjaja i potrebne stvari povezane u obadvima Akedama. On stavlja vodu i kruh Agari na ledja, a drva naprti na Isaka.
Ismail (Geneza 21:14) ...uze hleba i mešinu vode, i dade Agari metnuvši joj na ledja...
Isak (Geneza 22:3,6) ...uzevši Avram drva za žrtvu naprti Isaku sinu svom...
U oba slucaja imamo dvije stvari (ili osobe) + treca odvojena stvar (ili osoba). U Ismailovom slucaju imamo kruh i vodu koje je Abram dao Hagari i onda i djete. U Isakovom slucaju Abraham uzima dva momka i sina Isaka. Kasnije on ostavlja ovu dvojicu kod magarca i onda opet uzima dvije stvari u svoje ruke tj. oganj (vatra) i nož, dok drva uzima i stavlja na Isaka. Imamo li ovdje nekakvu simboliku u suprotnostima dvije uzete stvari tj. “kruh i voda” naspram “noza i vatre”? Jer, kako se kruh moze prerezati nozem tako se i vatra moze ugasiti vodom.
Ismail (Geneza 21:14) I Avram ustav ujutru rano, uze hleba i mešinu vode, i dade Agari metnuvši joj na leda, i dete, i otpusti je. A ona otišavši lutaše po pustinji virsavskoj.
Isak (Geneza 22:3,6) I sutradan rano ustavši Avram osamari magarca svog, i uze sa sobom dva momkai Isaka sina svog; i nacepavši drva za žrtvu podiže se i pode na mesto koje mu kaza Bog. Treci dan podigavši oci svoje Avram ugleda mesto iz daleka. I rece Avram momcima svojim: Ostanite vi ovde s magarcem, a ja i dete idemo onamo, pa kad se pomolimo Bogu, vraticemo se k vama. I uzevši Avram drva za žrtvu naprti Isaku sinu svom, a sam uze u svoje ruke ognja i nož; pa otidoše obojica zajedno.
Kako je drvo i vatra kljuc za zrtvovanje u Isakovoj prici tako je suprotno od vatre - voda i njen nedostatak - taj potencijalni razlog za smrt u Ismailovoj prici.
Ismail (Geneza 21:14) I Avram ustav ujutru rano, uze hleba i mešinu vode, i dade Agari metnuvši joj na leda, i dete, i otpusti je. A ona otišavši (va-telech) lutaše po pustinji virsavskoj.
Isak (Geneza 22:3) I sutradan rano ustavši Avram osamari magarca svog, i uze sa sobom dva momka i Isaka sina svog; i nacepavši drva za žrtvu podiže se i podje (va-yelech) na mesto koje mu kaza Bog.
Isto tako u oba ova gornja slucaja koja sam podvukao koristi se rijec ici (otici, poci). Va-yelech je trece lice muskog roda; va-telech je zenski rod. Isak inace ide sa ocem u planinu dok Ismail sa materom ide u pustinju. Zavrsne tacke njihovog puta gdje ce doci tik do granice smrti.
Sljedece scene prikazuju pripreme za smrt:
Ismail (Geneza 22:15) A kad nesta vode u mešini, ona baci (va-tashlech) dete pod jedno drvo,
Isak (Geneza 22:9-10) A kad dodoše na mesto koje mu Bog kaza, Avram nacini onde žrtvenik, i metnu drva na nj, i svezavši Isaka sina svog metnu ga na žrtvenik vrh drva; I izmahnu (va-yishlach) Avram rukom svojom i uze nož da zakolje sina svog.
U oba slucaja roditelj uzima dijete. Hagara baca (va-tachlech) dijete i prepusta smrti, dok Abram izmahiva (va-yischlach) rukom i prepusta smrti dijete. Mada su ove dvije rijeci razlicite one imaju slicno zvucenje i oznacavaju neko odbacivanje ili odvajanje. Interesantno je da ovaj prevod u Ismailovom slucaju koristi i rijec “drvo” umjesto “grm” sto daje asocijaciju i grma (drveta) sa Isakovim drvima za zrtvu. U Ismailovom slucaju djete je baceno pod drvo dok je u Isak metnut iznad, na vrh drva.


