Alternativa Forum

Alternativa Forum (http://www.alternativa-forum.com/index.php)
-   Religija (http://www.alternativa-forum.com/forumdisplay.php?f=91)
-   -   On bjese zrtva (http://www.alternativa-forum.com/showthread.php?t=9510)

RahatLokum 25-06-15 01:50

CETVRTI PRIMJER: Andjeo i kretanje.


1.) Hagara i Ishmael
U prvom Hagarinom slucaju odlaska u pustinju srece je andjeo. To je prvi Biblijski slucaj gdje se pominje da neka osoba razgovara sa andjelom. U stvari to je uopste prvi slucaj pominjanja andjela u Bibliji. Hagari se govori da ce roditi sina i da mu dadne ime Ishmael. Isto tako joj se govori da se vrati Sari. Ovdje imamo nekakvu vezu odlaska i povratka tj. tacnije kretanja. Hagari se javlja andjeo jos jednom kada je otisla u pustinju. Evo oba ta slucaja gdje sam pored andjela podvukao i rijeci vezane za kretanje (bjezanje, put, dolazak, ici i vratiti se):

6 Nato Abram odvrati Saraji: "Tvoja je sluškinja u tvojoj ruci: kako ti se čini da je dobro, tako prema njoj postupi!" Saraja postupi prema njoj tako loše da ona od nje pobježe.
7 Anđeo Jahvin nađe je kod izvora u pustinji - uz vrelo što je na putu prema Šuru -
8 pa je zapita: "Hagaro, sluškinjo Sarajina, odakle dolaziš i kamo ideš?" "Bježim, evo, od svoje gospodarice Saraje", odgovori ona.
9 Nato joj anđeo Jahvin reče: "Vrati se svojoj gospodarici i pokori joj se!"
10 Još joj reče anđeo Jahvin: "Tvoje ću potomstvo silno umnožiti; od mnoštva se neće moći ni prebrojiti."
11 Dalje joj je anđeo Jahvin rekao: "Gle, zanijela si i rodit ćeš sina. Nadjeni mu ime Jišmael, jer Jahve ču jad tvoj. (Postanak 16: 6-11)

14 Rano ujutro Abraham uze kruha i mješinicu vode pa dade Hagari; stavi to na njezina ramena, zajedno s dječakom, te je otpusti. Vrludala je amo-tamo po pustinji Beer Šebe.
15 Potrošivši vodu iz mješinice, ostavi dijete pod jednim grmom,
16 a sama ode i sjede nasuprot, daleko koliko luk može dobaciti. Govorila je u sebi: "Neću da vidim kako dijete umire." Sjedeći tako, udari u jecanje.
17 Bog ču plač dječaka te anđeo Božji zovne s neba Hagaru i reče joj: "Što ti je, Hagaro? Ne boj se! Jer je Bog čuo plač dječaka u njegovoj nevolji.
18 Na noge! Digni dječaka i utješi ga, jer od njega ću podići velik narod." (Postanak 21:14-18)

I samo ime Hagara (ili Hadzera) smatra se da ima znacenje migracije (seobe, preseljenja). Kod muslimana je inace poznato mjerenje vremena po Hidzri tj. seobi Muhammeda i prvih muslimana iz Meke u Medinu. Rijec Hidzra i Hadzera su istog porijekla.

2.) Lot
Drugo pominjanje andjela je prilikom susreta sa Abrahamom ispod hrasta Mamre. Mada se tu jos ne govori da je rijec o andjelima dok nisu stigli do Lota. Tek tada se jasno pominje da je rijec o andjelima. I ovaj put imamo kretanje tj. bjezanje (odlazak) pred unistenje Sodome. Ovaj odlomak sam stavio duzi jer se andjeli spominju u vecem tekstualnom razmaku.

1 Ona dva anđela stignu navečer u Sodomu dok je Lot sjedio na vratima Sodome. Kad ih Lot ugleda, ustade i pođe im u susret. Nakloni se licem do zemlje,
2 a onda im reče: "Molim, gospodo, svrnite u kuću svoga sluge da noć provedete i noge operete; a onda možete na put rano." A oni rekoše: "Ne, noć ćemo provesti na trgu."
3 Ali ih on uporno navraćaše, i oni se uvratiše k njemu i uđoše u njegovu kuću. On ih ugosti, ispeče pogaču te blagovaše.
4 Još ne bijahu legli na počinak, kad građani Sodome, mladi i stari, sav narod do posljednjeg čovjeka, opkole kuću.
5 Zovnu Lota pa mu reknu: "Gdje su ljudi što su noćas došli k tebi? Izvedi nam ih da ih se namilujemo?"
6 Lot iziđe k njima na ulaz, a za sobom zatvori vrata.
7 "Braćo moja," reče on, "molim vas, ne činite toga zla!
8 Imam, evo, dvije kćeri s kojima još čovjek nije imao dodira: njih ću vam izvesti pa činite s njima što želite; samo ovim ljudima nemojte ništa učiniti jer su došli pod sjenu moga krova."
9 "Odstupi odatle!" - rekoše. - "Došao kao dotepenac, a za suca se već postavlja. Sad ćemo mi s tobom gore nego s njima." I nasrnuše na jadnika Lota i navališe na vrata da ih razbiju.
10 Ali ona dvojica pruže ruke van, povukoše Lota k sebi u kuću i zatvore vrata;
11 a ljude pred vratima, mlade i stare, zabliješte tako da nisu mogli naći vrata.
12 Onda ona dvojica upitaju Lota: "Koga još ovdje imaš: sinove i kćeri, sve koje imaš u gradu iz mjesta izvedi!
13 Jer mi ćemo zatrti ovo mjesto: vika je na njih pred Jahvom postala tolika te nas Jahve posla da ga uništimo."
14 Iziđe Lot da to kaže svojima budućim zetovima koji namjeravahu uzeti njegove kćeri te reče: "Na noge! Odlazite iz ovog mjesta jer će Jahve uništiti grad!" Ali je u očima svojih budućih zetova ispao kao da zbija šalu.
15 Kako zora puče, anđeli navale na Lota govoreći: "Na noge! Uzmi svoju ženu i svoje dvije kćeri koje su ovdje da ne budeš zatrt kaznom grada!"
16 Ali on oklijevaše. Zato ga oni uzeše za ruku, a tako i njegovu ženu i njegove dvije kćeri i - po smilovanju Jahvinu nad njim - odvedoše ih i ostaviše izvan grada.
17 Kad ih izvedoše u polje, jedan progovori: "Bježi da život spasiš! Ne obaziri se niti se igdje u ravnici zaustavljaj! Bježi u brdo da ne budeš zatrt!"
18 Ali Lot odvrati: "Nemoj, gospodine!
19 Nego ako je tvoj sluga našao milost u tvojim očima - a toliko milosrđe već si mi iskazao spasivši mi život - ja ne mogu pobjeći u brdo a da me nesreća ne snađe i ne poginem.
20 Eno onamo grada; dosta je blizu da u nj pobjegnem, a mjesto je tako malo. Daj da onamo bježim - mjesto je zbilja maleno - daj da život spasim!"
21 Odgovori mu: "Uslišat ću ti i tu molbu i neću zatrti grada o kojemu govoriš.
22 Brzo! Bježi onamo, jer ne mogu ništa činiti dok ti onamo ne stigneš." Zato se onaj grad zove Soar.
23 Kako je sunce na zemlju izlazilo i Lot ulazio u Soar,
24 Jahve zapljušti s neba na Sodomu i Gomoru sumpornim ognjem
25 i uništi one gradove i svu onu ravnicu, sve žitelje gradske i sve raslinstvo na zemlji. (Postanak 19: 1-24)