Obje price isto opisuju mjesto gdje ce dijete umrijeti kao nesto podalje tj. u daljini.
Ismail (Geneza 21:16) Pa otide (dalje) koliko se može strelom dobaciti, i sede prema njemu; jer govoraše: Da ne gledam kako ce umreti dete.
Isak (Geneza 22:4) Treci dan podigavši oci svoje Avram ugleda mesto iz daleka.
Ponovo, ovaj prevod nije najispravniji. Ja sam naknadno ubacio rijec "dalje" u zagradi.Hagara je sjela "daleko koliko se ispali strelom." U prevodu Jerusalemske Biblije ovaj tekst ovako glasi: "a sama ode i sjede nasuprot, daleko koliko luk može dobaciti." Ovako slicno prevode I Ivan Saric I Tomislav Dretar. Ovo odgovara onome da Abram ugleda "mjesto iz daleka". U oba slucaja se isto tako koristi rijec "gledati". Abram ugleda dok Hagara da ne gleda.
Ali na koncu svega dolazi spas. Andjeo zovnu (viknu) oba roditelja.
Ismail (Geneza 21:17) A Bog cu glas detinji, i andjeo Božji viknu s neba Agaru, i rece joj: Šta ti je Agaro? Ne boj se, jer Bog cu glas detinji odande gde je.
Isak (Geneza 22:11) Ali andjeo Gospodnji viknu ga s neba, i rece: Avrame! Avrame! A on rece: Evo me.
U oba slucaja fraze su iste osim sto je rijec Gospod (YHWH) koristeno kod Isaka a rijec Bog (Elohim) kod Ismaila.
Odmah prije ili nakon andjeoskog poziva, roditeljske akcije ukljucuju glagol NS' ( podignuti, dici). Mada je u ovom prevodu da Hagara "stade glasno plakati", pravilnije je "ona podize glas".
Ismail (Geneza 21:16) Pa otide koliko se može strelom dobaciti, i sede prema njemu; jer govoraše: Da ne gledam kako ce umreti dete. I sedeci prema njemu stade glasno (va-tisa) plakati.
Isak (Geneza 22:13) I Avram podigavši (va-yisa) oci svoje pogleda; i gle, ovan iza njega zapleo se u cesti rogovima; i otišavši Avram uze ovna i spali ga na žrtvu mesto sina svog.
Va-yisa je trece lice muski rod, a va-tisa trece lice zenski rod od NS'.
Na sljedecem primjeru svemu je kraj; opasnost je prosla. interesantni su ovi paralelizmi sa suprotnostima. U prvom imamo "ne boj se" u drugom "bojanje". U prvom Bog slusa (cuje) Ismaila, u drugom Abram slusa Boga (koristene su rijeci shama i shamata).
Ismail (Geneza 21:17) A Bog cu glas detinji, i andeo Božji viknu s neba Agaru, i rece joj: Šta ti je Agaro? Ne boj se, jer Bog cu (shama) glas detinji odande gde je.
Isak (Geneza 22:12,18) A andeo rece: Ne diži ruku svoju na dete, i ne cini mu ništa; jer sada poznah da se bojiš Boga, kad nisi požalio sina svog, jedinca svog, mene radi......
I blagoslovice se u semenu tvom svi narodi na zemlji, kad si poslušao (shamata) glas moj.
U spasavanju djece, Andjeo koristi rijeci "ruka" i "dijete". U prvom se dize dijete, u drugom se dize ruka. Ovaj prevod koristi "narucje" sto je vezano za ruku, mada neki prevode jos bolje kao: "Digni dijete i drzi ga za ruku".
Ismail (Geneza 21:18) Ustani, digni dete i uzmi ga u narucje; jer cu od njega uciniti velik narod.
Isak (Geneza 22:12) A andeo rece: Ne diži ruku svoju na dete, i ne cini mu ništa; jer sada poznah da se bojiš Boga, kad nisi požalio sina svog, jedinca svog, mene radi.
U sljedecim verzovima, zajedno sa spasenjem dolazi i ovan odnosno voda koja spasava. I ovdje imamo podudarnosti: dizanje/otvaranje ociju, ugledati/pogledati studenac ili ovna, otici i napuniti/uzeti. Napojiti i spaliti su dvije suprotnosti vezane za kvasenje i isusivanje (rashladjivanje i zagrijavanje).
Ismail (Geneza 21:19) I Bog joj otvori oci, te ugleda studenac; i otišavši napuni mešinu vode, i napoji dete.
Isak (Geneza 22:13) I Avram podigavši oci svoje pogleda; i gle, ovan iza njega zapleo se u cesti rogovima; i otišavši Avram uze ovna i spali ga na žrtvu mesto sina svog.
Nakon spasavanja dolazi blagoslov i obecanje, zbog pretrpljenih muka za stvar Boziju.
Ismail (Geneza 21: 18) Ustani, digni dete i uzmi ga u narucje; jer cu od njega uciniti velik narod.
Isak (Geneza 22:17) Zaista cu te blagosloviti i seme tvoje veoma umnožiti, da ga bude kao zvezda na nebu i kao peska na bregu morskom; i nasledice seme tvoje vrata neprijatelja svojih;
Ovdje imamo posebno fascinantne unakrsne blagoslove sto nije navodjeno za ostale Abrahamove sinove kao za njih dvojicu. Time kao da dolazi do pariranja Ismaila Isaku. Ovaj blagoslov koji Bog govori Abrahamu vec je po Bibliji ranije Bog naglasio Hagari u Genezi 16:10. i ovo obecanje "velikog naroda (goy gadol)" Ismaelu i u Genezi 17:20 vec je obavljeno Abrahamu u Genezi 12:2 i 18:8 i kasnije ce biti recene i Isakovom sinu Jakovu u Genezi 46:3. Racunajuci rijeci koje je andjeo rekao Hagari u Genezi 16:10 iste rijeci su koristene kao i Jakobove u Genezi 32:12. Rijeci velikog "umnozavanja" su koristene za Abrahama i za Ismaila u Genezi 17:2 i 17:20.

RahatLokum 13-06-15 16:00

I nakon svih iskusenja heroji se nastanjuju u svojim mjestima.
Ismail (Geneza 21: 21) A živeše u pustinji Faranu. I mati ga oženi iz zemlje misirske.
Isak (Geneza 22:19) Tada se Avram vrati k momcima svojim, te se digoše, i otidoše zajedno u Virsaveju, jer Avram živeše u Virsaveji..
Interesantno je da prije Ismailove Akede u Genezi 16 koja se fokusira na bjezanje trudne Hagare od Sarinog zlostavljanja kao da je vec neki uvod u kasniji Hagarin odlazak u pustinju sa rodjenim djetetom. U oba slucaja se pominje pustinja i izvor vode (Geneza 16:7). U prvom slucaju Hagara govori "Ti si Bog, koji vidi" (Geneza 16:13) i naziva izvor "studenac živoga koji me vidi" (Geneza 16:14). Dok nakon skorog zrtvovanja Isaka, Abraham nakon slusanja andjela naziva mjesto "Gospod ce vidjeti". Oba mjesta vezana su za "vidjenje". Moram naglasiti da u nekim prevodima stoji "Gospod ce se postarati" sto je pogresan prevod jer su koristene rijeci "Ha-shem yir'eh".


Kao skoro i identican zivot (koji je na izgled bio razlicit) nakon dugo godina i smrt Ismaila i Isaka se spominje na identican nacin. Kao zavrsna paralela.
Ismail (Geneza 25:17) A godine su veka Ismailovog sto i trideset i sedam godina. Posle onemocav umre, i bi pribran k rodu svom.
Isak (Geneza 35:29)I onemocav umre Isak, i bi pribran k rodu svom star i sit života; i pogreboše ga Isav i Jakov sinovi njegovi.
Sve ove brojne navedene paralele ukazuju da nije rijec o slucajnosti. Cak ima jos ne navedenih paralela. Obojici su navedeni dogadjaji obrezanja (Geneza 17:25 i 21:4). Obojici roditelji biraju zene (Geneza 21:21 i 24:3-4). Hagara, bivsa robinja, zeni sina zenom iz svoje zemlje tj. Misira (Egipta). Isakovi roditelji salju roba u svoju zemlju da dovede zenu Isaku. I kako sam naveo ranije, posebni broj od 12 sinova vezan je za Ismaila kao i za Isakovog sina Jakuba koji cak dobiva ime Israil sto podudara imenu Ismail.