3.) Izak
Abrahamu se javlja Bog i govori da ode u Moriju i da zrtvuje sina. Opet imamo kretanje vezano uz andjela.

2 Bog nastavi: "Uzmi svoga sina, jedinca svoga Izaka koga ljubiš, i pođi u krajinu Moriju pa ga ondje prinesi kao žrtvu paljenicu na brdu koje ću ti pokazati."
3 Ujutro Abraham podrani, osamari magarca, sa sobom povede dvojicu svojih slugu i svog sina Izaka, pošto je prije nacijepao drva za žrtvu paljenicu, i uputi se na mjesto koje mu je Bog označio.
4 Treći dan Abraham podigne oči i opazi mjesto izdaleka.
5 Abraham onda reče slugama: "Vi ostanite ovdje uz magarca, a ja i dječak odosmo gore da se poklonimo, pa ćemo se vratiti k vama".
6 Abraham uzme drva za žrtvu paljenicu, stavi ih na sina Izaka, a u svoju ruku uzme kremen i nož. Tako pođu obojica zajedno.
7 Onda Izak reče svome ocu Abrahamu: "Oče!" "Evo me, sine!" - javi se on. "Evo kremena i drva," opet će sin, "ali gdje je janje za žrtvu paljenicu?"
8 "Bog će već providjeti janje za žrtvu paljenicu, sine moj!" - odgovori Abraham. I nastave put.
9 Stignu na mjesto o kojemu je Bog govorio. Ondje Abraham podigne žrtvenik, naslaže drva, sveže svog sina Izaka i položi ga po drvima na žrtvenik.
10 Pruži sad Abraham ruku i uzme nož da zakolje svog sina.
11 Uto ga zovne s neba anđeo Jahvin i poviče: "Abrahame! Abrahame!" "Evo me!" - odgovori on.
12 "Ne spuštaj ruku na dječaka", reče, "niti mu što čini! Sad, evo, znam da se Boga bojiš, jer nisi uskratio ni svog sina, jedinca svoga."
13 Podiže Abraham oči i pogleda, i gle - za njim ovan, rogovima se zapleo u grmu. Tako Abraham ode, uzme ovna i prinese ga za žrtvu paljenicu mjesto svoga sina.
14 Onome mjestu Abraham dade ime "Jahve proviđa". Zato se danas veli: "Na brdu Jahvina proviđanja."
15 Anđeo Jahvin zovne Abrahama s neba drugi put (Postanak 22:2-15)

Drugi put imamo pominjanje andjela kada Abraham salje svoga slugu u Aram Naharajim da dovede zenu za sina Izaka.

2 Abraham prozbori svome najstarijem sluzi u kući, pod čijom je upravom bilo sve njegovo: "Stavi svoju ruku pod moje stegno
3 da te zakunem Jahvom, Bogom neba i Bogom zemlje, da mome sinu nećeš nabaviti za ženu ni jednu od kćeri Kanaanaca, među kojima boravim,
4 nego ćeš otići u moj rodni kraj i dobaviti ženu mom sinu Izaku."
5 A sluga mu reče: "A što ako žena ne htjedne za mnom ići u ovu zemlju? Hoću li ja onda odvesti tvoga sina u zemlju iz koje si ti došao?"
6 Abraham mu odgovori: "Dobro pripazi da onamo ne vodiš moga sina!
7 Jahve, Bog nebesa, koji me odveo iz kuće moga oca i rodnog kraja i koji mi je pod zakletvom obećao: 'Tvome ću potomstvu dati ovu zemlju', pred tobom će poslati svog anđela, i odande ćeš ti dovesti ženu mome sinu.
8 A ako žena ne bude htjela za tobom poći, ti ćeš biti oslobođen od ove moje zakletve; ali moga sina onamo ne vodi!"
9 Tako sluga stavi svoju ruku pod stegno Abrahamu, svom gospodaru, te mu se zakune.
10 Sluga opremi deset gospodarevih deva, ponese sa sobom svakog blaga svoga gospodara pa se zaputi u Aram Naharajim, u Nahorov grad. (Postanak 24: 2-10)

37 Potom mene moj gospodar zakune rekavši: 'Nemoj uzeti za ženu mome sinu djevojku Kanaanku, u zemlji u kojoj boravim kao stranac,
38 nego otiđi k obitelji moga oca, k mojoj rodbini, da nađeš ženu mome sinu.'
39 A ja rekoh svome gospodaru: 'A što ako žena za mnom ne pođe?'
40 On mi odgovori: 'Jahve, pred čijim sam licem hodio, poslat će s tobom svog anđela i tvoje će putovanje dovesti k cilju, a ti ćeš naći ženu mome sinu od moje rodbine, od obitelji moga oca.
41 Jedino ćeš ovako biti oslobođen moje zakletve: ako dođeš k mojoj rodbini, i oni te odbiju, od moje si zakletve oslobođen.'
42 Danas dođoh na studenac i rekoh: 'Jahve, Bože moga gospodara Abrahama, ako si voljan da uspješno završim putovanje što sam ga poduzeo, (Postanak 24:37-42)

RahatLokum 25-06-15 01:53

Ovo je nastavak gornjeg dijela. Nije mi moglo postati tekst jer je predugacak.4.) Jakov
Jakov po odlasku u Haran na putu usniva u snu andjele koji se penju i silaze.