Pazljiva (re)konstrukcija zivota dva Abrahamova sina govori da bez obzira koliko oni izgledali razliciti, njihovi zivoti su povezani od rodjenja do smrti necim jos visim od samog bratstva.

RahatLokum 13-06-15 18:04

Sada da se vratim na onu sliku Isakove akede (vezivanja) koju sam stavljao na prvoj stranici. Slika prikazuje pricu ukratko:

http://jtr.lib.virginia.edu/files/2014/11/kessler7.jpg


Kako smo rekli Isusova prica paralelizira ovoj slici. Isto tako ova slika (prica) paralelizira jos ranijoj Ismailovoj prici.

Kako sam naveo u prici je Abraham uzeo 2 stvari + 1 stvar. U pocetku su to Bila dva momka i sin Isak. Kasnije on ostavlja 2 momka i jednog magarca (opet 2 +1) i uzima dvije stvari (oganj i noz) u svoje ruke, a Isaku daje trecu stvar (drva). To je prikazano na slici i paralelizira onome sto je Abraham dao Hagari. To su: kruh, voda i djete (2+1). Zedj djeteta tj. nedostatak vode i zapaljena drva (tj. vatra) su potencijalne konacnice.

Na slici vidimo magarca na lijevoj strani, a na desnoj Abraham dize ruku da zakolje sina. Isto tako magarca i dizanje ruke imamo u jednoj recenici andjeo govori Hagari: "Gle, zanijela si i rodit ćeš sina. Nadjeni mu gdje ime Jišmael, jer Jahve ču jad tvoj. On će biti kao divlje magare: ruka će se njegova dizati na svakoga i svačija ruka na njega; i pred licem sve mu braće on će stan sebi podići." (Postanak 16:11-12)

Dakle magarac u Isusovoj prici paralelizira magarcu u Ismailovoj prici. Ne treba zaboraviti da u nekim evandjeljima se navodi "magarica i magare" tj. majka i djete sto potpuno paralelizira Hagari i Ismaelu kao majci i djetetu. Ova slika majke i djeteta nalazimo i u mnogim krscanskim ikonama Marije i malog Isusa.

Na slici imamo ovna koji se spleo rogovima u grmu (Postanak 22:13), sto paralelizira dogadjaju kada je Hagara ostavila djete pod jednim grmom (Postanak 21:15).

Na slici imamo i Boziju intervenciju prikazanu kao pruzitu ruku sto je ustvari andjeo koji se javlja s neba u posljednjem momentu sa spasom (Postanak 22:11), sto odgovara Ismailovom spasavanju preko andjela (Postanak 21:17)

Naveo sam i da Akedah znaci vezivanje. Otpustanje Hagare i djeteta koje je navedeno u Bibliji (Postanak 21:14) kroz suprotnost vezivanju jos jedna je vazna paralela.

Znaci, ova slika kako prikazuje Isaka i Isusa, ona prikazuje i Ismaela.

chameleon 13-06-15 19:18

Rahat? Jesam se očito nije dobro izrazila. Sumnjam da je trebala još jednog Uooa. :smile_giggle:

Mogu razumijet zašto se zaletila. I ja bih se zaletio u tvom slučaju jer si inače razborit i ugodan sugovornik. Šteta što boluješ od vjere.