10 Jakov ostavi Beer Šebu i zaputi se u Haran.
11 Stigne u neko mjesto i tu prenoći, jer sunce bijaše već zašlo. Uzme jedan kamen s onog mjesta, stavi ga pod glavu i na tom mjestu legne.
12 I usne san: ljestve stoje na zemlji, a vrhom do neba dopiru, i anđeli Božji po njima se penju i silaze.
13 Uza nj je Jahve te mu govori: "Ja sam Jahve, Bog tvoga praoca Abrahama i Bog Izakov. Zemlju na kojoj ležiš dat ću tebi i tvome potomstvu.
14 Tvojih će potomaka biti kao i praha na zemlji; raširit ćete se na zapad, istok, sjever i jug; tobom će se i tvojim potomstvom blagoslivljati svi narodi zemlje.
15 Dobro znaj: ja sam s tobom; čuvat ću te kamo god pođeš te ću te dovesti natrag u ovu zemlju; i neću te ostaviti dok ne izvršim što sam ti obećao." (Postanak 28: 10-15)

11 Još u snu anđeo Božji mene zovne: 'Jakove!' 'Evo me!' rekoh.
12 A on nastavi: 'Primijeti dobro da su jarci u stadu što se pare prugasti, mjestimično bijeli i šareni. Ja sam, naime, vidio sve što ti je Laban činio.
13 Ja sam Bog koji ti se ukazao u Betelu, gdje si uljem pomazao stup i gdje si mi učinio zavjet. Sad ustaj i idi iz ove zemlje; vrati se u svoj zavičaj!'"
14 Nato mu Rahela i Lea odgovore: "Zar još imamo baštinskog dijela u svome očinskom domu?
15 Zar nas otac nije smatrao tuđinkama? TÓa on je nas prodao, a onda je pojeo novac što ga je za nas dobio!
16 Sve bogatstvo što je Bog oduzeo našem ocu zbilja je naše i djece naše. Zato izvrši sve što ti je Bog rekao!"
17 Nato Jakov naprti na deve svoju djecu i svoje žene;
18 pred sobom potjera sve svoje blago, sva svoja dobra što ih je stekao, stoku što ju je namaknuo u Padan Aramu: krenu u zemlju kanaansku, k svome ocu Izaku.
19 Laban bijaše otišao da striže svoje ovce, pa Rahela prisvoji kućne kumire koji su pripadali njezinu ocu.
20 Jakov zavara Aramejca Labana tako da nije ni slutio da će bježati.
21 I pobjegne sa svim što je bilo njegovo. Ubrzo prijeđe Eufrat i upravi put prema brdu Gileadu.
22 Trećeg dana obavijeste Labana da je Jakov pobjegao.
23 On povede sa sobom svoje rođake te je za Jakovom išao u potjeru sedam dana hoda; stiže ga na brdu Gileadu. (Postanak 31:11-23)

Jakov je putovao svojim putem, kad mu u susret izađu anđeli Božji. (Postanak 32:1)

5.) Josip
U Josipovom slucaju imamo dogadjaj kada on dovodi svoja dva sina pred oca Jakova da ih on blagoslovi.

13 Nato ih uze Josip obojicu - Efrajima svojom desnicom, Izraelu nalijevo, a Manašea svojom ljevicom, Izraelu nadesno - te ih k njemu primače.
14 Ali Izrael ispruži svoju desnicu i stavi je na Efrajimovu glavu, premda je bio mlađi, a svoju ljevicu na glavu Manašeovu - tako je držao ruke unakrst - iako je Manaše bio prvorođenac.
15 Tako je davao svoj blagoslov Josipu govoreći: "Bog, čijim su putovima hodili oci moji Abraham i Izak, Bog, koji mi je pastir bio otkako postah pa do danas,
16 anđeo koji me od svakog zla izbavljao - djecu ovu neka blagoslovi! Neka se ime moje i mojih pređa Abrahama i Izaka po njima spominje! U mnoštva se mnogobrojna po zemlji razmnožili!" (Postanak 48:13-16)

6.) Mojsije
Mojsiju se ukazuje andjeo u vatri iz grma. Mojsije je kako znamo po ovom susretu poslan nazad Faraonu da izvede Izraelce iz Egipta.

1Mojsije pasao ovce svoga tasta Jitra, midjanskoga svećenika. Goneći tako stado po pustari, dođe do Horeba, brda Božjega.
2 Anđeo mu se Jahvin ukaže u rasplamtjeloj vatri iz jednog grma. On se zagleda: grm sav u plamenu, a ipak ne izgara.
3 "Hajde da priđem, " reče Mojsije, "i promotrim ovaj čudni prizor: zašto grm ne sagorijeva."
4 Kad je Jahve vidio kako prilazi da razmotri, iz grma ga Bog zovne: "Mojsije! Mojsije!" "Evo me!" - javi se.
5 "Ne prilazi ovamo!" - reče. "Izuj obuću s nogu! Jer mjesto na kojem stojiš sveto je tlo.
6 Ja sam", nastavi, "Bog tvoga oca; Bog Abrahamov, Bog Izakov, Bog Jakovljev." Mojsije zakloni lice: bojao se u Boga gledati.
7 "Vidio sam jade svoga naroda u Egiptu", nastavi Jahve, "i čuo mu tužbu na tlačitelje njegove. Znane su mi muke njegove.
8 Zato sam sišao da ga izbavim iz šaka egipatskih i odvedem ga iz te zemlje u dobru i prostranu zemlju - u zemlju kojom teče med i mlijeko: u postojbinu Kanaanaca, Hetita, Amorejaca, Perižana, Hivijaca i Jebusejaca. (Izlazak 3:1-8)

Anđeo Božji, koji je išao na čelu izraelskih četa, promijeni mjesto i stupi im za leđa. A i stup od oblaka pomakne se ispred njih i stade im za leđa. (Izlazak 14:19)

20 "Šaljem, evo, svog anđela pred tobom da te čuva na putu i dovede te u mjesto koje sam priredio.
21 Poštuj ga i slušaj! Ne buni se protiv njega, jer vam neće opraštati prekršaje: tÓa moje je ime u njemu.
22 Ako mu se budeš vjerno pokoravao i budeš vršio sve što sam naredio, ja ću biti neprijatelj tvojim neprijateljima i protivnik tvojim protivnicima.
23 Anđeo će moj ići pred tobom i dovesti te do Amorejaca, Hetita, Perižana, Kanaanaca, Hivijaca i Jebusejaca da ih uništim. (Izlazak 23:20-23)

Nego, idi sad! Povedi narod kamo sam ti rekao. Anđeo će moj pred tobom ići. Ali u dan kad ih pohodim, zbog njihova ću ih grijeha kazniti." (Izlazak 32:34)

1 Jahve reče Mojsiju: "Idi! Putuj odavde, ti i narod koji si izveo iz zemlje egipatske, u zemlju za koju sam se zakleo Abrahamu, Izaku i Jakovu da ću je dati njihovim potomcima.
2 Pred tobom ću poslati anđela; istjerat ću Kanaance, Amorejce, Hetite, Perižane, Hivijce i Jebusejce.
3 Idite u zemlju kojom teče mlijeko i med. Ja s vama neću poći - jer ste narod tvrde šije - da vas putem ne istrijebim." (Izlazak 33:1-3)

7.) Isus
Vec na pocetku Markovog Evandjelja imamo sljedeci tekst o andjelu koji pripravlja put:

Kao što stoji u proroka: evo ja šaljem anđela svojega pred licem tvojijem, koji će pripraviti put tvoj pred tobom. (Marko 1:2)RahatLokum 25-06-15 01:53

PETI PRIMJER: Obrezanje


Biblija navodi da je Bog sklopio savez sa Abrahamom i svim njegovim potomstvom. Navedeno je da je taj savez vjecan i znak tog saveza je da se svi muskarci imaju obrezivati. Evo tog dijela iz Biblije:

1 Kad je Abramu bilo devedeset i devet godina, ukaza mu se Jahve pa mu reče: "Ja sam El Šadaj - Bog Svesilni, Mojim hodi putem i neporočan budi.
2 A Savez svoj ja sklapam s tobom i silno ću te razmnožiti."
3 Abram pade ničice dok mu Bog govoraše dalje:
4 "A ovo je Savez moj s tobom: postat ćeš ocem mnogim narodima;
5 i nećeš se više zvati Abram - već Abraham će ti ime biti, jer naroda mnogih ocem ja te postavljam.
6 Silno ću te rodnim učiniti; narode ću iz tebe izvesti; i kraljevi će od tebe izaći.
7 Savez svoj sklapam između sebe i tebe i tvoga potomstva poslije tebe - Savez svoj za vjekove: ja ću biti Bogom tvojim i tvoga potomstva poslije tebe.
8 Tebi i tvome potomstvu poslije tebe dajem zemlju u kojoj boraviš kao pridošlica - svu zemlju kanaansku - u vjekovni posjed; a ja ću biti njihov Bog."
9 Još reče Bog Abrahamu: "A ti Savez čuvaj moj - ti i tvoje potomstvo poslije tebe u sve vijeke.
10 A ovo je Savez moj s tobom i tvojim potomstvom poslije tebe koji ćeš vršiti: svako muško među vama neka bude obrezano.
11 Obrezujte se, i to neka bude znak Saveza između mene i vas.
12 Svako muško među vama, kroz vaša pokoljenja, kad mu se navrši osam dana, neka bude obrezano; i rob, rođen u vašem domu, i onaj što bude kupljen od stranca, koji ne bude od vaše krvi.
13 Da, i rob rođen u tvome domu ili za novac kupljen mora se obrezati! Tako će moj Savez na vašem tijelu ostati vječnim Savezom.
14 Muško koje se ne bi obrezalo neka se odstrani od svoga roda: takav je prekršio moj Savez." (Postanak 17:1-14)

Dakle, ovdje vidimo da taj savez nije samo saves sa Izakom ili njegovom lozom vec sa svim Abrahamovim potomstvom. I upravo se navodi da su Abraham i Ishmael bili prvi koji su se obrezali za ispunjenje ovog saveza:

1) Ishmael
Ishmael je tada bio jedini Abrahamov sin. Kada se obrezao Abraham je imao 99 godina, a Ishmael 13 godina.

23 Uzme zatim Abraham svoga sina Jišmaela i sve robove koji su bili rođeni u njegovu domu i sve koje je kupio novcem - sve muške ukućane - pa ih toga istog dana obreže, kako mu je Bog rekao.
24 Abrahamu bijaše devedeset i devet godina kad se obrezao,
25 a njegovu sinu Jišmaelu bijaše trinaest godina kad ga obreza.
26 Tako su toga istog dana bili obrezani Abraham i njegov sin Jišmael;
27 i svi muškarci njegova doma, rođeni u njegovoj kući ili za novac kupljeni od stranca - svi s njim bijahu obrezani. (Postanak 17:23-27)

2.) Izak
Obrezanje Izaka je uslijedilo po njegovom rodjenju:

3 Abraham nadjene ime Izak svome sinu što mu ga Sara rodi.
4 I poslije osam dana obreza Abraham svoga sina Izaka, kako mu je Bog naredio.
5 Abrahamu bijaše stotinu godina kad mu se rodio sin Izak. (Postanak 21:3-5)

3.) Jakov
Dogadjaj Jakovljevog obrezanja i obrezanja njegovih sinova se ne pominje, ali zato Biblija nije propustila da naglasi u sljedecem dogadjaju obrezanje vezano za Jakova i njegove sinove:

11 Potom Šekem reče njezinu ocu i njezinoj braći: "Da nađem milost u vašim očima, dat ću vam što zatražite.
12 Tražite od mene koliko hoćete: sve što god zapitate dat ću, samo mi dajte djevojku za ženu."
13 Jakovljevi sinovi odgovore Šekemu i njegovu ocu Hamoru - govorili su s prijevarom jer je obeščastio njihovu sestru Dinu -
14 te im rekoše: "Ne možemo pristati da svoju sestru damo čovjeku koji nije obrezan, jer bi to za nas bila sramota.
15 Jedino ćemo je dati ako postanete kao i mi, ako obrežete sve svoje muškarce.
16 Onda vam možemo davati svoje kćeri i uzimati vaše sebi, s vama se naseliti i biti jedan rod.
17 A ako ne pristajete na obrezanje, uzet ćemo svoju kćer i otići."
18 Hamoru i Šekemu, Hamorovu sinu, njihov se zahtjev učini povoljan.
19 Mladić nije časio da zahtjev izvrši, jer je čeznuo za Jakovljevom kćeri; a bio je najuvaženiji od svih u očevu domu.
20 Tako Hamor i njegov sin Šekem dođu u svoje gradsko vijeće i obrate se svojim sugrađanima ovako:
21 "Ovaj je svijet prijazan; neka se među nama u zemlji nasele; neka se po njoj slobodno kreću; ima dosta prostora u zemlji za njih; možemo uzimati njihove kćeri sebi za žene, a njima davati svoje.
22 No ljudi će pristati da među nama žive i s nama budu jedan rod samo ako se svi naši muškarci obrežu kao što su oni obrezani.
23 Zar tako ne bi stoka koju su stekli, sve njihovo blago - bilo naše? Pristanimo, pa neka se među nama nasele!"
24 Svi odrasli muškarci koji imaju pravo izaći na gradska vrata poslušaše Hamora i njegova sina Šekema, pa bude obrezan svaki muškarac - svaki koji ima pravo izaći na gradska vrata.
25 A trećega dana, dok su oni još bili u bolovima, dva Jakovljeva sina, Šimun i Levi, Dinina braća, pograbe svaki svoj mač i nesmetano dođu u grad te poubijaju sve muškarce. (Postanak 34:11-25)

4.) Mojsije

24 Kad se na putu Mojsije zaustavi da prenoći, navali na nj Jahve da ga ubije.
25 Ali Sipora pograbi oštar kremen, obreza svoga sina i kožicom se dotakne Mojsijevih nogu: "Zaista si mi ti krvav muž", reče.
26 I Jahve ga pusti. Ona je to zbog obrezanja rekla "krvav muž". (Izlazak 4:24-26)

5.) Isus

I kad se navrši osam dana da ga obrežu, nadjenuše mu ime Isus, kao što je anđeo rekao dok se još nije bio ni zametnuo u utrobi. (Luka 2:21)


Evo naveo sam ukupno pet primjera koja zapocinju sa Hagarom tj. njenim sinom Ishmaelom i ponavljaju se kroz razne osobe da bi zavrsili sa Isusom. Ovih primjera ima jos, ali mislim da sam vec uzeo dosta prostora da ukazem na ovih nekoliko primjera.

RahatLokum 27-06-15 01:01

Preskocio sam reci jos nesto. Kada je Hagara lutala pustinjom sa Ismaelom bila je to pustinja Beer-Sheba:

Rano ujutro Abraham uze kruha i mješinicu vode pa dade Hagari; stavi to na njezina ramena, zajedno s dječakom, te je otpusti. Vrludala je amo-tamo po pustinji Beer Šebe.
(Postanak 21:14)

Odmah malo iza toga u istom poglavlju navodi se kako je Abraham sklopio savez sa Abimelekom:

Potom Abraham razluči napose sedam janjaca od stada. Nato Abimelek zapita Abrahama: "Što znači ovih sedam janjaca koje si na stranu stavio?" A on odgovori: "Primi ovih sedam janjaca iz moje ruke da mi bude dokazom da sam ja iskopao ovaj zdenac." Zato se ono mjesto nazvalo Beer Šeba; jer se njih dvojica ondje zakleše. Pošto su sklopili savez kod Beer Šebe, Abimelek i zapovjednik njegove vojske Fikol odu i vrate se u zemlju Filistejaca. Abraham zasadi kod Beer Šebe tamarisku i ondje zazove ime Jahve - Boga Vječnoga. (Postanak 21:28-33)

Obratite paznju da se tri puta pominje "sedam janjaca" i tri puta "Beer Sheba".

OK, ovdje imamo u prvom primjeru pominjanje pustinje Beer Shebe, a u drugom se navodi da je taj naziv Beer Sheba nastao kasnije zbog saveza (zavjeta, zakletve) izmedju Abrahama i Abimeleka.

Pogledajmo sada sljedeci tekst nekoliko Poglavlja kasnije u Isakovom slucaju kada je on kopao bunarove:

Uto mu dođe Abimelek iz Gerara sa svojim savjetnikom Ahuzatom i s Fikolom, zapovjednikom vojske. Izak ih upita: "Zašto ste došli k meni kad me mrzite i kad ste me otjerali od sebe?" Oni odgovore: "Jasno vidimo da je Jahve s tobom. Stoga pomislismo: neka zakletva bude veza između nas i tebe. Daj da s tobom sklopimo savez: ti nama nećeš zla nanositi, kao što mi tebe nismo zlostavljali, nego uvijek prema tebi lijepo postupali i s mirom te otpustili. A blagoslov Jahvin bio nad tobom." On im priredi gozbu te su jeli i pili. Rano ujutro jedni se drugima zakunu. Potom ih Izak otpusti i oni od njega odu u miru. Toga istog dana dođu Izakove sluge i obavijeste ga o bunaru što su ga iskopali te mu reknu: "Našli smo vodu." On ga prozva Šiba. Zato je ime onom gradu do danas - Beer Šeba. (Postanak 26:26-33)

Ne znam kako ovo objasniti osim da je doslo do manipulacije Biblijskim tekstom jer ne mozemo imati da je Beer Sheba dobila naziv za vrijeme Abrahama po zakletvi i za vrijeme Isaka po Shibi (shiba ili shiva znaci "sedam"). Ocito je u originalu bila jedna osoba npr. Abraham, a kasnije je to pripisao neko Isaku i stvorio dvije verzije naziva Beer Shebe. Da je vjerovatno tako mozemo vidjeti da se u oba slucaja govori o zavjetu sa Abimelekom. A posto rijec "shiva" moze znaciti i "sedam" i "zavjet" doslo je do dvije interpretacije. Ustvari na hebrejskom kada koristimo rijec "zakleti" to dodje ujedno i "posedmiciti" ili "sedmiciti" (ne znam kako bih preveo posto ovako nije u nasem jeziku). Mozda je onih sedam Isakovih bunarova (izvora) neko povezao sa sedam Abrahomovih zavjetnih janjaca jer su u obe price junaci napravili zakletvu sa Abimelekom u Beer Shebi pa je doslo do dvije verzije.