RahatLokum 13-06-15 21:10

Ma ne izlazem ja ovo zbog onoga sto je Jesam rekla. Ovo sam ja planirao otvoriti posto nisam otvorio do sad nijednu temu. Ovo je moja prva tema od kako sam se registrovao na forumu (a ima 3 godine). Da me uporedis sa Uoom bas ne ide jer Uoo je tek sad obolio od vjere, a ja bolujem preko 2 decenije. :)

Isto tako, ja ipak ne donosim ovdje neke dokaze o izduzenim lobanjama i slikama dzinovskih kosturova sumnjivog porijekla. Ovo je tekstualno (literarno) istrazivanje Biblije koje, po mom misljenju ima jaku poentu za one koji imalo vjeruju u Bibliju. Za one koji ne vjeruju ovo vjerovatno nece imati nekog odzvuka.

PS: tema je tek zapocela!

RahatLokum 14-06-15 22:40

http://image.yogile.com/ba84go0r/ocm...hza3-large.gif

Na ovoj slici mozete vidjeti ukratko Abrahamov zivot. Zbog stisnutog teksta nisam obeljezio jos dvije tacke Abrahamova zivota, a to su 85 god., kad je najavljeno rodjenje Ismaela i 99 god. kad je najavljeno rodjenje Isaka. Po navodu Biblije Abraham je zivio 175 godina. Mozemo vidjeti na slici gdje sam obiljezio centar Abrahamova zivota, ako uzmemo 175/2. Vidimo dakle da se u vrhuncu (centru) njegova zivota nalazio Ismael.

Posto ova slika nece trajati duze od 14 dana evo i link za one koji kasnije budu citali ovaj tekst da vide sliku. KLIKNI OVDJE ZA SLIKU

RahatLokum 14-06-15 23:01

Ako pogledamo tekstualnu chiasticku strukturu Abrahamovog zivota u Bibliji vidjecemo opet da se u centru naracije nalazi Ismael. Tekst sam preuzeo sa stranice Biblical Horizons i kopirao sam je kako jest (tj. na engleskom).

The Structure of the Abraham Narrative (Genesis 11:27- -25:11)

Delineated by the Ever-helpful James B. Jordan

A. Link to preceding narrative, 11:27
B. Death of Haran, 11:28
C. Wives for Abraham and Nahor, 11:29
D. Sarai barren, 11:30 – dead womb
E. Terah departs Ur for Haran, without Nahor, 11:31-32
F. Command to enter the land, 12:1
G. Nations to be blessed, 12:2-3
H. Abraham enters the land, 12:4-6
I. Seed promised, 12:7-9
J. Woman attacked by serpent, 12:10-20
K. Lot strays from the covenant, 13:1-13
L. Abraham oversees the land, 13:14-18
M. Lot removed from Sodom, 14:1-16
N. Meal with Melchizedek; Sodom, 14:17-34
O. Covenant cut, 15:1-11
P. Covenant promise, 15:12-21
Q. Abraham and Hagar, 16:1-4
R. Sight, 16:5
S. Hand, 16:6
Abraham 86: midpoint of life T. Theophany Promise to Gentile son, 16:7-11
S’ Hand, 16:12
R’ Sight, 16:13-14
Q’ Abraham and Hagar, 16:15-16
P’ Covenant Promise, 17:1-22
O’ Covenant cut, 17:23-27
N’ Meal with Yahweh; Sodom, ch. 18
M’ Lot removed from Sodom, 19:1-26
L’ Abraham oversees the land, 19:27-29
K’ Lot strays further from the covenant, 19:30-38
J’ Seed attacked by the serpent, ch. 20
I’ Seed born, 21:1-7
H’ Ishmael leaves the land, 21:8-21
G’ Nations blessed, 21:22-34
F’ Command to reenter land (briefly) to offer Isaac, 22:1-19
E’ Nahor’s family back in Ur, 22:20-24
D’ Sarah buried, ch. 23 – tomb as womb
C’ Wives for Isaac and Abraham, 24:1–25:6
B’ Death of Abraham, 25:7-10
A’ Link to following narrative, 25:11

Note that the placement of the promises to Ishmael at the center of the narrative, coming at the center of Abraham’s 175-year life...


Vremenska Zona je GMT +1. Trenutno je 21:38 sati.

Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.3.0