Bilo kako bilo ovan spasa u Isakovoj prici i izvor spasa u Ismailovoj prici su kako sam ranije naveo paralele. Ovdje imamo 7 bunarova i 7 janjadi (ovce) povezani sa Beer Shebom. A Beer Sheba moze znaciti izvor sedmice (sedam) ili sedam izvora i isto tako moze znaciti izvor zavjeta (zakletve), a za zavjet je Abraham koristio 7 janjadi.

Posto je Hagara sa Ismaelom navedena da je lutala pustinjom Beer Shebe i ovdje imamo indirektno Ismaela povezanog sa janjadima tj. ovnom u Isakovoj prici. I onda to dodje vezano i za Isusa kao jagnje i sa Mojsijem koji je vidio grm u plamenu cuvajuci ovce. Taj isti Mojsije je bjezeci iz Egipta na bunaru u Medjenu sreo 7 djevojaka. Drugi put Izraelci bjezeci iz Egipta ponesose kruh koji se nije stigao ukvasiti sto je baza za obiljezavanje Pashe (praznika beskvasnih kruhova) koja traje sedmicu (kod vecine Zidova).

A Isus je negdje po Pashi oznacen kao "zrtveno janje" i on je tada jeduci kruh razlomio i rekao "ovo je moje tijelo", a za vino (po nekim crkvama grozdjani sok) je rekao "ovo je moja krv".

U Josipovoj prici covjek koji je sanjao da mu ptice jedu kruh sa glave bio je objesen (razapet) i ptice su mu jele meso (tijelo). Dakle, kruh simbolizira tijelo. Vino (ili bolje reci grozdje) simbolizira krv, a u krvi je po Bibliji duh, zato se krv ne smije jesti. Tijelo i duh modernijim rijecnikom mozemo nazvati materija i duh. To su dvije suprotnosti koje su u zajednici, poput recimo Jin i Janga ili poput neba i zemlje. Ne dobivamo li kruh odozdo iz zemlje, a grozdje visi odozgo. Prvo ima boje zemlje, drugo je plavo (a i nebo je plavo). Prvo jedemo, drugo pijemo itd.

Sada da se vratim na hram (ili tabernakulu) koju sam pominjao ranije. Evo opet slike:

http://www.jesuswalk.com/hebrews/ima...le_diagram.gif

Ovdje imamo dijagram tabernakule iz tri dijela. U prvom dijelu su zrtvenik i bazen. Drugim rijecima vatra i voda (dvije suprotnosti). U Ismaelovoj prici sam povezao vodu sa Isakovom vatrom (kao i Mojsijevim grmom u plamenu).

Ako predjemo u drugi dio imamo sto sa 12 kruhova i vinom. A pored stola je svijecnjak sa 7 zizaka. Imamo dakle brojeve 12 i 7. Ove brojeve sam ja ranije na jednoj temi pominjao (ne sjecam se gdje), kada sam pominjao da ljudski grudni kos cine 12 pari rebara. 7 od toga su prava rebra, a ostala se nazivaju lazna. Na nebu u Ekliptici imamo 12 sazvijezdja zodijaka i 7 kretajucih nebeskih djela koja se vide golim okom. Na tijelu covjeka imamo 12 kapija od kojih je 7 na glavi. Kada je Isus nahranio narod jednom su nakupili 12 kosarica komadica sto je preostalo, drugi put 7. Itd.

Broj 12 i 7 su nekako povezani. Ismail se nastanio u Pustinji Paranu i imao 12 plemena, a kad je lutao pustinjom s materom bila je to pustinja Beer Shebe (sheba = 7).

Abraham je zrtvovao ovna umjesto Isaka:

Zatim se Abraham vrati k svojim slugama pa se zajedno upute u Beer Šebu. U Beer Šebi se Abraham nastani. (Postanak 22:19)

Isakov sin Ezan videci da su Izaku mrske kanaanke koje je ozenio odlucuje da se ozeni Ismaelovom cerkom Mahalatom, a Jakov odlazi u Haran gdje ce se ozeniti dva puta i gdje ce steci kao i Ismael 12 sinova i jednu cerku.

Jakov ostavi Beer Šebu i zaputi se u Haran. (Postanak 28:10)


Mada nisam jos detaljnije istrazivao, ali moje misljenje je da ovdje imamo neku vezu brojeva 12 i 7 kao i u tabernakuli sto je bilo 12 kruhova i 7 zizaka.

Rekao sam i da Sheba (Sheva) pored "sedam", znaci i "zavjet". A imamo u trecem djelu tabernakule Zavjetni kovceg koga je Visoki svecenik skropio zrtvenom krvlju (jagnje) sedam puta. Ista simbolika kao i u Abrahamovoj prici gdje imamo "sedam zavjetnih janjaca".

Da li postoji jos neprimjecenih detalja vezanih za tabernakulu i da li ovdje imamo nekakvu skrivenu simboliku?

PS: naknadni dodatak

U Ismaelovoj prici nakon lutanja Beer Shebom i nakon nastanjivanja u Paranu imamo sljedeci tekst: Bog je bio s dječakom te je rastao i odrastao. (Postanak 21:20)

Kada je Abimelek htjeo da sklopi savez sa Abrahamom u Beer Shebi Abimelek govori Abrahamu:"Bog je s tobom u svemu što radiš." (Postanak 21:22)

Izaku u Beer Shebi Abimelek isto tako kaze: "Jasno vidimo da je Jahve s tobom." (Postanak 26:28)

RahatLokum 27-06-15 01:52

Planiram da otvorim jednu temu gdje trebam staviti dosta dijagrama sa svog kompjutera, ali ne znam neko dobro mjesto na internetu gdje ih mogu kaciti da bi bili vidljivi na forumu kada stavim link. Ja sam koristio prostor na yogile.com kada sam stavljao onaj dijagram dogadjaja za vrijeme Abrahama, ali su naveli da besplatno moze stojati 14 dana i onda uklanjaju. Iako je vec proslo 20 dana jos nisu uklonili, ali ne bih zelio otvoriti temu i okaciti gomilu slika da bi na kraju sve bilo obrisano. Imam i na Google Sites prostor, ali ne moze se umetati slika na ovaj forum jer adresa pocinje https, a forum prihvata http.

chameleon 29-06-15 14:06

Ja se još uvijek pitam čemu sve ovo što si Rahat nabrojao.

RahatLokum 01-07-15 00:28

Nesto sam razmisljao, da li da otvorim novu temu jer ovaj drugi dio se tice racunanja biblijskih perioda tj. godina, dok je ovaj prvi obradjuje tipolosku stranu i paralelizme? Iako nisu povezani jedno sa drugim, oba izlaganja se doticu Ismaela te sam na kraju odlucio da nastavim ovo drugo izlaganje na ovoj temi.

Recite ukoliko ne vidite slike koje budem postavljao!

Evo prve slike koje sam vec ranije postavljao:

https://lh3.googleusercontent.com/qP...Q=w271-h403-no

Rekao sam ranije kako je Ismail u centru biblijske naracije o Abrahamu. Isto tako, ako uzmemo biblijsku kronologiju i ubiljezimo sve dogadjaje od Abrahamovog (tj. Abramovog) rodjenja, pa do njegove smrti vidjecemo da se u centru njegovog zivota nalazi Ismael.

Ovo bi bilo neobicno, ukoliko znamo da je prica o Ismaelu jedna sporedna biblijska prica dok skoro sav ostatak Biblije obradjiva Izrael od njegovog nastanka kroz Jakova i njegovih 12 sinova, preko robstva u Egiptu, egzodusa, Bozijoj objavi na Sinaju, lutanja pustinjom, do ulaska u obecanu zemlju, periodima poput sudaca, kraljeva, odvodjenja u Babilon, povratka, proroka i na kraju Isusa.

Ali, kako sam pokazao Ismael iako je odbacen, njegov eho odzvanja kroz cijelu Bibliju. Taj eho odjekuje odmah po "zrtvovanju" Isaka pa nadalje kroz Izraelov odlazak u Egipat i padanje u ropstvo te egzodus iz Egipta i lutanje pustinjom. Tu se ne zaustavlja nego se ponavlja na kraju i u Isusu. Dakle, Ismael nije bas tako sporedna licnost, vec baza cijeloj Bibliji. I valjano bi bilo postaviti neka pitanja poput: Ko je to Ismael i zasto Ismael? Sta nam to Biblija krije izmedju redova? itd.

Ovo sto sam iznosio bilo je djelomicno moje istrazivanje Biblije, a djelomicno kompilacija Biblijskih istrazivanja iz raznih izvora. Cak neke stvari koje sam sam autonomno nasao, uvidio sam kasnije da su ih biblijski ucenjaci vec istrazivali. Medjutim, oni su bili obicno povrsniji ili su obradjivali obicno jedan dogadjaj ili dio Biblije. Ja, iako nisam sigurno dobar izlagac, ipak sam pokusao ovo objediniti u jednu cjelinu. Nadam se da nisu svi ostali "zbunjeni" poput chameleona.

Sada vam donosim jedno drugo istrazivanje koje se tice perioda i godina u Bibliji. Posto me je interesovao Ismail ja sam to i zapoceo od Ismaila. Posto je Ismailov (i Isakov) otac Abraham od kojega je sve zapocelo poceo sam pratiti dogadjaje koji su se dogodili po njegovom rodjenju. Ja sam uzeo nekoliko listova matematickog papira sa kvadratima i spojio selotejpom u jednu duzu traku. Svaka kockica (tj. kvadratic) linearno mi je oznacavao jednu godinu. Posto je Abraham zivio 175 godina ja sam odbrojao 175 kvadratica i upisao brojeve od 1 do 175. Nula (0) je oznacavala rodjenje. Ali nisam se tu zadrzao nego sam isao i iza Abrahamove smrti i redao kockice sa brojevima i odgovarajucim dogadjajima. Nekad je trebalo sabirati, a nekad oduzimati posto Biblija navodi nekad stvari da moras racunati poput npr. sljedeceg teksta:

Tako, pošto je Abram proboravio deset godina u zemlji kanaanskoj, njegova žena Saraja uzme Hagaru, Egipćanku, sluškinju svoju, pa je dade svome mužu Abramu za ženu. (Postanak 16:3)

Posto iz Knjige Postanka 12:4, znamo da je Abraham imao 75 godina kad je otisao iz Harana u Kanaan onda lako mozemo znati da se ovo dogodilo kad je Abraham imao 85 godina jer je 75+10=85.

Kako sam zbrajao dogadjaje i uvodio dobio sam da je od rodjenja Abrahama, pa do smrti njegovog praunuka Josipa u Egiptu iznosilo tacno 360 godina. Zasto je smrt Josipa bitna uvidjecemo ako otvorimo Bibliju i vidimo da se sa Josipovom smrcu zavrsava Knjiga Postanka. Nakon toga zapocinje novi Izraelski period i zapocinje nova biblijska knjiga koja se zove Egzodus (Izlazak).

Sta je jos neobicno, je to da broj 360 ima vrlo vaznu ulogu i danas. Najcesce ga upotrebljavamo u uglovnom mjerenju i sacinjava jednu kruznicu ili 2 Pi (odnosno 1 Tau).

Prije nego podjem dalje sa izlaganjem na ovoj slici imate taj ukupan 360godisnji period od rodjenja Abrahama do zakljucenja Knjige Postanka sa Josipovom smrcu.


https://lh3.googleusercontent.com/4G...Q=w407-h643-no

RahatLokum 01-07-15 21:27

Istrazivaci Biblije se razilaze u tome koliko su Izraelci bili u Egiptu. Problem nastaje iz nekoliko konfliktnih podataka u Bibliji. Necu sad razglabati sve te podatke, ali cu navesti jedan iz Knjige Izlaska koji je jasan:

Vrijeme što su ga Izraelci proveli u Egiptu iznosilo je četiri stotine i trideset godina. I kad se navrši četiri stotine i trideset godina - točno onoga dana - sve čete Jahvine iziđoše iz zemlje egipatske. (Izlazak 12:40-41)

Bacimo na stranu sve teorije i prihvatimo ovaj podatak i povezimo ovo sa godinom kada je Jakov (tj. Izrael) zajedno sa svojim sinovima preselio u Egipat. To se dogodilo kada je Jakov imao 130 godina (Postanak 47:9). A posto je Jakov rodjen kada je njegov otac Isak imao 60 goina (Postanak 25:26), a Isak opet rodjen kada je Abraham imao 100 godina (Postanak 21:5) imamo ukupno 290 godina od rodjenja Abrahama do dolaska Jakova (Izraela) u Egipat. Nadodamo li 430 godina iz Knjige Izlaska navedenih gore od ovog dogadjaja do Egzodusa, sve ukupno izadje 720 godina. A to je drugim rijecima 2 puta po 360 godina.

Imamo dakle prvi period od rodjenja Abrahama do smrti Josipa 360 godina, i drugi period od smrti Josipa do Egzodusa koji je isto 360 godina.

Evo i na slici kako to izgleda:

https://lh3.googleusercontent.com/Lc...w=w349-h643-no


Zelenom bojom je oznacen 360-godisnji period od rodjenja Abrahama do smrti Josipa, a plavom bojom 360-godisnji period od smrti Josipa do Egzodusa. Crvena linija je period od 430 godina od ulaska Izraela u Egipat do Egzodusa.

RahatLokum 01-07-15 22:59

Moram priznati da NIV Biblija koju ja imam pokazuje kronolosku skalu na kojoj je od Abrahamovog rodjenja do smrti Josipa 361 godina. Medjutim, i ovdje postoje razlicita racunanja vremena. Searchajuci internetom nasao sam i da mnogi navode da je taj period iznosio 360 godina. Postoje, dakle, razilazenja.

Zbog nekoliko razloga ja sam se zadrzao na periodu od 360 godina. Prvi je da je 360 specifican broj kod raznih naroda kroz povijest do danas. Drugi razlog je da je period koliko su Josipove mrtve kosti ostale u Egiptu iznosio isto tako 360 godina. Treci razlog je sto su mi se kasnije racunice (koje cu navesti) savrseno uklopile u period od 360 godina. A cetvrti razlog je i da je period Sudaca u Izraelu, tj. period od ulaska u obecanu Zemlju, do Saula prvog kralja Izraela, trajao 360 godina, sto sveukupno daje na vazi argumentu za ovaj period.

RahatLokum 03-07-15 03:14

Kako sam rekao, mene je prvenstveno interesovao Ismail, ali sam obratio paznju i na druge osobe poput Isaka jer Biblija navodi da je on rodjen kad je Abraham imao 100 godina:

Abrahamu bijaše stotinu godina kad mu se rodio sin Izak. (Postanak 21:5)

Posto se Abrahamu objavio Bog i rekao mu da ide u Kanaan kad je Abraham imao 75 godina (Pos. 12:4) i posto je Abraham umro kad je imao 175 godina (Pos. 25:7), dobijemo razmak od 100 godina. Mada ovo jos nista ne znaci, ipak sam drzao na umu svaku repeticiju ili mogucnost bilo kakve povezanosti medju brojevima. Kao npr. imamo isto tako navedeno da je Isak zivio 180 godina:

Kad je Izaku bilo sto i osamdeset godina, umrije. (Postanak 35:28)

180 je jedna polovina od 360. A kako sam vec naveo, 360 je specifican broj i ponavlja se u Bibliji.

Sa Ismaelom me zaintrigiralo to sto je Ismael zivio 137 godina. Na prvi pogled u tom broju nema nista neobicno, ali ako znamo da je ovaj broj godina necijeg zivljenja jedini koji se ponavlja u Bibliji i to ne dva puta, nego tri puta, onda vec mozemo uzeti u konsideraciju da nesto mozda ima iza tog broja godina. Dvije druge osobe koje su zivjele po 137 godina su Levije (koga sam vec ranije navodio) i njegov unuk Amram koji je bio otac Mojsija i Arona. Ne zaboravimo da je Levijevo pleme izabrano pleme. Mojsije je isto tako izabran kao poslanik (prorok) na Sinaju, a Aronovi potomci su svecenici.

Evo pasusa iz Biblije koji pominju duzinu njihova zivota od 137 godina:

A ovo je duljina Jišmaelova života: stotinu trideset i sedam godina. Zatim izdahnu; umrije i bi pridružen svojim precima. (Postanak 25:17)

Ovo su imena Levijevih sinova s njihovim potomstvom: Geršon, Kehat i Merari. Levi je živio sto trideset i sedam godina. Sinovi su Geršonovi: Libni i Šimi sa svojim obiteljima. Sinovi su Kehatovi: Amram, Jishar, Hebron i Uziel. Kehat je živio sto trideset i tri godine. Merarijevi su sinovi: Mahli i Muši. To su Levijeve obitelji s njihovim potomcima. Amram se oženi svojom tetkom Jokebedom, koja mu rodi Arona i Mojsija. Amram je živio sto trideset i sedam godina. (Izlazak 6:16-20)

Svakako, ovo jos nista ne znaci, ali mene je kopkalo, zasto je ovo jedini zivotni period koji se ponavlja i to tri puta. Da li ima nesto posebno u ovom period od 137 godina?

Ubrzo sam uvidio da se ovaj broj ponavlja u Bibliji vise od tri puta i da se u njemu krije jos nesto vise od same repeticije.

Na ovoj slici ispod je onaj period od 360 godina koji zapocinje sa Abrahamovim rodjenjem. Ja sam ga nazvao Abrahamova skala jer zapocinje Amrahamovim rodjenjem i taj naziv cu od sad koristiti radi lakseg izlaganja. Na toj Abrahamovoj skali sam oznacio crvenom bojom period od rodjenja Ismaela do njegove smrti koji iznosi 137 godina.


https://lh3.googleusercontent.com/XX...Q=w407-h643-no


Vremenska Zona je GMT +1. Trenutno je 20:27 sati.

Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.3.0